Документ v1566734-12, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2012

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2012  № 1566

Про затвердження науково-проектної документації щодо меж і режимів використання зон охорони пам'яток, історичних ареалів та занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України

Відповідно до статей 5, 14, 32 Закону України "Про охорону культурної спадщини", враховуючи рішення засідань Експертної комісії з розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (протоколи від 06.09.2012 № 4/12, від 20.11.2012 № 5/12), Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України (протоколи від 05.04.2012 № 54, від 11.09.2012 № 56, від 26.11.2012 № 59), у межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 № 388, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити межі і режими використання:

- зон охорони пам'ятки історії національного значення - фортеці Кодак у с. Старі Кодаки Дніпропетровського району Дніпропетровської області (охоронний № 040007-Н), визначених науково-проектною документацією, розробленою Науково-дослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень (додається);

- зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Миргорода Полтавської області, визначених науково-проектною документацією, розробленою Науково-дослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень (додається).

2. Визначити, що науково-проектна документація, зазначена в пункті 1 цього наказу, зберігається в Департаменті культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України.

3. Занести до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення об'єкти культурної спадщини:

- у Автономній Республіці Крим згідно з переліком, викладеним у додатку 1;

- у Запорізькій області згідно з переліком, викладеним у додатку 2;

- у Одеській області згідно з додатком 3;

- у Сумській області згідно з переліком, викладеним у додатку 4;

- у Чернігівській області згідно з переліком, викладеним у додатку 5;

- у м. Києві згідно з переліком, викладеним у додатку 6.

4. Визнати такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України у зв'язку з невідповідністю критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760 "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України", об'єкти культурної спадщини:

- у Автономній Республіці Крим згідно з переліком, викладеним у додатку 7;

- у Чернігівській області згідно з додатком 8;

- у м. Києві згідно з додатком 9.

5. Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони культурної спадщини, управлінню культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації, управлінню охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації, управлінню культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації, Головному управлінню культури, туризму і охорони культурної спадщини Чернігівської обласної державної адміністрації, Головному управлінню охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації:

5.1. Забезпечити протягом 2013 року приведення у відповідність до цього наказу облікової документації на пам'ятки, включені відповідно до нього до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

5.2. Поінформувати власників пам'яток або уповноважені ними органи про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та забезпечити укладення охоронних договорів і видачу свідоцтв про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки.

5.3. Довести цей наказ до відома органів з питань земельних ресурсів, архітектури та містобудування Автономної Республіки Крим, обласних, Київської міської державних адміністрацій і забезпечити його виконання.

6. Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей (Вінграновський А. М.) забезпечити підготовку необхідних документів для занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією національного значення пам'яток згідно з переліком, викладеним у додатку 10.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра культури України - керівника апарату О. О. Губіну.

Міністр

М.А. Кулиняк
Додаток 1
до наказу Міністерства культури України
21.12.2012  № 1566

ПЕРЕЛІК
об'єктів культурної спадщини в Автономній Республіці Крим, що заносяться до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення

№ п/п

Назва об'єкта

Датування

Адреса

Вид об'єкта

№ та дата рішення про взяття під охорону

Охор. №

м. Сімферополь

1.

Колишня будівля кухні

кін. XIX ст.

ріг вулиць Пушкіна, 18 та Гоголя, 12, літера З

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

4759/1-АР

м. Феодосія

2.

Будинок-музей О. С. Гріна

1891 р., 1970 р., 1924 - 1929 рр.

вул. Галерейна, 8 - 10, літери А, А1, Б

Пам'ятка історії

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 05.06.69 № 595

436-АР

3.

Водонапірна башта "Білий басейн"

кін. XIX ст. - 1898 р.

вул. Руська, 77-а, літера А

Пам'ятка архітектури, науки і техніки

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 05.06.84 № 284

4827-АР

м. Судак

4.

Комплекс споруд Судацької фортеці

III - XVIII ст. (XIV - XV ст.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

4828-АР

5.

Куртина I

XIV - XV ст. (X - XV ст.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/1-АР

6.

Куртина III

XIV - XV ст. (X - XV ст.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/2-АР

7.

Куртина IV

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

4828/3-АР

8.

Куртина V

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/4-АР

9.

Куртина VI (з баштовим виступом)

XIV - XV ст. (д. п. XV ст.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/5-АР

10.

Куртина VII

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/6-АР

11.

Куртина VIII

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/7-АР

12.

Куртина IX

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/8-АР

13.

Куртина X

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/9-АР

14.

Куртина XI

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/10-АР

15.

Куртина XII

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/11-АР

16.

Куртина XIII

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/12-АР

17.

Куртина XIV

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/13-АР

18.

Куртина XV

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/14-АР

19.

Куртина XVI

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/15-АР

20.

Куртина XVII

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/16-АР

21.

Куртина XVIII

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/17-АР

22.

Куртина XIX

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/18-АР

23.

Башта № 2 Безіменна

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/19-АР

24.

Башта № 6 Мала башта Консульського замку

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

4828/20-АР

25.

Башта № 10 Безіменна

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/21-АР

26.

Башта № 13 Безіменна

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/22-АР

27.

Башта № 16 Безіменна

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/23-АР

28.

Ворота цитаделі

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

4828/24-АР

29.

Ворота Батісто ді Дзоальйо ді Андало

1389 р.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

4828/25-АР

30.

Кірха

1887 р.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 15.04.86 № 164

4828/26-АР

31.

Фонтан

1900 р.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 15.04.86 № 164

4828/27-АР

32.

Будинок "з каміном"

XIV - XV ст. (X - XV ст.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

4828/28-АР

33.

Храм Діви Марії

між 1365 - 1384 рр.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

4828/29-АР

34.

Храм "з гавітом"

XIII - XVI ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

4828/30-АР

35.

Приморське укріплення

III - IV ст. н. е.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка містобудування

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 15.04.86 № 164

4828/31-АР

36.

Оборонні вали

XIV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка містобудування

На державному обліку не перебував

4828/32-АР

37.

Західні казарми Кирилівського полку

кін. XVIII - поч. XIX ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

4828/33-АР

38.

Східні казарми Кирилівського полку

кін. XVIII - поч. XIX ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

4828/34-АР
Додаток 2
до наказу Міністерства культури України
21.12.2012  № 1566

ПЕРЕЛІК
об'єктів культурної спадщини у Запорізькій області, що заносяться до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення

№ п/п

Назва об'єкта

Датування

Адреса

Вид об'єкта

№ та дата рішення про взяття під охорону

Охор. №

Якимівський район

Якимівська селищна рада

смт Якимівка

1.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 6,51 км на захід від західної околиці селища, координати (WGS-84): 46°42.184 C. 35°3.150 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4419-Зп

2.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 5,72 км на захід - південний захід від західної околиці селища, координати (WGS-84): 46°41.302 C. 35°3.855 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4420-Зп

3.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 4,9 км на південний захід від західної околиці селища, координати (WGS-84): 46°41.138 С. 35°4.548 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4421-Зп

Атманайська сільська рада

с. Нове

4.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 3,64 км на північ - північний захід від західної околиці села, координати (WGS-84): 46°27.973 C. 35°3.647 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4422-Зп

с. Солоне

5.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 2,4 км на північний схід від східної околиці села, координати (WGS-84): 46°28.091 C. 35°08.836 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4423-Зп

Давидівська сільська рада

с. Вовчанське

6.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 1,56 км на захід від північно-західної околиці села, координати (WGS-84): 46°34.778 C. 35°4.389 C

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4424-Зп

7.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 1,31 км на захід від північно-західної околиці села, координати (WGS-84): 46°34.654 C. 35°4.619 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4425-Зп

8.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 3,0 км на північний захід від північно-західної околиці села, координати (WGS-84): 46°36.493 C. 35°4.889 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4426-Зп

9.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 2,8 км на північний захід від північно-західної околиці села, координати (WGS-84): 46°36.146 C. 35°4.266 B 46°36.136 C. 35°4.267 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4427-Зп

10.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 1,80 км на південний схід від південної околиці села, координати (WGS-84): 46°33.182 C. 35°6.984 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4428-Зп

11.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 1,81 км на північний захід від північно-західної околиці села, координати (WGS-84): 46°35.829 C. 35°4.970 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4429-Зп

12.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 1,88 км на північ-північний захід від північно-західної околиці села, координати (WGS-84): 46°35.911 C. 35°5.157 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4430-Зп

13.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 1,68 км на північний захід від північно-західної околиці села, координати (WGS-84): 46°35.707 C. 35°4.895 B 46°35.732 C. 35°4.897 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4431-Зп

14.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 2,9 км на схід від східної околиці села, координати (WGS-84): 46°34.616 C. 35°8.747 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4432-Зп

15.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 0,32 км на схід від східної околиці села, координати (WGS-84): 46°34.653 C. 35°6.880 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4433-Зп

16.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 3,6 км на північний схід від північної околиці села, координати (WGS-84): 46°36.841 C. 35°7.127 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4434-Зп

17.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 8,0 км на схід від північної околиці села, координати (WGS-84): 46°34.198 C. 35°10.971 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4435-Зп

с. Давидівка

18.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 3,0 км на південь - південний захід від південної околиці села, координати (WGS-84): 46°29.646 C. 35°7.434 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4436-Зп

Новоданилівська сільська рада

с. Велика Тернівка

19.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 2,65 км на схід від північно-східної околиці села, координати (WGS-84): 46°40.904 C. 35°2.229 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4437-Зп

с. Новоданилівка

20.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 1,53 км на захід від західної околиці села, координати (WGS-84): 46°37.135 C. 35°1.020 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4438-Зп

21.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 0,27 км на південь від північної околиці села, координати (WGS-84): 46°40.467 C. 34°58.737 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4439-Зп

22.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 2,47 км на південь від південно-західної околиці села, координати (WGS-84): 46°37.702 C. 34°59.465 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4440-Зп

23.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 0,3 км на південь від північної околиці села, координати (WGS-84): 46°40.539 C. 34°58.147 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4441-Зп

24.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 1,4 км на захід від північної околиці села, координати (WGS-84): 46°40.782 C. 34°56.573 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4442-Зп

25.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 2,4 км на захід від північної околиці села, координати (WGS-84): 46°40.819 C. 34°55.780 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4443-Зп

26.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 3,02 км на захід від північної околиці села, координати (WGS-84): 46°40.849 C. 34°55.187 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4444-Зп

Переможненська сільська рада

с-ще Переможне

27.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 7,5 км на північний схід від північно-східної околиці села, координати (WGS-84): 46°41.061 C. 34°53.738 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4445-Зп

Радивонівська сільська рада

с. Ленінське

28.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 2,3 км на південний схід від південної околиці села, координати (WGS-84): 46°41.364 C. 35°16.847 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4446-Зп

29.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 1,75 км на південний схід-схід від південної околиці села, координати (WGS-84): 46°41.964 C. 35°16.972 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4447-Зп

с. Радивонівка

30.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 5,4 км на південний захід від південної околиці села, координати (WGS-84): 46°36.857 C. 35°12.021 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4448-Зп

Розівська сільська рада

с. Дружба

31.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 2,0 км на південний схід від південної околиці села, координати (WGS-84): 46°31.481 C. 35°0.223 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4449-Зп

с. Зірка

32.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 2,16 км на північний схід від північної околиці села, координати (WGS-84): 46°33.205 C. 34°56.333 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4450-Зп

с. Розівка

33.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

на південно-західній околиці села, координати (WGS-84): 46°30.615 C. 34°57.408 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4451-Зп

Червоноармійська сільська рада

с. Червоноармійське

34.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

за 0,81 км на захід від південної околиці села, координати (WGS-84): 46°34.703 C. 34°50.111 B.

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4452-Зп

Шелюгівська сільська рада

с. Шелюги

35.

Курган

IV тис. до н. е. - I половина II тис. н. е.

на північно-західній околиці села, координати (WGS-84): 46°33.380 C. 35°12.835 B

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

4453-Зп
Додаток 3
до наказу Міністерства культури України
21.12.2012  № 1566

ОБ'ЄКТ
культурної спадщини у Одеській області, що заноситься до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення

№ п/п

Назва об'єкта

Датування

Адреса

Вид об'єкта

№ та дата рішення про взяття під охорону

Охор. №

м. Одеса

1.

Будинок житловий

II половина XIX ст., поч. 80-х років

пров. Воронцовський (Червонофлотський), 4

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

962-Од
Додаток 4
до наказу Міністерства культури України
21.12.2012  № 1566

ПЕРЕЛІК
об'єктів культурної спадщини у Сумській області, що заносяться до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення

№ п/п

Назва об'єкта

Датування

Адреса

Вид об'єкта

№ та дата рішення про взяття під охорону

Охор. №

Путивльський район

Бунякинська сільська рада

1.

Городище

VI - V ст. до н. е.

с. Бунякине, на північній околиці села, координати (WGS 84): 51°22'39.2" північної широти 34°14'09.6" східної довготи

Пам'ятка археології

Розпорядження представника Президента України в Сумській області від 19.07.94 № 227

2573-См

В'язенська сільська рада

2.

Городище

VI - V ст. до н. е., IX - XI ст.

с. Ховзівка, за 0,5 км на північний захід від північної околиці села, координати (WGS 84): 51°27'05.3" північної широти 33°58'11.8" східної довготи

Пам'ятка археології

Розпорядження представника Президента України в Сумській області від 19.07.94 № 227

2574-См

Линівська сільська рада

3.

Городище

VI - V ст. до н. е.

с. Линове, центральна частина села, координати (WGS 84): 51°19'15.5" північної широти 34°04'04.6" східної довготи

Пам'ятка археології

Розпорядження представника Президента України в Сумській області від 19.07.94 № 227

840-См

Новослобідська сільська рада

4.

Городище

VI - V ст. до н. е., 1891 р.

с. Нова Слобода, за 1,47 км на південний схід від південної околиці села та за 0,629 км на північний схід від будівель Софроніївського монастиря, координати (WGS 84): 51°20'43.3" північної широти 34°09'41.1" східної довготи

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

2575-См

Роменський район

Коржівська сільська рада

с. Коржі

5.

Курганний могильник - 1

II - I тис. до н. е.

за 1,6 км на схід від східної околиці села, координати (WGS 84): 50°42'24.9" північної широти 33°25'55.3" східної довготи

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

2576-См

6.

Курганний могильник - 2

II - I тис. до н. е.

за 0,93 км на південний схід від південно-східної околиці села, координати (WGS 84): 50°42'00.0" північної широти 33°25'12.4" східної довготи

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

2577-См

7.

Курганний могильник - 3

II - I тис. до н. е.

за 1,5 км на південний схід від східної околиці села та за 0, 55 км на північ від північної околиці села Садове, координати (WGS 84): 50°41'41.5" північної широти 33°25'28.6" східної довготи

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

2578-См

8.

Курган

II - I тис. до н. е.

с. Садове, за 0,28 км на північ від східної околиці села, координати (WGS 84): 50°41'37.3" північної широти 33°25'59.1" східної довготи

Пам'ятка археології

На державному обліку не перебував

2579-См
Додаток 5
до наказу Міністерства культури України
21.12.2012  № 1566

ПЕРЕЛІК
об'єктів культурної спадщини у Чернігівській області, що заносяться до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення

№ п/п

Назва об'єкта

Датування

Адреса

Вид об'єкта

№ та дата рішення про взяття під охорону

Охор. №

м. Ніжин

1.

Готель

кін. XVIII ст.

вул. Батюка, 7

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10001-Чр

2.

Будинок житловий

кін. XIX

вул. Батюка, 14

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10002-Чр

3.

Школа

поч. XX ст.

вул. Бобринська, 2

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10003-Чр

4.

Гуртожиток

1938 р.

вул. Богуна, 1

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10004-Чр

5.

Телеграф

1914 р.

вул. Богуна, 14

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10005-Чр

6.

Пантелеймоно-Василівська церква

1769 - 1788 рр.

вул. Василівська, 39

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10006-Чр

7.

Будинок житловий

I третина XIX ст.

вул. Василівська, 73

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10007-Чр

8.

Комплекс залізничного вокзалу

II половина XIX ст. - 1920-ті рр.

вул. Вокзальна, 2, 5, 7

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10008-Чр

9.

Будинок житловий

кін. XVIII ст.

вул. Глібова, 5

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10009-Чр

10.

Будинок житловий

кін. XVIII ст., поч. XX ст.

вул. Глібова, 6

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10010-Чр

11.

Будинок житловий

кін. XVIII ст.

вул. Глібова, 10

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10011-Чр

12.

Будинок купецького зібрання

1899 р.

вул. Гоголя, 4

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10012-Чр

13.

Будинок міськкому КПУ

1950-ті роки

вул. Гоголя, 6

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10013-Чр

14.

Будинок житловий

кін. XVIII ст.

вул. Гоголя, 7-а

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10014-Чр

15.

Будинок житловий

кін. XVIII ст.

вул. Гоголя, 8

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10015-Чр

16.

Магазин

поч. XX ст.

вул. Гоголя, 13-а

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10016-Чр

17.

Будинок А. Ф. Кушакевича та міський комерційний банк

середина XIX ст., кінець XIX ст. - поч. XX ст.

вул. Гоголя, 15

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10017-Чр

18.

Будинок народного училища

кін. XVIII ст.

вул. Гребінки, 4

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10018-Чр

19.

Флігель садиби Пелепонова

кін. XVIII ст.

вул. Гребінки, 6

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10019-Чр

20.

Будинок І. М. Самойловича

I половина XIX ст.

вул. Гребінки, 7

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10020-Чр

21.

Кам'яниця

кін. XVIII ст.

вул. Гребінки, 9

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10021-Чр

22.

Будинок житловий

кін. XVIII ст. - поч. XIX ст.

вул. Гребінки, 18

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10022-Чр

23.

Будинок грецького Олександрівського училища

кін. XVIII ст.

вул. Гребінки, 24

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10023-Чр

24.

Кам'яниця

кін. XVIII ст.

вул. Гребінки, 37

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10024-Чр

25.

Церква Іоанна Предтечі та торгові ряди

1842 р.

пл. Заньковецької, 2

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10025-Чр

26.

Будинок відділення Державного банку СРСР

1950-ті роки

пл. Заньковецької, 4

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10026-Чр

27.

Комплекс будинків житлових викладачів ліцею

II половина XIX ст.

вул. Крапив'янського, 2, корпуси 7, 8

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10027-Чр

28.

Будинок Мусіних-Пушкіних

поч. XIX ст.

вул. Крапив'янського, 4

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10028-Чр

29.

Будинок житловий

1910-ті рр.

вул. Лащенка, 8

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10029-Чр

30.

Комплекс споруд площі Леніна

1950-ті рр.

пл. Леніна, 2, вулиці Овдіївська, 1, Гоголя, 2-а

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10030-Чр

31.

Комплекс садиби І. Макарова

I третина XIX ст.

вул. Леніна, 11

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10031-Чр

32.

Готель для паломників

кін. XVIII ст.

вул. Леніна, 13

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10032-Чр

33.

Будинок почесного громадянина А. Левченка

поч. XX ст.

вул. Леніна, 18

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10033-Чр

34.

Комплекс споруд магазинів

поч. XX ст.

вул. Московська, 1

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10034-Чр

35.

Грецький магазин

кін. XVIII ст.

вул. Московська, 2-а

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10035-Чр

36.

Аптека Лігди

кін. XVIII ст.

вул. Московська, 6-в

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10036-Чр

37.

Будинок житловий

1910-ті роки

вул. Московська, 13

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10037-Чр

38.

Синагога Шнеєрсона

1910-ті роки

вул. Московська, 22

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10038-Чр

39.

Комплекс споруд громадського призначення

I третина XIX ст.

вул. Московська, 22, 22-а

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10039-Чр

40.

Будинок житловий

1900-ті роки

вул. Московська, 54

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10040-Чр

41.

Комплекс споруд грецького шпиталю

1820-ті роки

вул. Московська, 78

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10041-Чр

42.

Будинок житловий

кін. XVIII ст.

вул. Овдіївська, 8

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10042-Чр

43.

Будинок Н. І. Пашковської

середина XIX ст.

вул. Овдіївська, 27

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10043-Чр

44.

Будинок генерала Капуані

кін. XVIII ст.

вул. Овдіївська, 30

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10044-Чр

45.

Кам'яниця

кін. XVIII ст.

вул. Овдіївська, 39

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10045-Чр

46.

Іллінська церква Введенського монастиря

середина XIX ст.

вул. Овдіївська, 44-а

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10046-Чр

47.

Готель Введенського монастиря

поч. XIX ст.

вул. Овдіївська, 49

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10047-Чр

48.

Вознесенська церква

1802 р., II половина XIX ст.

вул. Овдіївська, 117

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10048-Чр

49.

Єврейський готель

кін. X ст.

вул. Подвойського, 9

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10049-Чр

50.

Комплекс споруд тюремного замку

1830-ті рр.

вул. Подвойського, 18, 18-б

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10050-Чр

51.

Будинок житловий

кін. XVIII ст.

вул. Радянська, 1

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10051-Чр

52.

Комплекс споруд поштової станції

1780-ті рр.

вул. Радянська, 4, вул. Поштова, 5

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10052-Чр

53.

Будинок житловий

1910-ті рр.

вул. Редькінська, 14

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10053-Чр

54.

Будинок житловий

1910-ті рр.

вул. Студентства, 1

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10054-Чр

55.

Пожежне депо

1910 р.

вул. Студентства, 2

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10055-Чр

56.

Єврейський готель

кін. XIX ст.

вул. Успенська, 2

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10056-Чр

57.

Паровий млин

поч. XX ст.

вул. Франка, 20

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10057-Чр

58.

Школа

поч. XX ст.

вул. Франка, 22

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10058-Чр

59.

Школа

кін. XIX ст. - поч. XX ст.

пров. Шкільний, 6

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10059-Чр

60.

Кав'ярня М. В. Стефаньєва

кін. XVIII ст.

вул. Яворського, 3

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10060-Чр

61.

Кам'яниця

кін. XVIII ст.

вул. Яворського, 4

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10061-Чр

62.

Синагога Золотницького

1910-ті роки

вул. Яворського, 7

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10062-Чр

63.

Будинок житловий

1910-ті роки

вул. Яворського, 9

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10063-Чр

64.

Церква Іоанна Милостивого

1780 р.

вул. 3-й мікрорайон, 97/15

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

10064-Чр

Ніжинський район

Кунашівська сільська рада

с. Кунашівка

65.

Курган

II - I тис. до н. е.

за 2,7 км на південний захід від села та за 2,3 км на південний схід від східної околиці м. Ніжин

Пам'ятка археології

Наказ управління культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації від 30.09.2008 № 252

1293-Чр

66.

Курган

II - I тис. до н. е.

за 4,3 км на південний захід від села, за 0,6 км на південний схід від східної околиці м. Ніжин

Пам'ятка археології

Наказ управління культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації від 30.09.2008 № 252

1695-Чр

67.

Курганна група

II - I тис. до н. е.

за 3,4 км на південний захід від села, за 1,5 км на південний схід від східної околиці м. Ніжин

Пам'ятка археології

Наказ управління культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації від 30.09.2008 № 252

1259-Чр

68.

Курганна група

II - I тис. до н. е.

за 3,6 км на південний захід від села та за 3,2 - 3,4 км на південний схід від південної околиці м. Ніжина (Гуньки)

Пам'ятка археології

Наказ управління культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації від 30.09.2008 № 252

1758-Чр

с. Наумівське

69.

Курган

II - I тис. до н. е.

за 3,2 км на південний захід від південної околиці села

Пам'ятка археології

Наказ управління культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації від 28.07.2010 № 149

320-Чр

70.

Курган

II - I тис. до н. е.

за 1,8 км на захід від північно-західної околиці села

Пам'ятка археології

Наказ управління культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації від 30.09.2008 № 252

1525-Чр

71.

Курган

II - I тис. до н. е.

за 3,0 км на північний захід від села

Пам'ятка археології

Рішення виконавчого комітету Чернігівської обласної Ради народних депутатів від 19.02.85 № 75, наказ Головного управління культури, туризму і охорони культурної спадщини Чернігівської обласної державної адміністрації від 31.08.2011 № 166

2410-Чр

72.

Курган

II - I тис. до н. е.

за 0,2 км на захід від північної частини села

Пам'ятка археології

Наказ управління культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації від 28.05.2009 № 87

7219-Чр

73.

Курган

II - I тис. до н. е.

за 0,5 км на захід від західної частини села

Пам'ятка археології

Наказ управління культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації від 28.05.2009 № 87

7220-Чр

74.

Курганна група

II - I тис. до н. е.

за 3,1 - 3,3 км на південний захід від південної околиці села

Пам'ятка археології

Наказ управління культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації від 28.05.2009 № 87

197-Чр
Додаток 6
до наказу Міністерства культури України
21.12.2012  № 1566

ПЕРЕЛІК
об'єктів культурної спадщини у м. Києві, що заносяться до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення

№ п/п

Назва об'єкта

Датування

Адреса

Вид об'єкта

№ та дата рішення про взяття під охорону

Охор. №

1.

Флігель соборний (дияконський) (Будинок житловий, де у 1924 - 1931 рр., у 1933 - 1934 рр. працював і мешкав Г. М. Косинка (Стрілець), український письменник)

1879 р.

вул. Володимирська, 24

Пам'ятка історії

Рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 21.08.75 № 840

916-Кв

2.

Комплекс споруд Контрактової площі

X ст. - кін. XX ст.

Контрактова площа

Пам'ятка містобудування, архітектури

На державному обліку не перебував

917-Кв

3.

Фонтан біля будинку намісника

поч. XX ст.

вул. Лаврська, 9

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/11-Кв

4.

Фонтан біля корпусу друкарні

поч. XX ст.

вул. Лаврська, 9

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/12-Кв

5.

Фонтан біля ковнірівського корпусу

1879 - поч. 1880 рр.

вул. Лаврська, 9

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/13-Кв

6.

Бібліотека митрополита Флавіана

1909 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 5

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/14-Кв

7.

Келії клирошан

1902 - 1903 рр., 1904 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 6

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/15-Кв

8.

Майстерня сливолитна

1783 - 1796 рр., 1869 - 1863 рр., 1890 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 10

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/16-Кв

9.

Брама на подвір'я Друкарні

1863 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 10-а

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/17-Кв

10.

Проскурня (Нова)

1913 - 1914 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 11

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/18-Кв

11.

Майстерня художників

кін. XIX ст. - поч. XX ст.

вул. Лаврська, 9, корпус № 11-б

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/19-Кв

12.

Складальня

1897 - 1898 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 14

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/20-Кв

13.

Майстерня палітурна

1903 - 1904 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 15

Пам'ятки архітектури

Розпорядження КМРНД від 28.12.94 № 20-р

893/21-Кв

14.

Корпус готельний

1907 - 1908 рр., 1911 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 19

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

918-Кв

15.

Келії ремісничі

XVIII ст.

вул. Лаврська, 9, корпус № 21

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/22-Кв

16.

Галерея крита

1777 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 21-а

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/23-Кв

17.

Флігель клирошанського корпусу

I чверть XVIII ст.

вул. Лаврська, 9, корпус № 22

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/24-Кв

18.

Майстерня столярська

1902 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 23

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/25-Кв

19.

Аптека

1902 - 1903 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 24

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/26-Кв

20.

Келії лікарняні з церквою Богородиці Всіх скорботних радість Микільського монастиря

1842 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 26

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/27-Кв

21.

Крамниця книжкова

1850 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 28

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/28-Кв

22.

Огорожа оглядового майданчика

II половина XIX ст.

вул. Лаврська, 9, корпус № 29-а

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/29-Кв

23.

Майстерня іконописна

1880 - 1883 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 30

Пам'ятки архітектури, історії

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/30-Кв

24.

Підпірна стіна Верхньої Лаври

1783 р., 1789 р., 90-ті роки XIX ст.

вул. Лаврська, 9, корпус № 30-а

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/31-Кв

25.

Майстерня фотографічна

1874 р., 1919 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 31

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/32-Кв

26.

Лазня братська

1888 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 34

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/33-Кв

27.

Крамниця іконна

1903 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 35

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/34-Кв

28.

Стіна з брамою при Великій Лаврській дзвіниці

кін. XVIII ст.

вул. Лаврська, 9, корпус № 81-а

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/35-Кв

29.

Льох продовольчий при садибі митрополита

XVIII ст.

вул. Лаврська, 9, корпус № 88-а

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/36-Кв

30.

Споруда господарська

1898 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 94

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/37-Кв

31.

Брама східна

1898 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 94-а

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/38-Кв

32.

Ківорій водосвятний Верхньої Лаври

1896 - 1897 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 95

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/39-Кв

33.

Котельня

1862 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 100

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/40-Кв

34.

Склеп Васильчикових

1869 р.

вул. Лаврська, 15

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/41-Кв

35.

Вхід до галереї Ближніх печер

1816 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 37-а

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/42-Кв

36.

Крамниця для продажу ікон і книжок

1870 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 39

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/43-Кв

37.

Вхід до Ближніх печер

1751 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 41

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/44-Кв

38.

Келії братські

1898 - 1899 рр.

вул. Лаврська, 15, корпус № 43

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/45-Кв

39.

Огорожа монастирського саду

кін. XIX ст.

вул. Лаврська, 15, корпус № 44-а

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/46-Кв

40.

Келії Братські на Ближніх печерах

1890 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 45

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/47-Кв

41.

Келії братські

1844 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 46

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/48-Кв

42.

Сторожка

1850 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 46-а

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/49-Кв

43.

Каплиця над артезіанською свердловиною

середина XIX ст., 1913 р., 1988 рр.

вул. Лаврська, 15, корпус № 47

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/50-Кв

44.

Корпус схимницький на Дальніх печерах

II половина XIX ст., 1894 - 1896 рр.

вул. Лаврська, 15, корпус № 51

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/51-Кв 893/52-Кв

45.

Келії братські на Дальніх печерах

1820 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 52

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/53-Кв

46.

Келії братські на Дальніх печерах

1898 - 1899 рр.

вул. Лаврська, 15, корпус № 53

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/54-Кв

47.

Дім гостинний та контора

II пол. XIX ст.

вул. Лаврська, 15, корпус № 54

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/55-Кв

48.

Келії Гостинного двору

1880 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 58

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/56-Кв

49.

Будинок господарський

1886 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 60

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/57-Кв

50.

Келії Гостинного двору

90-ті роки XIX ст.

вул. Лаврська, 15, корпус № 63

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/58-Кв

51.

Завод свічковий

1828 - 1831 рр. 1872 - 1874 рр.

вул. Лаврська, 15, корпус № 64

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/59-Кв

52.

Брама на територію Ближніх печер

XVIII ст.

вул. Лаврська, 15, корпус № 64-б

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/60-Кв

53.

Вхід до галереї Дальніх печер

1898 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 66-а

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/61-Кв

54.

Лікарня гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість

1851 р., 1869 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 68

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/62-Кв

55.

Келії Гостинного двору

II половина XIX ст.

вул. Лаврська, 15, корпус № 69

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/63-Кв

56.

Келії Гостинного двору

1850 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 71

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/64-Кв

57.

Брама Західна

1852 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 71-б

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/65-Кв

58.

Галерея від Ближніх печер до Дальніх

1816 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 72

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/66-Кв

59.

Вхід до Галереї від Ближніх до Дальніх печер

кін. XIX ст.

вул. Лаврська, 15, корпус № 72-а

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/67-Кв

60.

Вхід до Дальніх та Варязьких печер

1703 р., 1809 - 1811 рр., 1914 - 1915 рр.

вул. Лаврська, 15, корпус № 73

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/68-Кв

61.

Ротонда підпірної стіни Дебоскета

1793 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 74

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/69-Кв

62.

Ротонда підпірної стіни Дебоскета із входом до галереї

1793 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 74-а

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/70-Кв

63.

Стіна Дебоскета підпірна

1781 - 1785 рр., 1841 р., 1890 р., 1912 р., 1916 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 77

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/71-Кв

64.

Огорожа підпірної стіни Дебоскета

1793 р., 1816 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 77-а

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/72-Кв

65.

Сходи підпірної стіни Дебоскета

кін. XVIII ст.

вул. Лаврська, 15, корпус № 77-б

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/73-Кв

66.

Каплиця на могилі генерал-губернатора О. П. Безака

1869 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 78

Пам'ятки архітектури, історії, монументального мистецтва

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/74-Кв

67.

Брама південна

1795 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 79

Пам'ятки архітектури, монументального мистецтва

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/75-Кв

68.

Брама північна

II пол. XIX ст.

вул. Лаврська, 9, корпус № 93-а

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/76-Кв

69.

Ківорій водосвятний на Дальніх печерах

1897 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 96

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/77-Кв

70.

Ротонда біля Ближніх печер

1787 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 97

Пам'ятки архітектури

Розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 28.12.94 № 20-р

893/78-Кв

71.

Медичне відділення вищих жіночих курсів

1908 - 1909 рр.

вул. Мечникова, 5

Пам'ятка архітектури, історії

Рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 27.01.70 № 159

919-Кв

72.

Будинок Центрального комітету КП(б) України, де працювали відомі політичні діячі

1936 - 1938 рр.

Михайлівська площа, 1

Пам'ятка архітектури, історії

Наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 № 10/38-11

920-Кв

73.

Комплекс Олександрівської міської лікарні, в якій працювали відомі лікарі та вчені (Центральна міська клінічна лікарня)

II пол. XIX ст. - 1970-і рр.

вул. Шовковична, 39/1

Пам'ятка архітектури, історії

Наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 № 10/38-11

921-Кв

74.

Богадільня Олександрівської лікарні (корпус № 1)

1884 - 1885 рр.

вул. Шовковична, 39/1

Пам'ятка архітектури, історії

Наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 № 10/38-11

921/1-Кв

75.

Корпус дитячого нормального і шкіряно-венерологічного відділень Олександрівської лікарні (корпус № 2), в якому працювали відомі лікарі і вчені

1889 - 1891 рр., 1926 р.

вул. Шовковична, 39/1

Пам'ятка архітектури, історії

Наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 № 10/38-11

921/2-Кв

76.

Корпус пропедевтичної та неврологічної клінік Олександрівської лікарні (корпус № 3), в якій працювали відомі лікарі та вчені

1884 - 1885 рр., 1907 - 1908 рр. (перебудова)

вул. Шовковична, 39/1

Пам'ятка архітектури, історії

Рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 27.01.70 № 159, наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 № 10/38-11

921/3-Кв

77.

Корпус терапевтичного жіночого відділення Олександрівської лікарні (корпус № 4)

1908 - 1909 рр.

вул. Шовковична, 39/1

Пам'ятка архітектури, історії

Наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 № 10/38-11

921/4-Кв

78.

Корпус терапевтичного чоловічого та хірургічного відділень Олександрівської лікарні (корпус № 5), в якому працювали відомі лікарі та вчені

1914 - 1917 рр., 1999 - 2000 рр.

вул. Шовковична, 39/1

Пам'ятка архітектури, історії

Наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 № 10/38-11

921/5-Кв

79.

Корпус пологового відділення, в якому містилася клініка пропедевтики внутрішніх хвороб Олександрівської лікарні (корпус № 6), працював М. М. Губергріц, терапевт, залужений діяч науки УРСР

1893 - 1894 рр.

вул. Шовковична, 39/1

Пам'ятка архітектури, історії

Наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 № 10/38-11

921/6-Кв

80.

Корпус гінекологічного та хірургічного відділень Олександрівської лікарні (корпус № 7), в якому працювали відомі лікарі та вчені

1913 - 1916 рр.

вул. Шовковична, 39/1

Пам'ятка архітектури, історії

Наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 № 10/38-11

921/7-Кв

81.

Корпус дитячого заразного (інфекційного) відділення Олександрівської лікарні (корпус № 9), в якому працювали провідні фахівці-педіатри, проф. Ф. Румянцев, В. Чернов

1900 р.

вул. Шовковична, 39/1

Пам'ятка архітектури, історії

Наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 № 10/38-11

921/8-Кв

82.

Контора та приймальний покій Олександрівської лікарні

1887 - 1888 р.

вул. Шовковична, 39/1

Пам'ятка архітектури, історії

Наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 № 10/38-11

921/9-Кв

83.

Поховання М. П. Дегтярьова в крипті церкви св. Михаїла на території Олександрівської лікарні

1898 - 1899 рр.

вул. Шовковична, 39/1

Пам'ятка архітектури, історії

Наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 № 10/38-11

921/10-Кв

84.

Фундаменти церкви святого Михаїла з криптою в Олександрівській лікарні

1893 - 1895 рр.

вул. Шовковична, 39/1

Пам'ятка архітектури, історії

Наказ Управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 26.10.2001 № 143

921/11-Кв

85.

Пам'ятник професору В. П. Образцову

1950 р.

вул. Шовковична, 39/1

Пам'ятка монументального мистецтва

Рішення Київської міської ради депутатів трудящих від 27.01.70 № 159

921/12-Кв
Додаток 7
до наказу Міністерства культури України
21.12.2012  № 1566

ПЕРЕЛІК
об'єктів культурної спадщини в Автономній Республіці Крим, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України у зв'язку з невідповідністю критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760 "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України"

№ п/п

Назва об'єкта

Датування

Адреса

Вид об'єкта

№ та дата попереднього рішення про взяття під охорону

м. Феодосія

1.

Пам'ятний знак на честь 30-річчя Перемоги над фашистською Німеччиною

1975 р.

вул. Горького (в районі Судноремонтного заводу)

Пам'ятка історії

На державному обліку не перебував

2.

Пам'ятник на честь радянських воїнів-визволителів

1970 р.

вул. ім. Федька, Ювілейний парк

Пам'ятка історії

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 05.09.69 № 595

Совєтський район

3.

Пам'ятник В. І. Леніну

1963 р.

смт Совєтське, вул. А. Матросова, в парку

Пам'ятка монументального мистецтва

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 05.09.69 № 595
Додаток 8
до наказу Міністерства культури України
21.12.2012  № 1566

ОБ'ЄКТ
культурної спадщини Чернігівської області, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України у зв'язку з невідповідністю критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760 "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України"

№ п/п

Назва об'єкта

Датування

Адреса

Вид об'єкта

№ та дата попереднього рішення про взяття під охорону

м. Ніжин

1.

Будинок житловий

поч. XIX ст.

вул. Гребінки, 20

Щойно виявлений об'єкт культурної спадщини

На державному обліку не перебував
Додаток 9
до наказу Міністерства культури України
21.12.2012  № 1566

ОБ'ЄКТ
культурної спадщини в м. Києві, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України у зв'язку з невідповідністю критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760 "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України"

№ п/п

Назва об'єкта

Датування

Адреса

Вид об'єкта

№ та дата попереднього рішення про взяття під охорону

1.

Обеліск в пам'ять про медиків міської клінічної лікарні № 14 ім. Жовтневої революції, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр.

1975 р.

вул. Шовковична, 39/1

Пам'ятка історії

Рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 17.11.87 № 1112
Додаток 10
до наказу Міністерства культури України
21.12.2012  № 1566

ПЕРЕЛІК
об'єктів культурної спадщини, рекомендованих для занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією національного значення

№ п/п

Назва об'єкта

Датування

Адреса

Вид об'єкта

№ та дата рішення про взяття під охорону

Автономна Республіка Крим

1.

Комплекс споруд Судацької фортеці

III - XVIII ст.
(XIV - XV ст.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка містобудування, архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

2.

Башта № 1 Дозорна

XIV - XV ст.
(XIV ст.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

3.

Башта № 3 Безіменна

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

4.

Башта № 4 "Георгіївська"

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

5.

Башта № 5 донжон Консульського замку

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

6.

Башта № 7 Безіменна

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

7.

Башта № 8 Коррадо Чігала

1404 р.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

8.

Башта № 9 Лукіно ді Фьєска ді Лаван'я

1409 р.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

9.

Башта № 11 Напівкругла

XIV - XV ст. (1385 - 1414 рр.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

10.

Башта № 12 Паскуале Джудічи

1392 р.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

11.

Башта № 14 Барнабо ді Франкі ді Пагана

1414 р.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

12.

Барбакан

XIV - XV ст. (1355 - 1414 рр.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

13.

Башта № 15 Якопо Торселло

1385 р.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

14.

Башта № 17 Джованні Маріоні

1380-ті рр. (1387 р.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

15.

Башта № 18 Бальдо Гуарко

1394 р.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

16.

Куртина XVIII

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Рішення Кримського обласного виконавчого комітету від 20.02.90 № 48

17.

Башта № 19 Безіменна

XIV - XV ст. (1385 - 1414 рр.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

18.

Башта № 20 Безіменна (Наріжна)

XIV - XV ст.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

19.

Храм "на консолях"

XII - XV ст.
(XV ст.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

20.

Храм "з аркадою"

III чверть XIV ст. (до 1322 р.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

21.

Цистерна № 1

XIV - XV ст. (1385 - 1414 рр.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

22.

Цистерна № 2

XIV - XV ст. (1385 - 1414 рр.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

23.

Башта № 21 Фредеріко Астагуерра

1386 р.

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

24.

Храм дванадцяти апостолів

III чверть XIV ст. (XIV ст.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

25.

Церква св. Параскеви

XIII - XV ст.
(X ст.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

26.

Кругла цистерна

XIV - XV ст.
(XIV ст.)

м. Судак-2, Судацька фортеця

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

Чернігівська область

м. Ніжин

27.

Пантелеймоно-Василівська церква

1769 - 1788 р.

вул. Василівська, 39

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

28.

Будинок народного училища

кін. XVIII ст.

вул. Гребінки, 4

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

29.

Комплекс споруд поштової станції

1780-ті рр.

вул. Радянська, 4, вул. Поштова, 5

Пам'ятка архітектури

На державному обліку не перебував

м. Київ

30.

Андріївська церква

1747 - 1762 рр.

Андріївський узвіз, 23

Пам'ятка архітектури, історії, монументального мистецтва

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

31.

Ансамбль Софії Київської (Резиденція Київських митрополитів, Софійський кафедральний монастир)

XI - XX ст.

вул. Володимирська, 24

Пам'ятка містобудування, архітектури, історії, монументального мистецтва

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

32.

Софійський собор

I половина XI ст., кін. XVII - поч. XVIII ст., кін. XIX ст. (1037 р.)

вул. Володимирська, 24

Пам'ятка архітектури, історії, монументального мистецтва

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

33.

Дзвіниця

1699 - 1706 рр., 1744 - 1748 рр., 1851 - 1852 рр. (XVIII ст.)

вул. Володимирська, 24

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

34.

Будинок митрополита

1722 - 1737 рр., II половина XVIII ст., 1822 - 1842 рр., 1860-ті - 1880-ті рр. (1722 р.)

вул. Володимирська, 24

Пам'ятка архітектури, історії

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

35.

Трапезна (Трапезна церква)

1722 - 1730 рр., 60-ті рр. XVIII ст., 1822 р., 1869 - 1872 рр. (1722 р.)

вул. Володимирська, 24

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

36.

Бурса

1763 - 1767 рр., 1786 - 1789 рр., 1822 - 1825 рр., 1837 - 1839 рр., 1870-ті рр. (XVIII ст.)

вул. Володимирська, 24

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

37.

Брама Заборовського

між 1731 - 1745 рр. (1746 р.)

вул. Володимирська, 24

Пам'ятка архітектури, історії

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

38.

Південна в'їзна башта

кін. XVII - поч. XVIII ст. (XVIII ст.)

вул. Володимирська, 24

Пам'ятка архітектури, історії

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

39.

Братський корпус

1750 - 1760-ті рр., 1844 р. (1760 р.)

вул. Володимирська, 24

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

40.

Монастирські мури

I половина XVIII ст. (XVIII ст. - XIX ст.)

вул. Володимирська, 24

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

41.

Хлібня (Консисторія)

між 1722 - 1730 рр., 1770 - 1783 рр., 1819 р., 1851 - 1853 рр., 1899 - 1901 рр., 1914 рр. (1722 р. - XIX ст.)

вул. Володимирська, 24

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

42.

Причетницькі пристінні келії

1839 - 1842 рр., 1870 р.
(поч. XIX ст.)

вул. Володимирська, 24

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

43.

Руїни Золотих воріт

I половина XI ст.

вул. Володимирська, 40

Пам'ятка архітектури, історії

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

44.

Комплекс споруд Контрактової площі

X - кін. XX ст.

Контрактова площа

Пам'ятка містобудування, архітектури

На державному обліку не перебував

45.

Церква Спаса на Берестові

1113 - 1125 рр. (XVII - XIX ст.)

вул. Лаврська, 5, корпус № 84

Пам'ятка архітектури, історії, монументального мистецтва

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

46.

Пороховий Льох у Павлівському бастіоні

1749 - 1751 рр.

вул. Лаврська, 7-б, корпус № 101

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

47.

Ансамбль Києво-Печерської Лаври

XI - XXI ст.

вул. Лаврська, 9, 15

Пам'ятка містобудування, архітектури, історії, монументального мистецтва

На державному обліку не перебував

48.

Будинок намісника

1731 - 1745 рр., 1824 р., 1882 р., 1958 - 1960 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 1

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

49.

Будинок митрополита

1727 - 1861 роки (1731 р., 1752 - 1761 рр., 1803 р., 1823 р., 1861 р.)

вул. Лаврська, 9, корпус № 2

Пам'ятка архітектури, історії

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

50.

Келії соборних старців

1720 р. (1783 р.)

вул. Лаврська, 9, корпус № 3

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

51.

Келії соборних ієромонахів

кін. XVII - поч. XVIII ст.
(20 - 70-ті роки XVIII ст.)

вул. Лаврська, 9, корпус № 4

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

52.

Корпус економічний

1720 - 1723 роки (1748 р., 1872 р.)

вул. Лаврська, 9, корпус № 7

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

53.

Проскурня (Стара)

XVIII - XIX ст.

вул. Лаврська, 9, корпус № 8

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

54.

Друкарня

XVIII - XIX ст.

вул. Лаврська, 9, корпус № 9

Пам'ятка архітектури, історії

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

55.

Корпус Ковнірівський

II половина XVII - XVIII ст.

вул. Лаврська, 9, корпус № 12

Пам'ятка архітектури, монументального мистецтва

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

56.

Палітурня

1757 - 1770 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 13

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

57.

Башта Малярна

1698 - 1701 рр., 1839 - 1841 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 17

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

58.

Келії клирошан

1720 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 20

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

59.

Церква Микільська з трапезною

1677 - 1695 рр. (1859 - 1861 рр., 1955 - 1958 рр.)

вул. Лаврська, 9, корпус № 25

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

60.

Церква Святої Трійці над Святою брамою

1106 - 1108 рр. (XVII - XVIII ст.)

вул. Лаврська, 9, корпус № 27

Пам'ятка архітектури, історії, монументального мистецтва

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

61.

Трапезна палата з церквою в ім'я преподобних Антонія і Феодосія

1893 - 1895 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 29

Пам'ятка архітектури, монументального мистецтва

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

62.

Собор Успіння Пресвятої Богородиці

1073 - 1089 рр., 1669 р., 1767 - 1769 рр. (1998 - 2000 рр.)

вул. Лаврська, 9, корпус № 80

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

63.

Дзвіниця Велика Лаврська

1731 - 1744 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 81

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

64.

Церква Всіх Святих над Економічною брамою

1696 - 1698 рр. (1718 - 1727 рр.)

вул. Лаврська, 9, корпус № 82

Пам'ятка архітектури, монументального мистецтва

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

65.

Башта Онуфріївська

1698 - 1701 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 83

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

66.

Кухня Трапезної палати

1746 - 1751 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 85

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

67.

Церква Благовіщенська

1905 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 86

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

68.

Башта Івана Кущника

1698 - 1701 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 88

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

69.

Башта південна

1698 - 1701 рр., 1825 р.

вул. Лаврська, 9, корпус № 89

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

70.

Мури Монастирські (Мазепинські)

1698 - 1701 рр.

вул. Лаврська, 9, корпус № 92

Пам'ятка містобудування, архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

71.

Церква Св. Феодосія Печерського

1698 - 1700 рр., 1805 - 1813 р., 1860 р.

вул. Лаврська, 14, корпус № 110

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

72.

Церква Здвиження Чесного Хреста

1700 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 36

Пам'ятка архітектури, монументального мистецтва

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

73.

Галерея до Ближніх печер

1816 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 37

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

74.

Дзвіниця на Ближніх печерах

1759 - 1762 рр.

вул. Лаврська, 15, корпус № 38

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

75.

Будинок доглядача Ближніх печер

кін. XVIII - поч. XX ст.

вул. Лаврська, 15, корпус № 42

Пам'ятки архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

76.

Корпус Братський на Ближніх печерах

1844 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 44

Пам'ятки архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.79 № 442

77.

Церква Усіх преподобних Печерських

1700 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 48

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

78.

Корпус на Ближніх печерах

1839 р., 1872 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 48-а

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

79.

Будинок доглядача Дальніх печер

1812 - 1814 рр.

вул. Лаврська, 15, корпус № 49

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

80.

Будинок господарчий на Дальніх печерах

1856 - 1857 рр.

вул. Лаврська, 15, корпус № 50

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

81.

Келії Гостинного двору

1829 - 1831 рр.

вул. Лаврська, 15, корпус № 55

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

82.

Келії Гостинного двору

1844 - 1845 рр.

вул. Лаврська, 15, корпус № 56

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

83.

Церква Різдва Богородиці

1696 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 59

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

84.

Галерея біля Церкви Різдва Богородиці

1771 р., 1821 р., 1846 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 61

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

85.

Дзвіниця на Дальніх печерах

1752 - 1762 рр.

вул. Лаврська, 15, корпус № 62

Пам'ятка архітектури, монументального мистецтва

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

86.

Галерея на Дальніх печерах

1898 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 66

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

87.

Церква зачаття Святої Анни

1679 р., 1810 р.

вул. Лаврська, 15, корпус № 67

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

88.

Печери Ближні

XI - XIX ст. ст.

вул. Лаврська, 15, корпус № 90

Пам'ятка архітектури, археології

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

89.

Печери Дальні та Варязькі

XI - XIX ст. ст.

вул. Лаврська, 15, корпус № 91

Пам'ятка архітектури, археології

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

90.

Мури оборонні навколо Дальніх і Ближніх печер

1844 - 1847 рр.

вул. Лаврська, 15, корпус № 93

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.79 № 442

91.

Церква Воскресіння Господнього з дзвіницею

1696 р., 1884 р.

вул. Лаврська, 17, корпус № 114

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

92.

Московська брама (Верхня)

1777 - 1779 рр.

вул. Лаврська, 25, корпус № 120

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

93.

Московська брама (Нижня)

1779 р.

вул. Лаврська, 25, корпус № 120-а

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

94.

Кирилівська церква

40-ві роки XII ст., кін. XVII - XVIII ст.
(середина XII ст.)

вул. О. Теліги, 12

Пам'ятка архітектури, історії, монументального мистецтва

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

95.

Трапезна церква Михайлівського монастиря

XVIII ст.

вул. Трьохсвятительська, 6

Пам'ятка архітектури

Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 № 970

96.

Історичний ландшафт Київських гір і долин р. Дніпра

III - II тис. до н. е., XI - XIX ст.

у межах Дніпровського, Печерського, Шевченківського, Подільського районів: Київські гори і долини р. Дніпра, від залізничного мосту на півдні до Подільсько-Воскресенського мостового переходу на півночі

Пам'ятка ландшафту, історії

Наказ Міністерства культури і туризму України від 03.02.2010 № 58/0/16-10 (у редакції наказу Міністерства культури України від 16.06.2011  №453/0/16-11)
вгору