Документ v1542609-11, поточна редакція — Прийняття від 18.02.2011

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Додаток 1
До листа
18.02.2011 N 1542-1-4/17

ПЕРЕЛІК
органів з сертифікації призначених/уповноважених
на виконання робіт в державній Системі
сертифікації УкрСЕПРО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва ОС |Адреси: юридична та фактична|N призна-|N уповно-| Дата | Кінцевий термін |Термін до якого діє | |з/п | | |ченого ОС|важеного |-------------------------------+---------------------+--------------------| | | | | | ОС | призначення | уповноваження | призна- | уповно- | Атестат | | | | | | | | | чення | важення | акредитації | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| | 1. |Державне підприємство |03143, м. Київ, |UA.P.003 |UA.PN.003|09.12.2010 |09.12.2010 |09.12.2013|09.12.2013|16.12.2012 | | |Всеукраїнський науково-виробничий |вул. Метрологічна, 4 |(002) | |наказ N 561 |наказ N 561 | | | | | |центр стандартизації, метрології, |(044) 526-42-60 | | | | | | | | | |сертифікації та захисту прав |Код ЄДРПОУ 02568182 | | | | | | | | | |споживачів (Укрметртестстандарт) |ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України | | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| | 2. |Національний університет |79013 м. Львів, |UA.P.004 |UA.PN.004|06.05.2009 |06.05.2009 |06.05.2012|06.05.2012|- | | |"Львівська політехніка" |вул. С.Бандери, 12 | | |наказ N 182 |наказ N 182 | | | | | |(ОС "Львівсепробуд") Міністерства |Код ЄДРПОУ 02071010 | | | | | | | | | |освіти та науки України |(032) 258-21-10 | | | | | | | | | | |Керівник: Стасюк М.І. | | | | | | | | | | |seprobud@polinet.lviv.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| | 3. |Державне підприємство |10003, м. Житомир, |UA.P.006 |UA.PN.006|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |"Житомирський науково-виробничий |вул. Ново-Сінна, 24 |(024) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |центр стандартизації, метрології |Код ЄДРПОУ 02568147 | | | | | | | | | |та сертифікації" |(0412) 25-44-23 генералиний | | | | | | | | | |(ДП "Житомирстандартметрологія") |директор - Куценко Павло | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |Іванович | | | | | | | | | | |начальник сертифікаційного | | | | | | | | | | |центру - Лісунова Алла | | | | | | | | | | |Казимирівна (0412) 25-53-92 | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| | 4. |Державне підприємство "Харківський|61002, м. Харків, |UA.P.007 |UA.PN.007|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |регіональний науково-виробничий |вул. Мироносицька, 36, |(003) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |центр стандартизації, метрології |Код ЄДРПОУ 04725906 | | | | | | | | | |та сертифікації" |(057) 756-37-67 | | | | | | | | | |(ДП "Харківстандартметрології") |contact@mtl.kharkov.ua | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України | | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| | 5. |Державне підприємство "Державний |03113, м. Київ, |UA.P.009 |UA.PN.009|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|29.07.2010 | | |автотранспортний науково-дослідний|пр. Перемоги, 57 |(007) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |і проектний інститут" |(044) 456-30-30, 456-77-61 | | | | | | | | | |(ДП "ДержавтотрансНДІпроект") |зв'язок Жаров Константин | | | | | | | | | |Міністерства транспорту і зв'язку |Сергійович 561-40-34 | | | | | | | | | |України |Код ЄДРПОУ 01527695 | | | | | | | | | | |керівник: Редзюк Анатолій | | | | | | | | | | |Михайлович | | | | | | | | | | |info@insat.org.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| | 6. |ТОВ "Промелектронсерт" |04136, м. Київ, |UA.P.010 |UA.PN.010|09.12.2010 |09.12.2010 |09.12.2013|09.12.2013|20.07.2011 | | | |вул. Північно-Сирецька, 3 |(061) | |наказ N 561 |наказ N 561 | | | | | | |Код ЄДРПОУ 35961718 | | | | | | | | | | |(044) 200-94-53, 205-34-87, | | | | | | | | | | |200-93-42, 200-95-45 Елена | | | | | | | | | | |Керівник ОС - Деменін | | | | | | | | | | |Станіслав Миколайович | | | | | | | | | | |alex@elhim.kiev.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| | 7. |Державне підприємство "Науково- |03680, м. Київ, МСП, |UA.P.012 |UA.PN.012|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |технічний центр забезпечення |вул. Боженка, 11 |(021) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |якості та сертифікації "СЕПРОЗ" |Код ЄДРПОУ 24938142 | | | | | | | | | |НАН України (ДП НТЦ "СЕПРОЗ" НАН |(044) 271-25-19, | | | | | | | | | |України) Національної академії |271-21-07, 271-23-06, | | | | | | | | | |наук України |289-21-69, 271-21-35, | | | | | | | | | | |529-19-29 | | | | | | | | | | |Керівник: Лобанов Л.М. | | | | | | | | | | |Начальник відділу: | | | | | | | | | | |Бондаренко Юрій Купріянович,| | | | | | | | | | |289-21-69 | | | | | | | | | | |Токар Владислав Іванович | | | | | | | | | | |paton@seproz.ru.kiev.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| | 8. |Державне госпрозрахункове |Юр.адр.: 03110, м. Київ, |UA.P.013 |UA.PN.013|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|10.03.2008 | | |підприємство "Сертифікаційний |вул. Механізаторів, 9 |(025) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |випробувальний центр опалювального|Факт.адр.: 03045, м. Київ, | | | | | | | | | |обладнання" Міністерства |вул. Плещеєва, 10 | | | | | | | | | |промислової політики України |Код ЄДРПОУ 14315701 | | | | | | | | | | |(044), 259-46-24, 360-61-79 | | | | | | | | | | |(відділ сертифікації) | | | | | | | | | | |360-61-80 | | | | | | | | | | |Керівник: Олефіренко | | | | | | | | | | |Анатолій Петрович, | | | | | | | | | | |тел. 360-80-98 | | | | | | | | | | |зв'язок: Олефіренко Наталія | | | | | | | | | | |Генадіївна | | | | | | | | | | |360-61-78 | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| | 9. |Державне підприємство "Науково- |Юр.адр.:65026, м. Одеса, |UA.P.014 |UA.PN.014|28.12.2010 |28.12.2010 |28.12.2013|28.12.2013|в 2006 году подал | | |технічний центр "СТАНКОСЕРТ" (НТЦ |провулок Онілової, 16 |(008) | |наказ N 628 |наказ N 628 | | |заявку в НААУ | | |"СТАНКОСЕРТ") Мінпромполітики |Пошт.адр.:65101, м. Одеса, | | | | | | | | | |України |Люстдорфська дор., 96, | | | | | | | | | | |(а/с 83) | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 24533681 | | | | | | | | | | |Керівник: Ситніченко В.М. | | | | | | | | | | |відповідальний: | | | | | | | | | | |(0482) 44-50-94 | | | | | | | | | | |Козловский Ярослав Антонович| | | | | | | | | | |cepro@ukrtest.com | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |10. |Державне підприємство "Державний |83017, м. Донецьк, |UA.P.015 |UA.PN.015|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |орган з сертифікації продукції, |бул. Шевченка, 26 |(020) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |систем управління якістю і |Пошт.адр.: 83100, | | | | | | | | | |довкіллям "ДонСЕРТ" |м. Донецьк, а/с 834 | | | | | | | | | |Мінпромполітики України |(0622) 97-60-10 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 20347316 | | | | | | | | | | |керівник: Федоров Валентин | | | | | | | | | | |Альбертович | | | | | | | | | | |відповідальний: Заступник | | | | | | | | | | |директора Климович Микола | | | | | | | | | | |Федорович | | | | | | | | | | |doncert@doncert.donetsk.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |11. |Державний центр сертифікації МНС |Юр.адр.:04212, м. Київ, |UA.P.016 |UA.PN.016|26.01.2008 |26.01.2008 |26.01.2011|26.01.2011|- | | |України (Держцентр МНС України) |вул. Малиновського, 6 | | |наказ N 30 |наказ N 30 | | | | | | |Факт.адр.:01033 м. Київ, | | | | | | | | | | |вул. В.Яна 3/5, | | | | | | | | | | |код ЄДРПОУ 14319662 | | | | | | | | | | |(044) 461-91-30, 461-91-31, | | | | | | | | | | |244-44-34 | | |---------------+---------------+----------+----------| | | | |Керівник: Пасенченко Яків | | |03.12.2010 |03.12.2010 |03.12.2013|03.12.2013| | | | |Миколайович | | |наказ N 544 |наказ N 544 | | | | | | |461-91-30 | | | | | | | | | | |Куценко Андрій Миколайович | | | | | | | | | | |Льовочкін Василь Григорович | | | | | | | | | | |461-91-34 Марина Хорошок | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |12. |Інститут проблем математичних |03680, м. Київ, |UA.P.017 |UA.PN.017|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|29.04.2012 | | |машин та систем Національної |пр-т Академіка Глушкова, 42 | | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |академії наук України (ОС |Код ЄДРПОУ 05417503 | | | | | | | | | |"Укрсерткомп'ютер") Національної |(044) 526-44-76 | | | | | | | | | |академії наук України |Директор: Морозов Анатолій | | | | | | | | | | |Олексійович | | | | | | | | | | |заст. директора керівник ОС:| | | | | | | | | | |Стрельніков Валерій Павлович| | | | | | | | | | |Шуліка Любов Іванівна | | | | | | | | | | |vps@immsp.kiev.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |13. |Державний центр сертифікації |01001, м. Київ, |UA.P.018 |UA.PN.018|03.07.2008 |03.07.2008 |03.07.2011|03.07.2011|31.03.2013 | | |засобів охоронного призначення при|вул. Малопідвальна, 5 | | |наказ N 208 |наказ N 208 | | | | | |Департаменті Державної служби |(місце розташування: | | | | | | | | | |охорони при МВС України |Харківське шосе 16/1) | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 24522051 | | | | | | | | | | |(044) 206-39-50, 296-39-18 | | | | | | | | | | |Керівник ДЦС ЗОП - Крилач | | | | | | | | | | |Юрій Іванович | | | | | | | | | | |Відповідальний: | | | | | | | | | | |Бовсуновський Олександр | | | | | | | | | | |Антонович | | | | | | | | | | |206-28-70 | | | | | | | | | | |dcszop@bigmir.net | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |14. |Державне підприємство "Кримський |95700, м. Сімферополь, |UA.P.019 |UA.PN.019|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |регіональний науково-виробничий |вул. ім. газети "Кримська |(030) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |центр стандартизації, метрології |правда", 61 | | | | | | | | | |та сертифікації" (ДП |Код ЄДРПОУ 04725964 | | | | | | | | | |"Кримстандартметрологія") |(0652) 44-69-61 | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |kgcsms@pop.cris.net | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |15. |Державне підприємство |14005, м. Чернігів, |UA.P.020 |UA.PN.020|12.08.2008 |12.08.2008 |12.08.2011|12.08.2011|Готові до подачі в | | |"Чернігівський центр |вул. П'ятницька, 110 А |(046) | |наказ N 282 |наказ N 282 | | |НААУ | | |стандартизації, метрології та |(0462) 698-342, 691-663 | | | | | | | | | |сертифікації" (ДП |Код ЄДРПОУ 02568377 | | | | | | | | | |"Чернігівстандартметрологія") |генеральний директор - | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |Бекешко Віталій Якович | | | | | | | | | | |відповідальний: Маценко | | | | | | | | | | |Ростислав Анатолійович | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |16. |Львівський науково-виробничий |79005, м. Львів, вул. Князя |UA.P.021 |UA.PN.021|12.08.2008 |12.08.2008 |12.08.2011|12.08.2011|- | | |центр стандартизації, метрології |Романа, 38 |(022) | |наказ N 282 |наказ N 282 | | | | | |та сертифікації" (ДП |261-53-04, 261-60-30 | | | | | | | | | |"Львівстандартметрологія") |(0322) 97-16-79 | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |Код ЄДРПОУ 04725912 | | | | | | | | | | |Пузир Вячеслав Олексійович | | | | | | | | | | |067-773-52-70 | | | | | | | | | | |centr@semesta.lviv.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |17. |Державне підприємство "Вінницький |21011, м. Вінниця, |UA.P.022 |UA.PN.022|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|Подали документи в | | |науково-виробничий центр |вул. Ватутіна, 23/2 |(011) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | |НААУ в 2008 р. | | |стандартизації, метрології та |Код ЄДРПОУ 04725929 | | | | | | | | | |сертифікації" (ДП |(0432) 27-84-37 | | | | | | | | | |"Вінницястандартметрологія") |sertdept@mail.vinnica.ua | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України | | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |18. |Державне підприємство "Івано- |76007, м. Івано-Франківськ, |UA.P.023 |UA.PN.023|06.05.2009 |06.05.2009 |06.05.2012|06.05.2012|Подали документи в | | |Франківськстандартметрологія" |вул. Вовчинецька, 127 |(047) | |наказ N 182 |наказ N 182 | | |НААУ на (45011) | | |Держспоживстандарту України |Код ЄДРПОУ 02568176 | | | | | | | | | | |(03422) 3-02-00 | | | | | | | | | | |Керівник ОС: Петришин Ігор | | | | | | | | | | |Степанович | | | | | | | | | | |Зв'язок: Соколовський | | | | | | | | | | |Володимир Валентинович | | | | | | | | | | |050-140-49-70 | | | | | | | | | | |dcsms@if.ukrtel.net | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |19. |Державне підприємство |49044, м. Дніпропетровськ, |UA.P.024 |UA.PN.024|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |"Дніпропетровський регіональний |вул. Барикадна, 23 |(037) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |державний науково-технічний центр |Код ЄДРПОУ 04725941 | | | | | | | | | |стандартизації, метрології та |(056) 745-44-74, | | | | | | | | | |сертифікації" (ДП |ф. 377-24-33 | | | | | | | | | |"Дніпростандартметрологія") |керівник Качанов С.О. | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України | | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |20. |ДП Випробувальний центр "Омега" |99053, м. Севастополь, |UA.P.025 |UA.PN.025|09.12.2010 |09.12.2010 |09.12.2013|09.12.2013|20.09.2012 | | |Мінпромполітики України ( ОС |вул. Вакуленчука, 29 |(012) | |наказ N 561 |наказ N 561 | | | | | |"УкрСЕРТРАДІО") |(0692) 24-03-73, | | | | | | | | | | |ф. 46-96-79 | | | | | | | | | | |код ЄДРПОУ 14207802 | | | | | | | | | | |керівник: Беліков Микола | | | | | | | | | | |Іванович | | | | | | | | | | |Відповідальний: Катроша | | | | | | | | | | |Петро Володимирович | | | | | | | | | | |0692-47-44-76 | | | | | | | | | | |stcomega@stel.sebastopol.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |21. |Державне підприємство |29000, м. Хмельницький, |UA.P.026 |UA.PN.026|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|подано заявку в НААУ| | |"Хмельницький регіональний центр |вул. Свободи, 7 |(014) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | |на акредитацію | | |стандартизації, метрології та |Код ЄДРПОУ 025683254 | | | | | | |згідно ДСТУ EN 45011| | |сертифікації" |(0382) 65-60-76 | | | | | | |в грудні 2005 року | | |(ДП"Хмельницькстандартметрологія")|Директор - Сокольський | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |Микола Григорович | | | | | | | | | | |Відповідал: Бардаченко | | | | | | | | | | |Валентина Костянтинівна | | | | | | | | | | |hmcsms@infocom.km.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |22. |Державне підприємство |88000, м. Ужгород, |UA.P.027 |UA.PN.027|12.08.2008 |12.08.2008 |12.08.2011|12.08.2011|- | | |"Закарпатський регіональний центр |вул. Тиха, 3 | | |наказ N 282 |наказ N 282 | | | | | |стандартизації, метрології та |(03122) 3-54-00, 3-54-21 | | | | | | | | | |сертифікації" (ДП |Код ЄДРПОУ 02568153 | | | | | | | | | |"Закарпаттястандартметрологія") |zdcsms@ukrpost.ua | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України | | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |23. |Державне підприємство |99008, м. Севастополь, |UA.P.028 |UA.PN.028|15.06.2010 |15.06.2010 |15.06.2013|15.06.2013|- | | |"Севастопольський науково- |вул. 6-а, Бастіонна, 32 |(015) | |наказ N 232 |наказ N 232 | | | | | |виробничий центр стандартизації, |(0692) 55-07-12, 55-90-01 | | |( v0232609-10 )|( v0232609-10 )| | | | | |метрології та сертифікації" (ДП |Код ЄДРПОУ 02569661 | | | | | | | | | |"Севастопольстандартметрологія") |керівника: КОННІК Олег | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |Володимирович | | | | | | | | | | |зв'язок: БЛАЩУК Людмила | | | | | | | | | | |Володимирівна | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |24. |Державне підприємство "Донецький |83121 м. Донецьк, |UA.P.029 |UA.PN.029|01.04.2008 |24.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|Подали документи в | | |регіональний державний науково- |вул. Челюскінців, 289 |(038) | |наказ N 103 |наказ N 136 | | |НААУ в 2007 р. | | |виробничий центр стандартизації, |Код ЄДРПОУ 34225938 | | | | | | | | | |метрології та сертифікації" |(062) 348-35-10 | | | | | | | | | |(ДП "Донецькстандартметрологія") |standart@csms.dn.ua | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України | | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |25. |Український науково-дослідний |65026, м. Одеса, |UA.P.030 |UA.PN.030|12.08.2008 |12.08.2008 |12.08.2011|12.08.2011|21.03.2013 | | |інститут радіо і телебачення (ОС |вул. Буніна, 31 |(161) | |наказ N 282 |наказ N 282 | | | | | |УНДІРТ) Міністерство транспорту та|(0482) 22-28-68 | | | | | | | | | |зв'язку України |Код ЄДРПОУ 01181535 | | | | | | | | | | |Керівник: Кожухар І.Ф. | | | | | | | | | | |pavel@uniirt.com.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |26. |Державне підприємство "Запорізький|69057, м. Запоріжжя, |UA.P.032 |UA.PN.032|12.08.2008 |12.08.2008 |12.08.2011|12.08.2011|- | | |центр стандартизації, метрології |вул. Антенна, 10 |(042) | |наказ N 282 |наказ N 282 | | | | | |та сертифікації" |(061) 220-01-69 | | | | | | | | | |(ДП "Запоріжжястандартметрологія")|Код ЄДРПОУ 04725958 | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |nfo@zdcsms.marka.net.ua | | | | | | | | | | |Генер. директор - | | | | | | | | | | |Величко В.А. | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |27. |Державне підприємство "Одеський |65014, м. Одеса, |UA.P.033 |UA.PN.033|09.12.2010 |09.12.2010 |09.12.2013|09.12.2013|25.03.2013 (17021) в| | |регіональний центр стандартизації,|вул. Чорноморська, 10 |(027) | |наказ N 561 |наказ N 561 | | |лютому 2010 року до | | |метрології та сертифікації" |(048) 715-00-95 | | | | | | |НААУ подано заявку | | |(ДП "Одесастандартметрологія") |Код ЄДРПОУ 04725970 | | | | | | |на акредитацію до | | |Держспоживстандарту України |admocsms@tm.odessa.ua | | | | | | |вимог ДСТУ EN 45011 | | | |80674869516@mail.ru | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |28. |Державне підприємство "Черкасикий |18002, м. Черкаси, |UA.P.034 |UA.PN.034|03.07.2008 |03.07.2008 |03.07.2011|03.07.2011|Подали документи в | | |науково-виробничий центр |вул. Гоголя, 278 |(026) | |наказ N 208 |наказ N 208 | | |НААУ в лютому | | |стандартизації, метрології та |Код ЄДРПОУ 02568360 | | | | | | |2010 р. | | |сертифікації" |(0472) 45-74-37 | | | | | | | | | |ДП "Черкасистандартметрологія" |Керівник - Білоусов Віктор | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |Федорович | | | | | | | | | | |Зв'язок - Чорнопищук Михайло| | | | | | | | | | |Петрович | | | | | | | | | | |st@st.ck.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |29. |Державне підприємство "Полтавський|36029, м. Полтава, |UA.P.035 |UA.PN.035|09.12.2010 |09.12.2010 |09.12.2013|09.12.2013|- | | |регіональний науково-технічний |вул. Генерала Духова, 16 |(039) | |наказ N 561 |наказ N 561 | | | | | |цетр стандартизації, метрології та|(05322) 2-14-26 | | | | | | | | | |сертифікації" |Код ЄДРПОУ 04725987 | | | | | | | | | |(ДП "Полтавастандартметрологія") |standart@standart.pl.ua | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України | | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |30. |Державне підприємство "Сумський |40007, м. Суми, |UA.P.036 |UA.PN.036|12.08.2008 |12.08.2008 |12.08.2011|12.08.2011|- | | |регіональний центр стандартизації,|вул. Харківська, 101 |(163) | |наказ N 282 |наказ N 282 | | | | | |метрології та сертифікації" |(0542) 33-45-08 | | | | | | | | | |(ДП "Сумистандартметрологія") |Код ЄДРПОУ 02568064 | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |sert@gcsms.com.ua | | | | | | | | | | |керівник - Хярм Віктор | | | | | | | | | | |Миколайович | | | | | | | | | | |Зв'язок: (0542) 334462 | | | | | | | | | | |Валентина Антонівна | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |31. |Державне підприємство |58013, м. Чернівці, |UA.P.037 |UA.PN.037|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|На початку 2004 р. | | |"Чернівецький регіональний |вул. Червоноармійська, 202 |(004) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | |подали заявку в | | |науково-виробничий центр |Код ЄДРПОУ 02569750 | | | | | | |НААУ | | |стандартизації, метрології та |(03722) 7-54-65 | | | | | | | | | |сертифікації" |chcsm@cv.ukrtel.net | | | | | | | | | |(ДП "Буковинастандартметрологія") | | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України | | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |32. |Державне підприємство "Волинський |43000, м. Луцьк, |UA.P.038 |UA.PN.038|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |регіональний науково-виробничий |вул. Світла, 4 |(045) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |центр стандартизації, метрології |Код ЄДРПОУ 02568058 | | | | | | | | | |та сертифікації" |(03322) 4-14-16 | | | | | | | | | |(ДП "Волиньстандартметрологія") |директор - Ханзерук А.М. | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України | | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |33. |Державне підприємство "Луганський |91021, м. Луганськ, |UA.P.039 |UA.PN.039|09.12.2010 |09.12.2010 |09.12.2013|09.12.2013|Подали заявку в НААУ| | |регіональний науково-виробничий |вул. Тімірязєва, 50 |(043) | |наказ N 561 |наказ N 561 | | |(на 45011) | | |центр стандартизації, метрології |Код ЄДРПОУ 04725935 | | | | | | |24.11.2005 | | |та сертифікації" |(0642) 95-51-12, 95-15-06 | | | | | | | | | |(ДП "Луганськстандартметрологія") |Генеральний директор Шахов | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |Вячеслав Михайлович | | | | | | | | | | |Відповідальний - заступник | | | | | | | | | | |генерального директора | | | | | | | | | | |Куштєва Людмила Федорівна | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |34. |Державне підприємство "Херсонський|73011, м. Херсон, |UA.P.040 |UA.PN.040|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |регіональний центр стандартизації,|вул. Смольна, 134-А |(159) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |метрології та сертифікації" |Код ЄДРПОУ 02568348 | | | | | | | | | |(ДП "Херсонстандартметрологія") |(0552) 41-04-48 | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |office@csm.kherson.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |35. |Державне підприємство |46008, м. Тернопіль, |UA.P.041 |UA.PN.041|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|Подача заявки на | | |"Тернопільський науково-виробничий|вул. Оболоня, 4 |(058) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | |акредитацію | | |центр стандартизації, метрології |Код ЄДРПОУ 02568319 | | | | | | |планується в | | |та сертифікації" |(0352) 25-04-97 | | | | | | |IV кварталі | | |(ДП "Тернопільстандартметрологія")|керівника: Тешнер Микола | | | | | | |2010 року. | | |Держспоживстандарту України |Ярославович | | | | | | | | | | |зв'язок - Кулина І.П. | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |36. |Державне підприємство "Орган з |Юр. адр.: 65017, м. Одеса, |UA.P.042 |UA.PN.042|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |сертифікації кранової продукції |вул. Авіаційна, 18. |(032) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |"Крантест" Мінпромполітики України|Пошт. адр.: 65080, м. Одеса,| | | | | | | | | | |вул. Ак. Філатова, 1. | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 25047126 | | | | | | | | | | |(048) 765-93-87 | | | | | | | | | | |Директор: Найденко Денис | | | | | | | | | | |Олегович | | | | | | | | | | |Моб. 067-774-44-00 | | | | | | | | | | |Зв'язок - Лаздін Вячеслав | | | | | | | | | | |Петрович | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |37. |ВАТ "Український науково- |69069, м. Запоріжжя, |UA.P.043 |UA.PN.043|03.07.2008 |12.08.2008 |03.07.2011|03.07.2011|- | | |дослідний, проектно- |Дніпропетровське шосе, 11 | | |наказ N 208 |наказ N 282 | | | | | |конструкторський та технологічний |(061) 284-54-42, 284-51-86, | | | | | | | | | |інститут трансформаторобудування" |284-51-97 | | | | | | | | | |(ОС "ВІТ-СЕПРО") Мінпромполітики |Код ЄДРПОУ 00216757 | | | | | | | | | |України |керівник: Сисуненко Олег | | | | | | | | | | |Іванович | | | | | | | | | | |зв'язок - Сергійчук Анатолій| | | | | | | | | | |Макарович | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |38. |Державне підприємство "Рівненський|33000, м. Рівне, |UA.P.044 |UA.PN.044|24.04.2008 |24.04.2008 |24.04.2011|24.04.2011|- | | |науково-виробничий центр |вул. Замкова, 31 |(055) | |наказ N 136 |наказ N 136 | | | | | |стандартизації, метрології та |(0362) 22-30-93 | | | | | | | | | |сертифікації" |Код ЄДРПОУ 02568294 | | | | | | | | | |(ДП "Рівнестандартметрологія") | | | | | | | | | | |Держспоживстандарт України | | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |39. |Державне підприємство |54010, м. Миколаїв, |UA.P.045 |UA.PN.045|09.12.2010 |09.12.2010 |09.12.2013|09.12.2013|В грудні 2009 р. | | |"Миколаївський регіональний центр |пр. Леніна, 11 |(056) | |наказ N 561 |наказ N 561 | | |подані документи в | | |стандартизації, метрології та |Код ЄДРПОУ 02568259 | | | | | | |НААУ (на 45011) | | |сертифікації" |(0512) 34-40-36 | | | | | | | | | |(ДП "Миколаївстандартметрологія") |director@ncsms.com.ua | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |директор - Романенко І.М. | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |40. |Державне підприємство |Юр.адр: 79026, м. Львів, |UA.P.046 |UA.PN.046|06.05.2009 |06.05.2009 |06.05.2012|06.05.2012|- | | |"Сертифікаційний центр продукції |МСП, вул. Стрийська, 98 | | |наказ N 182 |наказ N 182 | | | | | |та послуг "Галсерт" Національного |факт.адр.: 79026, м. Львів, | | | | | | | | | |університету "Львівська |вул. Володимира Великого, 4 | | | | | | | | | |політехніка" Міністерства освіти і|(032) 295-13-64, 295-63-48 | | | | | | | | | |науки |Код ЄДРПОУ 30163501 | | | | | | | | | | |керівник: Мальований | | | | | | | | | | |Мирослав Степанович | | | | | | | | | | |відповід.: Малерик Лариса | | | | | | | | | | |Богданівна | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |41. |Державне підприємство |25015, м. Кіровоград, |UA.P.047 |UA.PN.047|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |"Кіровоградський регіональний |вул. Володарського, 1 |(160) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |центр стандартизації, метрології |Код ЄДРПОУ 02568199 | | | | | | | | | |та сертифікації" (ДП |(0522) 24-72-82, 24-35-19 | | | | | | | | | |"Кіровоградстандартметрологія") |sert@metr.kr.ua | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України | | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |42. |Державне підприємство "Центр |49038, м. Дніпропетровськ, |UA.P.048 |UA.PN.048|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |сертифікації і контролю якості |вул. Ленінградська, 68, |(028) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |будівництва об'єктів нафтогазового|корп. 9 кімн. 423 | | | | | | | | | |комплексу національного науково- |Код ЄДРПОУ 13417687 | | | | | | | | | |дослідного інституту промислової |тел./факс (056) 778-09-30, | | | | | | | | | |безпеки та охорони праці" |779-32-23, 778-65-03 | | | | | | | | | |Держгірпромнагляду України |office@cs048.org.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |43. |Державне підприємство "Київський |09113, Київська обл., |UA.P.049 |UA.PN.049|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |обласний науково-виробничий центр |м. Біла Церква, |(044) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |стандартизації, метрології та |вул. Січневого прориву, 84 | | | | | | | | | |сертифікації" |Код ЄДРПОУ 02568087 | | | | | | | | | |(ДП "Київоблстандартметрологія") |(04563) 4-71-73 | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |office@centr.bcdst.kiev.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |44. |Державне підприємство "Науково- |Юр. адр.: 65092, |UA.P.050 |UA.PN.050|06.05.2009 |06.05.2009 |06.05.2012|06.05.2012|В 2005 р. подавали | | |дослідницький інститут-полігон |Одеська обл., | | |наказ N 182 |наказ N 182 | | |заявку в НААУ | | |мобільної техніки" (ДП "ІНПОМТ") |Біляївський р-н, | | | | | | | | | |Мінпромполітики України |с. Нерубайське, | | | | | | | | | | |вул. Зелена, 1 | | | | | | | | | | |Почт. адр: 65092, Одеса-92, | | | | | | | | | | |ІНПОМТ (0482) 30-31-93, | | | | | | | | | | |731-06-35, 30-93-26, | | | | | | | | | | |тел.585-79-04 | | | | | | | | | | |(київський філіал) | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 23860359 | | | | | | | | | | |керівник - Мельник Олександр| | | | | | | | | | |Трохимович зв'язок - | | | | | | | | | | |Буренков Сергій Іванович | | | | | | | | | | |inpomt@ukr.net | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |45. |Державне підприємство Український |46000, м. Тернопіль, |UA.P.051 |UA.PN.051|01.04.2008 |24.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |світлотехнічний інститут |вул. Бродівська, 44-А | | |наказ N 103 |наказ N 136 | | | | | |(ОС СЕПРОсвітло) Мінпромполітики |Код ЄДРПОУ 23587551 | | | | | | | | | |України |(0352) 43-10-60, 25-09-97 | | | | | | | | | | |Керівник - Гайда Андрій | | | | | | | | | | |Євгенович | | | | | | | | | | |ceprosvitlo@utel.net.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |46. |Дочірнє підприємство "Український |Юр.адр.: 01133, м. Київ, |UA.P.052 |UA.PN.052|24.12.2008 |24.12.2008 |24.12.2011|24.12.2011|19.10.2008 | | |орган з сертифікації продукції |бул. Л.Українки, 26 |(062) | |наказ N 499 |наказ N 499 | | | | | |будівництва "УкрцентрСЕПРОбуд" |Факт.адр.: 02160, м. Київ, | | | | | | | | | |відкритого акціонерного товариства|пр-т Возз'єднання 15/17 | | | | | | | | | |"Український зональний науково- |(044) 550-31-44, 499-58-74, | | | | | | | | | |дослідний і проектний інститут по |499-58-75, 550-31-44, | | | | | | | | | |цивільному будівництву" - |296-48-27 | | | | | | | | | |ВАТ "КиївЗНДІЕП" Мінрегіонбуд |Код ЄДРПОУ 25662883 | | | | | | | | | |України |керівник - Подольський | | | | | | | | | | |Дмитро Маркович | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |47. |ДП "Міжрегіональний науково- |49600, м. Дніпропетровськ, |UA.P.053 |UA.PN.053|06.05.2009 |06.05.2009 |06.05.2012|06.05.2012|08.2009 в зв'язку з | | |інженерний центр з сертифікації |вул. Писаржевського, 1 А |(019) | |наказ N 182 |наказ N 182 | | |скрутни фінансовим | | |систем якості, труб, балонів та |(0562) 39-86-35, | | | | | | |становищем ще не | | |іншої металопродукції |(056) 713-81-18, | | | | | | |переакредитовувались| | |"ВНІТІ-ТЕСТ" |372-13-31 | | | | | | | | | | |Керівник: Амбросимова | | | | | | | | | | |Татьяна Николаевна | | | | | | | | | | |Зв'язок - Островський Ігор | | | | | | | | | | |Петрович | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 33517806 | | | | | | | | | | |vniti.test@gmail.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |48. |Державне підприємство "Орган з |61106, м. Харків, |UA.P.054 |UA.PN.054|06.05.2009 |06.05.2009 |06.05.2012|06.05.2012|заявки на | | |сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ" |вул. Плиткова, 1 А | | |наказ N 182 |наказ N 182 | | |акредитацію в НААУ | | |Фонд майна "Укрцемент" |(0572) 94-99-05 | | | | | | |подано в грудні | | | |Код ЄДРПОУ 23908222 | | | | | | |2009 р. | | | |Директор - Бабіч М.В. | | | | | | | | | | |ceprocem@vlink.kharkov.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |49. |Київський національний університет|03680, м. Київ, |UA.P.055 |UA.PN.055|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|23.05.2011 | | |будівництва та архітектури |Повітрофлотський пр-т, 31 | | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |(ОС "СЕПРОБУДКДТУБА") Міністерства|Код ЄДРПОУ 02070909 | | | | | | | | | |освіти і науки України |(044) 241-54-94 | | | | | | | | | | |Керівник - Кривенко П.В. | | | | | | | | | | |sribm@mail.kar.net | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |50. |ТОВ "Сертифікаційний центр |Юр. адр. 04212, м. Київ, |UA.P.057 |UA.PN.057|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|02.08.2012 (стара | | |"УкрСЕПРОпромбудм" |вул. Маршала Тимошенко, 19 | | |наказ N 443 |наказ N 443 | | |назва) | | | |Факт. адр.: 03056 | | | | | | | | | | |вул. Польова, 21 офіс 312, | | | | | | | | | | |453-01-35 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 30307770 | | | | | | | | | | |керівник: Сухенко Павло | | | | | | | | | | |Романович | | | | | | | | | | |зв'язок - Бочарова Валентина| | | | | | | | | | |Леонідівна | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |51. |Державне підприємство "Науково- |02660, м. Київ-125, |UA.P.058 |UA.PN.058|24.12.2008 |24.12.2008 |24.12.2011|24.12.2011|15.04.2010 | | |технічний центр оцінки |пр-т Визволителів 1, оф. 631|(162) | |наказ N 499 |наказ N 499 | | |(заключено договір | | |відповідності у будівництві |531-93-13, 543-63-15, | | | | | | |про повторну | | |"БудЦентр" Мінрегіонбуд України |Код ЄДРПОУ 30251613 | | | | | | |акредитацію) | | | |Керівник - Артанов Олександр| | | | | | | | | | |Йосипович | | | | | | | | | | |Зв'язок - Навроцький | | | | | | | | | | |Олександр Євгенійович | | | | | | | | | | |543-63-15 | | | | | | | | | | |cbm@cbm.kiev.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |52. |Державне підприємство |50005, |UA.P.059 |UA.PN.059|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|Подали документи в | | |"Криворізький державний центр |Дніпропетровська обл., |(040) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | |НААУ в 2009 р. | | |стандартизації, метрології та |м. Кривий Ріг, | | | | | | | | | |сертифікації" |вул. Орджонікідзе, 23 | | | | | | | | | |(ДП Кривбасстандартметрологія") |Код ЄДРПОУ 02568093 | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |(056) 426-24-23, | | | | | | | | | | |404-22-74, 407-08-05 | | | | | | | | | | |Керівник - Машкін О.Л. | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |53. |ДП "Український державний центр по|08654, Київська обл. |UA.P.060 |UA.PN.060|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|12.04.2013 | | |випробуванню та прогнозуванню |Васильківський р-н, |(023) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |техніки і технологій для |смт Дослідницьке | | | | | | | | | |сільськогосподарського |вул. Інженерна, 5 | | | | | | | | | |виробництва" (ОС "Сепросільмаш") |Код ЄДРПОУ 00470252 | | | | | | | | | |Міністерства аграрної політики |(04571) 3-39-83, 3-34-30, | | | | | | | | | |України |3-39-54 | | | | | | | | | | |керівник - Оситняжський | | | | | | | | | | |Микола Васильович | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |54. |ДП "Державний науково-дослідний |03680, м. Київ, |UA.P.061 |UA.PN.061|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|07.05.2011 | | |інститут будівельних конструкцій" |вул. Клименка, 5/2 | | |наказ N 443 |наказ N 443 | | | | | |(ОС "ЦЕНТРОСЕПРОБУД") Мінрегіонбуд|249-38-38, 248-88-02 | | | | | | | | | |України |Код ЄДРПОУ 02495431 | | | | | | | | | | |Керівник: Тарасюк Василь | | | | | | | | | | |Григорович | | | | | | | | | | |Зав. відділу: Лащ Наталія | | | | | | | | | | |Віталіївна | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |55. |Державний випробувальний |83052, м. Донецьк, вул. 50-ї|UA.P.064 |UA.PN.064|24.12.2008 |24.12.2008 |24.12.2011|24.12.2011|- | | |сертифікаційний центр |Гвардійської дивізії, 17 | | |наказ N 499 |наказ N 499 | | | | | |вибухозахищеного та рудникового |(062) 345-04-17, | | | | | | | | | |електрообладнання Мінпромполітики |(0622) 94-12-43 | | | | | | | | | |України |Код ЄДРПОУ 00217159 | | | | | | | | | | |dubinsky@iscve.donetsk.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |56. |ТОВ "НПП Міжнародні стандарти і |61072, м. Харків, |UA.P.066 |UA.PN.066|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|- | | |системи" |вул. Тобольська, 42 | | |наказ N 443 |наказ N 443 | | | | | | |код ЄДРПОУ 34953219 | | |16.08.2010 |16.08.2010 | | | | | | | | | |наказ N 370 |наказ N 370 | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |57. |Мале державне підприємство з |85104, Донецька обл., |UA.P.067 | |11.06.2007 | |11.06.2010| |- | | |сертифікації скла та виробів з |м. Костянтинівка, | | |наказ N 125 | | | | | | |нього "СКЛОСЕРТИФІКАТ" |вул. Шмідта, 20 | | | | | | | | | |Мінпромполітики України |Код ЄДРПОУ 23120238 | | | | | | | | | | |(06272) 4-09-73 | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |58. |Державний Макіївський НДІ з |86108, Донецька обл, |UA.P.068 |UA.PN.068|03.07.2008 |03.07.2008 |03.07.2011|03.07.2011|- | | |безпеки робіт в гірничій |м. Макіївка, | | |наказ N 208 |наказ N 208 | | | | | |промисловості (ОС "МакНДІ") |вул. Лихачова, 60 | | | | | | | | | |Мінпаливенерго України |(0622) 90-23-32 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 00174088 | | | | | | | | | | |Керівник - Коптіков В.П. | | | | | | | | | | |os068@os068.dn.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |59. |ТОВ "ЄВРО-ТИСК" (ЦДС "ЄВРО-ТИСК") |61057, м. Харків, |UA.P.069 |UA.PN.069|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|11.04.2013 | | | |вул. Пушкінська, 32 |(164) | |наказ N 443 |наказ N 443 | | | | | | |корпус 3 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 36625992 | | | | | | | | | | |(057) 706-46-30, | | | | | | | | | | |758-13-71 | | | | | | | | | | |керівник: Сердюков Едуард | | | | | | | | | | |Іванович | | | | | | | | | | |відповідальний: Дорошин | | | | | | | | | | |Олександр Олексійович | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |60. |Державне підприємство "Орган з |Юр. адр.: 61002, |UA.P.070 |UA.PN.070|06.05.2009 |06.05.2009 |06.05.2012|06.05.2012|планує у 2010 році | | |сертифікації продукції УкрНДІМет- |м. Харків, вул. Дарвіна, 20 |(006) | |наказ N 182 |наказ N 182 | | |подати нову заявку | | |СЕРТ" (УкрНДІМет-СЕРТ) |Поч. адр.: 61002, м. Харків,| | | | | | |на акредитацію | | |Мінпромполітики України |а/с 8836 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 19471771 | | | | | | | | | | |(057) 700-28-55 | | | | | | | | | | |metsert@ticom.kharkov.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |61. |Орган з сертифікації |03115, м. Київ, |UA.P.072 |UA.PN.072|01.04.2008 |24.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|04.11.2010 | | |нафтопродуктів "10 Хіммотологічний|вул. Відпочинку, 9А |(072) | |наказ N 103 |наказ N 136 | | | | | |центр" Міністерства оборони |Код ЄДРПОУ 08108487 | | | | | | | | | |України |(044) 452-34-01 | | | | | | | | | | |10cc@ua.fm | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |62. |Державний науково-дослідний |Юр. адр.: 01011, м. Київ, |UA.P.073 |UA.PN.073|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |інститут МВС України (Лабораторія |пров. Кутузова, 4А | | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |сертифікації ручної вогнепальної |Факт. юр.: вул. Довнар- | | | | | | | | | |зброї та спецзасобів самозахисту) |Запольського, 8 | | | | | | | | | |Міністерства внутрішніх справ |Код ЄДРПОУ 34045600 | | | | | | | | | |України |(044) 280-01-84, 483-09-12 | | | | | | | | | | |Власов Володимир | | | | | | | | | | |Анатолійович | | | | | | | | | | |відповідає за зв'язок | | | | | | | | | | |Клименко Алла Володимирівна | | | | | | | | | | |sert073@ukr.net | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |63. |ТОВ "МАШНАФТОГАЗ" |61050, м. Харків |UA.P.075 |UA.PN.075|06.05.2009 |06.05.2009 |06.05.2012|06.05.2012|- | | | |Московський пр-т, 41 | | |наказ N 182 |наказ N 182 | | | | | | |(057) 733-91-10, | | | | | | | | | | |732-63-46, 733-91-10, | | | | | | | | | | |758-93-38, 758-92-84 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 35070129 | | | | | | | | | | |expert_sert@ukr.net | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |64. |Державне підприємство "Науково- |79008, м. Львів, |UA.P.077 |UA.PN.077|24.12.2008 |24.12.2008 |24.12.2011|24.12.2011|- | | |дослідний інститут метрології |вул. Кривоноса, 6 |(009) | |наказ N 499 |наказ N 499 | | | | | |вимірювальних і управляючих |(0322) 74-21-49, | | | | | | | | | |систем" ДП "НДІ "Система" |ф. 235-84-49 | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |Код ЄДРПОУ 04728690 | | | | | | | | | | |offis@dndi-systema.lviv.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |65. |Державне підприємство "Державний |Юр. адр.:03113, м. Київ, |UA.P.078 |UA.PN.078|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|Подали документи в | | |центр регулювання якості поставок |пр. Перемоги, 53 |(041) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | |НААУ в 2007 р. | | |та послуг" (ОС продукції для сфери|Факт. адр.: 03179, | | | | | | | | | |використання ядерної енергії |м. Київ, вул. Львівська, 57а| | | | | | | | | |"СЕРТАТОМ" Державного комітету |Код ЄДРПОУ 14282456 | | | | | | | | | |ядерного регулювання України |(044) 452-92-42, | | | | | | | | | | |Кравцов Володимир | | | | | | | | | | |Валерійович | | | | | | | | | | |керівник ОС: Яновський | | | | | | | | | | |Віктор Ернестович | | | | | | | | | | |office@certatom.kiev.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |66. |НТУУ "Київський політехнічний |03056, м. Київ, |UA.P.080 |UA.PN.080|09.12.2010 |09.12.2010 |09.12.2013|09.12.2013|24.12.2009 | | |інститут" (ОС метало- та |пр-т Перемоги, 37 корп. 1 |(031) | |наказ N 561 |наказ N 561 | | | | | |деревообробного обладнання та |код ЄДРПОУ 02070921 | | | | | | | | | |продукції машинобудування і систем|(044) 406-82-56 | | | | | | | | | |якості) МОН України |Шишкін Валерій Миколайович | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |67. |ВАТ "Миколаївський експертно- |Юр.адр.: 54055, м. Миколаїв,|UA.P.081 |UA.PN.081|24.12.2008 |24.12.2008 |24.12.2011|24.12.2011|- | | |технічний центр" (ОС "Нікосепро") |вул. Севастопольська, 67 |(054) | |наказ N 499 |наказ N 499 | | | | | | |Пошт. адр.: 54002, | | |28.12.2010 |28.12.2010 | | | | | | |м. Миколаїв, вул. Даля, 11/1| | |наказ N 617 |наказ N 617 | | | | | | |Код ЄДРПОУ 23083365 | | | | | | | | | | |(0512) 47-89-61, | | | | | | | | | | |47-31-61, 47-90-84, | | | | | | | | | | |47-89-60, ф. 47-90-80 | | | | | | | | | | |Керівник - Долинюк Наталія | | | | | | | | | | |Федорівна | | | | | | | | | | |ohrtr@netc.mk.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |68. |ТОВ "Науково-технічний Центр з |03680, м. Київ, МСП, |UA.P.082 |UA.PN.082|12.08.2008 |12.08.2008 |12.08.2011|12.08.2011|Планує акредитацію | | |випробувань та сертифікації |Червонозоряний пр-т, 51 | | |наказ N 282 |наказ N 282 | | |2010-2011 р. | | |продукції будівельного, дорожнього|(офіс 314) | | |09.09.2009 |09.09.2009 | | | | | |та комунального комплексу" |Код ЄДРПОУ 36581413 | | |наказ N 320 |наказ N 320 | | | | | |(НТЦ СЕПРОБУДМАШ) |(044) 248-87-83, 248-55-65, | | | | | | | | | | |248-87-83 факс | | | | | | | | | | |керівник - Троїцький Віктор | | | | | | | | | | |Олександрович | | | | | | | | | | |Зв'язок - Довбуш Володимир | | | | | | | | | | |Олександрович | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |69. |Національний авіаційний |03680, м. Київ, |UA.P.083 |UA.PN.083|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|Подали документи в | | |університет Орган сертифікації |пр-т Космонавта | | |наказ N 443 |наказ N 443 | | |НААУ (на 45011) в | | |продукції та систем якості |Комарова, 1 к. 402 | | | | | | |січні 2009 р. | | |"Український науково-дослідний і |Код ЄДРПОУ 01132330 | | | | | | | | | |навчальний центр хімотології і |408-54-00, 406-70-87 | | | | | | | | | |сертифікації ПММ і ТР НАУ" |Керівник: Кулик Микола | | | | | | | | | |(ОС продукції та систем якості |Сергійович | | | | | | | | | |"УЦАХ-СЕПРО") Міністерство освіти |Відповідальний: Богуслав | | | | | | | | | |України |Алла Володимирівна | | | | | | | | | | |test@nau.edu.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |70. |Інститут транспортних систем і |49005, м. Дніпропетровськ, |UA.P.085 |UA.PN.085|01.04.2008 |24.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|22.10.2011 | | |технологій Національної академії |вул. Писаржевського, 5 | | |наказ N 103 |наказ N 136 | | | | | |наук України "Трансмаг" |Код ОКПО 20204271 | | | | | | | | | | |(056) 370-21-82 | | | | | | | | | | |os@westa-inter.com | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |71. |Державний науково-дослідний і |50086, м. Кривий Ріг, |UA.P.086 | |03.07.2008 | |03.07.2011|- | | | |впроваджувальний центр |вул. Телевізійна, 3 | | |наказ N 208 | | | | | | |стандартизації та сертифікації |Код ЄДРПОУ 20294989 | | | | | | | | | |продукції гірничорудної |Тел./факс (0564) 71-82-26 | | | | | | | | | |промисловості "СТАНДАРТРУДСЕПРО" |Директор - Зінченко Л.М. | | | | | | | | | |Мінпромполітики України | | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |72. |Державне підприємство "Український|Юр. адр.: 03142, м. Київ, |UA.P.087 |UA.PN.087|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |центр підтвердження відповідності |вул. Семашка, 15А |(033) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |"ПРОМБЕЗПЕКА" Держгірпромнагляд |Факт. адр.: 04050, м. Київ, | | | | | | | | | |України |вул. Мельникова, 81, | | | | | | | | | | |корп. 20 | | | | | | | | | | |503-36-57, 383-46-45, | | | | | | | | | | |503-88-07 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 33305687 | | | | | | | | | | |тел./факс: (044)503-36-57(А)| | | | | | | | | | |383-46-45 | | | | | | | | | | |Керівник: Толмачов | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |73. |Київський національний |Юр. адр.: 02156, м. Київ, |UA.P.088 | |01.04.2008 | |01.04.2011| |- | | |торгівельно-економічний |вул. Кіото, 19 | | |наказ N 103 | | | | | | |університет "Науково-технічний |почт. адр.: 02156, м. Київ, | | | | | | | | | |центр сертифікації продукції, |вул. Мілютенко, 8 | | | | | | | | | |послуг та систем якості" |(044) 513-86-51, | | | | | | | | | |Міністерства освіти і науки |513-61-81, 518-23-10 | | | | | | | | | |України |Код ЄДРПОУ 25896196 | | | | | | | | | | |Керівник: Коляда Ольга | | | | | | | | | | |Ігорівна | | | | | | | | | | |sertif | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |74. |Державне підприємство "Центр з |01601, м. Київ, |UA.P.090 |UA.PN.090|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|- | | |сертифікації будівельних |вул. Тургенєвська, 38 |(090) | |наказ N 443 |наказ N 443 | | | | | |матеріалів, виробів та |Код ЄДРПОУ 25202325 | | | | | | | | | |конструкцій" |486-43-69, 486-40-85, | | | | | | | | | |(ДП "ЦентрСЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ") |8050-383-56-52 | | | | | | | | | |Мінрегіонбуд України |керівник: Сафаров Артур | | | | | | | | | | |Аскарович | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |75. |ДП "Орган з сертифікації |Юр.адр.: 61050, м. Харків, |UA.P.093 |UA.PN.093|12.08.2008 |12.08.2008 |12.08.2011|12.08.2011|29.06.2008 | | |телекомунікаційних мереж в |майдан Фейєрбаха, 7 |(147) | |наказ N 282 |наказ N 282 | | | | | |транспортно-дорожньому комплексі" |Факт.адр.: 61050, м. Харків,| | | | | | | | | |Дортранстелеком Мінтрансзв'язку |пр-т Московський, 51 | | | | | | | | | |України |(057) 732-31-47, | | | | | | | | | | |254-80-71 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 24282291 | | | | | | | | | | |Керівник - Поляков В.П. | | | | | | | | | | |osdtt@kart.edu.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |76. |Державне підприємство "Український|03115, м. Київ, |UA.P.094 |UA.PN.094|09.12.2010 |09.12.2010 |09.12.2013|09.12.2013|- | | |науково-дослідний інавчальний |вул. Святошинська, 2 |(035) | |наказ N 561 |наказ N 561 | | | | | |центр проблем стандпртизації, |Код ЄДРПОУ 32595752 | | | | | | | | | |сертифікації та якості" |(044) 452-69-07 | | | | | | | | | |(ДП "УкрНДНЦ") |450-67-12 | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |secretar@ukrndnc.org.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |77. |Українська державна насіннєва |Юр. адр.: 03035 м. Київ, |UA.P.095 |UA.PN.095|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |інспекція (ОС насіння |вул. Урицького, 45 | | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |сільськогосподарських культур |Почт. адр.: 03035 м. Київ, | | | | | | | | | |"СЕПРО-насіння") Міністерства |Солом'янська площа, 2 | | | | | | | | | |аграрної політики України |Код ЄДРПОУ 00731548 | | | | | | | | | | |(044) 244-02-11 | | | | | | | | | | |oc_095@ukrpost.net | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |78. |Національний науковий центр |61002, м. Харків, |UA.P.096 |UA.PN.096|24.12.2008 |24.12.2008 |24.12.2011|24.12.2011|- | | |"Інститут метрології" |вул. Мироносицька, 42 |(053) | |наказ N 499 |наказ N 499 | | | | | |(ННЦ "Інститут метрології") |Код ЄДРПОУ 02568325 | | | | | | | | | |(ОС "Метрологія") |(057)40-30-30 | | | | | | | | | |Держспоживстандарту України |info@ | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |79. |Державне підприємство "Орган з |Юр. адр.: 61050, м.Харків, |UA.P.097 |UA.PN.097|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |сертифікації автоматизованих та |вул. Фейєрбаха, 7 | | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |автоматичних систем управління та |Факт. адр.: 61012, м.Харків,| | | | | | | | | |умов процесу перевезень на |вул. Енгельса, 29а; | | | | | | | | | |залізничному транспорті" |а/с 11062 | | | | | | | | | |Міністерства транспорту та зв'язку|Код ЄДРПОУ 23460862 | | | | | | | | | |України |(057) 724-14-22, | | | | | | | | | | |58-42-66 | | | | | | | | | | |organ@tender.kharkov.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |80. |ДП "Український науково-дослідний |39621, м. Кременчук, |UA.P.098 |UA.PN.098|03.07.2008 |03.07.2008 |03.07.2011|03.07.2011|29.07.2012 | | |інститут вагонобудування" |Полтавська обл., | | |наказ N 208 |наказ N 208 | | | | | |Мінпромполітики України |вул. І.Приходька, 33 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 00388168 | | | | | | | | | | |(05366) 6-23-32 | | | | | | | | | | |office@ukrndiv.kremen.ukrtel| | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |81. |ДП "Дніпропетровський орган з |Юр. адр.: 49010, |UA.P.099 |UA.PN.099|12.08.2008 |12.08.2008 |12.08.2011|12.08.2011|29.06.2008 | | |сертифікації залізничного |м. Дніпропетровськ, | | |наказ N 282 |наказ N 282 | | | | | |транспорту" Міністерство |вул. Лазаряна, 2, | | | | | | | | | |транспорті та зв'язку України |Код ЄДРПОУ 24244451 | | | | | | | | | | |Факт. адр.: 49033, | | | | | | | | | | |м. Дніпропетровськ, | | | | | | | | | | |вул. 152-ї Дивізії, 3 | | | | | | | | | | |Керівник - Жаковський О.Д. | | | | | | | | | | |Женя Ягодинський | | | | | | | | | | |(056) 787-18-42, 788-69-38 | | | | | | | | | | |doszt@ua.fm | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |82. |Орган з сертифікації |79601, м. Львів, МСП, |UA.P.100 |UA.PN.100|03.07.2008 |03.07.2008 |03.07.2011|03.07.2011|- | | |протикорозійних ізоляційних |вул. Наукова, 5 | | |наказ N 208 |наказ N 208 | | | | | |покриттів трубопроводів |Код ЄДРПОУ 23269354 | | | | | | | | | |"УкрСЕПРОтрубоізол" НАН України |(0322) 65-40-29 | | | | | | | | | | |керівник - Коваль Юрій | | | | | | | | | | |Мар'янович | | | | | | | | | | |зв'язок - Біда Надія | | | | | | | | | | |Михайлівна | | | | | | | | | | |truboizol@bigmir.net | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |83. |Науково-дослідний інститут |83048, м. Донецьк, |UA.P.101 |UA.PN.101|24.12.2008 |24.12.2008 |24.12.2011|24.12.2011|- | | |гірничорятувальної справи та |вул. Артема, 157 | | |наказ N 499 |наказ N 499 | | | | | |пожежної безпеки "РЕСПІРАТОР" |(062) 311-69-52, 311-69-43 | | | | | | | | | |(ОС "ВуглешахтоСЕРТ") Міністерство|Код ЄДРПОУ 00174102 | | | | | | | | | |вугільної промисловості України |Керівник - Агєєв Володимир | | | | | | | | | | |Григорович | | | | | | | | | | |Зв'язок - Чумак Олександр | | | | | | | | | | |Сергійович | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |84. |Дніпропетровський регіональний |49004, м. Дніпропетровськ, |UA.P.103 |UA.PN.103|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|- | | |центр з ліцензування, атестації та|пр. Кірова, 2 | | |наказ N 443 |наказ N 443 | | | | | |сертифікації у будівництві |Код ЄДРПОУ 20234160 | | | | | | | | | |(ОС "ДніпроЦЛАСБуд") |(056) 742-89-59, 744-72-03 | | | | | | | | | | |Керівник - Сидоренко | | | | | | | | | | |Анатолій Іванович | | | | | | | | | | |Відповідальний - Шорінова | | | | | | | | | | |Ольга Василівна | | | | | | | | | | |drclas@optima.com.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |85. |Державний центр випробувань |03179, м. Київ, |UA.P.105 |UA.PN.105|06.05.2009 |06.05.2009 |06.05.2012|06.05.2012|- | | |засобів технічного захисту |вул. Залізняка, 6 оф. 105 | | |наказ N 182 |наказ N 182 | | | | | |інформації (ДЦВ ТЗІ) |Код ЄДРПОУ 21668498 | | | | | | | | | |Держспецзв'язку України |(044) 241-86-85 (старий), | | | | | | | | | | |450-06-97 8-067-494-59-22 | | | | | | | | | | |Денискин Євгеній Михайлович | | | | | | | | | | |Керівник ОС: Козак Володимир| | | | | | | | | | |Федорович | | | | | | | | | | |pmi@tesis.kiev.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |86. |ТОВ "Орган сертифікації |Юр. адр.: 01103, м. Київ, |UA.P.107 |UA.PN.107|24.12.2008 |24.12.2008 |24.12.2011|24.12.2011|22.02.2013 | | |"ЦентрСЕПРОтепломережа" |Залізничне шосе, 47 | | |наказ N 499 |наказ N 499 | | | | | | |Пошт. адр.: 03150, м. Київ, | | | | | | | | | | |вул. Боженка 86 Б | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 36185410 | | | | | | | | | | |(044) 205-41-58, | | | | | | | | | | |205-47-52 факс | | | | | | | | | | |seprocert@g.com.ua | | | | | | | | | | |керівник - Семенець Олексій | | | | | | | | | | |Валентинович, | | | | | | | | | | |відповідальний - Мартинов | | | | | | | | | | |Валерій Миколайович | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |87. |ТОВ "ОС Нафтохімсерт" |02160, м. Київ, Харківське |UA.P.109 |UA.PN.109|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|Подали документи в | | | |шосе, 50 кім. 227 |(109) | |наказ N 443 |наказ N 443 | | |НААУ в 2009 р. | | | |Код ЄДРПОУ 36683229 | | | | | | | | | | |(044) 292-70-59 | | | | | | | | | | |керівник ОС: Кухар Валерій | | | | | | | | | | |Павлович | | | | | | | | | | |зв'язок - Зеленіна Ангеліна | | | | | | | | | | |Іванівна | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |88. |Державне підприємство "Харківський|61050, м. Харків, майдан |UA.P.110 |UA.PN.110|06.05.2009 |06.05.2009 |06.05.2012|06.05.2012|- | | |орган сертифікації залізничного |Фейєрбаха, 7 | | |наказ N 182 |наказ N 182 | | | | | |транспорту" (ДП "ХарОСЗТ") |Код ЄДРПОУ 23330651 | | | | | | | | | |Міністерство транспорту та зв'язку|(057) 732-28-84 | | | | | | | | | |України |керівник: Тимофеєва Лариса | | | | | | | | | | |Андріївна | | | | | | | | | | |зв'язок - Краснокутський | | | | | | | | | | |Євген Сергійович | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |89. |Товариство з обмеженою |Юр. адр.: 02002, м. Київ, |UA.P.117 |UA.PN.117|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|31.01.2009 | | |відповідальністю "Орган з |вул. М.Раскової, 11, к. 608 |(117) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |сертифікації продукції |Фак. адр.: 03150, м. Київ, | | | | | | | | | |"Сертифікаційний інформаційний |вул. Тверська, 16 | | | | | | | | | |центр" |Код ЄДРПОУ 33443813 | | | | | | | | | | |503-66-85 | | | | | | | | | | |керівник - Усаченко Сергій | | | | | | | | | | |Миколайович | | | | | | | | | | |заступник керівника ОС | | | | | | | | | | |Зубко Тамара Петрівна | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |90. |Державне підприємство "Науково- |08631, Київська обл. |UA.P.118 |UA.PN.118|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |технічний центр сертифікації |смт Глеваха, | | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |"Агросепро" (ОС продукції |вул. Вокзальна, 11 кім. 610 | | | | | | | | | |механізації та електрифікації |Код ЄДРПОУ 30463465 | | | | | | | | | |сільського господарства) |Тел. 8271 329-20 | | | | | | | | | |Української академії аграрних наук|sepro@raritet.com.ua | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |91. |ОС будівельної продукції |36601, м. Полтава, |UA.P.119 | |12.08.2008 | |12.08.2011| |- | | |Полтавського Національного |Першотравневий просп., 24 | | |наказ N 282 | | | | | | |технічного Університету |код ЄДРПОУ 02071100 | | | | | | | | | |Міністерство освіти та науки |(05322) 2-28-50 | | | | | | | | | |України |керівник - Онищенко | | | | | | | | | | |Володимир Олександрович | | | | | | | | | | |зв'язок - проректор Дубіщев | | | | | | | | | | |Віктор Петрович | | | | | | | | | | |oc_119@mail.ru | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |92. |Український державний науково- |03150, м. Київ, МСП - 03680,|UA.P.140 |UA.PN.140|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|15.05.2009 | | |дослідний інститут "Ресурс" |вул. Боженка, 84 | | |наказ N 443 |наказ N 443 | | | | | |Держкомрезерв України |Код ЄДРПОУ 00276044 | | | | | | | | | | |529-60-56, 528-55-24, | | | | | | | | | | |Керівник ОС: Сірко Зіновій | | | | | | | | | | |Степанович | | | | | | | | | | |050-527-39-94, 529-53-09 | | | | | | | | | | |nii_resurs@ukr.net | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |93. |Закрите акціонерне товариство |03680, м. Київ, |UA.P.144 |UA.PN.144|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|- | | |"Український інститут меблів" |вул. Польова, 21 | | |наказ N 443 |наказ N 443 | | | | | | |Код ЄДРПОУ 00276050 | | |01.10.2010 |01.10.2010 | | | | | | |457-16-98, 457-16-97, | | |наказ N 441 |наказ N 441 | | | | | | |457-16-75 | | | | | | | | | | |certmebel@bigmir.net | | | | | | | | | | |Керівник - Сагаль Сергій | | | | | | | | | | |Захарович | | | | | | | | | | |Відповідальний - Мацієвська | | | | | | | | | | |Вікторія Олександрівна | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |94. |Державне підприємство "Орган з |03680, м. Київ, |UA.P.145 |UA.PN.145|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|02.07.2009 Подали | | |сертифікації нафтопродуктів та |пр-т Палладіна, 46, |(145) | |наказ N 443 |наказ N 443 | | |заявку на повторну | | |систем якості" "МАСМА-СЕПРО" |Код ЄДРПОУ 31107102 | | | | | | |акредитацію | | |Міністерство палива та енергетики |424-01-84 | | | | | | | | | |України |керівника: Олійников | | | | | | | | | | |Олександр Петрович | | | | | | | | | | |заступник директора Мележик | | | | | | | | | | |Олександр Антонович | | | | | | | | | | |050-381-25-08 | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |95. |Державний науково-дослідний |02090, м. Київ, |UA.P.147 |UA.PN.147|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|- | | |інститут "Еластик" |вул. Празька, 5 | | |наказ N 443 |наказ N 443 | | | | | |(ОС "Сепроеласт") Міністерства |Код ЄДРПОУ 00151644 | | | | | | | | | |промислової політики України |(044) 292-61-13 | | | | | | | | | | |Керівник: Піднебесний Андрій| | | | | | | | | | |Петрович | | | | | | | | | | |Відп.: Тимошенко Валентина | | | | | | | | | | |Борисівна | | | | | | | | | | |elastic@itpark.com.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |96. |Товариство з обмеженою |Юр. адр.: 03151, м. Київ, |UA.P.148 |UA.PN.148|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|- | | |відповідальністю "ТЕСКО" |вул. Молодогвардійська, 11 б|(148) | |наказ N 443 |наказ N 443 | | | | | |(ТОВ "ТЕСКО") |Пошт. адр.: 03142 м. Київ, | | | | | | | | | | |вул.Василя Стуса, 35/37, | | | | | | | | | | |офіс 205 | | | | | | | | | | |Бізнес-центр | | | | | | | | | | |"Палладінський", | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 31564770 | | | | | | | | | | |587-69-91, (95), 229-70-75, | | | | | | | | | | |ф. 495-33-80 | | | | | | | | | | |office@tecko.com.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |97. |Орган з сертифікації "Безпека |01021 м. Київ, |UA.P.149 |UA.PN.149|24.12.2008 |24.12.2008 |24.12.2011|24.12.2011|- | | |дорожнього руху" при Центрі |вул. Інститутська, 29 А | | |наказ N 499 |наказ N 499 | | | | | |безпеки дорожнього руху при МВС |Код ЄДРПОУ 34046210 | | | | | | | | | |України |(044) 254-71-12, 256-18-43, | | | | | | | | | | |254-71-15, 254-08-82 | | | | | | | | | | |керівник Зайченко Василь | | | | | | | | | | |Миколайович, | | | | | | | | | | |відповідальний Рябець | | | | | | | | | | |Ярослав Вікторович | | | | | | | | | | |post@mia.gov.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |98. |Державне підприємство Український |03110, м. Київ, |UA.P.150 |UA.PN.150|01.04.2008 |01.04.2008 |01.04.2011|01.04.2011|- | | |науково-дослідний інститут зв'язку|вул. Солом'янська, 13 |(060) | |наказ N 103 |наказ N 103 | | | | | |(УНДІЗ) Міністерства транспорту та|Код ЄДРПОУ 01181529 | | | | | | | | | |зв'язку України |248-87-54, 248-86-67, | | | | | | | | | | |248-86-85 | | | | | | | | | | |Заступник керівника ОС - | | | | | | | | | | |А.С.Кремер | | | | | | | | | | |info@uniis.kiev.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |99. |Державний науково-дослідний |Юр. адреса: 01024, м. Київ, |UA.P.151 |UA.PN.151|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|- | | |експертно-криміналістичний центр |вул. Богомольця, 10 | | |наказ N 443 |наказ N 443 | | | | | |МВС України (ОС ДНДЕКЦ МВС |Місцезнаходж: 03170, м.Київ,| | | | | | | | | |України) |вул. Велика окружна, 4 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 25574630 | | | | | | | | | | |(044) 273-53-55 | | | | | | | | | | |root@ekudch.kiev.ua | | | | | | | | | | |avg_mvd@ukr.net | | | | | | | | | | |начальник - Красюк Іван | | | | | | | | | | |Прокопович | | | | | | | | | | |276-41-42 | | | | | | | | | | |відповідальний: Грищенко | | | | | | | | | | |Олександ Володимирович | | | | | | | | | | |374-34-33, факс 273-53-55 | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |100.|ТОВ "Радіологічний центр "Стакс" |87502, м. Маріуполь |UA.P.152 |UA.PN.152|12.08.2008 |12.08.2008 |12.08.2011|12.08.2011|08.06.2011 (45011) | | | |Донецької обл., | | |наказ N 282 |наказ N 282 | | | | | | |вул. Пашковського, 49 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 13494765 | | | | | | | | | | |(0629) 58-24-02, 23-51-48 | | | | | | | | | | |керівник: Дерябіна Галина | | | | | | | | | | |Миколаївна | | | | | | | | | | |зв'язок - Дорошенко Тетяна | | | | | | | | | | |Павлівна | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |101.|Науково-виробниче колективне |Юр. адр.: 76006, |UA.P.153 |UA.PN.153|24.12.2008 |24.12.2008 |24.12.2011|24.12.2011|22.03.2012 | | |підприємство "Стандарт-Сервіс" |м. Івано-Франківськ, |(153) | |наказ N 499 |наказ N 499 | | | | | | |вул. Вовчинецька, 210 | | | | | | | | | | |Почт.адр: 76006, | | | | | | | | | | |м. Івано-Франківськ, | | | | | | | | | | |вул. Симоненка, 1 а/с 181 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 22180184 | | | | | | | | | | |(03422) 6-86-80 | | | | | | | | | | |stserv@ttk.if.ua | | | | | | | | | | |office@standart- | | | | | | | | | | |service.com.ua | | | | | | | | | | |Директор - Крокос Павло | | | | | | | | | | |Олексійович | | | | | | | | | | |Зв'язок - Кузьмінська | | | | | | | | | | |Людмила Іванівна | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |102.|Державне підприємство "Центр з |49033, м. Дніпропетровськ, |UA.P.154 |UA.PN.154|22.10.2010 |22.10.2010 |22.10.2013|22.10.2013|Заявка в НААУ | | |сертифікації шин та гумотехнічних |вул. Кротова, 24А | | |наказ N 483 |наказ N 483 | | |подавалась в | | |виробів "СЕПРОшинаГВТ" |Код ЄДРПОУ 24608516 | | | | | | |2007 році | | |Мінпромполітики України |тел. (056) 763-49-44, | | | | | | | | | | |790-20-89 | | | | | | | | | | |Швець В.В. | | | | | | | | | | |seproshina@list.ru | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |103.|Державне підприємство "Український|03179, м. Київ, проспект |UA.P.155 |UA.PN.155|06.05.2009 |06.05.2009 |06.05.2012|06.05.2012|22.03.2013 | | |державний центр радіочастот" |Перемоги, 15-й км | | |наказ N 182 |наказ N 182 | | | | | |(Органу сертифікації техніки |Код ЄДРПОУ 01181765 | | | | | | | | | |зв'язку (ОС УКРЧАСТОТНАГЛЯД) |422-81-81, 422-81-03, | | | | | | | | | |Національна комісія з питань |422-81-05 | | | | | | | | | |регулювання зв'язку |керівник: Слободянюк Павло | | | | | | | | | | |Васильович | | | | | | | | | | |зв'язок: Лисенко Олександр | | | | | | | | | | |Григорович | | | | | | | | | | |422-81-12 | | | | | | | | | | |050-311-43-84, | | | | | | | | | | |Микола Петрович | | | | | | | | | | |422-85-31, | | | | | | | | | | |Миргородська Любов | | | | | | | | | | |Всеволодівна | | | | | | | | | | |422-85-42 | | | | | | | | | | |Шматко Анатолій Васильович | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |104.|Інститут геотехнічної механіки |49005, м. Дніпропетровськ, |UA.P.156 |UA.PN.156|06.05.2009 |06.05.2009 |06.05.2012|06.05.2012|29.01.2013 | | |ім. М.С.Полякова НАН України |вул. Сімферопольська, 2а | | |наказ N 182 |наказ N 182 | | | | | | |Код ЄДРПОУ 05411357 | | | | | | | | | | |(0562) 47-09-33, 46-01-51 | | | | | | | | | | |керівник ОС - Привалов | | | | | | | | | | |Володимир Миколайович | | | | | | | | | | |зв'язок - Усатенко Вікторія | | | | | | | | | | |В'ячеславівна | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |105.|ДП "Український медичний центр |02160, м. Київ, |UA.P.158 |UA.PN.158|05.08.2010 |05.08.2010 |05.08.2013|05.08.2013|28.12.2011 | | |сертифікації" Міністерства охорони|вул. Чигоріна, 18 | | |наказ N 343 |наказ N 343 | | | | | |здоров'я України |Код ЄДРПОУ 31450352 | | | | | | | | | | |490-27-41, 490-27-34 | | | | | | | | | | |Начальник відділу - Ольга | | | | | | | | | | |Олегівна | | | | | | | | | | |osadchenko_s@ukr.net | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |106.|Державне підприємство "Одеський |65026, м. Одеса, |UA.P.161 |UA.PN.161|06.05.2009 |06.05.2009 |06.05.2012|06.05.2012|09.09.2010 | | |науково-дослідний інститут |вул. Буніна, 23 | | |наказ N 182 |наказ N 182 | | | | | |зв'язку" (ОС "УкрСЕРТзв'язок") |Код ЄДРПОУ 13917415 | | | | | | | | | |Міністерство транспорту та зв'язку|(048) 722-63-97, 722-19-17 | | | | | | | | | |України |ukrcert@ | | | | | | | | | | |директор: Балашов В.О. | | | | | | | | | | |Петров Владимир Ильич | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |107.|ДП "Український центр з питань |04080, м. Київ, |UA.P.162 |UA.PN.162|24.04.2008 |24.04.2008 |24.04.2011|24.04.2011|- | | |сертифікації та захисту прав |вул. О.Терьохіна, 8а | | |наказ N 136 |наказ N 136 | | | | | |споживачів" Держспоживстандарту |Код ЄДРПОУ 03363708 | | | | | | | | | |України |468-33-23, 468-31-49, | | | | | | | | | | |ф. 468-27-17 | | | | | | | | | | |Керівник: Массовець | | | | | | | | | | |Олександр Георгійович | | | | | | | | | | |Зв'язок: Гарагуля Микола | | | | | | | | | | |gera@gera.relc.com | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |108.|ПП "ЕТАЛОН" |49000, м. Дніпропетровськ, |UA.P.163 |UA.PN.163|24.04.2008 |24.04.2008 |24.04.2011|24.04.2011|04.10.2012 | | | |вул. Я.Самарського, 11/9 | | |наказ N 136 |наказ N 136 | | | | | | |(056) 745-15-21, 371-07-18, | | | | | | | | | | |8095-501-90-60 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 32859919 | | | | | | | | | | |керівник - Головня Галина | | | | | | | | | | |Миколаївна | | | | | | | | | | |зв'язок - Щербина Ігор | | | | | | | | | | |Володимирович | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |109.|Державний науково-дослідний |03142, м. Київ, |UA.P.164 |UA.PN.164|03.07.2008 |03.07.2008 |03.07.2011|03.07.2011|- | | |інститут спеціального зв'язку та |вул. М.Залізняка, 6 | | |наказ N 208 |наказ N 208 | | | | | |захисту інформації Адміністрації |281-85-98 | | | | | | | | | |Державної служби спеціального |Іллічов Віктор Миколайович | | | | | | | | | |зв'язку та захисту інформації |093-902-4449 | | | | | | | | | |України |Код ЄДРПОУ 34732331 | | | | | | | | | | |керівник - Клебан Валерій | | | | | | | | | | |Анатолійович | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |110.|ТОВ "Конструкторський |Юр. адр.:, 01133 м. Київ, |UA.P.165 |UA.PN.165|03.07.2008 |03.07.2008 |03.07.2011|03.07.2011|Заявка в НААУ | | |сертифікаційний центр |бул. Лесі Українки, 5а | | |наказ N 208 |наказ N 208 | | | | | |арматуробудування" |Фак. адр.: вул. Полковника | | | | | | | | | | |Шутова, 9, оф. 314, м. Київ,| | | | | | | | | | |03113 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 31111543 | | | | | | | | | | |Керівник ОС - Галенко | | | | | | | | | | |Володимир Анатолійович | | | | | | | | | | |Ф. 454-07-38, 454-07-39, | | | | | | | | | | |ksca@ukr.net | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |111.|ТОВ "Орган сертифікації "Центр |03164, м. Київ, |UA.P.166 |UA.PN.166|31.07.2008 |31.07.2008 |31.07.2011|31.07.2011|- | | |сертифікації матеріалів та |вул. Малинська, 20а, |(166) | |наказ N 261 |наказ N 261 | | | | | |виробів" |221-94-10, 221-94-11 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 36038552 | | | | | | | | | | |Директор - Жарков Ю.В. | | | | | | | | | | |ocsm@ukr.net | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |112.|Вищий навчальний заклад "Одеський |65020, м. Одеса, |UA.P.167 |UA.PN.167|12.08.2008 |12.08.2008 |12.08.2011|12.08.2011|- | | |державний інститут вимірювальної |вул. Кузнечна, 15 | | |наказ N 282 |наказ N 282 | | | | | |техніки" Міністерства освіти і |8048-726-68-92, 726-76-95 | | | | | | | | | |науки України |Код ЄДРПОУ 35178067 | | | | | | | | | | |ректор - Коломієць Л.В | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |113.|ТОВ "ПРОМТЕСТ" |Юр. адр.: 61013, м. Харків, |UA.P.168 |UA.PN.168|24.12.2008 |24.12.2008 |24.12.2011|24.12.2011|Заявка в НААУ від | | | |вул. Наумівська, 4 | | |наказ N 499 |наказ N 499 | | |26.02.2010 N 10183 | | | |Факт.адр.: 61023, м. Харків,| | | | | | | | | | |вул. Весніна, 5 оф. 309 | | | | | | | | | | |(057) 704-34-03 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 35589427 | | | | | | | | | | |Керівник - Самотой Валентина| | | | | | | | | | |Іванівна | | | | | | | | | | |info@promtest.com.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |114.|ТОВ "ЦЕНТР РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ|02099, м. Київ, |UA.P.169 |UA.PN.169|24.12.2008 |24.12.2008 |24.12.2011|24.12.2011|Планують подачу | | |ПРОЕКТІВ "ОМЕГА" |вул. Бориспільська, 9 | | |наказ N 499 |наказ N 499 | | |документів в НААУ на| | | |корпус 61 | | | | | | |жовтень 2010 р. | | | |Код ЄДРПОУ 35793154 | | | | | | | | | | |490-20-84 | | | | | | | | | | |Керівник - Тимошенко С.В. | | | | | | | | | | |repoffice@ykconsulting. | | | | | | | | | | |com.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |115.|ТОВ "Ракурс ЛТД" (ОС "УкрБУДСЕРТ")|69032, м. Запоріжжя, |UA.P.170 |UA.PN.170|18.11.2010 |18.11.2010 |18.11.2013|18.11.2013|06.03.2011 (45011) | | | |пр. Леніна, 170 г, к. 32 | | |наказ N 517 |наказ N 517 | | |10.09.2011 (17021) | | | |Факт. адреса: 69057, | | | | | | | | | | |м. Запоріжжя, | | | | | | | | | | |пр. Леніна, 158, оф. 228 | | | | | | | | | | |код ЄДРПОУ 32607626 | | | | | | | | | | |(061) 220-04-85, 224-67-74, | | | | | | | | | | |факс 220-04-85 | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |116.|ТОВ "Житомиравтостандарт" |10029, м. Житомир, |171 |UA.PN.171|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|30.07.2011 | | | |вул. Ватутіна, 57 | | |наказ N 443 |наказ N 443 | | | | | | |(0412) 419-048, | | | | | | | | | | |419-097, 379-591 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 34394359 | | | | | | | | | | |Директор ТОВ: Дзюба Дмитро | | | | | | | | | | |Михайлович | | | | | | | | | | |(050) 313-64-74 | | | | | | | | | | |Керівник ОС: Демчук Олег | | | | | | | | | | |Миколайович | | | | | | | | | | |chubchik@rambler.ru | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |117.|ТОВ "Центр сертифікації |Юр. адр: 01015, м. Київ, |172 |UA.PN.172|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|12.10.2011 (45011) | | |"Євросервіс" |вул. Ялтинська, 5Б | | |наказ N 443 |наказ N 443 | | | | | | |Факт. адр.: 01015, м. Київ | | | | | | | | | | |вул. Лейпцизька, 14 | | | | | | | | | | |288-92-29, 288-92-30 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 32345069 | | | | | | | | | | |Керівник: Кобзаренко В.П. | | | | | | | | | | |Відповідальний: Прокопенко | | | | | | | | | | |Ольга Миколаївна | | | | | | | | | | |vlevroservis@gmail.com | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |118.|ТОВ "Спецавто-Дніпро" |Юр. адр.: 49000, |173 |UA.PN.173|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|20.09.2012 | | | |м. Дніпропетровськ, | | |наказ N 443 |наказ N 443 | | | | | | |вул. Клари Цеткін, 26/9 | | | | | | | | | | |Факт. адр.: 49022, | | | | | | | | | | |м. Дніпропетровськ, | | | | | | | | | | |вул. М.Малиновського, 130 а | | | | | | | | | | |(0562) 35-12-12, | | | | | | | | | | |(056) 725-15-74 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 35809174 | | | | | | | | | | |Керівник: Щедров Ігор | | | | | | | | | | |Ігорович | | | | | | | | | | |Відповідальний: Кузін | | | | | | | | | | |Вячеслав Віталійович | | | | | | | | | | |(067) 740-60-95 | | | | | | | | | | |autodnepr@rambler.ru | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |119.|МПП "Карті" |65039, м. Одеса, |174 |UA.PN.174|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|- | | | |вул. Канатна, 101 | | |наказ N 443 |наказ N 443 | | | | | | |Код ЄДРПОУ 20951387 | | | | | | | | | | |керівника: Мартинова Ірина | | | | | | | | | | |Олександрівна | | | | | | | | | | |050 390 89 26 | | | | | | | | | | |(048) 725-53-97 | | | | | | | | | | |os_karti@i.ua | | | | | | | | | | |Відповідальний: Гарагуля | | | | | | | | | | |Микола Михайлович | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |120.|ТОВ "Укрпромземтестстандарт" |03680, м. Київ, |175 |UA.PN.175|03.12.2009 |03.12.2009 |03.12.2012|03.12.2012|- | | | |вул. Сім'ї Сосніних, 3, | | |наказ N 443 |наказ N 443 | | | | | | |оф. 504 | | | | | | | | | | |Код ЄДРПОУ 35417539 | | | | | | | | | | |593-70-94 | | | | | | | | | | |Генеральний директор Горб | | | | | | | | | | |Таїса Гнатівна | | | | | | | | | | |Представник керівництва з | | | | | | | | | | |якості Іванюк Руслан | | | | | | | | | | |Олександрович | | | | | | | | | | |ukrpzts@i.ua | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |121.|Український науково-дослідний |03190 м. Київ, |176 |UA.PN.176|09.02.2010 |09.02.2010 |09.02.2013|09.02.2013|- | | |інститут спирту і біотехнології |пров. Бабушкіна, 3, | | |наказ N 33 |наказ N 33 | | | | | |продовольчих продуктів |код ЄДРПОУ 00334793 | | | | | | | | | |(ОС "УкрНДІспиртбіопрод") |ocsm@ukr.net | | | | | | | | | |Мінагрополітики |Керівник: Никитюк Олександр | | | | | | | | | | |Андрійович | | | | | | | | | | |відповідальний Соларев | | | | | | | | | | |Андрей | | | | | | | | | | |221-94-13 | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |122.|ТОВ "Орган з сертифікації |фактична адреса: 49000, |177 |UA.PN.177|16.03.2010 |16.03.2010 |16.03.2013|16.03.2013|- | | |"Промстандарт" |м. Дніпропетровськ, | | |наказ N 97 |наказ N 97 | | | | | | |вул. Філософська, буд. 16, | | | | | | | | | | |к. 7, (056) 371 02 93 | | | | | | | | | | |49000 м. Дніпропетровськ, | | | | | | | | | | |вул. Чичеріна, 21, | | | | | | | | | | |офіс 615, | | | | | | | | | | |код ЄДРПОУ 36728608 | | | | | | | | | | |Директор - Канзас Ігор | | | | | | | | | | |Станіславович | | | | | | | | | | |(056) 375 73 96 | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |123.|ТОВ "ДП "Житомирстандарт" |м. Житомир, |178 |UA.PN.178|24.06.2010 |24.06.2010 |24.06.2013|24.06.2013| | | | |вул. Народицька, 15, кв. 15 | | |наказ N 250 |наказ N 250 | | | | | | |тел./факс., (0412) 47-25-38 | | | | | | | | |----+----------------------------------+----------------------------+---------+---------+---------------+---------------+----------+----------+--------------------| |124.|ТОВ "Науково-дослідна компанія |м. Київ, вул. Якуба |179 |UA.PN.179|11.08.2010 |11.08.2010 |11.08.2013|11.08.2013| | | |"САН-СТАНДАРТ" |Колоса, 8-б | | |наказ 364 |наказ 364 | | | | | | |код ЄДРПОУ 37226722 | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

РЕЄСТР
призначених органів з оцінки відповідності

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Реєстраційний| Назва призначеного органу, | Назва технічного регламенту щодо | Номер та дата |Термін дії | Термін до | | номер | його підпорядкованість, | якого призначено орган |наказу Держспо-|рішення про| якого діє | |призначеного | реквізити | | живстандарту |призначення| атестат | | органу | | |яким призначено| | акредитації | | | | |орган або яким | | в НААУ | | | | | продовжено | | | | | | | термін дії | | | | | | | рішення про | | | | | | | призначення | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.001 |Укрметртестстандарт |- Технічний регламент безпеки |07.02.2008 |3 роки |16.12.2012 | | |Держспоживстандарт України |низьковольтного електричного |наказ N 49 | | | | |03680, м. Київ, |обладнання; | | | | | |вул. Метрологічна, 4 |- Технічний регламент з | | | | | |Код ЄДРПОУ 02568182 |електромагнітної сумісності | | | | | | |обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки машин та|---------------+-----------| | | | |устаткування; |09.12.2010 |До | | | | |- Технічний регламент максимально |наказ N 559 |10.12.2013 | | | | |дозволеного споживання електроенергії | | | | | | |холодильними приладами; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки іграшок;| | | | | | |- Технічний регламент засобів | | | | | | |індивідуального захисту. | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------| | | | |- Технічний регламент радіообладнання |10.07.2009 |3 роки | | | | |і телекомунікаційного кінцевого |наказ N 244 | | | | | |(термінального) обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент щодо медичних | | | | | | |виробів; | | | | | | |- Технічний регламент щодо медичних | | | | | | |виробів для лабораторної діагностики |---------------+-----------| | | | |in vitro; |09.12.2010 |До | | | | |- Технічний регламент обмеження |наказ N 559 |10.12.2013 | | | | |використання деяких небезпечних | | | | | | |речовин в електричному та електронному| | | | | | |обладнанні; | | | | | | |- Технічний регламент приладів, що | | | | | | |працюють на газоподібному паливі; | | | | | | |- Технічний регламент мийних засобів; |---------------+-----------| | | | |- Технічний регламент щодо назв |14.05.2010 | | | | | |текстильних волокон і маркування |наказ N 152 | | | | | |текстильних виробів; | | | | | | |- Технічний регламент будівельних | | | | | | |виробів, будівель і споруд; | | | | | | |- Технічний регламент щодо суттєвих | | | | | | |вимог до засобів вимірювальної | | | | | | |техніки; |---------------+-----------| | | | |- Технічний регламент неавтоматичних |09.12.2010 |До | | | | |зважувальних приладів; |наказ N 559 |10.12.2013 | | | | |- Технічний регламент енергетичного | | | | | | |маркування електрообладнання | | | | | | |побутового призначення; | | | | | | |- Технічний регламент етикетування | | | | | | |ламп побутового використання стосовно | | | | | | |ефективності споживання електроенергії| | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.002 |ДП "Харківстандартметрологія" |- Технічний регламент приладів, що |07.02.2008 |3 роки | | | |Держспоживстандарт України |працюють на газоподібному паливі; |наказ N 49 | | | | |61002, м. Харків, |- Технічний регламент безпеки іграшок;| | | | | |вул. Мироносицька, 36. |- Технічний регламент з | | | | | |Код ЄДРПОУ 04725906 |електромагнітної сумісності обладнання| | | | | | |(відносно низьконапружного |---------------+-----------| | | | |обладнання); |09.12.2010 |До | | | | |- Технічний регламент безпеки |наказ N 559 |09.12.2013 | | | | |низьковольтного електричного | | | | | | |обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки машин та| | | | | | |устаткування; | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------| | | | |- Технічний регламент максимально |10.07.2009 |3 роки | | | | |дозволеного споживання електроенергії |наказ N 244 | | | | | |холодильними приладами; | | | | | | |- Технічний регламент щодо медичних | | | | | | |виробів. | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------| | | | |- Технічний регламент засобів |17.07.2009 |3 роки | | | | |індивідуального захисту; |наказ N 263 | | | | | |- Технічний регламент мийних засобів; | | | | | | |- Технічний регламент етикетування | | | | | | |ламп побутового використання стосовно | | | | | | |ефективності споживання | | | | | | |електроенергії; | | | | | | |- Технічний регламент водогрійних | | | | | | |котлів, що працюють на рідкому чи | | | | | | |газоподібному паливі. | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------| | | | |- Технічний регламент щодо суттєвих |15.06.2010 |3 роки | | | | |вимог до засобів вимірювальної техніки|наказ N 232 | | | | | |- Технічний регламент неавтоматичних |( v0232609-10 )| | | | | |зважувальних приладів | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------| | | | |- Технічний регламент будівельних |09.12.2010 |2 роки | | | | |виробів, будівель і споруд |наказ N 560 | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.003 |ДП "Черкасистандартметрологія"|- Технічний регламент безпеки іграшок;|07.02.2008 |3 роки |Подали | | |Держспоживстандарт України |- Технічний регламент з |наказ N 49 | |документи в | | |18002, м. Черкаси, |електромагнітної сумісності | | |НААУ в лютому | | |вул. Гоголя, 278 |обладнання; | | |2010 р. | | |Код ЄДРПОУ 02568360 |- Технічний регламент безпеки | | | | | | |низьковольтного електричного | | | | | | |обладнання; |---------------+-----------| | | | |- Технічний регламент максимально |09.12.2010 |До | | | | |дозволеного споживання електроенергії |наказ N 559 |09.12.2013 | | | | |холодильними приладами; | | | | | | |- Технічний регламент засобів | | | | | | |індивідуального захисту; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки машин та| | | | | | |устаткування; | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------| | | | |- Технічний регламент мийних засобів; |08.02.2010 |3 роки | | | | |- Технічний регламент щодо назв |наказ N 30 | | | | | |текстильних волокон і маркування |( v0030609-10 )| | | | | |текстильних виробів; | | | | | | |- Технічний регламент етикетування | | | | | | |ламп побутового використання стосовно | | | | | | |ефективності споживання | | | | | | |електроенергії; | | | | | | |- Технічний регламент обмеження | | | | | | |використання деяких небезпечних | | | | | | |речовин в електричному та електронному| | | | | | |обладнанні | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| | | |- Технічний регламент будівельних |24.02.2011 |2 роки | | | | |виробів, будівель і споруд |наказ N 66 | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.004 |ДП Випробувальний центр |- Технічний регламент з |08.12.2010 |3 роки |20.09.2012 | | |"Омега" (ОС "УкрСЕРТРАДІО") |електромагнітної сумісності |наказ N 549 | | | | |Мінпромполітики України |обладнання; | | | | | |99053, м. Севастополь, |- Технічний регламент безпеки | | | | | |вул. Вакуленчука, 29 |низьковольтного електричного | | | | | |Код ЄДРПОУ 14307802 |обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент радіообладнання | | | | | | |і телекомунікаційного кінцевого | | | | | | |(термінального) обладнання; | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------| | | | |- Технічний регламент морського |07.02.2008 |3 роки | | | | |обладнання; |наказ N 49 | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------| | | | |- Технічний регламент максимально |08.02.2010 |3 роки | | | | |дозволеного споживання електроенергії |наказ N 30 | | | | | |холодильними приладами |( v0030609-10 )| | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.005 |ДП "УЦПВ "Промбезпека" |- Технічний регламент безпеки |07.02.2008 |3 роки | | | |Держгірпромнагляд України |обладнання, що працює під тиском; |наказ N 49 | | | | |Юридична адреса: 03142 |- Технічний регламент безпеки простих | | | | | |м. Київ, вул. Семашка, 15А |посудин високого тиску; | | | | | |Фактична адреса: 04073, |- Технічний регламент ліфтів; | | | | | |м. Київ, вул. Ливарська, 1а |- Технічний регламент засобів | | | | | |Адреса для листування: 04073, |індивідуального захисту; | | | | | |м. Київ, а/с 104 |- Технічний регламент приладів, що | | | | | |Код ЄДРПОУ 33305687 |працюють на газоподібному паливі; | | | | | | |- Технічний регламент водогрійних | | | | | | |котлів, що працюють на рідкому чи |---------------+-----------| | | | |газоподібному паливі; |09.12.2010 |До | | | | |- Технічний регламент безпеки машин та|наказ N 559 |09.12.2013 | | | | |устаткування; | | | | | | |- Технічний регламент з | | | | | | |електромагнітної сумісності | | | | | | |обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки | | | | | | |низьковольтного електричного | | | | | | |обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент канатних доріг | | | | | | |для перевезення пасажирів; | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------| | | | |- Технічний регламент пересувного |10.07.2009 |3 роки | | | | |обладнання, що працює під тиском. |наказ N 244 | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.006 |ТОВ "ТЕСКО" |- Технічний регламент безпеки |07.02.2008 |3 роки | | | |Юридична адреса: 03151 |обладнання, що працює під тиском; |наказ N 49 | | | | |м. Київ, |- Технічний регламент безпеки простих | | | | | |вул. Молодогвардійська, 11б |посудин високого тиску; | | | | | |Фактична адреса: 04073 |- Технічний регламент ліфтів; | | | | | |м. Київ, |- Технічний регламент засобів | | | | | |пров. Куренівський, 4/9 |індивідуального захисту; | | | | | |Адреса для листування: 03062, |- Технічний регламент приладів, що | | | | | |м. Київ-62, а/с 53 |працюють на газоподібному паливі; |---------------+-----------| | | |Код ЄДРПОУ 31564770 |- Технічний регламент водогрійних |09.12.2010 |До | | | | |котлів, що працюють на рідкому чи |наказ N 559 |09.12.2013 | | | | |газоподібному паливі; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки машин та| | | | | | |устаткування; | | | | | | |- Технічний регламент з | | | | | | |електромагнітної сумісності | | | | | | |обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки | | | | | | |низьковольтного електричного | | | | | | |обладнання; | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------| | | | |- Технічний регламент обладнання та |10.07.2009 |3 роки | | | | |захисних систем, призначених для |наказ N 244 | | | | | |застосування в потенційно | | | | | | |вибухонебезпечному середовищі; | | | | | | |- Технічний регламент пересувного | | | | | | |обладнання, що працює під тиском. | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.007 |Центр діагностики і |- Технічний регламент ліфтів; |07.02.2008 |3 роки |11.04.2013 | | |сертифікації "ТИСК" |- Технічний регламент водогрійних |наказ N 49 | | | | |(ТОВ "Євро-тиск") |котлів, що працюють на рідкому чи | | | | | |61057, м Харків |газоподібному паливі; | | | | | |вул. Пушкінська, 32, корп. 3 |- Технічний регламент приладів, що | | | | | |Код ЄДРПОУ 23463228 |працюють на газоподібному паливі; |---------------+-----------| | | | |- Технічний регламент безпеки |09.12.2010 |До | | | | |обладнання, що працює під тиском; |наказ N 559 |09.12.2013 | | | | |- Технічний регламент безпеки простих | | | | | | |посудин високого тиску; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки машин та| | | | | | |устаткування; | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| | | |- Технічний регламент з |28.12.2010 |1 рік | | | | |електромагнітної сумісності |наказ N 614 | | | | | |обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки | | | | | | |низьковольтного електричного | | | | | | |обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент максимально | | | | | | |дозволеного споживання електроенергії | | | | | | |холодильними приладами | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.008 |НВКП "Стандарт-Сервіс" |- Технічний регламент з |07.02.2008 |3 роки |22.03.2012 | | |Юридична адреса: 76006, |електромагнітної сумісності |наказ N 49 | | | | |м. Івано-Франківськ, |обладнання; | | | | | |вул. Вовчинецька, 225 |- Технічний регламент безпеки | | | | | |Фактична адреса: 76006, |низьковольтного електричного |---------------+-----------| | | |м. Івано-Франківськ, 210 |обладнання; |09.12.2010 |До | | | |Поштова адреса: 76006, |- Технічний регламент безпеки машин та|наказ N 559 |09.12.2013 | | | |м. Івано-Франківськ, |устаткування; | | | | | |вул. Симоненка, 1, а/с 181 |- Технічний регламент максимально | | | | | |код ЄДРПОУ 22180184 |дозволеного споживання електроенергії | | | | | | |холодильними приладами. | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.009 |ДП "Державний центр |- Технічний регламент щодо контейнерів|07.02.2008 |3 роки |Подали | | |регулювання якості поставок та|для зберігання та захоронення |наказ N 49 | |документи в | | |послуг" (Держцентрякості), |радіоактивних відходів. |---------------+-----------|НААУ в 2007 р. | | |ОС СЕРТАТОМ Державний комітет | |09.12.2010 |До | | | |ядерного регулювання України | |наказ N 559 |09.12.2013 | | | |Юридична адреса: 03113, |--------------------------------------+---------------+-----------| | | |м. Київ-113, пр-т Перемоги, 53|- Технічний регламент закритих джерел |10.07.2009 |3 роки | | | |Фактична адреса: 03179, |іонізуючого випромінювання. |наказ N 244 | | | | |м. Київ-179, | | | | | | |вул. Львівська, 57а | | | | | | |код ЄДРПОУ 14282456 | | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.010 |ТОВ "Промелектронсерт" |- Технічний регламент безпеки іграшок;|07.02.2008 |3 роки |20.07.2011 | | |04136, м. Київ, |- Технічний регламент з |наказ N 49 | | | | |вул. Північно-Сирецька, 3 |електромагнітної сумісності |27.04.2009 | | | | |Код ЄДРПОУ 35961718 |обладнання; |наказ N 166 | | | | | |- Технічний регламент безпеки | | | | | | |низьковольтного електричного | | | | | | |обладнання; |---------------+-----------| | | | |- Технічний регламент енергетичного |09.12.2010 |До | | | | |маркування електрообладнання |наказ N 559 |09.12.2013 | | | | |побутового призначення; | | | | | | |- Технічний регламент максимально | | | | | | |дозволеного споживання електроенергії | | | | | | |холодильними приладами. | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| | | |- Технічний регламент мийних засобів; |10.07.2009 |3 роки | | | | |- Технічний регламент засобів |наказ N 244 | | | | | |індивідуального захисту; | | | | | | |- Технічний регламент щодо назв | | | | | | |текстильних волокон і маркування | | | | | | |текстильних виробів; | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.011 |Державне підприємство |- Технічний регламент щодо безпеки |07.02.2008 |3 роки | | | |"Український науково-дослідний|іграшок; |наказ N 49 | | | | |і навчальний центр проблем |- Технічний регламент електромагнітної| | | | | |стандартизації, сертифікації |сумісності; | | | | | |та якості" Держспоживстандарт |- Технічний регламент безпеки | | | | | |України Національна академія |низьконапружного обладнання; | | | | | |наук України |- Технічний регламент засобів | | | | | |03115, м. Київ, |індивідуального захисту. | | | | | |вул. Святошинська, 2 |--------------------------------------+---------------+-----------| | | |Код ЄДРПОУ 32595752 |- Технічний регламент максимально |08.02.2010 |3 роки | | | | |дозволеного споживання електроенергії |наказ N 30 | | | | | |холодильними приладами | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.012 |ДГП Сертифікаційний |- Технічний регламент водогрійних |07.02.2008 |3 роки |10.03.2008 | | |випробувальний центр |котлів, що працюють на рідкому чи |наказ N 49 | | | | |опалювального обладнання |газоподібному паливі; |---------------+-----------| | | |Мінпромполітики України |- Технічний регламент приладів, що |09.12.2010 |До | | | |03110, м. Київ, |працюють на газоподібному паливі. |наказ N 559 |09.12.2013 | | | |вул. Механізаторів, 9. |--------------------------------------+---------------+-----------| | | |Код ЄДРПОУ 14315701 |- Технічний регламент безпеки |10.07.2009 |3 роки | | | | |низьковольтного електричного |наказ N 244 | | | | | |обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки | | | | | | |обладнання, що працює під тиском; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки простих | | | | | | |посудин високого тиску; | | | | | | |- Технічний регламент електромагнітної| | | | | | |сумісності. | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.013 |Науково-технічний центр |- Технічний регламент безпеки |04.07.2008 р. |3 роки | | | |"СТАНКОСЕРТ" Мінпромполітики |низьконапружного обладнання; |наказ N 213 | | | | |України |- Технічний регламент електромагнітної| | | | | |65026, м. Одеса, |сумісності; | | | | | |вул. Буніна, 30 |- Технічний регламент максимально | | | | | |Код ЄДРПОУ 24533681 |дозволеного споживання електроенергії | | | | | | |холодильними приладами; | | | | | | |- Технічний регламент з маркування | | | | | | |електрообладнання побутового | | | | | | |призначення; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки машин і | | | | | | |механізмів; | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.014 |ДП "Вінницястандартметрологія"|- Технічний регламент безпеки |04.07.2008 р. |3 роки |Подали | | |Держспоживстандарт України |низьконапружного обладнання; |наказ N 213 | |документи в | | |21011 м. Вінниця, |- Технічний регламент електромагнітної| | |НААУ в 2008 р. | | |вул. Ватутіна, 23 |сумісності; | | | | | |Код ЄДРПОУ 04725929 |- Технічний регламент безпеки машин і | | | | | | |механізмів; | | | | | | |- Технічний регламент максимально | | | | | | |дозволеного споживання електроенергії | | | | | | |холодильними приладами; | | | | | | |- Технічний регламент з маркування | | | | | | |електрообладнання побутового | | | | | | |призначення; | | | | | | |- Технічний регламент засобів | | | | | | |індивідуального захисту. | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.015 |Національний науково-дослідний|- Технічний регламент засобів |10.07.2009 |3 роки | | | |інститут промислової безпеки |індивідуального захисту. |наказ N 244 | | | | |та охорони праці | | | | | | |Держгірпромнагляд України | | | | | | |04060, м. Київ, | | | | | | |вул. Вавилових, 13. | | | | | | |440-67-88 | | | | | | |Код ЄДРПОУ 21609797 | | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.016 |ДП "Кривбасстандартметрологія"|- Технічний регламент засобів |10.07.2009 |3 роки |Подали | | |Держспоживстандарт України |індивідуального захисту; |наказ N 244 | |документи в | | |50005, м. Кривий Ріг, |- Технічний регламент приладів, що | | |НААУ в 2009 р. | | |вул. Орджонікідзе, 23 |працюють на газоподібному паливі; | | | | | |Код ЄДРПОУ 02568093 |- Технічний регламент безпеки | | | | | | |низьковольтного обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент максимально | | | | | | |дозволеного споживання електроенергії | | | | | | |холодильними приладами; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки іграшок;| | | | | | |- Технічний регламент водогрійних | | | | | | |котлів, що працюють на рідкому чи | | | | | | |газоподібному паливі. | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| | | |- Технічний регламент будівельних |09.12.2010 |2 роки | | | | |виробів, будівель і споруд |наказ N 560 | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.017 |ДП "Орган з сертифікації ОС |- Технічний регламент безпеки машин і |10.07.2009 |3 роки |13.07.2008 | | |"Крантест" Мінпромполітики |механізмів; |наказ N 244 | | | | |України |- Технічний регламент ліфтів; | | | | | |65017, м. Одеса, |- Технічний регламент безпеки | | | | | |вул. Авіаційна, 18 |низьковольтного обладнання; | | | | | |Код ЄДРПОУ 25047126 |- Технічний регламент електромагнітної| | | | | | |сумісності. | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.018 |ДП "Херсонстандартметрологія" |- Технічний регламент безпеки машин і |10.07.2009 |3 роки | | | |Держспоживстандарту України |механізмів; |наказ N 244 | | | | |73011, м. Херсон, |- Технічний регламент безпеки | | | | | |вул. Смольна, 134-а |низьковольтного обладнання; | | | | | |Код ЄДРПОУ 02568348 |- Технічний регламент засобів | | | | | | |індивідуального захисту; | | | | | | |- Технічний регламент максимально | | | | | | |дозволеного споживання електроенергії | | | | | | |холодильними приладами; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки іграшок | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| | | |- Технічний регламент будівельних |09.12.2010 |2 роки | | | | |виробів, будівель і споруд |наказ N 560 | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.019 |ДП "Науково-дослідний |- Технічний регламент безпеки |10.07.2009 |3 роки | | | |інститут-полігон мобільної |низьковольтного обладнання; |наказ N 244 | | | | |техніки" ДП "ІНПОМТ" |- Технічний регламент електромагнітної| | | | | |Мінпромполітики України |сумісності; | | | | | |Одеська обл., Біляївський р-н,|- Технічний регламент безпеки машин і | | | | | |с. Нерубайське, вул. Зелена, 1|механізмів | | | | | |Код ЄДРПОУ 23860359 | | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.020 |Інститут біоорганічної хімії |- Технічний регламент мийних засобів |10.07.2009 |3 роки |Подали | | |та нафтохімії НАН України | |наказ N 244 | |документи в | | |вул. Мурманська, 1, | | | |НААУ в 2009 р. | | |м. Київ-94, МСП-660, 02660 | | | | | | |Код ЄДРПОУ 03563790 | | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.021 |ДП "Міжрегіональний |- Технічний регламент пересувного |10.07.2009 |3 роки |08.2009 в | | |науково-інженерний центр з |обладнання, що працює під тиском |наказ N 244 | |зв'язку з | | |сертифікації систем якості, | | | |скрутним | | |труб, балонів та іншої | | | |фінансовим | | |металопродукції "ВНІТІ-ТЕСТ" | | | |становищем ще | | |49600, м. Дніпропетровськ, | | | |не | | |вул. Писаржевського, 1А | | | |переакредитову-| | |Код ЄДРПОУ 33517806 | | | |вались | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.022 |ДП "Дніпростандартметрологія" |- Технічний регламент безпеки іграшок;|10.07.2009 |3 роки | | | |Держспоживстандарту України |- Технічний регламент безпеки |наказ N 244 | | | | |49044, м. Дніпропетровськ, |низьковольтного обладнання; | | | | | |вул. Барикадна, 23 |- Технічний регламент електромагнітної| | | | | |Код ЄДРПОУ 04725941 |сумісності (стосовно лише | | | | | | |світлотехнічної продукції); | | | | | | |- Технічний регламент безпеки машин і | | | | | | |механізмів | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.023 |ДП "Полтавастандартметрологія"|- Технічний регламент безпеки іграшок;|10.07.2009 |3 роки | | | |Держспоживстандарту України |- Технічний регламент безпеки |наказ N 244 | | | | |36029, м. Полтава, |низьковольтного обладнання; | | | | | |вул. Генерала Духова, 16 |- Технічний регламент безпеки машин і | | | | | |Код ЄДРПОУ 04725987 |механізмів; | | | | | | |- Технічний регламент електромагнітної| | | | | | |сумісності (стосовно лише | | | | | | |світлотехнічної продукції); | | | | | | |- Технічний регламент етикетування | | | | | | |ламп побутового використання стосовно | | | | | | |ефективності споживання електроенергії| | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.024 |ДП "Кримстандартметрологія" |- Технічний регламент безпеки іграшок;|10.07.2009 |3 роки | | | |Держспоживстандарту України |- Технічний регламент безпеки |наказ N 244 | | | | |95700, м. Сімферополь, |низьковольтного обладнання; | | | | | |вул. ім. газети "Кримська |- Технічний регламент електромагнітної| | | | | |правда", 61 |сумісності; | | | | | |Код ЄДРПОУ 04725964 |- Технічний регламент максимально | | | | | | |дозволеного споживання електроенергії | | | | | | |холодильними приладами; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки машин і | | | | | | |механізмів | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| | | |- Технічний регламент будівельних |09.12.2010 |2 роки | | | | |виробів, будівель і споруд |наказ N 560 | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.025 |ДП "Донецькстандартметрологія"|- Технічний регламент безпеки машин і |10.07.2009 |3 роки |Подали | | |Держспоживстандарту України |механізмів; |наказ N 244 | |документи в | | |83121 м. Донецьк, |- Технічний регламент безпеки іграшок;| | |НААУ в 2007 р. | | |вул. Челюскінців, 289 |- Технічний регламент безпеки | | | | | |Код ЄДРПОУ 34225938 |низьковольтного обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент електромагнітної| | | | | | |сумісності; | | | | | | |- Технічний регламент максимально | | | | | | |дозволеного споживання електроенергії | | | | | | |холодильними приладами | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.026 |Національний науковий центр |- Технічний регламент щодо суттєвих |10.07.2009 |3 роки | | | |"Інститут метрології" |вимог до засобів вимірювальної |наказ N 244 | | | | |(ННЦ "Інститут метрології") |техніки; | | | | | |Держспоживстандарту України |- Технічний регламент неавтоматичних | | | | | |61002, м. Харків, |зважувальних приладів. | | | | | |вул. Мироносицька, 42 | | | | | | |Код ЄДРПОУ 02568325 | | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.027 |ВАТ "Миколаївський |- Технічний регламент безпеки |08.02.2010 |3 роки | | | |експертно-технічний центр" |низьковольтного електричного |наказ N 30 | | | | |Юр. адр.: 54055, м. Миколаїв, |обладнання; |( v0030609-10 )| | | | |вул. Севастопольська, 67 |- Технічний регламент безпеки машин та| | | | | |Пошт. адр.: 54002, |устаткування; | | | | | |м. Миколаїв, вул. Даля, 11 |- Технічний регламент приладів, що | | | | | |Код ЄДРПОУ 23083365 |працюють на газоподібному паливі; | | | | | | |- Технічний регламент водогрійних |---------------+-----------| | | | |котлів, що працюють на рідкому чи |28.12.2010 |1 рік | | | | |газоподібному паливі; |наказ N 616 | | | | | |- Технічний регламент максимально | | | | | | |дозволеного споживання електроенергії | | | | | | |холодильними приладами | | | | | | |(холодильниками, морозильниками, | | | | | | |обладнання для зберігання овочів і | | | | | | |фруктів при понижених температурах, | | | | | | |обладнанням холодильним) | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.028 |ДП "Український науково- |- Технічний регламент радіообладнання |08.02.2010 |3 роки |21.03.2013 | | |дослідний інститут радіо і |і телекомунікаційного кінцевого |наказ N 30 | | | | |телебачення" Мінтрансзв'язку |(термінального) обладнання |( v0030609-10 )| | | | |України |--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| | |65026, м. Одеса, |- Технічний регламент з |28.12.2010 |3 роки | | | |вул. Буніна, 31 |електромагнітної сумісності |наказ N 622 | | | | |Код ЄДРПОУ 01181535 |обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки | | | | | | |низьковольтного електричного | | | | | | |обладнання | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.029 |ДП "Волиньстандартметрологія" |- Технічний регламент безпеки машин і |08.02.2010 |3 роки | | | |Держспоживстандарту України |механізмів |наказ N 30 | | | | |43000, м. Луцьк, |- Технічний регламент безпеки іграшок |( v0030609-10 )| | | | |вул. Світла, 4 |- Технічний регламент електромагнітної| | | | | |Код ЄДРПОУ 02568058 |сумісності обладнання | | | | | | |- Технічний регламент максимально | | | | | | |дозволеного споживання електроенергії | | | | | | |холодильними приладами | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| | | |- Технічний регламент будівельних |09.12.2010 |2 роки | | | | |виробів, будівель і споруд |наказ N 560 | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.030 |Державне підприємство |- Технічний регламент електромагнітної|08.02.2010 |3 роки |09.09.2010 | | |"Одеський науково-дослідний |сумісності обладнання (стосовно лише |наказ N 30 | | | | |інститут зв'язку" |стаціонарного (мережного) |( v0030609-10 )| | | | |(ООВ "УкрСЕРТзв'язок") |телекомунікаційного обладнання) | | | | | |Мінтрансзв'язку України | | | | | | |65026, м. Одеса, | | | | | | |вул. Буніна, 23 | | | | | | |Код ЄДРПОУ 13917415 | | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.031 |Інститут проблем математичних |- Технічний регламент електромагнітної|08.02.2010 |3 роки |29.04.2012 | | |машин та систем Національної |сумісності обладнання |наказ N 30 | | | | |академії наук України |- Технічний регламент безпеки |( v0030609-10 )| | | | |03680, м. Київ, |низьковольтного обладнання | | | | | |пр-т Академіка Глушкова, 42 | | | | | | |Код ЄДРПОУ 05417503 | | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.032 |ТОВ "Орган сертифікації "Центр|- Технічний регламент електромагнітної|08.02.2010 |3 роки | | | |сертифікації матеріалів та |сумісності обладнання |наказ N 30 | | | | |виробів" |- Технічний регламент безпеки |( v0030609-10 )| | | | |Юридична адреса: 03164, |низьковольтного обладнання | | | | | |м. Київ, вул. Малинська, 20А |- Технічний регламент безпеки іграшок | | | | | |Фактична адреса: 03680, |--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| | |м. Київ, вул. Виборзька, 103 |- Технічний регламент максимально |10.08.2010 |3 роки | | | |Код ЄДРПОУ 36038552 |дозволеного споживання електроенергії |наказ N 353 | | | | | |холодильними приладами | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.033 |ДП "Київський |- Технічний регламент ліфтів |08.02.2010 |3 роки | | | |експертно-технічний центр" |- Технічний регламент безпеки простих |наказ N 30 | | | | |Держгіпромнагляду України |посудин високого тиску |( v0030609-10 )| | | | |04073, м. Київ, | |08.12.2010 | | | | |вул. Ливарська, 1 А | |наказ N 548 | | | | |Код ЄДРПОУ 23510933 | | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.034 |ТОВ "ПРОМТЕСТ" |- Технічний регламент безпеки простих |15.06.2010 |3 роки | | | |Юр. адр.: 61013, м. Харків, |посудин високого тиску |наказ N 232 | | | | |вул. Наумівська, 4 |- Технічний регламент водогрійних |( v0232609-10 )| | | | |Факт. адр.: 61023, м. Харків, |котлів, що працюють на рідкому чи | | | | | |вул. Весніна, 5 оф.309 |газоподібному паливі | | | | | |Код ЄДРПОУ 35589427 |- Технічний регламент приладів, що | | | | | | |працюють на газоподібному паливі | | | | | | |- Технічний регламент пересувного | | | | | | |обладнання, що працює під тиском | | | | | | |- Технічний регламент електромагнітної| | | | | | |сумісності | | | | | | |- Технічний регламент безпеки | | | | | | |низьковольтного електричного | | | | | | |обладнання | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.035 |ДП "Чернігівстандарт- |- Технічний регламент мийних засобів |15.06.2010 |3 роки | | | |метрологія" |- Технічний регламент етикетування |наказ N 232 | | | | |Держспоживстандарту України |ламп побутового використання стосовно |( v0232609-10 )| | | | |14005, м. Чернігів, |ефективності споживання електроенергії| | | | | |вул. П'ятницька, 110 А |- Технічний регламент щодо назв | | | | | |Код ЄДРПОУ 02568377 |текстильних волокон і маркування | | | | | | |текстильних виробів | | | | | | |- Технічний регламент безпеки | | | | | | |низьковольтного електричного | | | | | | |обладнання | | | | | | |- Технічний регламент з енергетичного | | | | | | |маркування електрообладнання | | | | | | |побутового призначення | | | | | | |- Технічний регламент засобів | | | | | | |індивідуального захисту | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.036 |Державне підприємство |- Технічний регламент безпеки |08.12.2010 |3 роки | | | |Український світлотехнічний |низьковольтного електричного |наказ N 551 | | | | |інститут Мінпромполітики |обладнання (стосовно лише | | | | | |України |світлотехнічних виробів та | | | | | |46000, м. Тернопіль, |електроустановчих пристроїв) | | | | | |вул. Бродівська, 44-А |- Технічний регламент електромагнітної| | | | | |Код ЄДРПОУ 23587551 |сумісності обладнання (стосовно лише | | | | | | |світлотехнічних виробів та | | | | | | |електроустановчих пристроїв) | | | | | | |-- Технічний регламент етикетування | | | | | | |ламп побутового використання стосовно | | | | | | |ефективності споживання електроенергії| | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.037 |ДП "Рівнестандартметрологія" |- Технічний регламент водогрійних |10.08.2010 |1 рік | | | |Держспоживстандарт України |котлів, що працюють на рідкому чи |наказ N 358 | | | | |33000, м. Рівне, |газоподібному паливі | | | | | |вул. Замкова, 31 |- Технічний регламент приладів, що | | | | | |Код ЄДРПОУ 02568294 |працюють на газоподібному паливі | | | | | | |- Технічний регламент максимально | | | | | | |дозволеного споживання електроенергії | | | | | | |холодильними приладами | | | | | | |- Технічний регламент мийних засобів | | | | | | |- Технічний регламент безпеки іграшок | | | | | | |- Технічний регламент етикетування | | | | | | |ламп побутового використання стосовно | | | | | | |ефективності споживання електроенергії| | | | | | |- Технічний регламент безпеки | | | | | | |низьковольтного електричного | | | | | | |обладнання | | | | | | |- Технічний регламент з | | | | | | |електромагнітної сумісності обладнання| | | | | | |- Технічний регламент безпеки машин і | | | | | | |механізмів | | | | | | |--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| | | |- Технічний регламент будівельних |09.12.2010 |2 роки | | | | |виробів, будівель і споруд |наказ N 560 | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.038 |ДП "Житомирстандартметрологія"|- Технічний регламент щодо назв |10.08.2010 |1 рік | | | |Держспоживстандарту України |текстильних волокон і маркування |наказ N 358 | | | | |10003, м. Житомир, |текстильних виробів | | | | | |вул. Ново-Сінна, 24 |- Технічний регламент безпеки | | | | | |Код ЄДРПОУ 02568147 |низьковольтного електричного | | | | | | |обладнання | | | | | | |- Технічний регламент мийних засобів | | | | | | |- Технічний регламент з | | | | | | |електромагнітної сумісності обладнання| | | | | | |- Технічний регламент безпеки іграшок | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.039 |ДП "Український медичний центр|- Технічний регламент щодо медичних |08.12.2010 |3 роки | | | |сертифікації" Міністерства |виробів; |наказ N 550 | | | | |охорони здоров'я України |- Технічний регламент щодо активних | | | | | |02160, м. Київ, |медичних виробів, які імплантують; | | | | | |вул. Чигоріна, 18 |- Технічний регламент щодо медичних | | | | | |Код ЄДРПОУ 31450352 |виробів для лабораторної діагностики | | | | | | |in vitro | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.040 |ДП "Миколаївстандарт- |- Технічний регламент мийних засобів; |08.12.2010 |3 роки | | | |метрологія" |- Технічний регламент безпеки |наказ N 548 | | | | |Держспоживстандарту України |низьковольтного електричного | | | | | |54010, м. Миколаїв, |обладнання; | | | | | |пр. Леніна, 11 |- Технічний регламент з | | | | | |Код ЄДРПОУ 02568259 |електромагнітної сумісності | | | | | | |обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки іграшок;| | | | | | |- Технічний регламент щодо назв | | | | | | |текстильних волокон і маркування | | | | | | |текстильних виробів; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки машин та| | | | | | |устаткування; | | | | | | |- Технічний регламент енергетичного | | | | | | |маркування електрообладнання | | | | | | |побутового призначення (холодильники, | | | | | | |морозильні камери, а також комбінації | | | | | | |такого обладнання; пральні та сушильні| | | | | | |машини, а також комбінації такого | | | | | | |обладнання; посудомийні машини; | | | | | | |духовки; водонагрівачі та пристрої для| | | | | | |зберігання гарячої води; освітлювальні| | | | | | |прилади;кондиціонери повітря) | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.041 |ДП "Державний |- Технічний регламент будівельних |09.12.2010 |2 роки | | | |науково-дослідний інститут |виробів, будівель і споруд; |наказ N 560 | | | | |будівельних конструкцій" | | | | | | |(ОС "ЦЕНТРОСЕПРОБУД") | | | | | | |Мінрегіонбуд України | | | | | | |03680, м. Київ, | | | | | | |вул. Клименка, 5/2 | | | | | | |Код ЄДРПОУ 02495431 | | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.042 |ДП "ЦентрСЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ") |- Технічний регламент будівельних |09.12.2010 |2 роки | | | |Мінрегіонбуд України |виробів, будівель і споруд; |наказ N 560 | | | | |01601, м. Київ, | | | | | | |вул. Тургенєвська, 38 | | | | | | |Код ЄДРПОУ 25202325 | | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.043 |ДП "Луганськстандарт- |- Технічний регламент будівельних |09.12.2010 |2 роки | | | |метрологія" |виробів, будівель і споруд; |наказ N 560 | | | | |Держспоживстандарту України |--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| | |91021, м. Луганськ, |- Технічний регламент мийних засобів; |24.01.2011 |3 роки | | | |вул. Тімірязєва, 50 |- Технічний регламент безпеки |наказ N 21 | | | | |Код ЄДРПОУ 04725935 |низьковольтного електричного | | | | | | |обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки машин та| | | | | | |устаткування; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки іграшок;| | | | | | |- Технічний регламент електромагнітної| | | | | | |сумісності обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент приладів, що | | | | | | |працюють на газоподібному паливі; | | | | | | |- Технічний регламент водогрійних | | | | | | |котлів, що працюють на рідкому чи | | | | | | |газоподібному паливі | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.044 |Державне підприємство |- Технічний регламент будівельних |09.12.2010 |2 роки | | | |"Науково-технічний центр |виробів, будівель і споруд; |наказ N 560 | | | | |оцінки відповідності у | | | | | | |будівництві "БудЦентр" | | | | | | |Мінрегіонбуд України | | | | | | |02660, м. Київ-125, | | | | | | |пр-т Визволителів 1, оф. 631 | | | | | | |Код ЄДРПОУ 30251613 | | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.045 |ТОВ "Орган сертифікації |- Технічний регламент будівельних |09.12.2010 |2 роки | | | |"ЦентрСЕПРОтепломережа" |виробів, будівель і споруд; |наказ N 560 | | | | |Юр. адр.: 01103, м. Київ, | | | | | | |Залізничне шосе, 47 | | | | | | |Пошт. адр.: 03150, м. Київ, | | | | | | |вул. Боженка 86 Б | | | | | | |Код ЄДРПОУ 36185410 | | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.046 |ДП "Одесастандартметрологія" |- Технічний регламент безпеки |28.12.2010 |3 роки | | | |Держспоживстандарту України |низьковольтного електричного |наказ N 627 | | | | |65014, м. Одеса, |обладнання; | | | | | |вул. Чорноморська, 10, |- Технічний регламент безпеки машин та| | | | | |код ЄДРПОУ 04725970 |устаткування; | | | | | | |- Технічний регламент з | | | | | | |електромагнітної сумісності | | | | | | |обладнання; | | | | | | |- Технічний регламент будівельних | | | | | | |виробів, будівель і споруд; | | | | | | |- Технічний регламент пересувного | | | | | | |обладнання, що працює під тиском; | | | | | | |- Технічний регламент безпеки іграшок;| | | | | | |- Технічний регламент мийних засобів; | | | | | | |- Технічний регламент засобів | | | | | | |індивідуального захисту; | | | | | | |- Технічний регламент щодо назв | | | | | | |текстильних волокон і маркування | | | | | | |текстильних виробів | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.047 |Державний випробувальний центр|- Технічний регламент обладнання та |28.12.2010 |3 роки | | | |вибухозахищеного та |захисних систем, призначених для |наказ N 623 | | | | |рудникового обладнання |застосування в потенційно | | | | | |Українського науково- |вибухонебезпечному середовищі орган з | | | | | |дослідного, проектно- |оцінки відповідності | | | | | |конструкторського та | | | | | | |технологічного інституту | | | | | | |вибухозахищеного та | | | | | | |рудникового обладнання з | | | | | | |дослідно-експериментальним | | | | | | |виробництвом | | | | | | |83052, м. Донецьк, вул. 50-ї | | | | | | |Гвардійської дивізії, 17 | | | | | | |код ЄДРПОУ 36559482 | | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.048 |ДП Дніпропетровський орган з |- Технічний регламент з |28.12.2010 |3 роки | | | |сертифікації залізничного |електромагнітної сумісності |наказ N 621 | | | | |транспорту |обладнання; | | | | | |юр. адр.: 49010, |- Технічний регламент пересувного | | | | | |м. Дніпропетровськ, |обладнання, що працює під тиском | | | | | |вул. Лазаряна, 2, | | | | | | |Пошт. адр.: 49033, | | | | | | |м. Дніпропетровськ, | | | | | | |вул. 152-ї Дивізії, 3 офіс 304| | | | | | |код ЄДРПОУ 24244451 | | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.049 |ДП "Одеський науково-дослідний|- Технічний регламент радіообладнання |28.12.2010 |3 роки | | | |інститут зв'язку" |і телекомунікаційного кінцевого |наказ N 619 | | | | |(ООВ "УкрСЕРТзв'язок") |(термінального) обладнання; | | | | | |Мінтрансзв'язку України 65026,|- Технічний регламент безпеки | | | | | |м. Одеса, вул. Буніна, 23 |низьковольтного електричного | | | | | |код ЄДРПОУ 1391741 |обладнання, | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.050 |ДП "НТЦ "АгроСЕПРО" 08631, |- Технічний регламент безпеки |28.12.2010 |3 роки | | | |Київська обл., смт Глеваха, |низьковольтного електричного |наказ N 613 | | | | |вул. Вокзальна, 11 к. 610 |обладнання (в частині | | | | | |код ЄДРПОУ 30463465 |сільськогосподарської техніки); | | | | | | |- Технічний регламент безпеки машин та| | | | | | |устаткування (в частині | | | | | | |сільськогосподарської техніки); | | | | | | |- Технічний регламент з | | | | | | |електромагнітної сумісності обладнання| | | | | | |(в частині сільськогосподарської | | | | | | |техніки) | | | | |-------------+------------------------------+--------------------------------------+---------------+-----------+---------------| |UA.TR.051 |ДП "Кіровоградстандарт- |- Технічний регламент будівельних |24.02.2011 |2 роки | | | |метрологія" |виробів, будівель і споруд |наказ N 66 | | | | |Держспоживстандарту України | | | | | | |25015, м. Кіровоград, | | | | | | |вул. Володарська, 1 | | | | | | |Код ЄДРПОУ 02568199 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору