Документ v1539224-11, поточна редакція — Редакція від 11.10.2012, підстава - v3653224-12

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
24.10.2011 N 1539

Про затвердження уточненого плану розміщення акцій
ПАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут засобів технологічного устаткування "Велт"
(код за ЄДРПОУ 00216488)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна
N 3653 ( v3653224-12 ) від 11.10.2012 }

На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), з метою реалізації
Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж
у III-IV кварталах 2011 року пакетів акцій господарських товариств
і холдингових компаній, затвердженого наказом ФДМУ від 12.08.2011
N 1205 ( v1205224-11 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити уточнений план розміщення акцій
ПАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
засобів технологічного устаткування "Велт" згідно з додатком.
2. Департаменту оціночної діяльності забезпечити
проведення оцінки пакета акцій ПАТ "Науково-дослідний
і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного
устаткування "Велт", який підлягає продажу на фондових біржах.
3. Департаменту продажу акцій на фондових ринках
та проведення аукціонів забезпечити продаж пакета акцій
ПАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
засобів технологічного устаткування "Велт" згідно з уточненим
планом розміщення акцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оперативного планування.
Заступник Голови Фонду А.Мангул

Додаток
до наказу ФДМУ
24.10.2011 N 1539
ЗАТВЕРДЖУЮ
А.Мангул
24.10.2011

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи В)
ПУБЛІЧНЕ АТ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ "ВЕЛТ",
створеного шляхом перетворення державного підприємства
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДУВАННЯ

Код за ЄДРПОУ 216488 Загальна 112805600 шт.
кількість акцій
Статутний 28201400,00 грн. Номінальна 0,25 грн.
капітал вартість акції
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка | Не реалізовано | |продажу| розміщення | |-------------------|в СК, %|-----------------| | | |---------------------|Кількість| Сумарна | |Кількість|Частка | | | | початок |закінчення| штук |вартість,| | штук |в СК, %| | | | | | |тис.грн. | | | | |-------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| | 5.4. |Продаж акцій | | |112805600| 28201,4 |100,000|112805600|100,000| | |через | | | | | | | | | |організаторів| | | | | | | | | |торгівлі | | | | | | | | | |цінними | | | | | | | | | |паперами | | | | | | | | |-------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| |5.4.1. |- на фондових|24.10.2011|30.04.2013|112805600| 28201,4 |100,000|112805600|100,000| | |біржах | | | | | | | | |-------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| | |РАЗОМ | Х | Х |112805600| 28201,4 |100,000|112805600|100,000| -------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 3653 ( v3653224-12 ) від 11.10.2012 }
Директор Департаменту
оперативного планування О.Андрущенко
Виконавець С.Тарабанвгору