Про державне майно, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком", але перебуває на його балансі
Фонд державного майна, Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ, Форма типового документа, Склад колегіального органу від 18.10.20111497/283
Документ v1497224-11, поточна редакція — Редакція від 22.06.2015, підстава - v0895224-15

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2011 N 1497/283

Про державне майно, що не увійшло
до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком",
але перебуває на його балансі
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 676/217 ( v0676224-12 ) від 15.05.2012
N 3074/352 ( v3074224-12 ) від 04.07.2012
N 3408/476 ( v3408224-12 ) від 30.08.2012
N 3621/559 ( v3621224-12 ) від 04.10.2012
N 3851/660 ( v3851224-12 ) від 20.11.2012
N 463/191 ( v0463224-13 ) від 08.04.2013
N 2220/505 ( v2220224-13 ) від 06.09.2013
N 895/345 ( v0895224-15 ) від 22.06.2015 }

Відповідно до Законів України "Про управління об'єктами
державної власності" ( 185-16 ), "Про Фонд державного майна
України" ( 4107-17 ), "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ), з метою забезпечення реалізації вимог розпорядження
Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 N 902 ( 902-2011-р )
"Питання управління державним майном, що не увійшло до статутного
капіталу ПАТ "Укртелеком", але перебуває на його балансі" та
здійснення контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу
пакета акцій ПАТ "Укртелеком" від 11.03.2011 N КПП-582
Н А К А З У Є М О: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 676/217 ( v0676224-12 ) від 15.05.2012 }
1. Фонду державного майна (далі - Фонд) у тижневий строк
звернутись до товариства з обмеженою відповідальністю "ЕСУ"
та публічного акціонерного товариства "Укртелеком" стосовно:
надання у місячний строк акціонерним товариством до Фонду
і Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України (далі - Адміністрація) переліку державного
майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком", але
перебуває на його балансі (далі - державне майно), складеного
відповідно до Класифікатора державного майна, затвердженого
наказом Фонду від 15.03.2006 N 461 ( v0461224-06 ), на підставі
описів інвентаризації державного майна, проведеної станом
на 30.09.2011, за формою N 2б "Відомості про державне майно",
затвердженою наказом Фонду від 03.02.2006 N 197 ( z0380-06 );
забезпечення доступу до державного майна для проведення
перевірки наявності такого майна відповідно до зазначеного
в абзаці другому цього пункту наказу переліку.
2. Утворити спільну комісію Фонду та Адміністрації з питань
державного майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ
"Укртелеком", але перебуває на його балансі (далі - спільна
комісія), у складі, наведеному у додатку 1. { Пункт 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 676/217
( v0676224-12 ) від 15.05.2012; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 895/345 ( v0895224-15 ) від
22.06.2015 }
3. Під головуванням заступників начальників регіональних
відділень Фонду утворити територіальні комісії з питань державного
майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком", але
перебуває на його балансі (далі - територіальні комісії), у
паритетній чисельності представників Фонду і Адміністрації та у
посадовому складі, наведеному у додатку 2. { Абзац перший пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
N 3074/352 ( v3074224-12 ) від 04.07.2012, N 895/345
( v0895224-15 ) від 22.06.2015 }
Керівникам регіональних відділень Фонду та регіональних
органів Адміністрації протягом трьох робочих днів після видання
цього наказу сформувати персональний склад територіальних комісій.
Головам територіальних комісій за письмовою згодою керівників
територіальних органів Фонду та Адміністрації у разі необхідності
додатково залучати до роботи працівників цих органів. { Пункт 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 676/217
( v0676224-12 ) від 15.05.2012 }
4. Департаменту з питань управління державним майном та
орендних відносин Фонду:
протягом 10 робочих днів з дати видання цього наказу на
підставі наданого ПАТ "Укртелеком" переліку державного майна, що
не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком", але перебуває
на його балансі, складеного за результатами інвентаризації станом
на 30.09.2011, сформувати у розрізі областей переліки державного
майна, що не увійшло до статутного капіталу цього товариства, але
перебуває на його балансі станом на 30.09.2011 (далі - переліки
майна станом на 30.09.2011), та надіслати їх територіальним
комісіям;
направити територіальним комісіям у розрізі областей переліки
державного майна, яке відноситься до сфери управління
Адміністрації та Фонду, затверджені спільним наказом Адміністрації
та Фонду від 12 грудня 2012 р. N 3975/724. { Пункт 4 в редакції Наказів Фонду державного майна N 676/217
( v0676224-12 ) від 15.05.2012, N 895/345 ( v0895224-15 ) від
22.06.2015 }
5. Територіальним комісіям, утвореним згідно з пунктом 3
цього наказу, у 30-денний строк з дати отримання переліків майна,
які зазначені у пункті 4 цього наказу:
за результатами опрацювання переліків, зазначених у п. 4
цього наказу, скласти переліки майна, яке включено до переліку
майна станом на 30.09.2011 та не віднесено до сфери управління
Фонду або Адміністрації;
провести роботу щодо встановлення наявності державного майна,
включеного до переліків згідно з абзацом другим цього пункту
наказу;
за результатами проведеної роботи надати до Фонду та
Адміністрації відомості про державне майно, згідно з формою,
наведеною у додатку 4. { Пункт 5 в редакції Наказів Фонду державного майна N 676/217
( v0676224-12 ) від 15.05.2012, N 895/345 ( v0895224-15 ) від
22.06.2015 }
6. У разі, якщо відомості про державне майно становлять
державну таємницю або це майно знаходиться на об'єкті, доступ на
який потребує допуску до державної таємниці, встановлення
наявності такого майна проводиться виключно членами відповідної
територіальної комісії, які мають відповідну форму допуску до
державної таємниці. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Фонду державного майна N 895/345 ( v0895224-15 )
від 22.06.2015 }
За обґрунтованою пропозицією голови територіальної комісії,
погодженою із спільною комісією, до складу відповідною
територіальної комісії може залучатись представник центрального
апарату Фонду, який має відповідну форму допуску до державної
таємниці.
Відомості про державне майно, складені за результатами такої
роботи, повинні містити тільки дані, що не становлять державної
таємниці, та бути затверджені керівником відповідного
територіального органу Держспецзв'язку. { Абзац третій пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
N 895/345 ( v0895224-15 ) від 22.06.2015 } { Наказ доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Фонду державного
майна N 3074/352 ( v3074224-12 ) від 04.07.2012}
7. Фонду та Адміністрації у місячний строк після отримання
зазначених у пункті 5 цього наказу відомостей підготувати для
затвердження переліки державного майна, яке буде віднесено до
сфери управління відповідно Фонду та Адміністрації. { Пункт в редакції Наказів Фонду державного майна N 676/217
( v0676224-12 ) від 15.05.2012, N 895/345 ( v0895224-15 ) від
22.06.2015 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна N 895/345 ( v0895224-15 ) від 22.06.2015 }

8. Уповноважити Фонд надавати роз'яснення щодо складання
переліку державного майна згідно з пунктом 1 цього наказу.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Фонду та першого заступника Голови
Держспецзв'язку. { Пункт в редакції Наказу Фонду державного майна N 676/217
( v0676224-12 ) від 15.05.2012 }

Голова Фонду О.Рябченко
Голова Держспецзв'язку Л.Нетудихата

Додаток N 1

СКЛАД
комісії Фонду державного майна України
та Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України з питань державного майна,
що не увійшло до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком",
але перебуває на його балансі

Співголови комісії:
Горяйнов - директор Департаменту координації
Михайло Геннадійович розробки та виконання програмних
документів, оцінки та розпорядження
об'єктами державної власності Фонду
державного майна;
Корнейко - заступник Голови Держспецзв'язку;
Олександр Васильович
Члени комісії:
Асілова - помічник заступника Голови Фонду
Ніна Яківна державного майна;
Гнідковська - начальник відділу забезпечення
Світлана Петрівна функціонування прикладних програмних
систем Фонду державного майна;
Грицай - заступник начальника Управління з питань
Микола Володимирович розпорядження об'єктами державної
власності Фонду державного майна;
Курінной - начальник відділу методологічного
Євгеній Іванович забезпечення розпорядження об'єктами
державної власності Фонду державного
майна;
Яцура - заступник начальника 2 управління
Федір Васильович Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держспецзв'язку;
Мусієнко - начальник Управління з питань
Оксана Олексіївна розпорядження об'єктами державної
власності Фонду державного майна;
Кульчицький - заступник директора Департаменту логістики
Святослав Борисович Адміністрації Держспецзв'язку;
Сірик - заступник директора Департаменту
Людмила Вадимівна організації урядового зв'язку
Адміністрації Держспецзв'язку;
Федорів - заступник начальника Юридичного
Сергій Михайлович управління Адміністрації
Держспецзв'язку;
Черната - начальник Мобілізаційного відділу
Олег Михайлович Адміністрації Держспецзв'язку.
{ Додаток 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 676/217
( v0676224-12 ) від 15.05.2012; із змінами, внесеними згідно з
Наказами Фонду державного майна N 3408/476 ( v3408224-12 ) від
30.08.2012, N 3621/559 ( v3621224-12 ) від 04.10.2012, N 3851/660
( v3851224-12 ) від 20.11.2012, N 463/191 ( v0463224-13 ) від
08.04.2013, N 2220/505 ( v2220224-13 ) від 06.09.2013, N 895/345
( v0895224-15 ) від 22.06.2015 }

Додаток N 2

СКЛАД
територіальних комісій з питань
державного майна, що не увійшло до статутного
капіталу ПАТ "Укртелеком", але перебуває
на його балансі

Вінницька, Волинська, Дніпропетровська,
Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька,
Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська,
Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська,
Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська,
Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька,
Чернігівська область та АР Крим
Голова комісії - заступник начальника регіонального відділення
ФДМУ по відповідній області
Члени комісії: - працівники регіонального відділення Фонду по
відповідній області у паритетній чисельності з
представниками Держспецзв'язку (за рішенням
начальника регіонального відділення ФДМУ)
- заступник начальника Управління Держспецзв'язку
в зазначеній області
- заступник начальника (старший інженер)
1 відділу Управління Держспецзв'язку
- начальник сектору (старший інженер)
ШДЗ Управління Держспецзв'язку
в зазначеній області
- начальник сектору ГМТЗ Управління
Держспецзв'язку в зазначеній області
- інженер-технік 1 відділу Управління
Держспецзв'язку в зазначеній області
Київська область
Голова комісії - заступник начальника регіонального відділення
ФДМУ по Київській області
Члени комісії: - працівники регіонального відділення ФДМУ по
Київській області у паритетній чисельності з
представниками Держспецзв'язку (за рішенням
начальника регіонального відділення ФДМУ)
- заступник начальника Головного управління
урядового зв'язку Держспецзв'язку
- начальник 3 відділу 2 Управління Головного
управління урядового зв'язку Держспецзв'язку
- начальник 5 відділу 1 Управління Головного
управління урядового зв'язку Держспецзв'язку
- начальник 4 відділу 4 Управління Головного
управління урядового зв'язку Держспецзв'язку
- заступник начальника відділу ГМТЗ Управління
Головного управління урядового зв'язку
Держспецзв'язку
м. Київ
Голова комісії - заступник начальника регіонального відділення
ФДМУ по м. Києву
Члени комісії: - працівники регіонального відділення ФДМУ по
м. Києву у паритетній чисельності з
представниками Держспецзв'язку
(за рішенням начальника
регіонального відділення ФДМУ)
- заступник начальника Головного управління
урядового зв'язку Держспецзв'язку
- начальник 5 відділу 1 Управління Головного
управління урядового зв'язку Держспецзв'язку
- начальник 4 відділу 4 Управління Головного
управління урядового зв'язку Держспецзв'язку
- заступник начальника 1 відділу 1 Управління
Головного управління урядового зв'язку
Держспецзв'язку
- заступник начальника відділу ГМТЗ Управління
Головного управління урядового зв'язку
Держспецзв'язку.
{ Додаток 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 676/217
( v0676224-12 ) від 15.05.2012; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 895/345 ( v0895224-15 ) від
22.06.2015 }

{ Додаток 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 3074/352 ( v3074224-12 ) від 04.07.2012 }

Додаток N 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
начальник Регіонального
відділення ФДМУ
по ____________ області
начальник Управління
Держспецзв'язку
у _____________ області

ВІДОМОСТІ
про державне майно, що не увійшло
до статутного капіталу ПАТ "Укртелеком",
але перебуває на його балансі,
складені за результатами роботи
територіальною комісією з державного майна
по ___________________ області
_____________________________________
(категорія - рухоме, нерухоме)

Ідентифікаційний код ЄРДПОУ балансоутримувача
Повне найменування
Місцезнаходження
Відомості про наявне державне майно
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код та | Інвентарний | Поточний |Назва| Рік |Попередній| Поточний |Місцезна-| Розмір | Розмір/ |Одиниця |Наявність| Дані про державну | Технічний |Пропозиції|Примітка| |з/п| назва майна | номер майна |інвентарний|майна| введення в | балансо- | балансо- |ходження |земельної| площа |виміру |технічної| реєстрацію на право | стан за | щодо | | | | відповідно до | станом на |номер майна| |експлуатацію|утримувач | утримувач | майна | ділянки/|об'єкта,(*)| пог.м/ | докумен-| власності(*) |результатами| органу | | | | класифікатора |01.04.2000 р.| станом на | | |станом на | станом на | | площа | |кв.м/шт.| тації/ | |візуального |управління| | | | державного | | 01.04.2012| | |2001 р. та|01.04.2012 р.| |забудови,| | |технічних| | огляду(*) | | | | | майна | | | | |(1999 р.) | | | кв.м(*) | | |паспортів| | | | | |---+---------------+-------------+-----------+-----+------------+----------+-------------+---------+---------+-----------+--------+---------+--------------------------+------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | |назва| назва | дата |серія| | | | | | | | | | | | | | | | | |доку-|органу,|видачі| та | | | | | | | | | | | | | | | | | |мента| який |доку- |номер| | | | | | | | | | | | | | | | | | | видав |мента |доку-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | доку- | |мента| | | | | | | | | | | | | | | | | | | мент | | | | | | |---+---------------+-------------+-----------+-----+------------+----------+-------------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----+-------+------+-----+------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |---+---------------+-------------+-----------+-----+------------+----------+-------------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----+-------+------+-----+------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------+-------------+-----------+-----+------------+----------+-------------+---------+---------+-----------+--------+---------+-----+-------+------+-----+------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) для об'єктів нерухомості.
Голова територіальної комісії ___________________________________
Члени територіальної комісії ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
{ Додаток 4 в редакції Наказу Фонду державного майна N 676/217
( v0676224-12 ) від 15.05.2012; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 895/345 ( v0895224-15 ) від
22.06.2015 }вгору