Документ v1514225-05, поточна редакція — Прийняття від 01.08.2005

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
01.08.2005 N 15141/7/23-0187

Про надання роз'яснення щодо сплати податку
на додану вартість суднами, що прямують
на ремонт на судноремонтні
підприємства (бази) України

На виконання доручення Президента України від 19.07.2005
N 1-1/708 стосовно надання офіційного роз'яснення щодо сплати
податку на додану вартість суднами, що прямують на ремонт на
судноремонтні підприємства (бази) України, Державна податкова
адміністрація України повідомляє наступне.
Законами України від 25.03.2005 N 2505-IV ( 2505-15 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" та від
03.06.2005 N 2642-IV ( 2642-15 ) "Про внесення змін до деяких
законів України" внесено суттєві зміни до Закону України від
03.04.97 N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану
вартість" (далі - Закон). Такі зміни торкнулися і об'єкта
оподаткування податком на додану вартість та підхід до його
визначення.
Так, відповідно до пункту 3.1 статті 3 Закону ( 168/97-ВР )
об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції
платників податку: з поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться
на митній території України; ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту
або реімпорту, а також прирівняні до імпорту операції з ввезення
з-за меж митного кордону України на митну територію України
товарів (супутніх послуг) за договорами, які не передбачають
передання права власності на такі товари (майно), та в інших
випадках, передбачених Митним кодексом України ( 92-15 ); вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту
або реекспорту, а також прирівняні до експорту операції з
вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митного кордону
України за договорами, які не передбачають передання права
власності на такі товари (майно), та в інших випадках,
передбачених Митним кодексом України ( 92-15 ) (далі - МКУ).
Таким чином, з цього підпункту можна зробити висновок, що
нова редакція не містить в складі об'єкту оподаткування таких
операцій, як операції з "отримання робіт (послуг), що надаються
нерезидентами для їх використання або споживання на митній
території України" та "надання послуг (виконання робіт) для їх
споживання за межами митної території України".
Разом з цим, в пункті 1.4 статті 1 Закону ( 168/97-ВР )
наводиться поняття "поставка товарів", під якою розуміються
будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами
купівлі-продажу, міни, поставки, виконання робіт та іншими
цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав
власності на такі товари (результати робіт) за компенсацію
незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатної
поставки товарів (результатів робіт) та операції з передачі майна
орендодавцем на баланс орендаря згідно з договорами фінансової
оренди або поставки майна згідно з будь-якими договорами, умови
яких передбачають відстрочення оплати та передачу власності на
таке майно не пізніше дати останнього платежу.
Окремим дорученням Прем'єр-міністра України Тимошенко Ю.В.
від 10.06.2005 N 29961/0/1-05 рекомендовано при наданні роз'яснень
з питань застосування законодавства щодо оподаткування податком на
додану вартість операцій з давальницькою сировиною та наданні
послуг з ремонту нерезидентам керуватися позицією Міністерства
фінансів України, що викладена в листах від 07.04.2005
N 131-17000-01-18/5976 ( v0131201-05 ) та від 25.05.2005
N 31-17130-2-4/3611 ( v3611201-05 ), в яких зазначається, що
операції з поставки робіт, в результаті виконання яких створюється
матеріальний актив, не відносяться до операцій з поставки послуг.
При цьому до матеріальних активів відносяться основні фонди та
оборотні активи у будь-якому виді, що відрізняється від коштів,
цінних паперів, деривативів та нематеріальних активів. Якщо
виконання робіт, пов'язаних з ремонтом товарів, передбачає
передачу відремонтованого матеріального активу, то такі операції
відносяться до поставки товарів, а не послуг.
Товари (у випадку, що описується - це судна), що ввозяться з
метою ремонту, у тому числі для відновлення та регулювання, при
переміщенні через митний кордон України, оформляються у митному
режимі переробки на митній території України (глава 28, 34, 38 МКУ
( 92-15 ). Оскільки така операція з ввезення товарів (суден) з
метою переробки за договорами, які не передбачають передання права
власності на такі товари (майно), прирівняна до операцій з
імпортування (митний режим, відповідно до якого товари ввозяться
на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку
їх перебування на цій території та можуть використовуватися без
будь-яких митних обмежень - стаття 188 МКУ), то така операція з
ввезення підпадає під об'єкт оподаткування податком на додану
вартість. При цьому платники податку на додану вартість при
ввезенні відповідно до режиму тимчасового ввезення на митну
територію України суден з метою ремонту можуть відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 N 1524
( 1524-2004-п ) за своїм рішення надавати митним органам прості
авальовані комерційним банком векселі на суму ввізного мита та
податку на додану вартість із строком погашення, що дорівнює
строку ремонту цих товарів, але не більш як 360 днів, за умови
вивезення відремонтованих товарів за межі митної території
України.
Такі прості векселі погашаються шляхом вивезення за межі
державного кордону України товарів (майна), що були ввезені з
метою ремонту та при ввезенні оформлені в митному режимі
тимчасового ввезення на митну територію України. Операції з
вивезення товарів за межі державного кордону України за
договорами, які не передбачають передання права власності на такі
товари (майно), прирівнюються до експорту товарів (супутніх
послуг), до яких при їх вивезенні застосовується нульова ставка.
При цьому платник податку, який виконує ремонтні роботи
товарів (суден), ввезених з метою ремонту, має право на податковий
кредит виключно в частині придбаних товарів (послуг), які
використовуються в таких оподатковуваних за нульовою ставкою
операціях. Так як простий вексель погашається шляхом вивезення за
державний кордон України відремонтованих товарів (суден), то сума
податку на додану вартість, зазначена у такому простому векселі,
не може включатися до податкового кредиту платника, який виконує
ремонтні роботи.
Якщо вивезення відремонтованих суден за межі митної території
України не забезпечено у строк або ввезені з метою ремонту товари
використовуються з іншою метою, то підприємство, що видало
вексель, зобов'язане його оплатити.
Одночасно ДПА України повідомляє, що Законом України від
07.07.2005 N 2771-IV ( 2771-15 ) "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України 2005 рік" та деяких інших
законів України", який згідно з Прикінцевими положеннями набуває
чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті "Урядовий
кур'єр" N 138 від 28.07.2005), передбачено звільнення від
оподаткування податком на додану вартість операцій з тимчасового
ввезення на митну територію України та подальшого вивезення з
митної території України (а також з ввезення на митну територію
України раніше вивезеного з митної території України) товарів за
переліком, визначеним статтею 206 Митного кодексу України
( 92-15 ), та повітряних суден, які ввозяться на митну територію
України за договорами оперативного лізингу.
Крім того, підпункт 6.2.1 пункту 6.2 статті 6 Закону України
від 03.04.97 N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану
вартість" доповнено новими абзацами, відповідно до яких за
нульовою ставкою оподатковуються операції з поставки послуг, що
складаються із робіт з рухомим майном, попередньо ввезеним на
митну територію України для виконання таких робіт та вивезенням за
межі митної території України платником податку, що виконував такі
роботи, або одержувачем-нерезидентом.
Заступник Голови Б.М.Горбанськийвгору