Документ v1508665-09, поточна редакція — Прийняття від 31.12.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.12.2009 N 1508

Про рішення
щодо скарг товариства
з обмеженою відповідальністю
"ХіМеК" і товариства з обмеженою
відповідальністю "Ледум"

Відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17.10.2008 N 921 ( 921-2008-п ) (зі змінами), наказу
Міністерства економіки України від 30.01.2009 N 65 ( z0222-09 )
"Про затвердження Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до
моменту укладення договору про закупівлю" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити висновок щодо розгляду скарг товариства з
обмеженою відповідальністю "ХіМеК" і товариства з обмеженою
відповідальністю "Ледум" стосовно оскарження здійснення
Міністерством охорони здоров'я України процедур закупівель за
державні кошти устаткування медичного, хірургічного та
ортопедичного: контейнера пластикатного з інтегрованим
лейкофільтром 600/600/400/400; контейнера подвійного для крові
450/450 з розчином антикоагулянту, що містить аденін; контейнера
потрійного для крові 450/400/400 з розчином антикоагулянту, що не
містить аденін, та розчином консерванту, який містить аденін;
закритих систем пластикових контейнерів з інтегрованим
лейкофільтром згідно з оголошеннями NN 21040, 20548, 20549 та
19877 в інформаційних бюлетенях "Вісник державних закупівель"
NN 28(364)/07.2009, 27(363)/07.2009, 27(363)/07.2009 та
26(362)/07.2009, що додається.
2. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю "ХіМеК"
та товариству з обмеженою відповідальністю "Ледум" у задоволенні
скарг.
3. Міністерству охорони здоров'я України продовжити процедури
закупівель відповідно до вимог законодавства з урахуванням
затвердженого висновку.
4. Відділу скарг та контролю у сфері державних закупівель
довести цей наказ до відома товариства з обмеженою
відповідальністю "ХіМеК", товариства з обмеженою відповідальністю
"Ледум", Міністерства охорони здоров'я України і Державного
казначейства України протягом п'яти робочих днів з дня його
прийняття.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
31.12.2009 N 1508

ВИСНОВОК
щодо розгляду скарг товариства
з обмеженою відповідальністю "ХіМеК"
і товариства з обмеженою відповідальністю
"Ледум" стосовно оскарження здійснення Міністерством
охорони здоров'я України процедур закупівель
за державні кошти устаткування медичного,
хірургічного та ортопедичного: контейнера
пластикатного з інтегрованим лейкофільтром
600/600/400/400; контейнера подвійного
для крові 450/450 з розчином антикоагулянту,
що містить аденін; контейнера потрійного
для крові 450/400/400 з розчином антикоагулянту,
що не містить аденін, та розчином консерванту,
який містить аденін; закритих систем
пластикових контейнерів
з інтегрованим лейкофільтром

За результатом розгляду скарг товариства з обмеженою
відповідальністю "ХіМеК" (далі - Скаржник 1) стосовно організації
та здійснення Міністерством охорони здоров'я України процедур
закупівель за державні кошти устаткування медичного, хірургічного
та ортопедичного: контейнера пластикатного з інтегрованим
лейкофільтром 600/600/400/400; контейнера подвійного для крові
450/450 з розчином антикоагулянту, що містить аденін; контейнера
потрійного для крові 450/400/400 з розчином антикоагулянту, що не
містить аденін, та розчином консерванту, який містить аденін;
закритих систем пластикових контейнерів з інтегрованим
лейкофільтром і скарг товариства з обмеженою відповідальністю
"Ледум" (далі - Скаржник 2) стосовно організації та здійснення
Міністерством охорони здоров'я України (далі - Замовник) процедур
закупівель за державні кошти устаткування медичного, хірургічного
та ортопедичного: контейнера пластикатного з інтегрованим
лейкофільтром 600/600/400/400; контейнера подвійного для крові
450/450 з розчином антикоагулянту, що містить аденін; закритих
систем пластикових контейнерів з інтегрованим лейкофільтром на
підставі наданих Скаржниками матеріалів, з урахуванням пояснень
уповноважених представників Скаржників під час розгляду скарги
установлено.
1. Абзацом третім пункту 3 Положення про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 ( 921-2008-п ) (зі
змінами) (далі - Положення), передбачено, що предмет закупівлі
товарів і послуг визначається замовником згідно з підпунктами 15 і
22 пункту 2 цього Положення та на основі Державного класифікатора
продукції та послуг ДК 016-97 ( v1822217-97, v2822217-97,
v3822217-97, v5822217-97 ) за показником п'ятого знака
(класифікаційне угруповання "категорія") із зазначенням у дужках
конкретної назви товару чи послуги. Згідно з оголошеннями NN 21040, 20549, 20548 в інформаційних
бюлетенях "Вісник державних закупівель" N 28(364) від 30. 07.2009,
27(363) від 06.07.2009, 27(363) від 06.07.2009, Замовником
визначено предмет закупівлі: устаткування медичне, хірургічне та
ортопедичне, із зазначенням у дужках конкретної назви товару:
контейнер пластикатний з інтегрованим лейкофільтром
600/600/400/400; контейнер потрійний для крові 450/400/400 з
розчином антикоагулянту, що не містить аденін, та розчином
консерванту, що містить аденін; контейнер подвійний для крові
450/450 з розчином антикоагулянту, що містить аденін. Відповідно до підпункту 4 пункту 38 Положення ( 921-2008-п )
тендерна документація повинна містити: відповідну технічну
специфікацію, плани, креслення, малюнки, описи предмета закупівлі.
При цьому технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи
описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, повинні
містити: детальний опис товарів, робіт чи послуг, що закуповуються
з викладенням об'єктивних технічних та якісних характеристик;
вимоги щодо технічних характеристик функціонування предмета
закупівлі у разі, коли опис скласти неможливо або коли доцільнішим
є наведення таких показників; посилання на стандартні
характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію товарів,
робіт чи послуг, що закуповуються, з використанням чинних
міжнародних або національних стандартів, норм та правил. Технічна
специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну
марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі,
джерело його походження або виробника. У разі коли таке посилання
є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент". Тендерні документації на закупівлю устаткування медичного,
хірургічного та ортопедичного (контейнер пластикатний з
інтегрованим лейкофільтром 600/600/400/400; контейнер потрійний
для крові 450/400/400 з розчином антикоагулянту, що не містить
аденін, та розчином консерванту, що містить аденін; контейнер
подвійний для крові 450/450 з розчином антикоагулянту, що містить
аденін), затверджені рішеннями тендерного комітету Замовника від
23.06.2009 (протокол N 22) (у редакції, затвердженій на засіданні
09.09.2009 N 35) (далі - тендерні документації), не містять
технічних специфікацій. Крім того, пунктом 7 кожної тендерної
документації встановлені основні вимоги до предмета закупівлі, які
містять викладення об'єктивних технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі. При цьому Скаржником 1 не доведено та документально не
підтверджено, що визначення Замовником предмета закупівлі
призводить до порушення принципів державної закупівлі та
дискримінації учасників.
2. Пунктами 7.1 тендерних документацій та тендерної
документації на закупівлю устаткування медичного, хірургічного та
ортопедичного (закриті системи пластикових контейнерів з
інтегрованим лейкофільтром), затвердженої рішенням тендерного
комітету Замовника від 16.06.2009 N 20 (у редакції, затвердженій
на засіданні 09.09.2009, протокол N 35) передбачено, що кожен
контейнер (система) для заготівлі крові та її компонентів повинен
мати групову упаковку та індивідуальну стерильну упаковку. При цьому Скаржником 1 не обґрунтовано і не доведено, що
вимога, зазначена Замовником у пунктах 7.1 тендерних документацій,
є зайвою та необґрунтованою.
3. Пунктами 7.1 тендерних документацій на закупівлю
устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного (контейнера
пластикатного з інтегрованим лейкофільтром 600/600/400/400);
закриті системи пластикових контейнерів з інтегрованим
лейкофільтром), затверджених рішеннями тендерного комітету
Замовника від 16.06.2009 N 20, від 23.06.2009 (протокол N 22) (у
редакції, затвердженій на засіданні 09.09.2009, протокол N 35),
встановлено, що контейнер для крові 600/600/400/400 (системи)
повинен бути обладнаний вбудованим лейкоцитарним фільтром, що
забезпечує фільтрацію цільної донорської крові до розподілу на
компоненти; фільтр, зокрема, повинен забезпечувати абсорбцію
анафілотоксинів, хемокинів не менше ніж на 80 відсотків. Разом з тим Скаржником 1 документально не підтверджено і не
доведено, що визначені Замовником у пунктах 7.1 тендерних
документацій вимоги повинні бути вилучені з тендерних
документацій.
4. Крім того, Скаржниками не доведено, що контейнери
пластикатні з інтегрованим лейкофільтром 600/600/400/400 та
контейнер подвійний для крові 450/450 не зареєстровані у
встановленому законом порядку, не внесені до Державного реєстру
медичної техніки та виробів медичного призначення і не дозволені
для застосування у медичній практиці в Україні, та не надано
відповідного документального підтвердження.
5. Пунктом 86 Положення ( 921-2008-п ) передбачено, що до
укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення
замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи
бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, замовнику
або уповноваженому органу. Згідно з інформацією, зазначеною у скаргах, Скаржником 2
подано до Замовника 04.11.2009 скарги на вищезазначені процедури
закупівель. Відповідно до пункту 89 Положення ( 921-2008-п ) Замовник
приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги
обґрунтоване рішення. Згідно з пунктом 91 Положення ( 921-2008-п ) примірник
рішення за результатами розгляду скарги замовник протягом п'яти
робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав
скаргу, і Державному казначейству (обслуговуючому банку). При цьому Скаржником 2 документально не підтверджено, не
обґрунтовано та не доведено, що Замовником здійснено розгляд скарг
з порушенням вимог Положення ( 921-2008-п ) щодо розгляду скарг. Ураховуючи викладене, Скаржниками не доведено порушення
Замовником установленого порядку проведення процедури закупівлі,
що призвели до дискримінації Скаржників. Відповідно до пунктів 89 і 90 Положення ( 921-2008-п ),
пункту 13 Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту
укладення договору про закупівлю, затвердженого наказом
Міністерства економіки України від 30.01.2009 N 65 ( z0222-09 ),
та з урахуванням зазначеного скарги товариства з обмеженою
відповідальністю "ХіМеК" і товариства з обмеженою відповідальністю
"Ледум" не задоволено.
Начальник відділу скарг
та контролю у сфері
державних закупівель В.С.Суховавгору