Документ v1553563-09, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2009

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
16.12.2009 N 15538

Про надання роз'яснень

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва (далі - Держкомпідприємництво) на виконання
доручення Кабінету Міністрів України опрацював, в межах
компетенції, Ваше звернення від 09.11.2009 стосовно надання
роз'яснень щодо вимог до перетворення садівницьких товариств в
обслуговуючі кооперативи та повідомляє наступне.
Останнім часом до Держкомпідприємництва, як до органу, що
відповідно до абзацу третього пункту 1 Положення про нього,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007
N 667 ( 667-2007-п ), є спеціально уповноваженим органом зокрема з
питань державної реєстрації, надійшла численна кількість звернень
від суб'єктів господарювання та громадян України стосовно надання
роз'яснень щодо правового статусу організаційно-правової форми
господарювання юридичних осіб, створених у формі садівницьких
товариств та порядку включення відомостей про них до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
(далі - Єдиний державний реєстр).
Держкомпідприємництво, проаналізувавши норми чинного
законодавства України, перш за все положення законів України "Про
кооперацію" ( 1087-15 ), "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) та
положення статті 35 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (єдині
на даний час положення, якими, хоч і опосередковано, на
законодавчому рівні визначено поняття садівницького товариства як
суб'єкта господарювання, шляхом утворення якого громадянами
України реалізується право набувати безоплатно у власність або на
умовах оренди земельні ділянки із земель державної і комунальної
власності для ведення колективного садівництва), а також провівши
ряд відповідних міжвідомчих зустрічей із заінтересованими органами
центральної виконавчої влади, вжило наступні заходи.
Перш за все, нами було ініційовано прийняття розпорядження
Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1180-р ( 1180-2009-р )
"Про заходи щодо забезпечення відновлення та захисту права
власності на земельні ділянки (користування ними) членів
садівницьких товариств, садово-городніх, житлово-будівельних та
гаражних кооперативів", на виконання вимог абзацу 4 пункту 1 якого
Держкомпідприємництвом на даний час розробляється проект Концепції
закону щодо встановлення особливостей реорганізації (перетворення)
садівницьких товариств, садово-городніх, житлово-будівельних та
гаражних кооперативів.
По-друге, Держкомпідприємництвом видано наказ від 12.10.2009
N 177 ( v0177563-09 ) "Про організацію виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року N 1180-р",
яким державних реєстраторів було зобов'язано у найкоротші строки
провести відбір реєстраційних справ обслуговуючих кооперативів,
садівницьких товариств, садово-городніх, житлово-будівельних і
гаражних кооперативів та надано доручення головам представництв
Держкомпідприємництва в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі провести разом з державними
реєстраторами перевірку відібраних реєстраційних справ, за
результатами якої систематизувати отриману інформацію та скласти
відповідні акти щодо стану відповідності вимогам законодавства
проведеної реєстрації (перетворення) даних юридичних осіб та
включення відомостей про них до Єдиного державного реєстру.
Одночасно нагадуємо, що відповідно до пункту 2 розділу VIII
"Прикінцеві положення" Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (далі -
Закон про реєстрацію) державний реєстратор протягом 2004 -
2005 років при надходженні від юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців реєстраційної картки, відповідно до вимог статті 19
цього Закону, зобов'язаний провести заміну раніше виданих їм
свідоцтв про державну реєстрацію на свідоцтва про державну
реєстрацію єдиного зразка. При цьому реєстраційний збір за заміну
свідоцтва про державну реєстрацію не стягується.
Тобто, у разі нездійснення юридичною особою зазначеної вище
процедури заміни свідоцтва про її державну реєстрацію старого
зразка на нове та, відповідно, відсутності у Єдиному державному
реєстрі про неї як про юридичну особу, така юридична особа повинна
звернутись до державного реєстратора за своїм місцезнаходженням у
порядку, встановленому статтею 19 Закону про реєстрацію
( 755-15 ), для включення відомостей про себе до цього Реєстру.
Зокрема, Держкомпідприємництвом, листом від 19.10.2009 за
N 12673/0/2-09, було надано Рекомендації щодо порядку вирішення
уповноваженою правлінням садівницького товариства,
садово-городнього, житлово-будівельного, гаражного та
обслуговуючого кооперативу особою питань, пов'язаних із включенням
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців відомостей про діючі садівницькі товариства,
садово-городні, житлово-будівельні та гаражні кооперативи (додаток
1 до вказаного листа), зміст яких направляємо також на Вашу
адресу.
Отже, на даний час, до моменту встановлення
організаційно-правової форми господарювання юридичної особи
"садівницьке товариство" на законодавчому рівні,
Держкомпідприємництво радить таким юридичним особам, на виконання
вимог Закону про реєстрацію ( 755-15 ), здійснювати включення
відомостей про себе до Єдиного державного реєстру у порядку, який
було рекомендовано вище.
Крім того, стосовно порушеного Вами питання використання
земельних ділянок, призначених для ведення садівництва, не за їх
цільовим призначенням вважаємо за необхідне повідомити також
наступне.
Як вже було згадано вище, земельні ділянки садівницьким
товариствам надаються для ведення громадянами України колективного
садівництва (стаття 35 Земельного кодексу України) ( 2768-14 ).
Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення
земель відповідно до статті 21 Земельного кодексу України
( 2768-14 ) є підставою для: а) визнання недійсними рішень органів державної влади та
органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних
ділянок громадянам та юридичним особам; б) визнання недійсними угод щодо земельних ділянок; в) відмови в державній реєстрації земельних ділянок або
визнання реєстрації недійсною; г) притягнення до відповідальності відповідно до закону
громадян та юридичних осіб, винних у порушенні порядку
встановлення та зміни цільового призначення земель.
Заступник Голови С.І.Третьяковвгору