Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 17.01.20143304-05/1589-08
Документ v158-731-14, поточна редакція — Прийняття від 17.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.01.2014  № 3304-05/1589-08


Управлінню капітального будівництва
Тернопільської облдержадміністрації
вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль, 46021

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з будівництва Кременецької центральної комунальної районної лікарні на 400 ліжок з поліклінікою на 600 відвідувань за зміну у м. Кременці (будівництво харчоблоку) (оголошення № 170910 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 09.09.2013 № 71/1 (814/1)), яка проведена управлінням капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 06.12.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 06.12.2013 № 3304-05/43093-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

Замовником, усупереч вимозі пункту 3.6 Порядку, до Мінекономрозвитку не надано оригінал або завірену в установленому порядку копію протоколів рішень комітету з конкурсних торгів щодо вибору процедури закупівлі та затвердження документації конкурсних торгів.

Пунктом 3.8 Порядку встановлено, що у разі коли замовник не надав у строк (термін), визначений у листі-повідомленні, інформацію та документи, зазначені в цьому листі, Мінекономрозвитку здійснює моніторинг закупівлі та приймає рішення за його результатами на підставі та в межах наявної інформації та документів.

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (зі змінами) (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктом 6 Інструкції встановлено, що у колонці 4 вказується очікувана вартість предмета закупівлі у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням ПДВ.

При цьому всупереч вимогам пункту 6 Інструкції в річному плані закупівель Замовника на 2013 рік (зі змінами), затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів від 09.08.2012 № 2, очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення податку на додану вартість.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" Стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Разом з тим документація конкурсних торгів на закупівлю робіт з будівництва Кременецької центральної комунальної районної лікарні на 400 ліжок з поліклінікою на 600 відвідувань за зміну у м. Кременці (будівництво харчоблоку) (далі - документація конкурсних торгів) не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме не передбачена наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 12.09.2013 № 6 Замовником внесено зміни до документації конкурсних торгів, а строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів перенесено на 21.10.2013.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 21.10.2013 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції конкурсних торгів:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "ТЕХНО-БУД"

4001263,00

2

ПП "М-БУД"

4222090,00

3

Корпорація "Укртрансжилбуд"

4886065,00

4

ТОВ "Газ-Пласт-Буд"

4993082,00

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 15.11.2013 пропозицію конкурсних торгів ТОВ "ТЕХНО-БУД" відхилено на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону, оскільки пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Підпунктом 2.3 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено для підтвердження кваліфікаційного критерію "наявність фінансової спроможності" подання в складі пропозицій конкурсних торгів, зокрема балансу, звіту про фінансові результати за 2012 рік (копії).

Разом з тим у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Газ-Пласт-Буд" не надано копію балансу, звіту про фінансові результати за 2012 рік.

Підпунктом 5.1 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів встановлено подання завіреної копії дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо таке передбачено законодавством.

Додатком № 2 "Набір робіт з будівництва Кременецької центральної комунальної районної лікарні на 400 ліжок з поліклінікою на 600 відвідувань за зміну у м. Кременці (будівництво харчоблоку)" до документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, встановлення пожежної сигналізації, пожежогасіння та оповіщення людей про пожежу.

Пунктом 28 абзацу 14 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" передбачено, що ліцензуванню підлягає, у т. ч., господарська діяльність у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

При цьому у складі пропозицій конкурсних торгів ПП "М-БУД", Корпорації "Укртрансжилбуд" та ТОВ "Газ-Пласт-Буд" не надано копії ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.

Отже, при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів ПП "М-БУД", Корпорація "Укртрансжилбуд" та ТОВ "Газ-Пласт-Буд" Замовником не дотримано вимоги абзацу другого пункту 1 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 15.11.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПП "М-БУД", Корпорації "Укртрансжилбуд" та ТОВ "Газ-Пласт-Буд", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, визначено ПП "М-БУД", пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною, акцептована та з яким укладено договір 13.12.2013.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником щодо процедури закупівлі робіт з будівництва Кременецької центральної комунальної районної лікарні на 400 ліжок з поліклінікою на 600 відвідувань за зміну у м. Кременці (будівництво харчоблоку), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- річний план закупівель Замовника на 2013 рік (із змінами), затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника (протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 09.08.2013 № 2), не відповідає умовам пункту 6 Інструкції;

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону та стандартної документації конкурсних торгів.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ПП "М-БУД" не відповідає вимогам підпункту 5.1 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів Корпорації "Укртрансжилбуд" не відповідає вимогам підпункту 5.1 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Газ-Пласт-Буд" не відповідає вимогам підпунктів 2.3 та 5.1 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором від 13.12.2013 на закупівлю робіт з будівництва Кременецької центральної комунальної районної лікарні на 400 ліжок з поліклінікою на 600 відвідувань за зміну у м. Кременці (будівництво харчоблоку), укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство пропонує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору