Документ v1540665-10, поточна редакція — Редакція від 19.12.2011, підстава - n0037731-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.12.2010 N 1540

Про затвердження плану діяльності
з підготовки проектів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності на 2011 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Документами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
( n0005731-10 ) від 24.12.2010 ( n0007731-11 ) від 26.01.2011 ( n0008731-11 ) від 02.02.2011 ( n0009731-11 ) від 10.03.2011 ( n0010731-11 ) від 06.04.2011 ( n0011731-11 ) від 27.04.2011 ( n0012731-11 ) від 29.04.2011 ( n0013731-11 ) від 10.05.2011 ( n0014731-11 ) від 17.05.2011 ( n0015731-11 ) від 26.05.2011 ( n0016731-11 ) від 06.06.2011 ( n0017731-11 ) від 21.06.2011 ( n0018731-11 ) від 15.07.2011 ( n0019731-11 ) від 16.07.2011 ( n0006731-11 ) від 28.07.2011 ( n0020731-11 ) від 30.08.2011 ( n0021731-11 ) від 31.08.2011 ( n0033731-11 ) від 12.09.2011 ( n0032731-11 ) від 16.09.2011 ( n0031731-11 ) від 16.09.2011 ( n0030731-11 ) від 20.09.2011 ( n0029731-11 ) від 21.09.2011 ( n0027731-11 ) від 29.09.2011 ( n0028731-11 ) від 29.09.2011 ( n0026731-11 ) від 30.09.2011 ( n0022731-11 ) від 17.10.2011 ( n0023731-11 ) від 20.10.2011 ( n0025731-11 ) від 14.11.2011 ( n0024731-11 ) від 21.11.2011 ( n0035731-11 ) від 02.12.2011 ( n0036731-11 ) від 07.12.2011 ( n0037731-11 ) від 19.12.2011 }

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2011 рік,
що додається.
2. Директорам департаментів, керівникам самостійних
підрозділів: здійснювати підготовку проектів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності на 2011 рік відповідно до норм Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ); при підготовці проекту регуляторного акта, який не внесено до
затвердженого цим наказом плану, не пізніше десяти робочих днів з
дня початку підготовки цього проекту подавати інформацію відділу з
питань дерегуляції (за формою, наведеною в додатку) для внесення
змін до плану; щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним, подавати
інформацію про хід виконання плану відділу з питань дерегуляції.
3. Відділу Інтернет-ресурсів та баз даних загального
користування за поданням департаменту регуляторної політики
забезпечити оприлюднення плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2010 рік та
змін до нього на веб-сторінці Міністерства в мережі Інтернет.
4. Заступникам Міністра, директорам департаментів,
начальникам самостійних підрозділів забезпечити неухильне
виконання плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів у сфері господарської діяльності на 2011 рік.
5. Директору департаменту регуляторної політики Жовтусі В.О.
забезпечити узагальнення та подання інформації щодо виконання
плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності за 2011 рік Державному комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва.
6. Право затверджувати зміни до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на
2011 рік надати заступнику Міністра, який відповідно до розподілу
обов'язків між Міністром економіки України, його першими
заступниками та заступниками (наказ Міністерства економіки України
від 23.04.2010 N 466 ( v0466665-10 ) (зі змінами)) відповідає за
впровадження державної регуляторної політики та розвиток
підприємництва.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Русинського М.П.
Міністр економіки України В.П.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
03.12.2010 N 1540

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів у сфері господарської діяльності на 2011 рік

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва проектів | Обґрунтування | Термін |Очікуваний результат | Виконавець | |з/п| регуляторних актів | необхідності | виконання | | | | | (законів України, | прийняття | | | | | | актів Президента | регуляторного акта | | | | | | України і Кабінету | | | | | | | Міністрів України, | | | | | | | наказів | | | | | | | Мінекономіки) | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | 1 |Проект Закону |виконання тарифних |грудень |приведення ставок |відділ | | |України "Про |зобов'язань, |2011 р. |увізного мита на |митно-тарифної | | |внесення змін до |досягнутих у | |продукцію і товари у |політики | | |Закону України "Про |переговорному процесі| |відповідність з |(інд. 4102) | | |Митний тариф |зі вступу України до | |міжнародними | | | |України" |СОТ, які зафіксовані | |тарифними | | | | |у Протоколі про вступ| |зобов'язаннями | | | | |України до СОТ | |України на 2012 рік, | | | | |( 981_049 ) | |узятими в рамках | | | | | | |членства у СОТ | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | 2 |Проект Закону |удосконалення порядку|грудень 2011|додаткове |відділ оподаткування| | |України "Про |здійснення операцій з|р. |завантаження |експортно-імпортних | | |внесення змін до |давальницькою | |вітчизняного |операцій | | |Закону України "Про |сировиною у | |виробництва |(інд. 4105) | | |операції з |зовнішньоекономічних | |необхідною сировиною;| | | |давальницькою |відносинах та | |сприяння надходженню | | | |сировиною у |забезпечення умов для| |іноземних інвестицій | | | |зовнішньоекономічних|діяльності | |в Україну; підтримка | | | |відносинах" |підприємств у цій | |та розвиток малого і | | | | |сфері | |середнього бізнесу та| | | | | | |зайнятості населення,| | | | | | |особливо в | | | | | | |депресивних регіонах;| | | | | | |сприяння зростанню | | | | | | |експортного | | | | | | |потенціалу економіки,| | | | | | |поглибленню | | | | | | |кооперації з ЄС; | | | | | | |направлення | | | | | | |додаткових надходжень| | | | | | |до державного бюджету| | | | | | |та сприяння вирішенню| | | | | | |інших соціальних | | | | | | |питань | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | 3 |Проект Закону |оптимізація з |грудень 2011|сприяння інтенсивному|відділ інструментів | | |України "Про |урахуванням світового|р. |розвитку українського|сприяння | | |спеціальні (вільні) |досвіду діяльності | |експорту; |інвестиційно- | | |економічні зони та |спеціальних | |інноваційному |інноваційній | | |території |економічних зон (далі| |розвитку економіки; |діяльності | | |пріоритетного |- СЕЗ) і територій | |розвитку транзитного |(інд. 3903) | | |розвитку України" |пріоритетного | |потенціалу та | | | | |розвитку (далі - ТПР)| |транспортної | | | | |в Україні шляхом | |інфраструктури; | | | | |відновлення | |надходженню | | | | |спеціальних режимів | |додаткових | | | | |інвестування на | |інвестиційних | | | | |територіях СЕЗ і ТПР,| |ресурсів у економіку | | | | |а також | |регіонів; збільшенню | | | | |запровадження | |зайнятості та | | | | |сприятливих умов для | |покращенню | | | | |започаткування на цих| |соціально-економічної| | | | |територіях | |ситуації як в | | | | |експортоорієнтованих,| |регіонах розташування| | | | |інноваційних, | |СЕЗ і ТПР, так і в | | | | |високотехнологічних, | |Україні в цілому | | | | |виробничих проектів, | | | | | | |а також створення | | | | | | |нових СЕЗ і ТПР | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | 4 |Проект Закону |оптимізація з |грудень 2011|сприяння |відділ інструментів | | |України "Про |урахуванням світового|р. |інноваційному |сприяння | | |технополіс м. |досвіду діяльності | |розвитку економіки; |інвестиційно- | | |Харків" |СЕЗ і ТПР в Україні | |надходженню |інноваційній | | | |шляхом відновлення | |додаткових |діяльності | | | |спеціальних режимів | |інвестиційних |(інд. 3903) | | | |інвестування на | |ресурсів в економіку | | | | |територіях СЕЗ і ТПР,| |регіонів; збільшенню | | | | |а також | |зайнятості та | | | | |запровадження | |покращенню | | | | |сприятливих умов для | |соціально-економічної| | | | |започаткування на цих| |ситуації як в регіоні| | | | |територіях | |так і в Україні в | | | | |експортоорієнтованих,| |цілому; збільшенню | | | | |інноваційних, | |надходжень до | | | | |високотехнологічних, | |бюджетів всіх рівнів | | | | |виробничих проектів, | |від реалізації | | | | |а також створення | |інвестиційних | | | | |нових СЕЗ і ТПР | |проектів | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | 5 |Проект Закону |оптимізація з |грудень 2011|сприяння збільшенню |відділ інструментів | | |України "Про |урахуванням світового|р. |зайнятості та |сприяння | | |території |досвіду діяльності | |покращенню |інвестиційно- | | |пріоритетного |СЕЗ і ТПР в Україні | |соціально-економічної|інноваційній | | |розвитку в |шляхом відновлення | |ситуації як в регіоні|діяльності | | |Ізюмському та |спеціальних режимів | |так і в Україні в |(інд. 3903) | | |Первомайському |інвестування на | |цілому; збільшенню | | | |районах Харківської |територіях СЕЗ і ТПР,| |надходжень до | | | |області" |а також | |бюджетів всіх рівнів | | | | |запровадження | |від реалізації | | | | |сприятливих умов для | |інвестиційних | | | | |започаткування на цих| |проектів | | | | |територіях | | | | | | |експортоорієнтованих,| | | | | | |інноваційних, | | | | | | |високотехнологічних, | | | | | | |виробничих проектів, | | | | | | |а також створення | | | | | | |нових СЕЗ і ТПР | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | 6 |Проект Закону |оптимізація з |грудень 2011|сприяння інтенсивному|відділ інструментів | | |України "Про вільну |урахуванням світового|р. |розвитку українського|сприяння | | |митну зону |досвіду діяльності | |експорту; розвитку |інвестиційно- | | |"Порто-франко" |СЕЗ і ТПР в Україні | |транзитного |інноваційній | | | |шляхом відновлення | |потенціалу та |діяльності | | | |спеціальних режимів | |транспортної |(інд. 3903) | | | |інвестування на | |інфраструктури; | | | | |територіях СЕЗ і ТПР,| |надходженню | | | | |а також | |додаткових | | | | |запровадження | |інвестиційних | | | | |сприятливих умов для | |ресурсів в економіку | | | | |започаткування на цих| |регіонів; збільшенню | | | | |територіях | |зайнятості та | | | | |експортоорієнтованих,| |покращенню | | | | |інноваційних, | |соціально-економічної| | | | |високотехнологічних, | |ситуації як в регіоні| | | | |виробничих проектів, | |так і в Україні в | | | | |а також створення | |цілому | | | | |нових СЕЗ і ТПР | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | 7 |Проект Закону |оптимізація з |грудень 2011|сприяння інтенсивному|відділ інструментів | | |України "Про |урахуванням світового|р. |розвитку українського|сприяння | | |експортно-виробничу |досвіду діяльності | |експорту; розвитку |інвестиційно- | | |зону "Закарпаття" |СЕЗ і ТПР в Україні | |транзитного |інноваційній | | | |шляхом відновлення | |потенціалу та |діяльності | | | |спеціальних режимів | |транспортної |(інд. 3903) | | | |інвестування на | |інфраструктури; | | | | |територіях СЕЗ і ТПР,| |надходженню | | | | |а також | |додаткових | | | | |запровадження | |інвестиційних | | | | |сприятливих умов для | |ресурсів в економіку | | | | |започаткування на цих| |регіонів; збільшенню | | | | |територіях | |зайнятості та | | | | |експортоорієнтованих,| |покращенню | | | | |інноваційних, | |соціально-економічної| | | | |високотехнологічних, | |ситуації як в регіоні| | | | |виробничих проектів, | |так і в Україні в | | | | |а також створення | |цілому | | | | |нових СЕЗ і ТПР | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | 8 |Проект постанови |реалізація положень |протягом |сприяння поліпшенню |відділ інвестиційної| | |Кабінету Міністрів |розробленого |шести |ефективності |політики | | |України "Про порядок|Мінекономіки проекту |місяців |державної підтримки |(інд. 3901) | | |державної реєстрації|Закону України "Про |після |економічно ефективних| | | |інвестиційних |внесення змін до |прийняття |енергоефективних, | | | |проектів та |Закону України "Про |Закону |екологічно безпечних | | | |проведення оцінки їх|інвестиційну |України "Про|інвестиційних | | | |економічної |діяльність" у частині|внесення |проектів, що | | | |ефективності" |запровадження |змін до |потребують | | | | |механізму державної |Закону |першочергової | | | | |реєстрації |України "Про|бюджетної підтримки | | | | |інвестиційних |інвестиційну| | | | | |проектів та |діяльність" | | | | | |проведення оцінки їх | | | | | | |економічної | | | | | | |ефективності | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | 9 |Проект постанови |формування |друге |забезпечення |відділ нетарифних | | |Кабінету Міністрів |раціональної |півріччя |формування |інструментів | | |України "Про |структури експорту та|2011 р. |раціональної |зовнішньоекономічної| | |затвердження |імпорту окремих видів| |структури експорту та|діяльності | | |переліків товарів, |товарів і виконання | |імпорту окремих видів|(інд. 4203) | | |експорт та імпорт |відповідних | |товарів; виконання | | | |яких підлягає |міжнародних угод | |відповідних | | | |ліцензуванню, та | | |міжнародних угод, | | | |квот на 2012 рік" | | |надходження до | | | | | | |державного бюджету | | | | | | |від сплати за | | | | | | |ліцензії | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| |10 |Проект постанови |запобігання ухиленню |друге |збільшення надходжень|відділ аналізу та | | |Кабінету Міністрів |окремих компаній |півріччя |до держбюджету за |прогнозування | | |України "Про |алкогольної галузі |2011 р. |рахунок ліквідації |цінової ситуації на | | |внесення змін у |від оподаткування у | |схем уникнення |ринках товарів та | | |додаток до постанови|повній мірі акцизним | |повноти сплати |послуг | | |Кабінету Міністрів |збором, ПДВ та | |акцизного збору, |(інд. 3804) | | |України від |податком на прибуток | |зменшення сплати ПДВ | | | |30.10.2008 N 957" | | |та податку на | | | | | | |прибуток | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| |11 |Проект наказу |виконання вимог |протягом |приведення |Державний | | |Мінекономіки "Про |Закону України "Про |року |нормативно-правової |департамент з питань| | |затвердження |внесення змін до | |бази у відповідність |банкрутства | | |Ліцензійних умов |Закону України "Про | |зі змінами до Закону |(інд. 216) | | |провадження |ліцензування певних | |України "Про | | | |господарської |видів господарської | |ліцензування певних | | | |діяльності |діяльності" | |видів господарської | | | |арбітражних керуючих| | |діяльності" | | | |(розпорядників майна| | |( 1775-14 ) | | | |керуючих санацією, | | | | | | |ліквідаторів)" | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| |12 |Проект наказу |виконання вимог |протягом |приведення |Державний | | |Мінекономіки "Про |Закону України "Про |року |нормативно-правової |департамент з питань| | |затвердження Порядку|внесення змін до | |бази у відповідність |банкрутства | | |контролю за |Закону України "Про | |зі змінами до Закону |(інд. 216) | | |додержанням |ліцензування певних | |України "Про | | | |ліцензійних умов |видів господарської | |ліцензування певних | | | |провадження |діяльності" | |видів господарської | | | |господарської | | |діяльності" | | | |діяльності | | |( 1775-14 ) | | | |арбітражних керуючих| | | | | | |(розпорядників майна| | | | | | |керуючих санацією, | | | | | | |ліквідаторів)" | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| |13 |Проект наказу |здійснення |протягом |надання можливості |Державний | | |Мінекономіки "Про |ефективного |року |забезпечення більш |департамент з питань| | |внесення змін до |формування і ведення | |повного та |банкрутства | | |наказу Мінекономіки |єдиної бази даних про| |досконалого |(інд. 216) | | |від 20.07.2006 N 247|підприємства, щодо | |формування та ведення| | | |"Про затвердження |яких порушено | |єдиної бази даних про| | | |форм подання |провадження у справі | |підприємства, щодо | | | |арбітражним керуючим|про банкрутство | |яких порушено | | | |інформації, | | |провадження у справі | | | |необхідної для | | |про банкрутство; | | | |ведення єдиної бази | | |забезпечення вжиття | | | |даних про | | |відповідних заходів | | | |підприємства, щодо | | |для відновлення | | | |яких порушено | | |платоспроможності | | | |провадження у справі| | |боржників, а також | | | |про банкрутство, та | | |захисту інтересів | | | |Інструкції щодо | | |кредиторів | | | |заповнення цих форм"| | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| |14 |Проект наказу |приведення Положення |протягом |надання можливості |Державний | | |Мінекономіки "Про |про порядок |року |Державному |департамент з питань| | |внесення змін до |формування та ведення| |департаменту з питань|банкрутства | | |наказу Мінекономіки |єдиної бази даних про| |банкрутства виконання|(інд. 216) | | |від 11.04.2001 N 77 |підприємства, щодо | |покладених на нього | | | |"Про затвердження |яких порушено | |відповідно до | | | |Положення про |провадження у справі | |законодавства завдань| | | |порядок формування |про банкрутство у | |у частині ведення | | | |та ведення єдиної |відповідність із | |єдиної бази даних про| | | |бази даних про |нормами постанови | |підприємства, щодо | | | |підприємства, щодо |Кабінету Міністрів | |яких порушено | | | |яких порушено |України від | |провадження у справі | | | |провадження у справі|19.04.2006 N 533 | |про банкрутство, а | | | |про банкрутство" |( 533-2006-п ) | |також забезпечить | | | | |"Про затвердження | |отримання від | | | | |Положення про | |господарських судів | | | | |Державний департамент| |та арбітражних | | | | |з питань банкрутства"| |керуючих відомостей | | | | |та до вимог | |про хід провадження | | | | |сьогодення | |справ про банкрутство| | | | | | |їх накопичення, | | | | | | |систематизацію, | | | | | | |належне зберігання і | | | | | | |захист отриманої | | | | | | |інформації на всіх | | | | | | |технологічних ланках | | | | | | |від несанкціонованого| | | | | | |доступу, а також | | | | | | |взаємодію з | | | | | | |користувачами | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект Закону |запровадження |I квартал |удосконалення |Відділ з питань | | |України "Про |механізму |2011 р. |існуючої системи |технічного | | |внесення змін до |відстежуваності обігу| |державного |регулювання та | | |Закону України "Про |у відкритій системі | |регулювання |акредитації | | |державну систему |продукції, яка | |генетично-інженерної |(інд. 3604) | | |біобезпеки при |містить ГМО або | |діяльності та системи| | | |створенні, |отримана з їх | |державного нагляду за| | | |випробуванні, |використанням та | |дотриманням заходів | | | |транспортуванні та |забезпечення | |біологічної та | | | |використанні |функціонування | |генетичної безпеки | | | |генетично |Науково- | | | | | |модифікованих |методологічного | | | | | |організмів" |центру з питань | | | | | | |випробувань ГМО | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект Закону |виконання доручення |I квартал |надання можливості |відділ контролю у | | |України "Про |Кабінету Міністрів |2011 р. |Національному банку у|сфері | | |тимчасове |України від | |разі виникнення |зовнішньоекономічної| | |запровадження вимоги|22.12.2010 | |необхідності вживати |діяльності | | |щодо обов'язкового |N 73444/3/1-10 до | |заходи для |(інд. 4202) | | |продажу надходжень в|частини одинадцятої | |забезпечення | | | |іноземній валюті" |пункту 1 Плану | |мінімальної | | | | |організації виконання| |гарантованої | | | | |Указу Президента | |пропозиції вільно | | | | |України від | |конвертованої | | | | |10.12.2010 N 1119 | |іноземної валюти на | | | | |( 1119/2010 ) "Про | |внутрішньому ринку | | | | |рішення Ради | |незалежно від змін | | | | |національної безпеки | |поточної кон'юнктури | | | | |і оборони України від| |та для створення | | | | |17 листопада | |фактору блокування | | | | |2010 року "Про | |розвитку негативних | | | | |виклики та загрози | |тенденцій стосовно | | | | |національній безпеці | |дисбалансів між | | | | |України у 2011 році" | |попитом і пропозицією| | | | | | |іноземної валюти | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект постанови |забезпечення |I квартал |упорядкування |відділ споживчого | | |Кабінету Міністрів |реалізації норм |2011 р. |діяльності суб'єктів |ринку, товарних бірж| | |України "Про |Податкового кодексу | |господарювання при |та аукціонної | | |затвердження Правил |України | |здійсненні продажу |діяльності | | |торгівлі у |( 2755-17 ) на | |фізичним особам |(інд. 3707) | | |розстрочку" |практиці | |непродовольчих | | | | | | |товарів у розстрочку | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект постанови |запобігання ввезенню | 31.12.2011 |удосконалення чинної |відділ нетарифних | | |Кабінету Міністрів |низькосортної | |нормативно-правової |інструментів | | |України "Про |продукції за цінами, | |бази щодо процедури |зовнішньоекономічної| | |внесення змін до |які значно нижчі, | |митного оформлення |діяльності | | |постанови Кабінету |ніж на українському | |товарів; |(інд. 4203) | | |Міністрів України |ринку, що може бути | |спрощення процедури | | | |від 22 грудня |дестабілізуючим | |митного оформлення | | | |2010 р. N 1183" |фактором у розвитку | |товарів, забезпечення| | | | |вітчизняного | |потреб громадян | | | | |тваринництва та | | | | | | |спричинити витіснення| | | | | | |з ринку тваринницької| | | | | | |продукції власного | | | | | | |товаровиробника, що в| | | | | | |свою чергу, може | | | | | | |загрожувати | | | | | | |продовольчій безпеці | | | | | | |держави | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект розпорядження|приведення | 01.02.2011 |удосконалення чинної |відділ контролю у | | |Кабінету Міністрів |законодавства України| |нормативно-правової |сфері | | |України "Про перелік|у відповідність із | |бази, виконання |зовнішньоекономічної| | |офшорних зон" |положеннями | |Україною зобов'язань |діяльності | | | |Податкового кодексу | |відповідно до |(інд. 4202) | | | |України ( 2755-17 ) | |укладених нею | | | | | | |міжнародних договорів| | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект постанови |перехід на метод | I-II |розподіл тарифної |відділ державного | | |Кабінету Міністрів |розподілу тарифної | квартали |квоти в порядку |регулювання | | |України "Про |квоти за принципом | 2011 р. |надходження заявок на|зовнішньо- | | |внесення змін до |"перший прийшов - | |отримання ліцензії, |торговельних | | |Порядку розподілу |першим | |моніторинг ввезення |операцій (інд. 4202)| | |тарифної квоти на |обслуговуєшся", | |та переробки цукру- | | | |ввезення в Україну |відстеження за | |сирцю з тростини, | | | |цукру-сирцю з |ввезенням та | |стимулювання | | | |тростини" |переробкою цукру- | |формування державного| | | | |сирцю з тростини | |матеріального резерву| | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Наказ Мінекономіки |виконання положень |I-II квартал|виконання міжнародних|Відділ державного | | |"Про внесення змін |постанови Кабінету | 2011 р. |зобов'язань, |регулювання | | |до наказу |Міністрів України від| |удосконалення |зовнішньо- | | |Мінекономіки від |28.02.2011 N 204 | |порядку |торговельних | | |20.01.2009 N 15" |( 204-2011-п ), | |адміністрування |операцій (інд. 4204)| | | |розподіл квоти на | |тарифної квоти | | | | |ввезення цукру сирцю | | | | | | |з тростини без | | | | | | |прив'язки до країни- | | | | | | |постачальника, | | | | | | |моніторинг | | | | | | |використання квоти | | | | | | |органами виконавчої | | | | | | |влади | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект Закону |забезпечення контролю| II квартал |забезпечення |відділ забезпечення | | |України "Про |за фактичним | 2011 р. |здійснення |ретарифного | | |внесення змін до |надходженням | |ефективного контролю |регулювання | | |Закону України "Про |встановленої річної | |за реалізацією |(інд. 4201) | | |державне регулювання|плати за ліцензію до | |алкогольних напоїв та| | | |виробництва і обігу |відповідного бюджету,| |тютюнових виробів | | | |спирту етилового, |вдосконалення | |імпортного | | | |коньячного і |порядку | |виробництва на | | | |плодового, |переоформлення | |території України | | | |алкогольних напоїв |ліцензії | | | | | |та тютюнових | | | | | | |виробів" | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект постанови |удосконалення чинної | II квартал |реалізація |відділ нетарифних | | |Кабінету Міністрів |нормативно-правової | 2011 р. |експортного |інструментів | | |України "Про |бази; недопущення | |потенціалу; |зовнішньоекономічної| | |внесення змін до |неконтрольованого | |забезпечення |діяльності | | |постанови Кабінету |зростання вартості | |сприятливої ситуації |(інд. 4203) | | |Міністрів України |зернових культур | |як на ринку зернових | | | |від 4 жовтня 2010 р.|шляхом продовження | |культур, так і на | | | |N 938" |квотування експорту | |ринку продовольчих | | | | |зернових до | |товарів в цілому; | | | | |30.06.2011 року | |стримання росту цін | | | | | | |на продовольчі товари| | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект постанови |приведення кодів | II квартал |забезпечення |відділ нетарифних | | |Кабінету Міністрів |УКТЗЕД версії | 2011 р. |виконання |інструментів | | |України "Про |2002 року, наведених | |законодавства у сфері|зовнішньоекономічної| | |внесення змін у |у постанові Кабінету | |зовнішньоекономічної |діяльності | | |додатки до постанови|Міністрів України від| |діяльності; уникнення|(інд. 4203) | | |Кабінету Міністрів |22 грудня 2010 р. | |проблем при митному | | | |України від |N 1183 | |оформленні експорту | | | |22 грудня 2010 р. |( 1183-2010-п ), у | |та імпорту товарів | | | |N 1183" |відповідність із | | | | | | |кодами УКТЗЕД | | | | | | |( 2371а-14, 2371б-14,| | | | | | | 2371в-14, 2371г-14 )| | | | | | |версії 2007 року, а | | | | | | |також удосконалення | | | | | | |процедури митного | | | | | | |оформлення товарів. | | | | | | |Також запроваджується| | | | | | |ліцензування імпорту | | | | | | |товарів групи 02 | | | | | | |УКТЗЕД | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект Закону |перехід на нові | I квартал |забезпечення |відділ з питань | | |України "Про |принципи державної | 2011 р. |виконання |технічного | | |внесення змін до |підтримки | |зобов'язань, узятих |регулювання та | | |деяких законів |вітчизняного | |Україною при вступі |акредитації | | |України щодо відміни|виробника відповідно | |до СОТ стосовно |(інд. 3603) | | |реєстрації |до норм СОТ, а також | |здійснення заходів | | | |декларації виробника|освоєння застосованих| |для приведення | | | |про |у світовій практиці | |національного | | | |відповідальність" |процедур | |законодавства у | | | | |декларування, що | |відповідність із | | | | |створюють умови для | |міжнародно визнаними | | | | |виготовлення | |нормами і правилами | | | | |конкурентоспроможної | |СОТ; покращення умов | | | | |продукції; | |роботи суб'єктів | | | | |недопущення | |господарювання, а | | | | |невиправданих | |саме: спрощення | | | | |додаткових витрат | |процедури оцінки | | | | |часу і коштів | |відповідності | | | | |виробниками - | |продукції, що | | | | |суб'єктами | |забезпечить | | | | |господарювання на | |декларанту скорочення| | | | |реєстрацію декларацій| |невиправданих | | | | |при введенні | |додаткових витрат | | | | |продукції в обіг; | |часу і коштів при | | | | |приведення | |введенні продукції в | | | | |законодавства України| |обіг | | | | |у відповідність із | | | | | | |міжнародно визнаними | | | | | | |нормами і правилами | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект Закону |приведення | II-III |лібералізація умов |відділ державного | | |України "Про |законодавчої бази | квартал |зовнішньої торгівлі |регулювання | | |внесення змін до |України у | 2011 р. |шляхом розширення |зовнішньо- | | |Закону України "Про |відповідність до | |поняття реекспорту та|торговельних | | |зовнішньоекономічну |положень угод про | |надання можливості |операцій (інд. 4204)| | |діяльність" |вільну торгівлю, | |достатньо вільної | | | | |положеннями яких | |зміни суб'єктом | | | | |обумовлюються питання| |митного режиму | | | | |реекспорту товарів із| |ввезеного товару, а | | | | |митної території | |також приведення у | | | | |сторін до третіх | |відповідність Закону | | | | |країн, надається нове| |України "Про | | | | |визначення експорту | |зовнішньоекономічну | | | | |товарів, визначення | |діяльність" | | | | |реекспорту товарів | |( 959-12 ) до | | | | |українського | |статті 4 Закону | | | | |походження (з митної | |України "Про | | | | |території інших країн| |дозвільну систему у | | | | |на митну територію | |сфері господарської | | | | |третіх країн), | |діяльності" | | | | |визначення | |( 2806-15 ) | | | | |реекспорту товарів | | | | | | |іноземного походження| | | | | | |та у відповідність до| | | | | | |статті 4 Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |дозвільну систему у | | | | | | |сфері господарської | | | | | | |діяльності" | | | | | | |( 2806-15 ) | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект Закону |застосування нових, |серпень 2011|узагальнення, |відділ стимулювання | | |України "Про |більш сучасних | |систематизування і |розвитку регіонів | | |території |механізмів | |спрощення нормативно-|(інд. 2802) | | |перспективного |активізації | |правової бази, яка | | | |розвитку" |підприємницької | |активізує | | | | |діяльності на окремих| |підприємницьку | | | | |територіях, що мають | |діяльність суб'єктів | | | | |значні диспропорції у| |господарювання на | | | | |своєму розвитку в | |окремих територіях, | | | | |порівнянні з іншими | |що в силу | | | | |територіями, а також | |об'єктивних обставин | | | | |удосконалення | |мають значні проблеми| | | | |законодавчих актів, | |соціально- | | | | |що регламентують | |економічного розвитку| | | | |таку діяльність | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект Указу |надання повноважень | II-III |встановлення органу, |відділ державного | | |Президента України |Мінекономіки на | квартал |уповноваженого |регулювання | | |"Про деякі питання |видачу дозволів на | 2011 р. |видавати дозволи на |зовнішньо- | | |реекспорту" |реекспорт товарів | |реекспорт та |торговельних | | | |українського | |регламентація деяких |операцій (інд. 4204)| | | |походження з | |аспектів видачі | | | | |території інших країн| |дозволів | | | | |відповідно до | | | | | | |міжнародних договорів| | | | | | |України та дозволів | | | | | | |на реекспорт товарів | | | | | | |іноземного походження| | | | | | |з митної території | | | | | | |України, закріплення | | | | | | |відповідно до | | | | | | |міжнародних договорів| | | | | | |України положень щодо| | | | | | |видачі дозволів на | | | | | | |реекспорт товарів | | | | | | |іноземного походження| | | | | | |з митної території | | | | | | |України за наявності | | | | | | |дозволу країни | | | | | | |походження товарів | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект постанови |встановлення вимог до| II квартал |встановлення вимог до|відділ аналізу | | |Кабінету Міністрів |Порядку та правил | 2011 року |Порядку та правил |ефективності руху | | |України "Про |провадження | |провадження |товарів (інд. 3504) | | |внесення змін до |господарської | |господарської | | | |постанови Кабінету |діяльності у сфері | |діяльності у сфері | | | |Міністрів України |оптової торгівлі | |оптової торгівлі та | | | |від 15 червня | | |надасть можливість | | | |2006 року N 833" | | |виконати вимоги | | | | | | |пункту 3 постанови | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від | | | | | | |29.09.2010 N 878 | | | | | | |( 878-2010-п ) "Про | | | | | | |здійснення | | | | | | |розрахунків за | | | | | | |продані товари | | | | | | |(надані послуги) з | | | | | | |використанням | | | | | | |спеціальних платіжних| | | | | | |засобів" | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект Закону |приведення | II-III |удосконалення |відділ державного | | |України "Про |законодавчої бази | квартал |законодавчої бази |регулювання | | |внесення змін до |щодо надання | 2011 року |щодо видачі |зовнішньо | | |Закону України "Про |погоджень до | |документів |торговельних | | |зовнішньоекономічну |експортних, імпортних| |дозвільного |операцій (інд. 4204)| | |діяльність" |ліцензій та видачі | |характеру, приведення| | | | |дозволів на реекспорт| |визначення реекспорту| | | | |у відповідність із | |у відповідність до | | | | |Законом України "Про | |міжнародних договорів| | | | |дозвільну систему у | |України | | | | |сфері господарської | | | | | | |діяльності" | | | | | | |( 2806-15), | | | | | | |розширення визначення| | | | | | |реекспорту товарів | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект Закону |гармонізація | протягом |удосконалити |відділ митно- | | |України "Про |національного | року |законодавчу базу |тарифної політики | | |внесення змін до |законодавства із | |України, спростити |(інд. 4102) | | |деяких законів |законами України "Про| |процедуру митного | | | |України" |внесення змін до | |оформлення товарів, а| | | | |Закону України "Про | |також створити | | | | |Митний тариф України"| |прозорі умови для | | | | |від 21.12.2010 | |здійснення | | | | |N 2829-VI ( 2829-17, | |зовнішньоекономічної | | | | | 2829а-17, 2829б-17, | |діяльності суб'єктами| | | | | 2829в-17, | |господарювання | | | | | 2829г-17 ), "Про | |України | | | | |ратифікацію Протоколу| | | | | | |про вступ України до | | | | | | |Світової організації | | | | | | |торгівлі" від | | | | | | |10.04.2008 N 250-VI | | | | | | |( 250-17 ) та "Про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | |актів України у | | | | | | |зв'язку з прийняттям | | | | | | |Податкового кодексу | | | | | | |України" від | | | | | | |02.12.2010 N 2756-VI | | | | | | |( 2756-17 ) | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | | |Законопроектом | | | | | | |пропонується: | | | | | | |привести у | | | | | | |відповідність із | | | | | | |ГС-2007 кодів та | | | | | | |опису продукції, що | | | | | | |міститься у законах | | | | | | |України, якими | | | | | | |встановлюється | | | | | | |вивізне (експортне) | | | | | | |мито; | | | | | | |закріпити норму щодо | | | | | | |застосування | | | | | | |(з 2014 року) | | | | | | |експортних мит на | | | | | | |брухт кольорових | | | | | | |металів на рівні | | | | | | |останнього року | | | | | | |закінчення | | | | | | |трансформаційного | | | | | | |періоду зниження | | | | | | |ставок мита на цю | | | | | | |продукцію відповідно | | | | | | |до зобов'язань, | | | | | | |взятих Україною | | | | | | |перед СОТ; | | | | | | |провести деталізацію | | | | | | |одягу та інших | | | | | | |виробів, що | | | | | | |використовувалися, у | | | | | | |Митному тарифі | | | | | | |України ( 2371-14, | | | | | | | 2371а-14, 2371б-14, | | | | | | | 2371в-14, | | | | | | | 2371г-14 ) | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект постанови |визначення органів |до прийняття|забезпечення |відділ політики | | |Кабінету Міністрів |ліцензування певного | |приведення переліку |ліцензування та | | |України "Про |виду господарської | |органів ліцензування,|надання державних | | |внесення змін до |діяльності шляхом | |затвердженого |дозволів (інд. 3604)| | |переліку органів |внесення змін до | |постановою Кабінету | | | |ліцензування" |постанови Кабінету | |Міністрів України від| | | | |Міністрів України від| |14.11.2000 N 1698 | | | | |14.11.2000 N 1698 | |( 1698-2000-п ), до | | | | |( 1698-2000-п ) "Про | |вимог Закону України | | | | |затвердження переліку| |"Про центральні | | | | |органів ліцензування"| |органи виконавчої | | | | | | |влади" ( 3166-17 ), | | | | | | |Указів Президента | | | | | | |України від 9 грудня | | | | | | |2010 року N 1085/2010| | | | | | |( 1085/2010 ) "Про | | | | | | |оптимізацію системи | | | | | | |центральних органів | | | | | | |виконавчої влади" та | | | | | | |від 6 квітня | | | | | | |2011 року N 370/2011 | | | | | | |( 370/2011 ) "Питання| | | | | | |оптимізації системи | | | | | | |центральних органів | | | | | | |виконавчої влади", а | | | | | | |також положень про | | | | | | |центральні органи | | | | | | |виконавчої влади | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект постанови |забезпечення | червень |впровадження |відділ з питань | | |Кабінету Міністрів |відшкодування | |механізму |технічного | | |України "Про |суб'єктом | |відшкодування |регулювання та | | |затвердження Порядку|господарювання | |суб'єктом |акредитації | | |відшкодування |вартості відібраних | |господарювання |(інд. 3603) | | |суб'єктом |зразків та проведення| |вартості відібраних | | | |господарювання |їх експертизи у разі | |зразків та проведення| | | |вартості відібраних |підтвердження за | |їх експертизи, у разі| | | |зразків нехарчової |результатами | |підтвердження за | | | |продукції та |експертизи, що | |результатами | | | |проведення їх |нехарчова продукція є| |експертизи, що | | | |експертизи |небезпечною, | |нехарчова продукція є| | | |(випробування)" |становить ризик | |небезпечною, | | | | |та/або не відповідає | |становить ризик | | | | |встановленим вимогам.| |та/або не відповідає | | | | | | |встановленим вимогам,| | | | | | |та підвищити | | | | | | |відповідальність | | | | | | |суб'єктів | | | | | | |господарювання перед | | | | | | |споживачами | | | | | | |(користувачами) | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект постанови |забезпечення | червень |впровадити процедуру |відділ з питань | | |Кабінету Міністрів |здійснення органами | |здійснення органами |технічного | | |України "Про |державного ринкового | |державного ринкового |регулювання та | | |затвердження Порядку|нагляду контролю | |нагляду контролю |акредитації | | |здійснення контролю |стану виконання | |стану виконання |(інд. 3603) | | |стану виконання |суб'єктами | |суб'єктами | | | |рішень про вжиття |господарювання рішень| |господарювання рішень| | | |обмежувальних |про вжиття | |про вжиття | | | |(корегувальних) |обмежувальних | |обмежувальних | | | |заходів" |(корегувальних) | |(корегувальних) | | | | |заходів | |заходів та підвищити | | | | | | |відповідальність | | | | | | |суб'єктів | | | | | | |господарювання перед | | | | | | |споживачами | | | | | | |(користувачами) | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект Закону |стимулювання розвитку| грудень |сприяти модернізації |відділ митно- | | |України "Про |вітчизняної | |та розвитку |тарифної політики | | |внесення змін до |автомобілебудівної | |високотехнологічних |(інд. 4102) | | |деяких законодавчих |промисловості та | |виробництв | | | |актів України (щодо |оновлення основних | |машинобудівної | | | |підтримки |фондів підприємств | |галузі, виробництву | | | |автомобільної |галузі | |конкурентоспроможної | | | |галузі)" | | |і | | | | | | |експортноорієнтованої| | | | | | |продукції та, як | | | | | | |наслідок, збільшенню | | | | | | |надходжень до | | | | | | |державного бюджету | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект постанови |забезпечення | липень |забезпечення |відділ аналізу | | |Кабінету Міністрів |здійснення органами | |ефективного контролю |розвитку банківських| | |України "Про |виконавчої влади, | |за борговим |послуг, | | |затвердження Порядку|уповноваженими | |навантаженням на |небанківського | | |погодження залучення|управляти державним | |підприємства |сектору та фондового| | |державними |майном, контролю за | |державного сектору |ринку (інд. 3102) | | |підприємствами, у |здійсненням | |економіки, підвищення| | | |тому числі |підпорядкованими ним | |якості управління | | | |господарськими |підприємствами | |державним майном | | | |товариствами (крім |запозичень, наданням | | | | | |банків), у |порук та гарантій | | | | | |статутному фонді | | | | | | |яких 50 та більше | | | | | | |відсотків акцій | | | | | | |(часток, паїв) | | | | | | |належать державі, | | | | | | |кредитів (позик), | | | | | | |надання гарантій | | | | | | |або поруки за такими| | | | | | |зобов'язаннями" | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект постанови |спрощення порядку | липень |можливість проведення|відділ з питань | | |Кабінету Міністрів |створення юридичних | |державної реєстрації |дерегуляції | | |України "Про |осіб, шляхом | |юридичних осіб |(інд. 3602) | | |затвердження |запровадження | |приватного права на | | | |модельних статутів" |можливості державної | |підставі модельного | | | | |реєстрації юридичних | |статуту полегшить | | | | |осіб як на підставі | |порядок створення | | | | |установчих | |юридичних осіб та | | | | |документів, як це | |призведе до зменшення| | | | |наразі передбачено | |витрат коштів та часу| | | | |законодавством, так і| |при здійсненні | | | | |на підставі | |відповідних | | | | |модельного статуту | |реєстраційних дій у | | | | | | |сфері державної | | | | | | |реєстрації суб'єктів | | | | | | |господарювання | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект наказу |реалізація положення |III квартал |забезпечення |відділ оподаткування| | |Мінекономіки "Про |постанови КМУ від | 2011 року |проведення експертизи|експортно-імпортних | | |порядок видачі |18.05.2011 N 581 | |документів |операцій | | |висновків про те, що|( 581-2011-п ) та | |підрозділами |(інд. 4105) | | |товари, які |встановлення єдиного | |Міністерства | | | |використовуються для|порядку підготовки і | |відповідно до | | | |розвитку виробництва|видачі Міністерством | |покладених на них | | | |та забезпечення |висновків, що | |функцій, а також | | | |споживання |обладнання, яке | |визначення єдиної | | | |біологічних видів |ввозиться на митну | |чіткої і прозорої | | | |палива, не |територію України і | |процедури видачі | | | |виробляються та не |призначене для | |висновків, | | | |мають аналогів в |виробництва та | |забезпечення | | | |Україні" |споживання біопалива,| |обґрунтованості і | | | | |не виробляється та | |якості таких | | | | |не має аналогів в | |висновків з метою | | | | |Україні | |запобігання | | | | | | |безпідставному | | | | | | |наданню податкових | | | | | | |пільг, передбачених | | | | | | |законодавством | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект постанови |реалізація статті 27 |серпень 2011|запобігання |відділ з питань | | |Кабінету Міністрів |Закону України "Про | |розповсюдженню на |технічного | | |України "Питання |державний ринковий | |ринку використаних |регулювання та | | |реалізації та |нагляд і контроль | |зразків продукції, |акредитації | | |знищення зразків |нехарчової продукції"| |щодо яких за |(інд. 3603) | | |нехарчової |( 2735-17 ) | |результатами їх | | | |продукції, | | |експертизи | | | |використаних під | | |(випробування) | | | |час експертизи | | |встановлено, що вони | | | |(випробування), що | | |є небезпечними та/або| | | |були відібрані в | | |не відповідають | | | |межах здійснення | | |вимогам технічних | | | |державного ринкового| | |регламентів; | | | |нагляду" | | |забезпечення | | | | | | |відшкодування частини| | | | | | |коштів Державного | | | | | | |бюджету України, | | | | | | |сплачених за зразки | | | | | | |нехарчової продукції,| | | | | | |відібрані для | | | | | | |проведення їх | | | | | | |експертизи | | | | | | |(випробування), за | | | | | | |рахунок коштів від | | | | | | |реалізації | | | | | | |використаних зразків | | | | | | |продукції, що є | | | | | | |безпечними та/або | | | | | | |відповідають вимогам | | | | | | |технічних регламентів| | | | | | |і залишкова вартість | | | | | | |яких перевищує | | | | | | |встановлену Кабінетом| | | | | | |Міністрів України | | | | | | |граничну межу | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект Закону |удосконалення | вересень |удосконалення |відділ контролю у | | |України "Про валютне|валютного | 2011 |законодавчого |сфері | | |регулювання і |законодавства України| |забезпечення |зовнішньоекономічної| | |валютний контроль" |відповідно до | |реалізації єдиної |діяльності | | | |доручення Кабінету | |державної валютної |(інд. 4202) | | | |Міністрів України від| |політики, а також | | | | |21.04.2011 | |стабільності валюти | | | | |N 19633/1/1-11 до | |України і її | | | | |абзацу сьомого | |валютного ринку, а | | | | |підпункту 4 | |також розширити | | | | |рекомендацій | |можливості резидентів| | | | |парламентських | |щодо розвитку | | | | |слухань, схвалених | |зовнішньоекономічної | | | | |Постановою Верховної | |діяльності і | | | | |Ради України від | |збільшення експорту, | | | | |05.04.2011 N 3188-VI | |сприяючи зміцненню і | | | | |( 3188-17 ) | |розвитку національної| | | | | | |економіки | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект постанови |виконання вимог |серпень 2011|створення оптимальних|відділ політики | | |Кабінету Міністрів |Закону України від | |умов для провадження |ліцензування та | | |України "Про |19.10.2010 N 2608-VI | |певних видів |надання державних | | |внесення змін до |( 2608-17 ) "Про | |господарської |дозволів | | |постанови Кабінету |внесення змін до | |діяльності, що |(інд. 3604) | | |Міністрів України |деяких законодавчих | |підлягають | | | |від 29 листопада |актів України щодо | |ліцензуванню. | | | |2000 р. N 1755" |обмеження державного | | | | | | |регулювання | | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності" | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект наказу КМУ |запровадження заходів|III квартал |застосування заходів |відділ нетарифних | | |"Про запровадження |у відповідь на | 2011 року |у відповідь на |інструментів | | |режиму квотування та|дискримінаційні дії | |дискримінаційні дії |зовнішньоекономічної| | |ліцензування імпорту|Республіки Узбекистан| |Республіки Узбекистан|діяльності | | |легкових автомобілів|у вигляді квоти на | |щодо законних прав та|(інд. 4203) | | |походженням з |імпорт в Україну | |інтересів суб'єктів | | | |Республіки |Узбекських легкових | |зовнішньоекономічної | | | |Узбекистан" |автомобілів на | |діяльності України | | | | |3-річний період, | |при реалізації | | | | |захист прав та | |легкових автомобілів | | | | |інтересів суб'єктів | |українського | | | | |зовнішньоекономічної | |походження на ринку | | | | |діяльності України | |Республіки | | | | |при реалізації | |Узбекистан. | | | | |легкових автомобілів | |Перегляд Узбецькою | | | | |на зовнішньому ринку | |стороною умов імпорту| | | | | | |українських легкових | | | | | | |автомобілів, що | | | | | | |дозволить здійснювати| | | | | | |експорт з України | | | | | | |згаданих товарів на | | | | | | |рівних умовах з | | | | | | |експортерами з інших | | | | | | |країн | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект наказу |забезпечення |III квартал |реалізація норм |відділ споживчого | | |Мінекономрозвитку |реалізації норм | 2011 р. |Закону України "Про |ринку, товарних бірж| | |"Про затвердження |Закону України "Про | |запобігання та |та аукціонної | | |Порядку застосування|запобігання та | |протидію легалізації |діяльності | | |запобіжних заходів |протидію легалізації | |(відмиванню) доходів,|(інд. 3707) | | |щодо країн |(відмиванню) доходів,| |одержаних злочинним | | | |(територій), які не |одержаних злочинним | |шляхом або | | | |виконують або |шляхом або | |фінансування | | | |неналежним чином |фінансування | |тероризму" ( 249-15 )| | | |виконують |тероризму" | |на практиці, а також | | | |рекомендації |( 249-15 ) | |створення сприятливих| | | |міжнародних, | | |умов для організації | | | |міжурядових | | |фінансового | | | |організацій, | | |моніторингу | | | |задіяних у сфері | | |діяльності товарних | | | |боротьби з | | |та інших бірж, що | | | |легалізацією | | |здійснюють фінансові | | | |(відмиванням) | | |операції з товарами | | | |доходів, одержаних | | | | | | |злочинним шляхом, | | | | | | |або фінансування | | | | | | |тероризму" | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект наказу |забезпечення |III квартал |реалізація норм |відділ споживчого | | |Мінекономрозвитку |реалізації норм | 2011 р. |Закону України "Про |ринку, товарних бірж| | |"Про затвердження |Закону України "Про | |запобігання та |та аукціонної | | |Порядку зупинення та|запобігання та | |протидію легалізації |діяльності | | |поновлення |протидію легалізації | |(відмиванню) доходів,|(інд. 3707) | | |проведення |(відмиванню) доходів,| |одержаних злочинним | | | |фінансових операцій |одержаних злочинним | |шляхом або | | | |суб'єктами |шляхом або | |фінансування | | | |первинного |фінансування | |тероризму" ( 249-15 )| | | |фінансового |тероризму" ( 249-15 )| |на практиці, а також | | | |моніторингу, | | |створення сприятливих| | | |державне | | |умов для організації | | | |регулювання та | | |фінансового | | | |нагляд за діяльністю| | |моніторингу | | | |яких здійснює | | |діяльності товарних | | | |Міністерство | | |та інших бірж, що | | | |економічного | | |здійснюють фінансові | | | |розвитку і торгівлі | | |операції з товарами | | | |України" | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект наказу |забезпечення |III квартал |реалізація норм |відділ споживчого | | |Мінекономрозвитку |реалізації норм | 2011 р. |Закону України "Про |ринку, товарних бірж| | |"Про затвердження |Закону України "Про | |запобігання та |та аукціонної | | |Порядку проведення |запобігання та | |протидію легалізації |діяльності | | |Міністерством |протидію легалізації | |(відмиванню) доходів,|(інд. 3707) | | |економічного |(відмиванню) доходів,| |одержаних злочинним | | | |розвитку і торгівлі |одержаних злочинним | |шляхом або | | | |України перевірок |шляхом або | |фінансування | | | |суб'єктів первинного|фінансування | |тероризму" ( 249-15 )| | | |фінансового |тероризму" ( 249-15 )| |на практиці, а також | | | |моніторингу" | | |створення сприятливих| | | | | | |умов для організації | | | | | | |фінансового | | | | | | |моніторингу | | | | | | |діяльності товарних | | | | | | |та інших бірж, що | | | | | | |здійснюють фінансові | | | | | | |операції з товарами | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проект постанови |визначення порядку |вересень |посилення захисту |відділ аналізу | | |Кабінету Міністрів |встановлення розміру | |прав інвесторів в |розвитку банківських| | |України "Про |збитків та здійснення| |цільові облігації |послуг, | | |затвердження Порядку|відшкодування | |підприємств, |небанківського | | |визначення розміру |власникам "житлових" | |виконання |сектору та фондового| | |збитків, завданих |облігацій з боку | |зобов'язань, за якими|ринку (інд. 3102) | | |власникам цільових |органів місцевого | |здійснюється шляхом | | | |облігацій |самоврядування, у | |передачі об'єкта | | | |підприємств, |випадку зміни | |(частини об'єкта) | | | |внаслідок прийняття |користувача земельної| |житлового будівництва| | | |органами місцевого |ділянки, на якій | | | | | |самоврядування або |здійснювалось | | | | | |органами виконавчої |будівництво, що | | | | | |влади за їх |дозволить забезпечити| | | | | |ініціативою рішення,|реалізацію та | | | | | |у випадках та |практичне | | | | | |порядку, |застосування | | | | | |передбачених |компенсаційного | | | | | |законом, що має |механізму захисту | | | | | |наслідком зміну |прав власників | | | | | |користувача |цільових облігацій, | | | | | |земельної ділянки, |передбаченого | | | | | |яка призначена для |підпунктом 4 пункту 4| | | | | |спорудження об'єкта |розділу I Закону | | | | | |житлового |України "Про внесення| | | | | |будівництва, що |змін до деяких | | | | | |фінансується із |законодавчих актів | | | | | |залученням коштів |України щодо | | | | | |фізичних та/або |облігацій" | | | | | |юридичних осіб |( 3461-17 ) | | | | | |шляхом емісії | | | | | | |цільових облігацій | | | | | | |підприємств, та | | | | | | |здійснення їх | | | | | | |відшкодування" | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Мета прийняття |Розроблення проектів | Термін | Очікуваний | Відповідальний | |з/п| | нормативно-правових | виконання | результат | виконавець | | | | актів (законів | | | | | | | України, актів | | | | | | | Президента України | | | | | | |і Кабінету Міністрів | | | | | | | України, рішень | | | | | | | Міністерства тощо) | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Реалізація положення|проект наказу | III |забезпечення |відділ | | |постанови КМУ |Мінекономрозвитку | квартал |проведення експертизи|оподаткування | | |від 10.08.2011 |"Про Порядок видачі | 2011 року |документів |експортно-імпортних | | |N 898 |довідок про те, що | |підрозділами |операцій | | |( 898-2011-п ) |товари, які ввозяться| |Міністерства |(інд. 4105) | | |та встановлення |для будівництва та | |відповідно до | | | |єдиного порядку |оснащення аеропортів,| |покладених на | | | |підготовки і |які є об'єктами | |них функцій, а | | | |видачі |фінальної частини | |також визначення | | | |Міністерством |чемпіонату Європи | |єдиної чіткої і | | | |довідок про те, |2012 року з футболу в| |прозорої процедури | | | |що товари, які |Україні, не | |видачі довідок, | | | |ввозяться для |виробляються в | |забезпечення | | | |будівництва та |Україні, або | |обґрунтованості | | | |оснащення |виробляються, але | |і якості таких | | | |аеропортів, які |не відповідають | |довідок з метою | | | |є об'єктами |технічним | |запобігання | | | |фінальної частини |характеристикам | |безпідставному | | | |чемпіонату |світового рівня" | |наданню податкових | | | |Європи 2012 року | | |пільг, передбачених | | | |з футболу в Україні,| | |законодавством | | | |не виробляються в | | | | | | |Україні, або | | | | | | |виробляються, | | | | | | |але не відповідають | | | | | | |технічним | | | | | | |характеристикам | | | | | | |світового рівня | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Забезпечення |проект постанови | вересень |реалізація норм |відділ | | |реалізації норм |Кабінету Міністрів | |Закону України від |експертизи | | |Закону України "Про |України "Про | |"Про внесення змін |інвестиційних та | | |внесення змін до |затвердження | |до Податкового |інноваційних | | |Податкового |Порядку відбору та | |кодексу України щодо |проектів | | |кодексу України щодо|затвердження | |вдосконалення |(інд. s3501) | | |вдосконалення |інвестиційних | |окремих норм | | | |окремих норм |проектів (програм), | |Податкового | | | |Податкового |якими передбачено | |кодексу України" | | | |кодексу України" |нарощування | |( 3609-17 ) на | | | |( 3609-17 ) |видобутку | |практиці, а також | | | | |вуглеводневої | |створення сприятливих| | | | |сировини та | |умов для нарощування | | | | |контролю за їх | |видобутку | | | | |виконанням" | |вуглеводневої | | | | | | |сировини та контролю | | | | | | |за їх виконанням | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Приведення постанови|проект постанови | IV |приведення постанови |відділ | | |Кабінету Міністрів |Кабінету | квартал |Кабінету Міністрів |експертизи | | |України від |Міністрів України | |України від |надання | | |13.04.2011 N 460 |"Про внесення | |13.04.2011 N 460 |кредитів та | | |( 460-2011-п ) |змін до постанови | |( 460-2011-п ) |державних | | |"Про затвердження |Кабінету | |"Про затвердження |гарантій (інд. 3503)| | |Порядку визначення |Міністрів України | |Порядку визначення | | | |розміру та виду |від 13 квітня | |розміру та виду | | | |майнового |2011 р. N 460" | |майнового | | | |забезпечення під | | |забезпечення під | | | |час надання кредитів| | |час надання кредитів | | | |(позик), залучених | | |(позик), залучених | | | |державою, або під | | |державою, або | | | |державні гарантії" | | |під державні | | | |у відповідність із | | |гарантії" у | | | |Законом України | | |відповідність із | | | |"Про внесення | | |Законом України | | | |змін до бюджетного | | |"Про внесення змін до| | | |кодексу України | | |бюджетного кодексу | | | |та деяких інших | | |України та деяких | | | |законодавчих | | |інших законодавчих | | | |актів України" | | |актів України" | | | |від 07.07.2011 | | |від 07.07.2011 | | | |N 3614 | | |N 3614 ( 3614-17 ) | | | |( 3614-17 ) | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Проведення |проект наказу | IV |забезпечення |відділ експертизи | | |конкурсного відбору |Кабінету | квартал |реалізації Порядку |надання кредитів | | |енергоефективних |Мінекономрозвитку | |використання коштів, |та державних | | |проектів для їх |"Про затвердження | |передбачених у |гарантій (інд. 3503)| | |державної підтримки |Порядку конкурсного | |державному бюджеті | | | |за рахунок коштів, |відбору | |для державної | | | |передбачених у |енергоефективних | |підтримки заходів з | | | |державному бюджеті |проектів для їх | |енергозбереження | | | |за програмою |державної підтримки | |через механізм | | | |"Державна підтримка |за рахунок коштів, | |здешевлення кредитів,| | | |заходів з |передбачених у | |затвердженого | | | |енергозбереження |державному бюджеті | |постановою | | | |через механізм |за програмою | |Кабінету Міністрів | | | |здешевлення |"Державна | |України від | | | |кредитів" |підтримка заходів | |13.04.2011 N 439 | | | | |з енергозбереження | |( 439-2011-п ) | | | | |через механізм | | | | | | |здешевлення | | | | | | |кредитів" | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Визначення механізму|наказ | IV |забезпечення |відділ | | |проведення Державним|Мінекономрозвитку | кварта |конкурсного відбору |енергетичного | | |агентством з |"Про затвердження | 2011 року |енергоефективних |забезпечення | | |енергоефективності |Порядку конкурсного | |проектів для їх |та енергетичної | | |та енергозбереження |відбору | |подальшої державної |безпеки (інд. 3705) | | |України конкурсного |енергоефективних | |підтримки за рахунок | | | |відбору |проектів для їх | |коштів, передбачених | | | |енергоефективних |державної підтримки | |у державному бюджеті,| | | |проектів за |за рахунок коштів, | |сприятиме виконанню | | | |напрямами, |передбачених у | |заходів Державної | | | |визначеними у |державному бюджеті | |цільової економічної | | | |підпунктах 3, 4 і 7 |на виконання | |програми | | | |пункту 3 Порядку |Державної цільової | |енергоефективності і | | | |використання коштів,|економічної програми | |розвитку сфери | | | |передбачених у |енергоефективності | |виробництва | | | |державному бюджеті |і розвитку сфери | |енергоносіїв з | | | |для виконання |виробництва | |відновлюваних джерел | | | |Державної цільової |енергоносіїв з | |енергії та | | | |економічної програми|відновлюваних | |альтернативних видів | | | |енергоефективності і|джерел енергії та | |палива на | | | |розвитку сфери |альтернативних | |2010-2015 роки, | | | |виробництва |видів палива на | |яка затверджена | | | |енергоносіїв з |2010-2015 роки" | |постановою Кабінету | | | |відновлюваних джерел| | |Міністрів України від| | | |енергії та | | |01.03.2010 N 243 | | | |альтернативних видів| | |( 243-2010-п ) | | | |палива на | | | | | | |2010-2015 роки, який| | | | | | |затверджено | | | | | | |постановою Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 29.06.2011 N 689| | | | | | |( 689-2011-п ) | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Приведення |наказ | IV |визнання таким, що |відділ | | |нормативно- |Мінекономрозвитку | квартал |втратив чинність, |енергетичного | | |правових актів, що |"Про визнання | 2011 року |наказу |забезпечення | | |діють у сфері |таким, що втратив | |Держкоменерго- |та енергетичної | | |надання |чинність, наказу | |збереження |безпеки (інд. 3705) | | |адміністративних |Державного | |від 10.08.98 N 60 | | | |послуг, у |комітету України з | |( z0512-98 ), | | | |відповідність із |енергозбереження | |сприятиме | | | |вимогами чинного |від 10.08.1998 N 60" | |узгодженості актів | | | |законодавства | | |законодавства України| | | | | | |щодо надання | | | | | | |адміністративних | | | | | | |послуг | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Приведення у |наказ | IV |забезпечення чіткої |відділ | | |відповідність з |Мінекономрозвитку | квартал |системи державного |енергетичного | | |вимогами постанови |"Про внесення змін | 2011 року |регулювання у сфері |забезпечення | | |Кабінету Міністрів |до наказу | |використання |та | | |України від |Національного | |когенераційних |енергетичної | | |29.11.2006 N 1670 |агентства України | |установок шляхом |безпеки (інд. | | |( 1670-2006-п ) |з питань | |забезпечення |3705) | | |(із змінами, |забезпечення | |проведення їх | | | |внесеними постановою|ефективного | |кваліфікації | | | |Кабінету Міністрів |використання | |Держенерго- | | | |України від |енергетичних | |ефективності | | | |03.08.2011 N 841) |ресурсів від | |та виключення | | | |( 841-2011-п ) |30.03.2007 N 56" | |додаткової ланки, яка| | | |Порядку кваліфікації| | |мала місце до цього | | | |когенераційної | | |часу, а саме - | | | |установки | | |проведення технічної | | | |Держенерго- | | |експертизи | | | |ефективності | | |когенераційних | | | |та затвердження | | |установок, що | | | |форми свідоцтва про | | |здійснювалась | | | |кваліфікацію | | |відповідними | | | |когенераційної | | |експертними | | | |установки та форми | | |установами; | | | |технічної інформації| | |сприятиме | | | |про когенераційну | | |впровадженню сучасних| | | |установку | | |когенераційних | | | | | | |установок, що у | | | | | | |кінцевому рахунку | | | | | | |забезпечить | | | | | | |підвищення | | | | | | |ефективності | | | | | | |використання палива в| | | | | | |суспільному | | | | | | |виробництві | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Приведення |проект постанови | II |удосконалення |відділ | | |нормативно-правового|Кабінету | півріччя |законодавчої |нормативно- | | |акта Кабінету |Міністрів України | |бази у сфері |методологічного | | |Міністрів України у |"Про визнання | |державних |забезпечення | | |відповідність |такою, що втратила | |закупівель |державних | | |із Законом України |чинність, постанови | | |закупівель | | |"Про внесення змін |Кабінету | | |(інд. 3301) | | |до деяких |Міністрів України | | | | | |законодавчих |від 28 липня 2010 р. | | | | | |актів України |N 668" | | | | | |з питань державних | | | | | | |закупівель" | | | | | | |від 08.07.2011 | | | | | | |N 3681-VI | | | | | | |( 3681-17 ) | | | | | | |шляхом визнання його| | | | | | |таким, що втратив | | | | | | |чинність | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Виконання вимог |проект постанови | II |удосконалення |відділ | | |Закону України "Про |Кабінету | півріччя |законодавчої |нормативно- | | |внесення змін до |Міністрів України | |бази у сфері |методологічного | | |деяких законодавчих |щодо особливостей | |державних |забезпечення | | |актів України |виконання | |закупівель |державних | | |з питань державних |рамкових угод | | |закупівель | | |закупівель" від | | | |(інд. 3301) | | |08.07.2011 N 3681-VI| | | | | | |( 3681-17 ) | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Виконання вимог |проект постанови | II |удосконалення |відділ | | |Закону України "Про |Кабінету | півріччя |законодавчої |нормативно- | | |внесення змін |Міністрів України | |бази у сфері |методологічного | | |до деяких |щодо визначення | |державних |забезпечення | | |законодавчих |генеральних | |закупівель |державних | | |актів України |замовників та | | |закупівель | | |з питань державних |взаємодії | | |(інд. 3301) | | |закупівель" від |замовників з | | | | | |08.07.2011 N 3681-VI|генеральним | | | | | |( 3681-17 ) |замовником за | | | | | | |рамковими угодами | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Виконання вимог |проект наказу | II |установлення |відділ | | |Закону України |Мінекономрозвитку | півріччя |особливостей |нормативно- | | |"Про внесення змін |щодо особливостей | |укладення рамкових |методологічного | | |до деяких |укладення | |угод та затвердження |забезпечення | | |законодавчих |рамкових угод та | |переліку товарів і |державних | | |актів України |затвердження | |послуг, які можуть |закупівель | | |з питань державних |переліку товарів | |закуповуватися |(інд. 3301) | | |закупівель" від |і послуг, які | |за рамковими угодами | | | |08.07.2011 N 3681-VI|можуть | | | | | |( 3681-17 ) |закуповуватися за | | | | | | |рамковими угодами | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Виконання вимог |проект наказу | II |установлення |відділ | | |Закону України |Мінекономрозвитку | півріччя |порядку |нормативно- | | |"Про внесення змін |щодо порядку | |здійснення |методологічного | | |до деяких |здійснення | |моніторингу у |забезпечення | | |законодавчих |моніторингу | |сфері державних |державних | | |актів України | | |закупівель |закупівель | | |з питань державних | | | |(інд. 3301) | | |закупівель" від | | | | | | |08.07.2011 N 3681-VI| | | | | | |( 3681-17 ) | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Установлення |проект наказу | II |визначення механізму |відділ | | |порядку проходження |Мінекономрозвитку | півріччя |навчання та/або |нормативно- | | |навчання з питань |щодо затвердження | |підвищення |методологічного | | |організації |порядку проходження | |кваліфікації |забезпечення | | |та здійснення |навчання | |спеціалістів у |державних | | |закупівель |спеціалістів у | |сфері здійснення |закупівель | | | |сфері здійснення | |закупівлі товарів, |(інд. 3301) | | | |закупівель та | |робіт і послуг за | | | | |підвищення | |державні кошти | | | | |кваліфікації | |відповідно до | | | | | | |Закону України | | | | | | |"Про здійснення | | | | | | |державних закупівель"| | | | | | |( 2289-17 ) та | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | |актів | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Удосконалення |проект наказу | II |приведення наказу |відділ | | |нормативно-правової |Мінекономрозвитку | півріччя |Мінекономіки |нормативно- | | |бази у сфері |"Про внесення | |від 26.07.2010 N 922 |методологічного | | |державних |змін до форм | |( z0624-10 ), |забезпечення | | |закупівель та |документів у | |зареєстрованого |державних | | |приведення |сфері державних | |у Мін'юсті |закупівель | | |підзаконного |закупівель" | |06.08.2010 |(інд. 3301) | | |нормативно- | | |N 624/17919, у | | | |правового | | |відповідність | | | |акта Мінекономіки | | |із Законом України | | | |у відповідність | | |від 08.07.2011 | | | |із Законом | | |N 3681-VI | | | | | | |( 3681-17 ) | | | | | | |"Про внесення | | | | | | |змін до деяких | | | | | | |законодавчих | | | | | | |актів України з | | | | | | |питань державних | | | | | | |закупівель" | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Удосконалення |проект наказу | II |приведення наказу |відділ | | |нормативно-правової |Мінекономрозвитку | півріччя |Мінекономіки |нормативно- | | |бази у сфері |"Про внесення | |від 26.07.2010 N 921 |методологічного | | |державних |змін до Порядку | |( z0623-10 ), |забезпечення | | |закупівель та |визначення | |зареєстрованого |державних | | |приведення |предмета закупівлі" | |у Мін'юсті 06.08.2010|закупівель | | |підзаконного | | |N 623/17918, у |(інд. 3301) | | |нормативно-правового| | |відповідність | | | |акта Мінекономіки | | |із Законом України | | | |у відповідність | | |від 08.07.2011 | | | |із Законом та | | |N 3681-VI ( 3681-17 )| | | |іншим підзаконним | | |"Про внесення | | | |актом | | |змін до деяких | | | | | | |законодавчих | | | | | | |актів України з | | | | | | |питань державних | | | | | | |закупівель" та | | | | | | |сприятиме | | | | | | |однозначному | | | | | | |використанню | | | | | | |норм чинного | | | | | | |законодавства у | | | | | | |сфері державних | | | | | | |закупівель | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Приведення вимог |проект Закону України|вересень |підвищення ролі та |відділ з питань | | |щодо організації |"Про внесення змін | |значення акредитації |технічного | | |національного |до деяких законів | |як найбільш |регулювання | | |органу України |України щодо | |ефективного засобу |(інд. 3603) | | |з акредитації |акредитації | |засвідчення | | | |та порядку |органів з | |компетентності | | | |його діяльності у |оцінки відповідності"| |у сфері технічного | | | |відповідність | | |регулювання, а | | | |до вимог | | |також створити | | | |законодавства | | |умови для визнання | | | |ЄС та міжнародних і | | |національного | | | |європейських практик| | |органу України | | | |та забезпечення | | |з акредитації на | | | |незалежності | | |міжнародному та | | | |національного | | |європейському рівнях | | | |органу України | | | | | | |з акредитації | | | | | | |від органів з оцінки| | | | | | |відповідності, | | | | | | |запобігання | | | | | | |виникненню конфлікту| | | | | | |інтересів та | | | | | | |забезпечення | | | | | | |прозорості у | | | | | | |діяльності з | | | | | | |акредитації | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Виконання пункту 4 |проект наказу | IV |прийняття наказу |відділ інструментів | | |вимог постанови |Міністерства | півріччя |забезпечить подання |сприяння | | |Кабінету Міністрів |економічного | |всіх пропозицій про |інвестиційно- | | |України "Деякі |розвитку і торгівлі | |здійснення державно- |інноваційної | | |питання організації |"Про затвердження | |приватного |діяльності | | |здійснення |форми подачі | |партнерства |(інд. 3903) | | |державно-приватного |пропозиції щодо | |згідно однієї форми | | | |партнерства" від |здійснення | | | | | |11.04.2011 N 384 |державно-приватного | | | | | |( 384-2011-п ) |партнерства" | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Виконання пункту 7 |проект наказу | IV |створення правових |відділ | | |вимог постанови |Міністерства | півріччя |засад проведення |інструментів | | |Кабінету Міністрів |економічного | |аналізу ефективності |сприяння | | |України "Деякі |розвитку і торгівлі | |здійснення державно- |інвестиційно- | | |питання організації |"Про затвердження | |приватного |інноваційної | | |здійснення |Методики проведення | |партнерства, |діяльності | | |державно-приватного |аналізу ефективності | |покращення |(інд. 3903) | | |партнерства" від |здійснення | |інвестиційного | | | |11.04.2011 N 384 |державно-приватного | |клімату та | | | |( 384-2011-п ) |партнерства" | |конкуренто- | | | | | | |спроможності | | | | | | |економіки | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Забезпечення |проект Закону України| грудень |недопущення |відділ митно- | | |продовольчої |"Про ставки вивізного| 2011 |дестабілізації |тарифної | | |безпеки України |(експортного) мита на| |цінової ситуації на |політики | | | |окремі види | |внутрішньому ринку |(інд. 4102) | | | |сільськогосподарської| |унаслідок зростання | | | | |продукції" | |цін на окремі види | | | | | | |сільськогосподарської| | | | | | |продукції на | | | | | | |зовнішніх товарних | | | | | | |ринках | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Гармонізація |проект постанови | II |вдосконалення |відділ митно- | | |національного |Кабінету Міністрів | півріччя |законодавчої бази |тарифної | | |законодавства, |України "Про | 2011 року |України у сфері |політики (інд. 4102)| | |ассаме, шляхом |внесення змін до | |зовнішньоекономічної | | | |приведення положень |постанови Кабінету | |діяльності | | | |постанови Кабінету |Міністрів України | | | | | |Міністрів України |від 28 травня 2008 р.| | | | | |від 28.05.2008 N 500|N 500" | | | | | |( 500-2008-п ) "Про | | | | | | |порядок розрахунку | | | | | | |вартості | | | | | | |експортованих брухту| | | | | | |легованих чорних | | | | | | |металів, брухту | | | | | | |кольорових металів | | | | | | |та напівфабрикатів з| | | | | | |їх використанням і | | | | | | |внесенням змін до | | | | | | |Порядку реєстрації | | | | | | |зовнішньоекономічних| | | | | | |контрактів | | | | | | |(договорів) на | | | | | | |здійснення | | | | | | |експортних операцій | | | | | | |з металобрухтом" у | | | | | | |відповідність до | | | | | | |указів Президента | | | | | | |України від | | | | | | |09.12.2010 | | | | | | |N 1085/2010 | | | | | | |( 1085/2010 ) "Про | | | | | | |оптимізацію системи | | | | | | |центральних органів | | | | | | |виконавчої влади" та| | | | | | |від 31.05.2011 | | | | | | |N 634/2011 | | | | | | |( 634/2011 ) | | | | | | |"Про Міністерство | | | | | | |економічного | | | | | | |розвитку і торгівлі | | | | | | |України" | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Спрощення порядку |проект постанови | IV квартал |спрощення порядку |відділ з питань | | |створення приватних |Кабінету Міністрів | 2011 року |створення приватних |дерегуляції | | |підприємств шляхом |України "Про | |підприємств та |(інд. 3602) | | |запровадження |затвердження | |зменшення витрат | | | |можливості їх |модельного статуту | |коштів і часу | | | |державної реєстрації|приватного | |суб'єктів | | | |як на підставі |підприємства" | |господарювання при | | | |установчих | | |започаткуванні | | | |документів, як це | | |бізнесу в Україні | | | |передбачено на | | | | | | |сьогодні | | | | | | |законодавством | | | | | | |України, так і на | | | | | | |підставі модельного | | | | | | |статуту, який | | | | | | |набуває статусу | | | | | | |установчого | | | | | | |документа в разі | | | | | | |прийняття його | | | | | | |учасниками суб'єкта | | | | | | |господарювання | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Приведення порядку |проект постанови | IV квартал |спрощення процедури |відділ державного | | |видачі карток |Кабінету Міністрів | 2011 року |видачі карток |регулювання | | |реєстрації-обліку |України "Про внесення| |реєстрації-обліку |зовнішньо- | | |зовнішньоекономічних|змін до постанови | |зовнішньоекономічних |економічних операцій| | |контрактів на |Кабінету Міністрів | |контрактів на |(інд. 4123) | | |експорт металобрухту|України від | |експорт металобрухту | | | |у відповідність до |15.02.2002 р. N 155" | | | | | |повноважень | | | | | | |Мінекономрозвитку | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Удосконалення |проект постанови | IV квартал |спрощення процедури |відділ державного | | |процедури видачі |Кабінету Міністрів | 2011 року |видачі разових |регулювання | | |разових |України "Про внесення| |індивідуальних |зовнішньо- | | |індивідуальних |змін до деяких | |дозволів на |економічних операцій| | |дозволів на |постанов Кабінету | |перевищення термінів |(інд. 4123) | | |перевищення термінів|Міністрів України" | |ввезення товарів за | | | |ввезення товарів за | | |окремими видами | | | |окремими видами | | |бартерних договорів | | | |бартерних договорів | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Встановлення |проект Закону України|II півріччя |вдосконалення |відділ з питань | | |стягнень за |"Про внесення змін | 2011 року |процедури |дерегуляції | | |порушення |до Кодексу України | |застосування норм |(інд. 3602) | | |встановлених законом|про адміністративні | |адміністративного | | | |строків та |правопорушення" | |права за порушення | | | |періодичності | | |законодавства, яке | | | |здійснення планових | | |регулює порядок | | | |заходів державного | | |здійснення | | | |нагляду (контролю); | | |державного нагляду | | | |порушення | | |(контролю) | | | |встановлених законом| | |посадовими особами | | | |строків здійснення | | |органів державного | | | |позапланових заходів| | |нагляду (контролю) | | | |державного нагляду | | | | | | |(контролю), | | | | | | |складання | | | | | | |розпорядчого | | | | | | |документа про | | | | | | |усунення порушень, | | | | | | |виявлених під час | | | | | | |здійснення заходу; | | | | | | |здійснення заходів | | | | | | |державного нагляду | | | | | | |(контролю) без | | | | | | |направлення на їх | | | | | | |проведення | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Необхідність |проект наказу |листопад |надання можливості |відділ з питань | | |подовження з |Мінекономрозвитку | |суб'єктам |технічних | | |9 до 18 місяців |"Про внесення | |господарювання |регламентів | | |строку, протягом |змін до наказу | |використати |(інд. 3432) | | |якого суб'єктам |Державного | |залишки споживчого | | | |господарювання |комітету України | |маркування, і | | | |дозволено |з питань | |усунення | | | |використовувати |технічного | |необхідності | | | |пакувальні |регулювання та | |компенсування | | | |матеріали та |споживчої | |можливих втрат | | | |етикетки, |політики від | |коштів за рахунок | | | |виконані без |28.10.2011 N 487" | |собівартості | | | |урахування | | |харчової продукції | | | |вимог Технічного | | | | | | |регламенту щодо | | | | | | |правил маркування | | | | | | |харчових продуктів | | | | | | |( z0183-11 ) | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Визначення |проект постанови | грудень |запровадження |відділ з питань | | |обов'язків |Кабінету Міністрів | |механізму |інформаційного | | |виробників та |України "Про | |інформування |забезпечення у | | |розповсюджувачів |затвердження | |суб'єктами |сфері державного | | |продукції у разі, |Порядку подання | |господарювання |ринкового | | |якщо їм стало |повідомлення | |органів державного |нагляду (інд. 3505) | | |відомо, або має |про продукцію, | |ринкового нагляду | | | |бути відомо на |яка не відповідає | |щодо небезпечної | | | |підставі наявної |загальній вимозі щодо| |продукції для | | | |в них інформації, |безпечності | |оперативного | | | |що продукція, яку |продукції, органам | |усунення будь- | | | |вони ввели в |державного ринкового | |якої загрози | | | |обіг/розповсюдили |нагляду та форми | |суспільним інтересам,| | | |(надали на ринку), |повідомлення про неї"| |у тому числі такої, | | | |становить ризики для| | |наслідки якої | | | |споживачів | | |не виявляються | | | |(користувачів), | | |негайно | | | |несумісні із | | | | | | |загальною вимогою | | | | | | |щодо її безпечності | | | | | | |для оперативного | | | | | | |усунення будь- | | | | | | |якої загрози | | | | | | |суспільним інтересам| | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Необхідність |проект наказу | грудень |уникнення появи на |відділ з питань | | |продовження до |Міністерства | |споживчому ринку |технічних | | |01.01.2013 строку, |економічного розвитку| |України небезпечних |регламентів | | |протягом якого |і торгівлі України | |медичних виробів |(інд. 3432) | | |підтвердження |"Про внесення зміни | | | | | |відповідності |до наказу | | | | | |медичних виробів |Міністерства | | | | | |здійснюватиметься |економічного розвитку| | | | | |шляхом їх |і торгівлі України | | | | | |обов'язкової |від 25.10.2011 N 162"| | | | | |сертифікації, у | | | | | | |зв'язку із | | | | | | |продовженням до | | | | | | |01.01.2013 строку | | | | | | |впровадження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту щодо | | | | | | |медичних виробів | | | | | | |( 536-2008-п ) | | | | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |Підвищення |проект Закону України|грудень |наслідком прийняття |відділ з питань | | |ефективності системи|"Про внесення змін до| |цього Закону стане |інформаційного | | |профілактики та |деяких законів | |захист |забезпечення у сфері| | |упередження |України" | |конституційного права|державного ринкового| | |потрапляння | | |споживачів на |нагляду (інд. 3503) | | |небезпечних, | | |придбання безпечної | | | |неякісних, | | |та якісної харчової | | | |фальсифікованих або | | |продукції, а також | | | |контрафактних | | |недопущення уникнення| | | |товарів на споживчий| | |відповідальності | | | |ринок | | |осіб, які виготовили | | | | | | |(реалізували) | | | | | | |неякісну та | | | | | | |небезпечну продукцію | | |---+--------------------+---------------------+------------+---------------------+--------------------| | |забезпечення |проект постанови | грудень |дозволить забезпечити|відділ з питань | | |реалізація законів |Кабінету Міністрів | |право споживачів на |оцінки відповідності| | |України від |Украйни "Про | |одержання достовірної|(інд. 3412) | | |17.12.2009 N 1778-VI|затвердження Порядку | |інформації щодо | | | |( 1778-17 ) "Про |етикетування | |якості та складу | | | |внесення змін до |(маркування) харчових| |харчових продуктів | | | |Закону України "Про |продуктів щодо вмісту| |для здійснення їх | | | |безпечність та |генетично | |усвідомленого вибору | | | |якість харчових |модифікованих | | | | | |продуктів" щодо |організмів" | | | | | |інформування | | | | | | |громадян про | | | | | | |наявність у харчових| | | | | | |продуктах ГМО" та | | | | | | |від 17.12.2009 | | | | | | |N 1779-VI | | | | | | |( 1779-17 ) "Про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |деяких законодавчих | | | | | | |актів України щодо | | | | | | |надання інформації | | | | | | |про вміст у | | | | | | |продукції ГМО" та | | | | | | |права громадян | | | | | | |України, наданих їм | | | | | | |статтею 50 | | | | | | |Конституції України | | | | | | |( 254к/96-ВР ), в | | | | | | |частині вільного | | | | | | |доступу до | | | | | | |інформації про | | | | | | |якість харчових | | | | | | |продуктів | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Документами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі ( n0005731-10 ) від 24.12.2010,
( n0007731-11 ) від 26.01.2011, ( n0008731-11 ) від 02.02.2011,
( n0009731-11 ) від 10.03.2011, ( n0010731-11 ) від 06.04.2011,
( n0011731-11 ) від 27.04.2011, ( n0012731-11 ) від 29.04.2011,
( n0013731-11 ) від 10.05.2011, ( n0014731-11 ) від 17.05.2011,
( n0015731-11 ) від 26.05.2011, ( n0016731-11 ) від 06.06.2011,
( n0017731-11 ) від 21.06.2011, ( n0018731-11 ) від 15.07.2011,
( n0019731-11 ) від 16.07.2011, ( n0006731-11 ) від 28.07.2011,
( n0006731-11 ) від 28.07.2011, ( n0020731-11 ) від 30.08.2011,
( n0021731-11 ) від 31.08.2011, ( n0033731-11 ) від 12.09.2011,
( n0032731-11 ) від 16.09.2011, ( n0031731-11 ) від 16.09.2011,
( n0030731-11 ) від 20.09.2011, ( n0029731-11 ) від 21.09.2011,
( n0027731-11 ) від 29.09.2011, ( n0028731-11 ) від 29.09.2011,
( n0026731-11 ) від 30.09.2011, ( n0022731-11 ) від 17.10.2011,
( n0023731-11 ) від 20.10.2011, ( n0025731-11 ) від 14.11.2011,
( n0024731-11 ) від 21.11.2011, ( n0035731-11 ) від 02.12.2011,
( n0036731-11 ) від 07.12.2011, ( n0037731-11 ) від 19.12.2011 }
Директор департаменту
регуляторної політики В.О.Жовтуха

Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
03.12.2010 N 1540

ФОРМА
подання інформації для внесення змін
до плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів у сфері господарської
діяльності на 2010 рік

--------------------------------------------------------------------- | N | Мета | Розроблення | Термін |Очікуваний|Виконавець| |з/п| прийняття | проектів |виконання|результат | | | |нормативно-|нормативно-правових| | | | | | правових | актів (законів | | | | | | актів | України, актів | | | | | | |Президента України | | | | | | | і Кабінету | | | | | | |Міністрів України, | | | | | | | рішень | | | | | | |Міністерства тощо) | | | | ---------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
регуляторної політики В.Жовтухавгору