Документ v1576225-01, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2001

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
N 15767/7/17-0517 від 21.11.2001

ДПА України розглянула лист щодо порядку оподаткування
вартості навчання (підвищення кваліфікації) працівників
підприємств в українських вищих учбових закладах і повідомляє, що
програми і напрями діяльності підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації різного освітньо-кваліфікаційного рівня
працівників та спеціалістів визначені Законом України від
23.03.96 р. N 100/96-ВР ( 100/96-ВР ) "Про освіту" та Положенням
про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженим
постановою КМУ від 20.01.98 р. N 65 ( 65-98-п ). Порядок оподаткування доходів громадян регулюється Декретом
КМУ від 26.12.92 р. N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з
громадян", із змінами і доповненнями (далі - Декрет), а механізм
застосування положень цього Декрету ( 13-92 ) визначено
Інструкцією про прибутковий податок з громадян, затвердженою
наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. N 12 ( z0064-93 ) і зареєстрованою в
Мін'юсті 09.06.93 р. N 64. Відповідно до Декрету ( 13-92 ) платниками прибуткового
податку (суб'єктами оподаткування) є громадяни України, іноземні
громадяни та особи без громадянства, а об'єктом оподаткування у
громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є
сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік (що складається
з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних
джерел. До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами
протягом календарного року, включаються доходи, одержані ними у
будь-якій формі, в тому числі доходи, що утворилися в результаті
надання за рахунок коштів підприємств, установ, організацій,
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності своїм
працівникам матеріальних і соціальних благ у грошовій і
натуральній формі, крім сум виплат, що не включаються до сукупного
оподатковуваного доходу, визначених у ст.5 Декрету ( 13-92 ). Порядок професійної підготовки і перепідготовки та розміри
витрат на такі цілі встановлюються КМУ. Зокрема, постановою КМУ
від 24.12.97 р. N 1461 ( 1461-97-п ) "Про розмір витрат платника
податку на професійну підготовку або перепідготовку" визначено, що
платник податку на прибуток підприємств може включати до валових
витрат виробництва та обігу звітного періоду витрати на професійну
підготовку або перепідготовку за профілем такого платника фізичних
осіб, які перебувають у трудових відносинах з ним, в українських
закладах освіти, за винятком фізичних осіб, пов'язаних з таким
платником податку, в розмірі до 2% фонду оплати праці звітного
періоду. Підпунктом 5.4.2 ст.5 Закону України від 22.05.97 р.
N 283/97-ВР ( 283/97-ВР ) "Про оподаткування прибутку підприємства
(із змінами і доповненнями) визначено, що витрати платника податку
на прибуток, пов'язані з професійною підготовкою або
перепідготовкою за профілем такого платника податку фізичних осіб,
що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, в
українських закладах освіти, за винятком фізичних осіб, пов'язаних
з таким платником податку, включаються до складу валових витрат у
порядку, передбаченому цим підпунктом, як витрати, понесені у
зв'язку з підготовкою кадрів за профілем такого платника. Тому
такі витрати підприємства не є особистим доходом зазначених
працівників і, відповідно, не включатимуться до їхнього сукупного
оподатковуваного доходу. Таким чином, до сукупного оподатковуваного доходу працівників
не включатиметься плата за навчання у разі, якщо: контракт з
українським закладом освіти на професійну підготовку
(перепідготовку) спеціалістів відповідного профілю укладено
підприємством; фізична особа не відноситься до категорії
пов'язаних осіб (п.1.26 ст.1 Закону про оподаткування прибутку
підприємств ( 283/97-ВР ); витрати на навчання включаються до
складу валових витрат. Обов'язки з доведення зв'язку витрат на цілі, обумовлені
пп.5.4.2 вищевказаного Закону ( 283/97-ВР ), з основною діяльністю
платника податку покладаються на такого платника податку. Що стосується питання визначення відповідності професійної
підготовки (навчання) спеціалістів профілю основної діяльності
підприємства - платника податку, то при його вирішенні слід
враховувати наведене вище.
Заступник Голови Г.Бондаренко
"Бухгалтерія", N 6/1, 11.02.2002 р.вгору