Документ v1494731-14, поточна редакція — Редакція від 10.08.2016, підстава - v0234774-16

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2014  № 1494

Про прийняття європейських та міжнародних нормативних документів як національних стандартів України, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Українського
науково-дослідного і навчального центру
проблем стандартизації, сертифікації та якості
№ 234 від 10.08.2016}

Відповідно до Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та на виконання статті 56 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII, НАКАЗУЮ:

1. Прийняти європейські та міжнародні нормативні документи як національні стандарти України методом підтвердження, наведені в додатку 1, з набранням чинності з 01.01.2016.

2. Прийняти зміни до національних стандартів України методом підтвердження, наведені в додатку 2, з набранням чинності з 01.01.2016.

3. Скасувати з 01.01.2016 національні стандарти України, наведені в додатку 3.

4. Скасувати з 01.01.2016 міждержавні стандарти в Україні, наведені в додатку 4.

5. Департаменту технічного регулювання та метрології оприлюднити переліки національних стандартів України та змін до національних стандартів України, прийнятих цим наказом, скасованих національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України.

6. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" опублікувати інформацію про прийняті цим наказом національні стандарти України та зміни до національних стандартів України, скасовані національні стандарти України та міждержавні стандарти в Україні, підтверджувальні повідомлення в наступному номері щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Веремія І.Г.

Міністр
економічного розвитку
і торгівлі УкраїниА. АбромавичусДодаток 1
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
30.12.2014 № 1494

Позначення національних стандартів України

Назва національних стандартів України

Позначення європейських та міжнародних нормативних документів

Ступінь відповідності згідно з ДСТУ 1.7:2001

1

2

3

4

ДСТУ CEN ISO/TS 6579-2:2014

Мікробіологія харчових продуктів і комбікормів. Горизонтальний метод виявлення, підрахування та серотипування Salmonella Частина 2. Визначення найбільш ймовірної кількості
- Вперше

CEN ISO/TS 6579-2:2012

IDT

ДСТУ CEN ISO/TS 13136:2014

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Виявляння харчових патогенів методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу. Горизонтальний метод виявлення токсин-продукуючих Escherichia coli (STBC) та виявлення серогруп O157, O111, O26, O103 та O145
- Вперше

CEN ISO/TS 13136:2012

IDT

ДСТУ CEN ISO/TS 15216-1:2014

Мікробіологія харчових продуктів і комбікормів. Горизонтальний метод для визначення вірусу гепатиту A і норовірусів у продуктах харчування, використовуючи ЗТ-ПЛР в режимі реального часу. Частина 1. Кількісний метод
- Вперше

CEN ISO/TS 15216-1:2013

IDT

ДСТУ CEN ISO/TS 15216-2:2014

Мікробіологія харчових продуктів і комбікормів. Горизонтальний метод для визначення вірусу гепатиту A і норовірусів у продуктах харчування, використовуючи ЗТ-ПЛР в режимі реального часу. Частина 2. Part 2. Метод якісного виявлення
- Вперше

CEN ISO/TS 15216-2:2013

IDT

ДСТУ CEN ISO/TS 17665-2:2014

Стерилізація медичних виробів. Вологий жар. Частина 2. Настанова із застосування ISO 17665-1
- Вперше

CEN ISO/TS 17665-2:2009

IDT

ДСТУ CEN ISO/TS 17919:2014

Мікробіологія харчового ланцюга. Полімерна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення харчових патогенів. Виявлення ботулізму типів A, B, E і F нейротоксину, який продукує клостридія
- Вперше

CEN ISO/TS 17919:2013

IDT

ДСТУ CEN/TR 14383-2:2014

Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 2. Місцеве планування
- Вперше

CEN/TR 14383-2:2007

IDT

ДСТУ CEN/TR 14383-5:2014

Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 5. Автозаправні станції
- Вперше

CEN/TR 14383-5:2010

IDT

ДСТУ CEN/TR 14383-7:2014

Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 7. Проектування та управління об'єктами громадського транспорту
- Вперше

CEN/TR 14383-7:2009

IDT

ДСТУ CEN/TR 14383-8:2014

Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 8. Захист будівель та місць забудови від кримінальних атак автотранспортними засобами
- Вперше

CEN/TR 14383-8:2009

IDT

ДСТУ CEN/TR 14568:2014

Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Тлумачення положень EN 54-2:1997
- Вперше

CEN/TR 14568:2003

IDT

ДСТУ CEN/TR 15276-1:2014

Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробувань
- Вперше

CEN/TR 15276-1:2009

IDT

ДСТУ CEN/TR 15276-2:2014

Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогасіння. Частина 2. Проектування, монтування та технічне обслуговування
- Вперше

CEN/TR 15276-2:2009

IDT

ДСТУ CEN/TR 16705:2014

Захист периметру. Методологія класифікації виконання
- Вперше

CEN/TR 16705:2014

IDT

ДСТУ CEN/TS 15231:2014

Відкритий зв'язок передавання даних у засобах автоматизації, контролювання та управління будівлями. Складання карт між Lonworks і BACnet
- Вперше

CEN/TS 15231:2006

IDT

ДСТУ CEN/TS 15379:2014

Управління будівлями. Термінологія та сфера застосування послуг
- Вперше

CEN/TS 15379:2006

IDT

ДСТУ CEN/TS 15810:2014

Графічні позначення для використання інтегрованого устаткований автоматизації будівель
- Вперше

CEN/TS 15810:2008

IDT

ДСТУ CEN/TS 16595:2014

Хімічна, біологічна, радіологічна та ядерна оборона. Оцінка уразливості та захист людей від ризику небезпеки
- Вперше

CEN/TS 16595:2013

IDT

ДСТУ CLC/TR 50090-9-2:2014

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 9-2. Вимога до монтажу. Інспектування та випробування змонтованих ЖБЕС
- Вперше

CLC/TR 50090-9-2:2007

IDT

ДСТУ CLC/TR 50456:2014

Системи тривожної сигналізації. Керівництво з досягнення відповідності директивам ЄС для устатковання систем тривожної сигналізації
- Вперше

CLC/TR 50456:2008

IDT

ДСТУ CLC/TR 50491-6-3:2014

Загальні вимоги до житлово-будівельних електронних систем (ЖБЕС) та автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 6-3. Монтаж ЖБЕС. Оцінювання та визначення рівнів
- Вперше

CLC/TR 50491-6-3:2011

IDT

ДСТУ CLCYTR 50515:2014

Перелік інтерпретацій до чинних стандартів серії "Системи тривожної сигналізації"
- Вперше

CLC/TR 50515:2008

IDT

ДСТУ CLC/TR 50531:2014

Системи тривожної сигналізації. Терміни та визначення понять
- Вперше

CLC/TR 50531:2009

IDT

ДСТУ CLC/TR 50552:2014

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Система відкритого зв'язку. Медіум інтерфейс з витою парою Класу 1
- Вперше

CLC/TR 50552:2010

IDT

ДСТУ CLC/TS 50131-11:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 11. Пристрої нападу
- Вперше

CLC/TS 50131-11:2012
CLOTS 50131-11:2012/IS1:2014

IDT

ДСТУ CLC/TS 50131-2-10:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-10. Сповіщувачі охоронні контактні блокування
- Вперше

CLC/TS 50131-2-10:2014

IDT

ДСТУ CLC/TS 50131-2-8:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-8. Сповіщувачі охоронні ударні
- Вперше

CLC/TS 50131-2-8:2012
CLC/TS 50131-2-8:2012/IS1:2014

IDT

ДСТУ CLC/TS 50131-5-4:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 5-4. Випробування системи на сумісність усталювання систем охоронної сигналізації, що розташовано у контрольованих приміщеннях
- Вперше

CLC/TS 50131-5-4:2012

IDT

ДСТУ CLC/TS 50131-7:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 7. Правила застосування
- На заміну ДСТУ IEC 60839-1-4-2001

CLC/TS 50131-7:2010

IDT

ДСТУ CLC/TS 50131-9:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 9. Перевірка тривожного сповіщення. Методи та принципи
- Вперше

CLC/TS 50131-9:2014

IDT

ДСТУ CLC/TS 50134-7:2014

Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 7. Правила застосування
- Вперше

CLC/TS 50134-7:2003

IDT

ДСТУ CLC/TS 50136-7:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 7. Правила застосування
- Вперше

CLC/TS 50136-7:2004

IDT

ДСТУ CLC/TS 50136-9:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 9. Вимоги до загального протоколу для передавання тривожних сповіщень з використанням Інтернет протоколу
- Вперше

CLC/TS 50136-9:2013

IDT

ДСТУ CLC/TS 50398:2014

Системи тривожної сигналізації. Комбіновані та інтегровані системи тривожної сигналізації. Загальні вимоги
- Вперше

CLC/TS 50398:2009

IDT

ДСТУ CLC/TS 50560:2014

Рамкова угода щодо вимог до характеристик
- Вперше

CLC/TS 50560:2014

IDT

ДСТУ CR 10299:2014

Керівні вказівки щодо розроблення стандартних методів хвильодисперсійної рентгенофлуоресцентої спектрометрії
- Вперше

CR 10299:1998

IDT

ДСТУ CR 10316:2014

Оптичний емісійний аналіз низьколегованих сталей (стандартний метод). Керівні вказівки щодо розробки стандартного методу оптичної емісійної спектрометрії
- Вперше

CR 10316:2001

IDT

ДСТУ CR 10320:2014

Оптичний емісійний аналіз низьколегованих сталей (стандартний метод). Метод визначення C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni та Cu
- Вперше

CR 10320:2004

IDT

ДСТУ CR 10321:2014

Хімічний аналіз матеріалів на основі заліза. Рекомендації щодо розроблення стандартних методів аналізування з використанням полум'яної атомно-абсорбційної спектрометрії для хімічного аналізування чавуну та сталі
- Вперше

CR 10321:2003

IDT

ДСТУ CR 10322:2014

Хімічний аналіз матеріалів на основі заліза. Керівні вказівки щодо застосування полум'яної атомно-абсорбційної спектрометрії в стандартних методах хімічного аналізування чавуну та сталі
- Вперше

CR 10322:2003

IDT

ДСТУ CWA 50487:2014

Розумний будинок. Кодекс усталеної практики
- Вперше

CWA 50487:2005
CWA 50487:2005/corrigendum Jan. 2006

IDT

ДСТУ EN 2:2014

Класифікація пожеж
- Вперше

EN 2:1992
EN2:1992/A1:2004

IDT

ДСТУ EN 54-1:2014

Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Вступ
- На заміну ДСТУ EN 54-1:2003

EN 54-1:2011

IDT

ДСТУ EN 179:2014

Будівельна фурнітура. Пристрої запасного виходу для використання на шляхах евакуації, що приводяться в дію рукояткою важеля або нажимним майданчиком. Вимоги та методи випробування
- Вперше

EN 179:2008

IDT

ДСТУ EN 1047-1:2014

Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на вогнестійкість. Частина 1. Шафи та дискетні вставки для безпечного зберігання носіїв інформації
- Вперше

EN 1047-1:2005

IDT

ДСТУ EN 1047-2:2014

Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на вогнестійкість. Частина 2. Сховища та контейнери для безпечного зберігання носіїв інформації
- Вперше

EN 1047-2:2009+A1:2013

IDT

ДСТУ EN 1125:2014

Будівельна фурнітура. Пристрої виходу паніки для використання на шляхах евакуації, що приводяться в дію горизонтальною штангою. Вимоги та методи випробування
- Вперше

EN 1125:2008

IDT

ДСТУ EN 1143-1:2014

Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та ATM сейфи
- На заміну ДСТУ 4012-1:2005

EN 1143-1:2012

IDT

ДСТУ EN 1143-2:2014

Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи
- На заміну ДСТУ 4012.2:2006

EN 1143-2:2014

IDT

ДСТУ EN 1300:2014

Засоби безпечного зберігання. Заміси високої безпеки. Вимоги, класифікація та методи випробувань на опір зламуванню та несанкціонованому відмиканню
- На заміну ДСТУ 4012.3:2007

EN 1300:2013

IDT

ДСТУ EN 1303:2014

Будівельна фурнітура. Циліндрові механізми для замків. Технічні вимоги та методи випробування
- На заміну ДСТУ prEN 1303:2004

EN 1303:2005
EN 1303:2005/AC:2008

IDT

ДСТУ EN 1434-1:2014

Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги
- На заміну ДСТУ EN 1434-1:2006

EN 1434-1:2007

IDT

ДСТУ EN 1434-2:2014

Теплолічильники. Частина 2. Вимоги до конструкції
- На заміну ДСТУ EN 1434-2:2006

EN 1434-2:2007
EN 1434-2:2007/AC:2007

IDT

ДСТУ EN 1434-4:2014

Теплолічильники. Частина 4. Випробування для затвердження типу
- На заміну EN 1434-4:2006

EN 1434-4:2007
EN 1434-4:2007/AC:2007

IDT

ДСТУ EN 1434-5:2014

Теплолічильники. Частина 5. Первинна повірка
- На заміну ДСТУ EN 1434-5:2006

EN 1434-5:2007

IDT

ДСТУ EN 1434-6:2014

Теплолічильники. Частина 6. Монтаж, уведення в експлуатацію, контроль в експлуатації та технічне обслуговування
- На заміну ДСТУ EN 1434-6:2006

EN 1434-6:2007

IDT

ДСТУ EN 1568-1:2014

Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною середньої кратності, що подається на поверхню
- Вперше

EN 1568-1:2008
EN 1568-1:2008/AC:2010

IDT

ДСТУ EN 1568-2:2014

Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 2. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною високої кратності, що подається на поверхню
- Вперше

EN 1568-2:2008
EN 1568-2:2008/AC:2010

IDT

ДСТУ EN 1568-3:2014

Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню
- Вперше

EN 1568-3:2008
EN 1568-3:2008/AC:2010

IDT

ДСТУ EN 1568-4:2014

Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 4. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню
- Вперше

EN 1568-4:2008
EN 1568-4:2008/AC:2010

IDT

ДСТУ EN 1627:2014

Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Класифікація та технічні вимога
- На заміну ДСТУ ENV 1627:2004

EN 1627:2011

IDT

ДСТУ EN 1628:2014

Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до статичного навантажування
- На заміну ДСТУ ENV 1628:2005

EN 1628:2011

IDT

ДСТУ EN 1629:2014

Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до динамічного навантажування
- На заміну ДСТУ ENV 1629:2005

EN 1629:2011

IDT

ДСТУ EN 1630:2014

Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до спроб ручного зламування
- На заміну ДСТУ ENV 1630:2005

EN 1630:2011

IDT

ДСТУ EN 1670:2014

Будівельна фурнітура. Стійкість до корозії. Вимоги та методи випробування
- Вперше

EN 1670:2007
EN 1670:2007/AC:2007

IDT

ДСТУ EN 1866-1:2014

Вогнегасники пересувні. Частина 1. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань
- Вперше

EN 1866-1:2007

IDT

ДСТУ EN 1906:2014

Будівельна фурнітура. Рукоятки важелю та кноб-фурнітура. Вимоги та методи випробування
- Вперше

EN 1906:2012

IDT

ДСТУ EN 10058:2014

Гарячекатані штабові прутки зі сталі загального призначення. Розміри та граничні відхили розмірів і форми
- Вперше

EN 10058:2003

IDT

ДСТУ EN 10059:2014

Прутки квадратні гарячекатані загального призначення. Розміри і допуски на форму та розміри
- Вперше

EN 10059:2003

IDT

ДСТУ EN 10060:2014

Прутки круглі гарячекатані загального призначення. Розміри і допуски на форму та розміри
- Вперше

EN 10060:2003

IDT

ДСТУ EN 10084:2014

Сталі цементовані. Технічні умови постачання
- На заміну ДСТУ EN 10084:2006

EN 10084:2008

IDT

ДСТУ EN 10085:2014

Азотовані сталі. Технічні умови постачання
- Вперше

EN 10085:2001

IDT

ДСТУ EN 10249-1:2014

Палі шпунтові холодновивальцювані з нелегованих сталей. Частина 1. Технічні умови постачання
- Вперше

EN 10249-1:1995

IDT

ДСТУ EN 10249-2:2014

Палі шпунтові холодновивальцювані з нелегованих сталей. Частина 2. Допуски на форму та розмір
- Вперше

EN 10249-2:1995

IDT

ДСТУ EN 10276-1:2014

Хімічний аналіз матеріалів на основі заліза. Визначення кисню в сталі та чавуні. Частина 1. Відбір та готування проб сталі для визначеній кисню
- Вперше

EN 10276-1:2000

IDT

ДСТУ EN 10276-2:2014

Хімічний аналіз матеріалів на основі заліза. Визначення кисню в сталі та чавуні. Частина 2. Метод інфрачервоної спектроскопії після спалювання в інертному газі
- Вперше

EN 10276-2:2003

IDT

ДСТУ EN 10277-1:2014

Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 1. Загальні вимоги
- На заміну ДСТУ EN 10277-1:2007

EN 10277-1:2008

IDT

ДСТУ EN 10277-2:2014

Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 2. Сталі загальної призначеності
- На заміну ДСТУ EN 10277-2:2007

EN 10277-2:2008

IDT

ДСТУ EN 10277-3:2014

Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 3. Автоматні сталі
- На заміну ДСТУ EN 10277-3:2007

EN 10277-3:2008

IDT

ДСТУ EN 10277-4:2014

Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 4. Цементовані сталі
- На заміну ДСТУ EN 10277-4:2007

EN 10277-4:2008

IDT

ДСТУ EN 10277-5:2014

Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 5. Поліпшувані сталі
- На заміну ДСТУ EN 10277-5:2007

EN 10277-5:2008

IDT

ДСТУ EN 10315:2014

Стандартний метод аналізу високолегованої сталі із застосуванням рентгенофлуоресцентної спектрометрії (XRF) з використанням одного стандартного зразка з близьким вмістом елементу, що визначають
- Вперше

EN 10315:2006

IDT

ДСТУ EN 10343:2014

Сталі для гартування та відпускання для застосування в конструкціях. Технічні умови постачання
- Вперше

EN 10343:2009

IDT

ДСТУ EN 12098-1:2014

Засоби контролювання систем опалювання. Частина 1. Устаткованій контролювання систем опалювання гарячою водою
- Вперше

EN 12098-1:2013

IDT

ДСТУ EN 12098-3:2014

Засоби контролювання систем опалювання. Частина 3. Устатковання контролювання електричних систем опалення
- Вперше

EN 12098-3:2013

IDT

ДСТУ EN 12098-5:2014

Засоби контролювання систем опалювання. Диспетчеризації стартстопу систем опалювання
- Вперше

EN 12098-5:2005

IDT

ДСТУ EN 12101-10:2014

Системи протидимного захисту. Частина 10. Джерела живлення
- Вперше

EN 12101-10:2005
EN 12101-10:2005/AC:2007

IDT

ДСТУ EN 12101-3:2014

Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення
- Вперше

EN 12101-3:2002
EN 12101-3:2002/AC:2005

IDT

ДСТУ EN 12101-7:2014

Системи протидимного захисту. Частина 7. Повітроводи систем димовидалення
- Вперше

EN 12101-7:2011

IDT

ДСТУ EN 12101-8:2014

Системи протидимного захисту. Частина 8. Димові клапани
- Вперше

EN 12101-8:2011

IDT

ДСТУ EN 12209:2014

Будівельна фурнітура. Замки та засувки. Механічні заміси, засувки та замкові пластини. Вимоги та методи випробування
- Вперше

EN 12209:2003
EN 12209:2003/AC:2005

IDT

ДСТУ EN 12405-1:2014

Коректори до лічильників газу електронні. Частина 1. Корекція об'єму
- На заміну ДСТУ EN 12405:2006

EN 12405-1:2005+A2:2010

IDT

ДСТУ EN 12405-2:2014

Коректори до лічильників газу електронні. Частина 2. Обчислення енергії
- Вперше

EN 12405-2:2012

IDT

ДСТУ EN 12470-1:2014

Медичні термометри. Частина 1. Скляні максимальні термометри
- Вперше

EN 12470-1:2000+A1:2009

IDT

ДСТУ EN 12470-2:2014

Медичні термометри. Частина 2. Термометри фазового переходу (точкова матриця)
- Вперше

EN 12470-2:2000+A1:2009

IDT

ДСТУ EN 13284-1:2014

Викиди стаціонарних джерел. Визначання малих значень масової концентрації пилу. Ручний гравіметричний метод
- Вперше

EN 13284-1:2001

IDT

ДСТУ EN 13284-2:2014

Викиди стаціонарних джерел. Визначання масової концентрації пилу у низькому діапазоні. Частина 2. Автоматичні вимірювальні системи
- Вперше

EN 13284-2:2004

IDT

ДСТУ EN 13321-1:2014

Відкритий зв'язок передавання даних у засобах автоматизації, контролювання та управління будівлями. Житлові та будівельні електронні системи. Частина 1. Вимоги до продукції та систем
- Вперше

EN 13321-1:2012

IDT

ДСТУ EN 13321-2:2014

Відкритий зв'язок передавання даних у засобах автоматизації, контролювання та управління будівлями. Житлові та будівельні електронні системи. Частина 2. Kxnet/IP зв'язок
- Вперше

EN 13321-2:2012

IDT

ДСТУ EN 13479:2014

Зварювальні матеріали. Загальні вимоги до зварювальних матеріалів та флюсів для зварювання плавленням металевих матеріалів
- Вперше

EN 13479:2004

IDT

ДСТУ EN 13541:2014

Скло в будівництві. Випробування та класифікація щодо тривкості вибуховому тиску
- Вперше

EN 13541:2012

IDT

ДСТУ EN 14127:2014

Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини
- Вперше

EN 14127:2011

IDT

ДСТУ EN 14154-4:2014

Лічильники води. Частина 4. Додаткові функції
- Вперше

EN 14154-4:2014

IDT

ДСТУ EN 14181:2014

Викиди стаціонарних джерел. Забезпечення якості автоматизованих вимірювальних систем
- Вперше

EN 14181:2014

IDT

ДСТУ EN 14383-1:2014

Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 1. Визначення понять спеціальних термінів
- Вперше

EN 14383-1:2006

IDT

ДСТУ EN 14450:2014

Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробувань на опір зламуванню. Безпечні сейфові шафи
- Вперше

EN 14450:2005

IDT

ДСТУ EN 14597:2014

Пристрої контролювання температури та обмежувачі температури систем генерації тепла
- Вперше

EN 14597:2012

IDT

ДСТУ EN 14637:2014

Будівельна фурнітура. Електричне управління фіксацією систем пожежних / димових дверних конструкцій. Вимоги, методи випробувань, правила застосування та обслуговування
- Вперше

EN 14637:2007

IDT

ДСТУ EN 14846:2014

Будівельна фурнітура. Замки та засувки. Електромеханічні замки, засувки та запірні накладки. Вимоги та методи випробування
- Вперше

EN 14846:2008

IDT

ДСТУ EN 14908-1:2014

Відкритий зв'язок передавання даних у засобах автоматизації, контролювання та управління будівлями. Протокол мережі управління. Частина 1. Протокол Stack
- Вперше

EN 14908-1:2014

IDT

ДСТУ EN 14908-2:2014

Відкритий зв'язок передавання даних у засобах автоматизації, контролювання та управління будівлями. Протокол мережі управління. Частина 2. Зв'язок витою парою
- Вперше

EN 14908-2:2014

IDT

ДСТУ EN 14908-3:2014

Відкритий зв'язок передавання даних у засобах автоматизації, контролювання та управління будівлями. Протокол мережі управління. Частина 3. Характеристики каналу лінії електроживлення
- Вперше

EN 14908-3:2014

IDT

ДСТУ EN 14908-4:2014

Відкритий зв'язок передавання даних у засобах автоматизації, контролювання та управління будівлями. Протокол мережі управління. Частина 4. IP зв'язок
- Вперше

EN 14908-4:2014

IDT

ДСТУ EN 14908-5:2014

Настанова з реалізації відкритого зв'язку передавання даних у засобах автоматизації, контролювання та управління будівлями. Протокол мережі управління. Частина 5. Реалізація
- Вперше

EN 14908-5:2009

IDT

ДСТУ EN 14908-6:2014

Відкритий зв'язок передавання даних у засобах автоматизації, контролювання та управління будівлями. Протокол мережі управління. Частина 6. Елементи застосування
- Вперше

EN 14908-6:2010

IDT

ДСТУ EN 15004-1:2014

Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Проектування, монтування та технічне обслуговування
- На заміну ДСТУ 4466-1:2008

EN 15004-1:2008

IDT

ДСТУ EN 15004-10:2014

Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 10. Вогнегасна речовина IG-541
- На заміну ДСТУ 4466-15:2008

EN 15004-10:2008

IDT

ДСТУ EN 15004-2:2014

Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 2. Вогнегасна речовина FK-5-1-12
- На заміну ДСТУ 4466-5:2008

EN 15004-2:2008

IDT

ДСТУ EN 15004-5:2014

Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 5. Вогнегасна речовина HFC 227ea
- На заміну ДСТУ 4466-9:2008

EN 15004-5:2008

IDT

ДСТУ EN 15004-7:2014

Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 7. Вогнегасна речовина IG-01
- На заміну ДСТУ 4466-12:2008

EN 15004-7:2008

IDT

ДСТУ EN 15004-8:2014

Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 8. Вогнегасна речовина IG-100
- На заміну ДСТУ 4466-13:2008

EN 15004-8:2008

IDT

ДСТУ EN 15004-9:2014

Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 9. Вогнегасна речовина IG-55
- На заміну ДСТУ 4466-14:2008

EN 15004-9:2008

IDT

ДСТУ EN 15232:2014

Енергоефективність будівель. Вплив автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями
- Вперше

EN 15232:2012

IDT

ДСТУ EN 15500:2014

Управління застосуванням опалення, вентиляції та кондиціонування. Електронне устаткованій управління індивідуальною зоною
- Вперше

EN 15500:2008

IDT

ДСТУ EN 15659:2014

Засоби безпечного зберігання. Класифікація та методи випробування на вогнестійкість. Засоби з обмеженою вогнезахисною здатністю для безпечного зберігання паперових носіїв інформації
- Вперше

EN 15659:2009

IDT

ДСТУ EN 15713:2014

Безпечне знищення конфіденційних матеріалів. Кодекс практики
- Вперше

EN 15713:2009

IDT

ДСТУ EN 15859:2014

Якість повітря. Сертифікація автоматичних моніторів пилоуловлювальних установок. Технічні вимоги та методи випробування
- Вперше

EN 15859:2010

IDT

ДСТУ EN 15964:2014

Пристрої неодноразового використання для контролю видихуваного повітря. Вимоги та методи випробувань
- Вперше

EN 15964:2011

IDT

ДСТУ EN 24159:2014

Феромарганець та феросилікомарганець. Визначення вмісту марганцю. Потенціометричний метод
- Вперше

EN 24159:1989
EN24159:1989/AC1:1989

IDT

ДСТУ EN 3-7:2014

Вогнегасники переносні. Частина 7. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань
- Вперше

EN 3-7:2004+A1:2007

IDT

ДСТУ EN 50090-1:2014

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 1. Структура стандартизації
- Вперше

EN 50090-1:2011

IDT

ДСТУ EN 50090-2-3:2014

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 2-3. Загальний огляд системи. Частина 2-3. Загальні вимоги щодо функціональної безпеки виробів, призначених для інтеграції в житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС)
- Вперше

EN 50090-2-3:2005

IDT

ДСТУ EN 50090-3-1:2014

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 3-1. Аспекти застосування. Вступ до структури застосування
- Вперше

EN 50090-3-1:1994

IDT

ДСТУ EN 50090-3-2:2014

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 3-2. Аспекти застосування. Процес користувача Класу 1
- Вперше

EN 50090-3-2:2004

IDT

ДСТУ EN 50090-3-3:2014

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 3-3. Аспекти застосування. Міжмережева модель ЖБЕС та загальні типи даних ЖБЕС
- Вперше

EN 50090-3-3:2009

IDT

ДСТУ EN 50090-4-1:2014

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 4-1. Медіа незалежні прокладки. Застосування прокладки для ЖБЕС Класу 1
- Вперше

EN 50090-4-1:2004

IDT

ДСТУ EN 50090-4-2:2014

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 4-2. Медіа незалежні прокладки. Транспортна прокладка, мережева прокладка та загальні частини канальної прокладки для ЖБЕС Класу 1
- Вперше

EN 50090-4-2:2004

IDT

ДСТУ EN 50090-4-3:2014

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 4-3. Медіа незалежні прокладки. Зв'язок через IP
- Вперше

EN 50090-4-3:2007

IDT

ДСТУ EN 50090-5-1:2014

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 5-1. Медіа та медіа незалежні прокладай. Лінія електроживлення для ЖБЕС Класу 1
- Вперше

EN 50090-5-1:2005

IDT

ДСТУ EN 50090-5-2:2014

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 5-2. Медіа та медіа незалежні прокладки. Мережа, що базується на ЖБЕС Класу 1. Вита пара
- Вперше

EN 50090-5-2:2004

IDT

ДСТУ EN 50090-5-3:2014

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 5-3. Медіа та медіа незалежні прокладки. Радіочастота
- Вперше

EN 50090-5-3:2006

IDT

ДСТУ EN 50090-7-1:2014

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 7-1. Управління системою. Процедури управління
- Вперше

EN 50090-7-1:2004

IDT

ДСТУ EN 50090-8:2014

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 8. Оцінка відповідності продукції
- Вперше

EN 50090-8:2000

IDT

ДСТУ EN 50090-9-1:2014

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 9-1. Вимоги до монтажу. Загальне укладання кабелю для ЖБЕС Класу 1. Вита пара
- Вперше

EN 50090-9-1:2004

IDT

ДСТУ EN 50130-5:2014

Системи тривожної сигналізації. Частина 5. Методи випробування щодо несприйнятливості чинникам зовнішнього середовища
- На заміну ДСТУ IEC 60839-1-3-2001

EN 50130-5:2011

IDT

ДСТУ EN 50131-1:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги
- На заміну ДСТУ EN 50131-1:2006,
ДСТУ IEC 60839-1-1:2001,
ДСТУ IEC 60839-2-2:2001 та зі скасуванням в Україні ГОСТ 26342-84, ГОСТ 27990-88

EN 50131-1:2006
EN 50131-1:2006/A1:2009
EN 50131-1:2006/IS2:2010

IDT

ДСТУ EN 50131-10:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 10. Додаткові спеціальні вимоги до трансивера підохоронного приміщення (ТПП)
- Вперше

EN 50131-10:2014

IDT

ДСТУ EN 50131-2-3:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-3. Вимоги до мікрохвильових сповіщувачів
- На заміну ДСТУ IEC 60839-2-5-2001

EN 50131-2-3:2008
EN 50131-2-3:2008/IS1:2014

IDT

ДСТУ EN 50131-2-5:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-5. Вимоги до комбінованих пасивних інфрачервоних та ультразвукових сповіщувачів
- На заміну ДСТУ IEC 60839-2-4-2001,
ДСТУ IEC 60839-2-6:2001,
ДСТУ IEC 69839-2-3:2003

EN 50131-2-5:2008
EN 50131-2-5:2008/IS1:2014

IDT

ДСТУ EN 50131-2-7-1:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-7-1. Охоронні акустичні сповіщувачі розбиття скла
- На заміну ДСТУ CLC/TS 50131-2-7-1:2012

EN 50131-2-7-1:2012
EN 50131-2-7-1:2012/A1:2013
EN 50131-2-7-1:2012/IS1:2014

IDT

ДСТУ EN 50131-2-7-2:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-7-2. Охоронні пасивні сповіщувачі розбиття скла
- На заміну ДСТУ IEC 60839-2-7:2001

EN 50131-2-7-2:2012
EN 50131-2-7-2:2012/A1:2013
EN 50131-2-7-2:2012/IS1:2014

IDT

ДСТУ EN 50131-2-7-3:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-7-3. Охоронні активні сповіщувачі розбиття скла
- Вперше

EN 50131-2-7-3:2012
EN 50131-2-7-3:2012/A1:2013
EN50131-2-7-3:2012/IS1:2014

IDT

ДСТУ EN 50131-3:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 3. Прилади приймально-контрольні
- На заміну ДСТУ 4357-3:2004

EN 50131-3:2009

IDT

ДСТУ EN 50131-4:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 4. Оповіщувачі
- Вперше

EN 50131-4:2009

IDT

ДСТУ EN 50131-5-3:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 5-3. Вимоги до взаємозв'язків устатковання з використанням радіочастотних технологій
- Вперше

EN 50131-5-3:2005
EN 50131-5-3:2005/A1:2008
EN 50131-5-3:2005/IS1:2010

IDT

ДСТУ EN 50131-8:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 8. Охоронні пристрої/системи туману
- Вперше

EN 50131-8:2009

IDT

ДСТУ EN 50132-5-3:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 5-3. Аналогове та цифрове передавання відео
- Вперше

EN 50132-5-3:2012

IDT

ДСТУ EN 50132-7:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 7. Правила застосування
- На заміну ДСТУ EN 50132-7:2005

EN 50132-7:2012

IDT

ДСТУ EN 50134-1:2014

Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 1. Вимоги до систем
- Вперше

EN 50134-1:2002

IDT

ДСТУ EN 50134-2:2014

Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 2. Тригер пристрої
- Вперше

EN 50134-2:1999

IDT

ДСТУ EN 50134-3:2014

Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 3. Локальний пристрій та контролер
- Вперше

EN 50134-3:2012

IDT

ДСТУ EN 50134-5:2014

Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 5. Взаємозв'язок і комунікації
- Вперше

EN 50134-5:2004

IDT

ДСТУ EN 50136-1:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень
- На заміну ДСТУ prEN 50136-1-1:2004, ДСТУ IEC 60839-5-12003, ДСТУ IEC 60839-5-4:2003, ДСТУ IEC 60839-5-52003, ДСТУ IEC 60839-5-6:2003

EN 50136-1:2012

IDT

ДСТУ EN 50136-2:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 2. Вимоги до трансивера підохоронного приміщення (ТПП)
- На заміну ДСТУ IEC 60839-5-2:2003

EN 50236-2:2013

IDT

ДСТУ EN 50136-3:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 3. Вимоги до трансивера центру приймання тривожних сповіщень (ТЦПТС)
- Вперше

EN 50136-3:2013

IDT

ДСТУ EN 50486:2014

Устатковання для використання в системах аудіо і відео входу дверей
- Вперше

EN 50486:2008

IDT

ДСТУ EN 50491-1:2014

Загальні вимоги до житлово-будівельних електронних систем (ЖБЕС) та автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 1. Загальні вимоги
- Вперше

EN 50491-1:2014

IDT

ДСТУ EN 50491-2:2014

Загальні вимоги до житлово-будівельних електронних систем (ЖБЕС) та автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 2. Умови навколишнього середовища
- Вперше

EN 50491-2:2010

IDT

ДСТУ EN 50491-6-1:2014

Загальні вимоги до житлово-будівельних електронних систем (ЖБЕС) та автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 6-1. Монтаж ЖБЕС. Монтаж та проектування
- Вперше

EN 50491-6-1:2014

IDT

ДСТУ EN 50518-1:2014

Центр спостереження та приймання тривожних сповіщень. Частина 1. Вимоги до розташування та конструкції
- Вперше

EN 50518-1:2013

IDT

ДСТУ EN 50518-2:2014

Центр спостереження та приймання тривожних сповіщень. Частина 2. Технічні вимоги
- Вперше

EN 50518-2:2013

IDT

ДСТУ EN 50518-3:2014

Центр спостереження та приймання тривожних сповіщень. Частина 3. Процедури та вимоги до організації роботи
- Вперше

EN 50518-3:2013

IDT

ДСТУ EN 50581:2014

Технічна документація для оцінювання електричних та електронних виробів стосовно обмеження застосування небезпечних речовин
- Вперше

EN 50581:2012

IDT

ДСТУ EN 54-13:2014

Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 13. Оцінювання сумісності компонентів системи
- На заміну ДСТУ prEN 54-13:2004

EN 54-13:2005

IDT

ДСТУ EN 60079-29-1:2014

Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-1. Вимоги до аналізаторів та сигналізаторів горючих газів
- Вперше

EN 60079-29-1:2007

IDT

ДСТУ EN 60746-1:2014

Вираження характеристик електрохімічних аналізаторів. Частина 1. Загальні положення
- Вперше

EN 60746-1:2003

IDT

ДСТУ EN 60746-2:2014

Вираження характеристик електрохімічних аналізаторів. Частина 2. Значення pH
- Вперше

EN 60746-2:2003

IDT

ДСТУ EN 60746-3:2014

Вираження характеристик електрохімічних аналізаторів. Частина 3. Електролітична провідність
- Вперше

EN 60746-3:2002

IDT

ДСТУ EN 60839-11-1:2014

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-1. Електронні системи контролювання доступу. Вимоги до системи та її складників
- На заміну ДСТУ prEN 50133-1:2005

EN 60839-11-1:2013
EN 60839-11-1:2013/AC:2013

IDT

ДСТУ EN 60948:2014

Цифрова клавіатура для житлових електронних систем (ЖЕС)
- Вперше

EN 60948:1990

IDT

ДСТУ EN 62321:2014

Електротехнічна продукція. Визначення рівнів шести регламентованих речовин (свинець, ртуть, кадмій, шестивалентний хром, полібромбіфеніли, полібромдифенілові ефіри)
- Вперше

EN 62321:2009

IDT

ДСТУ EN 62598:2014

Ядерне приладобудування. Вимоги до конструкції та класифікація радіометричних вимірювальних приладів
- Вперше

EN 62598:2013

IDT

ДСТУ EN 62676-1-1:2014

Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 1-1. Вимоги до систем. Загальні вимоги
- Вперше

EN 62676-1-1:2014
EN 62676-1-1:2014/AC:2014

IDT

ДСТУ EN 62676-1-2:2014

Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 1-1. Вимоги до систем. Експлуатаційні вимоги до передавання відео
- Вперше

EN 62676-1-2:2014

IDT

ДСТУ EN 62676-2-1:2014

Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 2-1. Протоколи передавання відео. Загальні вимоги
- Вперше

EN 62676-2-1:2014

IDT

ДСТУ EN 62676-2-2:2014

Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 2-2. Протоколи передавання відео. Реалізація IP сумісності на основі HTTP і REST послуг
- Вперше

EN 62676-2-2:2014

IDT

ДСТУ EN 62676-2-3:2014

Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 2-3. Протоколи передавання відео. Реалізація IP сумісності на основі Web послуг
- Вперше

EN 62676-2-3:2014

IDT

ДСТУ EN ISO 376:2014

Матеріали металеві. Калібрування силомірів, застосовуваних для верифікації одноосних випробувальних машин
- Вперше

EN ISO 376:2011

IDT

ДСТУ EN ISO 2560:2014

Матеріали зварювальні. Електроди покриті для ручного дугового зварювання нелегованих та дрібнозернистих сталей
Класифікація
- На заміну ДСТУ ISO 2560:2004

EN ISO 2560:2009

IDT

ДСТУ EN ISO 3327:2014

Сплави тверді. Визначення опору поперечному розриванню
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20019-74 (ИСО 3327-82))

EN ISO 3327:2009

IDT

ДСТУ EN ISO 3369:2014

Матеріали спечені непроникні та сплави тверді. Визначення щільності
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20018-74 (ИСО 3369-75))

EN ISO 3369:2010

IDT

ДСТУ EN ISO 3452-1:2014

Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні принципи
- Вперше

EN ISO 3452-1:2013

IDT

ДСТУ EN ISO 3452-2:2014

Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 2. Випробування дефектоскопічних матеріалів
- На заміну ДСТУ EN ISO 3452-2:2005

EN ISO 3452-2:2013

IDT

ДСТУ EN ISO 3452-3:2014

Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 3. Контрольні випробувальні зразки
- На заміну ДСТУ EN ISO 3452-3:2005

EN ISO 3452-3:2013

IDT

ДСТУ EN ISO 3452-5:2014

Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 5. Капілярний контроль при температурах понад 50° C
- Вперше

EN ISO 3452-5:2008

IDT

ДСТУ EN ISO 3452-6:2014

Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 6. Капілярний контроль при температурах нижче 10° C
- Вперше

EN ISO 3452-6:2008

IDT

ДСТУ EN ISO 3907:2014

Сплави тверді. Визначення загального вмісту вуглецю. Гравіметричний метод
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25599.1-83)

EN ISO 3907:2009

IDT

ДСТУ EN ISO 3928:2014

Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для визначення міцності від утоми
- Вперше

EN ISO 3928:2006

IDT

ДСТУ EN ISO 4064-1:2014

Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги
- На заміну ДСТУ 3709.1-98 (ISO 4064-1:1978)

EN ISO 4064-1:2014

IDT

ДСТУ EN ISO 4064-2:2014

Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 2. Методи випробувань
- На заміну ДСТУ 3709.3-98 (ISO 4064-3:1983)

EN ISO 4064-2:2014

IDT

ДСТУ EN ISO 4064-3:2014

Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 3. Формат протоколу випробувань
- Вперше

EN ISO 4064-3:2014

IDT

ДСТУ EN ISO 4064-4:2014

Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 4. Неметрологічні вимоги, не встановлені у ISO 4064-1
- Вперше

EN ISO 4064-4:2014

IDT

ДСТУ EN ISO 4064-5:2014

Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 5. Вимоги до встановлення
- На заміну ДСТУ 3709.2-98 (ISO 4064-2:1978)

EN ISO 4064-5.2014

IDT

ДСТУ EN ISO 4136:2014

Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на поперечний розтяг
- На заміну ДСТУ ISO 4136:2009

EN ISO 4136:2012

IDT

ДСТУ EN ISO 439:2014

Сталь та чавун. Визначення вмісту загального кремнію. Гравіметричний метод
- Вперше

EN ISO 439:2010

IDT

ДСТУ EN ISO 4498:2014

Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Визначення уявної твердості і мікротвердості
- На заміну ДСТУ 3668-97 (ГОСТ 25698-48); (ISO 4498-1:1990)

EN ISO 4498:2010

IDT

ДСТУ EN ISO 4833-1:2014

Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів. Частина 1. Підрахунок колоній за температури 30° C методом розливу по чашкам
- Вперше

EN ISO 4833-1:2013

IDT

ДСТУ EN ISO 4833-2:2014

Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів. Частина 2. Підрахунок колоній за температури 30° C метод поверхневого посіву по чашкам
- Вперше

EN ISO 4833-2:2013
EN ISO 4833-2:2013/AC:2014

IDT

ДСТУ EN ISO 5579:2014

Неруйнівний контроль. Радіографічний контроль металевих матеріалів із застосуванням плівки та рентген- і гамма-випромінювання. Основні правила
- Вперше

EN ISO 5579:2013

IDT

ДСТУ prEN ISO 6579-1:2014

Мікробіологія харчових продуктів і комбікормів. Горизонтальний метод виявлення, підрахування та серотипування Salmonella. Частина 1. Горизонтальний метод виявлення Salmonella spp.
- На заміну ДСТУ ISO 6579:2006

prEN ISO 6579-1:2014

IDT

ДСТУ EN ISO 6789:2014

Інструменти кріплення для гвинтів і гайок. Ручні динамометричні інструменти. Вимоги та методи випробувань для перевірки сумісності конструкції, відповідності якості вимогам і для повторної процедури калібрування
- Вперше

EN ISO 6789:2003

IDT

ДСТУ EN ISO 6887-2:2014

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Підготовка зразків для випробування, вихідної суспензії та десяткових розведень для мікробіологічних досліджень. Частина 2. Спеціальні правила для підготовки м'яса і м'ясних продуктів
- Вперше

EN ISO 6887-2:2003

IDT

ДСТУ EN ISO 6887-6:2014

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Готування дослідних проб, вихідної суспензії та десятиразових розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 6. Спеціальні правила готування зразків, відібраних на первинному етапі виробництва
- Вперше

EN ISO 6887-6:2013

IDT

ДСТУ EN ISO 9712:2014

Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу неруйнівного контролю
- На заміну ДСТУ EN 473:2012

EN ISO 9712:2012

IDT

ДСТУ EN ISO 9801:2014

Офтальмологічні прилади. Набори пробних лінз. Загальні положення
- Вперше

EN ISO 9801:2009

IDT

ДСТУ EN ISO 10343:2014

Офтальмологічні прилади. Офтальмометри
- Вперше

EN ISO 10343:2014

IDT

ДСТУ EN ISO 10675-1:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Сталь, нікель, титан та їх сплави
- Вперше

EN ISO 10675-1:2013

IDT

ДСТУ EN ISO 10675-2:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Алюміній та його сплави
- Вперше

EN ISO 10675-2:2013

IDT

ДСТУ EN ISO 10720:2014

Сталь та чавун. Визначання вмісту азоту. Термокондуктометричний метод після спалювання у струмені інертного газу
- Вперше

EN ISO 10720:2007

IDT

ДСТУ EN ISO 10723:2014

Природний газ. Оцінювання характеристик аналітичних систем
- Вперше

EN ISO 10723:2012

IDT

ДСТУ EN ISO 10863:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Застосування дифракційно-часового методу (TOFD)
- Вперше

EN ISO 10863:2011

IDT

ДСТУ EN ISO 10893-5:2014

Неруйнівний контроль сталевих труб. Магнітопорошковий контроль безшовних і зварних сталевих труб для виявлення поверхневих несуцільностей
- Вперше

EN ISO 10893-5:2011

IDT

ДСТУ EN ISO 11133:2014

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Готування, вироблення, зберігання, випробування культуральних середовищ
- На заміну ДСТУ ISO/TS 11133-1:2005 та ДСТУ ISO/TS 11133-2:2006

EN ISO 11133:2014

IDT

ДСТУ EN ISO 11666:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Рівні приймання
- Вперше

EN ISO 11666:2010

IDT

ДСТУ EN ISO 13307:2014

Мікробіологія харчових продуктів і комбікормів. Первинна стадія виробництва. Методи відбирання проб
- Вперше

EN ISO 13307:2013

IDT

ДСТУ EN ISO 13588:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Застосування автоматизованого методу фазованих решіток
- Вперше

EN ISO 13588:2012

IDT

ДСТУ EN ISO 13900:2014

Сталь. Визначення вмісту бора. Спектрофотометричний метод з куркуміном після дистиляції
- Вперше

EN ISO 13900:2002

IDT

ДСТУ EN ISO 13944:2014

Пластифіковані суміші металевих порошків. Визначення вмісту пластифікатора. Модифікований метод екстракції за Сокслетом
- На заміну ДСТУ 3331-96 (ГОСТ 30529-97); (ISO 4495:1978)

EN ISO 13944:2012

IDT

ДСТУ EN ISO 14175:2014

Матеріали зварювальні. Захисні гази для дугового зварювання та різання
- На заміну ДСТУ ISO 14175:2004

EN ISO 14175:2008

IDT

ДСТУ EN ISO 14284:2014

Сталь та чавун. Відбір та готування проб для визначення хімічного складу
- Вперше

EN ISO 14284:2002

IDT

ДСТУ EN ISO 14341:2014

Матеріали зварювальні. Електродні дроти та наплавлений метал у захисному газі плавким електродом нелегованих і дрібнозернистих сталей. Класифікація
- На заміну ДСТУ ISO 14341:2004

EN ISO 14341:2011

IDT

ДСТУ EN ISO 14555:2014

Зварювання. Дугове приварювання шпильок з металевих матеріалів
- На заміну ДСТУ ISO 14555:2014

EN ISO 14555:2014

IDT

ДСТУ EN ISO 14732:2014

Персонал зварювального виробництва. Атестаційне випробовування операторів автоматичного зварювання плавленням та наладчиків контактного зварювання металевих матеріалів
- На заміну ДСТУ ISO 14732:2004

EN ISO 14732:2013

IDT

ДСТУ EN ISO 15189:2014

Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетенції
- Вперше

EN ISO 15189:2012

IDT

ДСТУ EN ISO 15626:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Дифракційно-часовий метод (TOFD). Рівні приймання
- Вперше

EN ISO 15626:2013

IDT

ДСТУ EN ISO 16484-1:2014

Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 1. Характеристики проекту та реалізація
- Вперше

EN ISO 16484-1:2010

IDT

ДСТУ EN ISO 16484-2:2014

Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 2. Апаратні засоби
- Вперше

EN ISO 16484-2:2004

IDT

ДСТУ EN ISO 16484-3:2014

Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 3. Функції
- Вперше

EN ISO 16484-3:2005

IDT

ДСТУ EN ISO 16484-5:2014

Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 5. Протокол зв'язку передавання даних
- Вперше

EN ISO 16484-5:2014

IDT

ДСТУ EN ISO 16484-6:2014

Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 6. Випробування відповідності зв'язку передавання даних
- Вперше

EN ISO 16484-6:2014

IDT

ДСТУ EN ISO 17636-1:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний контроль. Частина 1. Способи контролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням плівки
- Вперше

EN ISO 17636-1:2013

IDT

ДСТУ EN ISO 17636-2:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний контроль. Частина 2. Способи контролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням цифрових детекторів
- Вперше

EN ISO 17636-2:2013

IDT

ДСТУ EN ISO 17638:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль
- Вперше

EN ISO 17638:2009

IDT

ДСТУ EN ISO 17640:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Способи, рівні контролю і оцінювання
- Вперше

EN ISO 17640:2010

IDT

ДСТУ EN ISO 17665-1:2014

Стерилізація медичних виробів. Вологий жар. Частина 1. Вимоги до розробки, валідації та поточного контролю процесу стерилізації медичних виробів
- Вперше

EN ISO 17665-1:2006

IDT

ДСТУ EN ISO 18275:2014

Матеріали зварювальні. Електроди покриті для ручного дугового зварювання високоміцних сталей. Класифікація
- На заміну ДСТУ ISO 18275:2008

EN ISO 18275:2012

IDT

ДСТУ EN ISO 20857:2014

Стерилізація медичних виробів. Сухий жар. Вимоги до розробки, валідації та поточного контролю процесу стерилізації медичних виробів
- Вперше

EN ISO 20857:2013

IDT

ДСТУ EN ISO 22300:2014

Соціальна безпека. Термінологія
- Вперше

EN ISO 22300:2014

IDT

ДСТУ EN ISO 22301:2014

Соціальна безпека. Системи управління безперервністю бізнесу
- Вперше

EN ISO 22301:2014

IDT

ДСТУ EN ISO 22311:2014

Соціальна безпека. Відеоспостереження. Сумісність експорту
- Вперше

EN ISO 22311:2014

IDT

ДСТУ EN ISO 22313:2014

Соціальна безпека. Настанова щодо застосування систем управління безперервністю бізнесу
- Вперше

EN ISO 22313:2014

IDT

ДСТУ EN ISO 23277:2014

Контроль неруйнівний зварних швів. Капілярний контроль. Рівні приймання
- Вперше

EN ISO 23277:2009

IDT

ДСТУ EN ISO 23278:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль зварних швів. Рівні приймання
- Вперше

EN ISO 23278:2009

IDT

ДСТУ EN ISO 23279:2014

Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Характеристика індикацій у зварних швах
- Вперше

EN ISO 23279:2010

IDT

ДСТУ EN ISO 25424:2014

Стерилізація медичних виробів. Низькотемпературний пар і формальдегід. Вимоги до розробки, валідації та поточного контролю процесу стерилізації медичних виробів
- Вперше

EN ISO 25424:2011

IDT

ДСТУ EN ISO 80601-2-56:2014

Медичне електричне обладнання. Частина 2-56. Вимоги щодо базової безпеки та основних робочих характеристик клінічних термометрів для вимірювання температури тіла
- Вперше

EN ISO 80601-2-56:2012

IDT

ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014

Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування
- На заміну ДСТУ ISO/IEC 17020-2001

EN ISO/IEC 17020:2012

IDT

ДСТУ EN ISO/IEC 17021:2014

Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту
- На заміну ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008

EN ISO/IEC 17021:2011

IDT

ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014

Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу
- На заміну ДСТУ ISO/IEC 17024:2005

EN ISO/IEC 17024:2012

IDT

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014

Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг
- Вперше

EN ISO/IEC 17065:2012

IDT

ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014

Оцінка відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції
- Вперше

EN ISO/IEC 17067:2013

IDT

ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2014

Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки кваліфікації лабораторій
- Вперше

EN ISO/EEC 17043:2010

IDT

ДСТУ IEC 60462:2014

Ядерне приладобудування. Фотоелектронні помножувачі для сцинтиляційного лічення. Методи випробування
- Вперше

IEC 60462:2010

IDT

ДСТУ IEC 60737:2014

Електростанції атомні. Давачі температури приладів, важливих для безпеки (в активній зоні та першому контурі охолоджувача). Характеристики та методи випробування
- Вперше

IEC 60737:2010

IDT

ДСТУ IEC 60746-5:2014

Вираження характеристик електрохімічних аналізаторів. Частина 5. Окислювально-відновлювальний потенціал
- Вперше

IEC 60746-5:1992

IDT

ДСТУ IEC 60980:2014

Рекомендовані методики кваліфікаційного оцінювання на сейсмостійкість електричного устатковання систем безпеки атомних електростанцій
- Вперше

IEC 60980:1989

IDT

ДСТУ IEC 61145:2014

Калібрування та використання систем з іонізаційною камерою для аналізування радіонуклідів
- Вперше

IEC 61145:1992

IDT

ДСТУ IEC 61976:2014

Ядерне приладобудування. Спектрометрія. Визначення характеристик фону спектра в HPGe гамма-спектрометрії
- Вперше

IEC 61976:2000

IDT

ДСТУ IEC 62139:2014

Ядерне приладобудування. Дозиметри гамма-випромінювання радіаційні переносні та спектрометри, використовувані для розвідувальних робіт. Визначення, вимоги та калібрування
- Вперше

IEC 62139:1993

IDT

ДСТУ IEC/TR 62235:2014

Установки атомні. Контрольно-вимірювальні системи безпеки. Системи тимчасового й кінцевого зберігання ядерного палива та відходів атомної промисловості
- Вперше

IEC/TR 62235:2005

IDT

ДСТУ IEC/TR 62461:2014

Прилади радіаційного захисту. Визначення невизначеності вимірювань
- Вперше

IEC/TR 62461:2006

IDT

ДСТУ IEC 60746-4:2014

Вираження характеристик електрохімічних аналізаторів. Частина 4. Визначення вмісту кисню, розчиненого у воді з використанням амперметричних датчиків, покритих мембраною
- Вперше

IEC 60746-4, edition 1992

IDT

ДСТУ ISO 10070:2014

Порошки металеві. Визначення питомої поверхні методом вимірювання проникності повітря через шар порошку в умовах стаціонарного потоку
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23401-90)

ISO 10070:1991

IDT

ДСТУ ISO 10076:2014

Порошки металеві. Визначення розподілу частинок за розмірами методом гравітаційної седиментації у рідині
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22662-77)

ISO 10076:1991

IDT

ДСТУ ISO 10697-1:2014

Сталь. Визначання кальцію методом полум'яної спектрометрії. Частина 1. Визначання вмісту кислоторозчинного кальцію
- Вперше

ISO 10697-1:1992

IDT

ДСТУ ISO 10697-2:2014

Сталь. Визначання кальцію методом полум'яної спектрометрії. Частина 2. Визначання вмісту загального кальцію
- Вперше

ISO 10697-2:1994

IDT

ДСТУ ISO 12794:2014

Ядерна енергія. Радіаційний захист. Індивідуальні термолюмінесцентні дозиметри кінцівок і очей
- Вперше

ISO 12794:2000

IDT

ДСТУ ISO 12807:2014

Безпека транспортування радіоактивних матеріалів. Випробування на герметичність упаковки
- Вперше

ISO 12807:1996

IDT

ДСТУ ISO 13947:2014

Порошки металеві. Метод визначення неметалевих включень у металевих порошках, що використовуються у штампованих зразках
- Вперше

ISO 13947:2011

IDT

ДСТУ ISO 14850-1:2014

Ядерна енергія. Вимірювання активності упаковок відходів. Частина 1. Гамма-спектрометрія з високою роздільною здатністю в інтегральному режимі з відкритою геометрією
- Вперше

ISO 14850-1:2004

IDT

ДСТУ ISO 16918-1:2014

Сталь та чавун - Визначання дев'яти елементів методом мас-спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. Частина 1. Визначання олова, сурми, церію, свинцю та вісмуту
- Вперше

ISO 16918-1:2009

IDT

ДСТУ ISO 17054:2014

Типовий рентгенофлуоресцентний метод аналізування (XRF) високо легованої сталі з використанням відповідної техніки
- Вперше

ISO 17054:2010

IDT

ДСТУ ISO 17089-2:2014

Лічильники газу ультразвукові. Частина 2. Лічильники для промислового обліку
- Вперше

ISO 17089-2:2012

IDT

ДСТУ ISO 17123-4:2014

Оптика та оптичні прилади. Польові процедури для випробування геодезичних та знімальних приладів. Частина 4. Електронно-оптичні вимірювачі відстані (світло-віддалемірні вимірювання на відбивачі)
- На заміну ДСТУ ISO 17123-4:2009

ISO 17123-4:2012

IDT

ДСТУ ISO 17123-5:2014

Оптика та оптичні прилади. Польові процедури для випробування геодезичних та наглядових приладів. Частина 5. Тахеометри
- Вперше

ISO 17123-5:2012

IDT

ДСТУ ISO 17123-8:2014

Оптика та оптичні прилади. Польові процедури для випробування геодезичних та знімальних приладів. Частина 8. Польові ГНСС вимірювальні системи для кінематичного режиму в реальному часі
- Вперше

ISO 17123-8:2007

IDT

ДСТУ ISO 24153:2014

Статистичні методи. Процедури рандомізації та вибирання випадкової вибірки
- Вперше

ISO 24153:2009

IDT

ДСТУ ISO 28640:2014

Статистичні методи. Методи генерування випадкових величин
- Вперше

ISO 28640:2010

IDT

ДСТУ ISO 31000:2014

Менеджмент ризиків. Принципи та керівні вказівки
- Вперше

ISO 31000:2009

IDT

ДСТУ ISO 3312:2014

Матеріали металеві спечені та сплави тверді. Визначення модуля Юнга
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25095-82 (ИСО 3312-75))

ISO 3312:1987

IDT

ДСТУ ISO 377:2014

Сталь і сталеві вироби. Розташування та готування проб і випробних зразків для механічного випробування
- На заміну ДСТУ ISO 377:2009

ISO 377:2013

IDT

ДСТУ ISO 404:2014

Сталь і вироби із сталі. Загальні технічні вимоги до постачання
- На заміну ДСТУ ISO 404:2008

ISO 404:2013

IDT

ДСТУ ISO 4942:2014

Сталь та чавун. Визначання вмісту ванадію. Спектрофотометричний метод з N-BPHA
- На заміну ДСТУ ГОСТ 12351:2005 (ISO 4942:1988, ISO 9647:1989) (в частині вимог ISO 4942)

ISO 4942:1988

IDT

ДСТУ ISO 6962:2014

Атомна енергія. Стандартний метод визначення стійкості матриць для затвердіння високорадіоактивних відходів до довготривалої дії альфа-випромінювання
- Вперше

ISO 6962:2004

IDT

ДСТУ ISO 7218:2014

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови щодо мікробіологічних досліджень
- На заміну ДСТУ ISO 7218:2008

ISO 7218:2007
ISO 7218:2007/Amd 1:2013

IDT

ДСТУ ISO 9327-1:2014

Поковки сталеві і вивальцьовані чи викувані прутки до виробів, що працюють під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Загальні вимоги
- Вперше

ISO 9327-2:1999

IDT

ДСТУ ISO 9327-2:2014

Поковки сталеві і вивальцьовані чи викувані прутки до виробів, що працюють під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Нелеговані і леговані (Mo, Cr та CrMo) сталі з заданими властивостями за підвищеної температури
- Вперше

ISO 9327-1:1999

IDT

ДСТУ ISO 9327-3:2014

Поковки сталеві і вивальцьовані чи викувані прутки до виробів, що працюють під тиском. Технічні умови постачання. Частина 3. Нікелеві сталі з заданими властивостями при низькій температурі
- Вперше

ISO 9327-3:1999

IDT

ДСТУ ISO 9327-4:2014

Поковки сталеві і вивальцьовані чи викувані прутки до виробів, що працюють під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Зварювані дрібнозернисті сталі з високою умовною границею плинності
- Вперше

ISO 9327-4:1999

IDT

ДСТУ ISO 9327-5:2014

Поковки сталеві і вивальцьовані чи викувані прутки до виробів, що працюють під тиском. Технічні умови постачання, Частина 5. Неіржавкі сталі
- Вперше

ISO 9327-5:1999

IDT

ДСТУ ISO 9647:2014

Сталь та чавун. Визначання вмісту ванадію. Метод полум'яної атомно-абсорбційної спектрометрії
- На заміну ДСТУ ГОСТ 12351:2005 (ISO 4942:1988, ISO 9647:1989) (в частині вимог ISO 9647)

ISO 9647:1989

IDT

ДСТУ ISO/IEC 27001:2014

Інформаційні технології. Методи безпеки. Системи менеджменту інформаційною безпекою. Вимоги
- На заміну ДСТУ ISO/IEC 27001:2010

ISO/IEC 27001:2013
ISO/IEC 27001:2013/Cor 1:2014

IDT

ДСТУ ISO/IEC 27006:2014

Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту інформаційної безпеки
- Вперше

ISO/IEC 27006:2011

IDT

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-2:2014

Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту
- Вперше

ISO/IEC TS 17021-2:2012

IDT

ДСТУ ISO/IEC 17021-3:2014

Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту. Частина 3. Вимоги до компетентності для аудитів та сертифікації систем менеджменту якості
- Вперше

ISO/IEC 17021-3:2013

IDT

ДСТУ ISO/TR 6579-3:2014

Мікробіологія харчових продуктів і комбікормів. Горизонтальний метод виявлення, підрахування та серотипування Salmonella Частина 3. Настанова щодо серотипування Salmonella spp
- Вперше

ISO/TR 6579-3:2014

IDT

ДСТУ ISO/TS 17665-3:2014

Стерилізація медичних виробів. Вологий жар. Частина 3. Настанова щодо призначенням медичного виробу певної групи продуктів та категорії процесу стерилізації паром
- Вперше

ISO/TS 17665-3:2013

IDT

ДСТУ ISO/CIE 19476:2014

Вимоги до характеристик приладів для вимірювання освітленості та яскравості
- Вперше

ISO/CIE 19476:2014

IDT

ДСТУ OLML R 14:2014

Поляриметричні цукрометри, відградуйовані відповідно до міжнародної цукрової шкали ICUMCA. Загальні положення
- Вперше

OIML R 14, edition 1995

IDT

ДСТУ OIML R 44:2014

Спиртоміри, ареометри для спирту і термометри дня використання в спиртометрії
- Вперше

OIML R 44, edition 1985

IDT

ДСТУ OIML R 49-1:2014

Лічильники води для холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги
- Вперше

OIML R 49-1, edition 2013

IDT

ДСТУ OIML R 49-2:2014

Лічильники води для холодної питної води та гарячої води. Частина 2. Методи випробувань
- Вперше

OIML R 49-2, edition 2013

IDT

ДСТУ OIML R 49-3:2014

Лічильники води для холодної питної води та гарячої води. Частина 3. Формат протоколу випробувань
- Вперше

OIML R 49-3, edition 2013

IDT

ДСТУ OIML R 50-1:2014

Ваги автоматичні безперервної дії для сумарного обліку. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги
- Вперше

OIML R 50-1, edition 2014

IDT

ДСТУ OIML R 50-2:2014

Ваги автоматичні безперервної дії для сумарного обліку. Частина 2. Методи випробування
- Вперше

OIML R 50-2, edition 2014

IDT

ДСТУ OIML R 51-2:2014

Прилади автоматичні для зважування розділених вантажів. Частина 2. Форма звіту про випробування
- Вперше

OIML R 51-2, edition 2006

IDT

ДСТУ OIML R 59:2014

Вологоміри для зернових та олійних культур
- Вперше

OIML R 59, edition 1984

IDT

ДСТУ OIML R 65:2014

Силовимірювальна система одноосних машин для випробувань матеріалів
- Вперше

OIML R 65, edition 2006

IDT

ДСТУ OIML R 71:2014

Стаціонарні вимірювальні резервуари. Загальні вимоги
- Вперше

OIML R 71, edition 2008

IDT

ДСТУ OIML R 75-1:2014

Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги
- Вперше

OIML R 75-1, edition 2002

IDT

ДСТУ OIML R 75-2:2014

Теплолічильники. Частина 2. Випробування для затвердження типу
- Вперше

OIML R 75-2, edition 2002

IDT

ДСТУ OIML R 75-3:2014

Теплолічильники. Частина 3. Формат протоколу випробувань
- Вперше

OIML R 75-3, edition 2006

IDT

ДСТУ OIML R 80-1:2014

Автомобільні та залізничні цистерни з вимірюванням рівня. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги
- Вперше

OIML R 80-1, edition 2009

IDT

ДСТУ OIML R 82:2014

Газохроматографічні системи для вимірювання рівня забруднення пестицидами та іншими токсичними речовинами
- Вперше

OIML R 82, edition 2006

IDT

ДСТУ OIML R 83:2014

Газохроматографічні/мас-спектрометричні системи для аналізування органічних забрудників у воді
- Вперше

OIML R 83, edition 2006

IDT

ДСТУ OIML R 85-1 & 2:2014

Автоматичні рівнеметричні прилади для вимірювання рівня рідин у стаціонарних резервуарах. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги. Частина 2. Метрологічний контроль та випробування
- Вперше

OIML R 85-1 & 2, edition 2008

IDT

ДСТУ OIML R 91:2014

Обладнання радіолокаційне для вимірювання швидкості дорожніх транспортних засобів
- Вперше

OIML R 91, edition 1990

IDT

ДСТУ OIML R 92:2014

Вологоміри деревини. Методи і засоби повірки. Загальні положення
- Вперше

OIML R 92, edition 1989

IDT

ДСТУ OIML R 93:2014

Діоптриметри. Загальні вимоги та методи метрологічного контролю
- Вперше

OIML R 93, edition 1999

IDT

ДСТУ OIML R 99-1-2:2014

Прилади для вимірювань викидів транспортних засобів. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги. Частина 2. Метрологічний контроль та випробування в робочих умовах
- Вперше

OIML R 99-1-2, edition 2008

IDT

ДСТУ OIML R 100-1:2014

Атомно-абсорбційні спектрометри для вимірювання вмісту металевих полютантів. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги
- Вперше

OIML R 100-1, edition 2013

 

ДСТУ OIML R 100-2:2014

Атомно-абсорбційні спектрометри для вимірювання вмісту металевих полютантів. Частина 2. Методи контролю
- Вперше

OIML R100-2, edition 2013

IDT

ДСТУ OIML R 100-3:2014

Атомно-абсорбційні спектрометри для вимірювання вмісту металевих полютантів. Частина 3. Форма протоколу контролю
- Вперше

OIML R 100-3, edition 2013

IDT

ДСТУ OIML R 108:2014

Рефрактометри для вимірювання вмісту цукру у фруктових соках
- Вперше

OIML R 108, edition 1993

IDT

ДСТУ OIML R 112:2014

Високоефективні рідинні хроматографи для вимірювання вмісту пестицидів та інших токсичних речовин
- Вперше

OIML R 112, edition 1994

IDT

ДСТУ OIML R 113:2014

Портативні газові хроматографи для польових вимірювань вмісту небезпечних хімічних забрудників
- Вперше

OIML R 113, edition 1994

IDT

ДСТУ OIML R 116:2014

Атомно-емісійні спектрометри з індуктивно зв'язаною плазмою для вимірювання вмісту металевих полютантів у забрудненій воді. Загальні положення та методи метрологічного контролю
- Вперше

OIML R 116, edition 2006

IDT

ДСТУ OIML R 117-1:2014

Динамічні вимірювальні системи для рідин, інших, ніж вода. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги
- Вперше

OIML R 117-1, edition 2007

IDT

ДСТУ OIML R 118:2014

Методи випробування та форми протоколів випробувань при затверджені типів паливороздавальних колонок для моторних транспортних засобів
- Вперше

OIML R 118, edition 1995

IDT

ДСТУ OIML R 120:2014

Міри місткості для випробування вимірювальних систем для рідин, крім води
- Вперше

OIML R 120, edition 2010

IDT

ДСТУ OIML R 123:2014

Портативні і переносні ренгенофлуоресцентні спектрометри для вимірювання вмісту небезпечних забруднюючих елементів
- Вперше

OIML R 123, edition 1997

IDT

ДСТУ OEML R 124:2014

Рефрактометри для вимірювання вмісту цукру у виноградному суслі
- Вперше

OIML R 124, edition 1997

IDT

ДСТУ OIML R 126:2014

Доказові аналізатори видихуваного повітря
- Вперше

OIML R 126, edition 2012

IDT

ДСТУ OIML R 129:2014

Багатовимірні засоби вимірювань
- Вперше

OIML R 129, edition 2000

IDT

ДСТУ OIML R 135:2014

Спектрофотометри для медичних лабораторій. Загальні положення
- Вперше

OIML R 135, edition 2004

IDT

ДСТУ OIML R 137-1-2:2014

Лічильники газу. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги. Частина 2. Методи підтвердження метрологічних та технічних характеристик
- Вперше

OIML R 137-1-2, edition 2012
OIML R 137-1-2-Amend 2014

IDT

ДСТУ OIML R 138:2014

Ємності, використовувані при торгових операціях
- Вперше

OIML R 138, edition 2007
Amendment (2009) to OIML R 138

IDT

ДСТУ OIML R 139:2014

Вимірювальні системи для заправки автомобілів стисненим газом. Технічні вимоги та методи випробування
- Вперше

OIML R 139, edition 2007

IDT

ДСТУ OIML R 140:2014

Вимірювальні системи для газоподібного палива
- Вперше

OIML R 140, edition 2007

IDT

ДСТУ OIML R 142:2014

Рефрактометри автоматичні. Методи та засоби повірки
- Вперше

OIML R 142, edition 2008

IDT

ДСТУ OIML R 105:2014

Системи прямого вимірювання масової витрати для кількості рідини (включаючи Додатки A та B)
- Вперше

OIML R 105, edition 1993

IDT

ДСТУ OIML R 105-ann-c:2014

Системи прямого вимірювання масової витрати для кількості рідини. Додаток C. Формат протоколу випробувань
- Вперше

OIML R 105-ann-c, edition 1995

IDT

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості № 234 від 10.08.2016}

Директор
департаменту технічного
регулювання та метрологіїЛ.М. ВіткінДодаток 2
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
30.12.2014 № 1494

Позначення змін до національних стандартів України

Назва національних стандартів України

Позначення європейських нормативних документів

Ступінь відповідності згідно з ДСТУ 1.7:2001

1

2

3

4

ДСТУ EN 12261:2006/Зміна № 1:2014

Лічильники газу турбінні. Загальні технічні умови

EN 12261:2002/A1:2006
EN12261:2002/AC:2003

IDT

ДСТУ EN 12480:2006/Зміна № 1:2014

Лічильники газу роторні. Загальні технічні умови

EN 12480:2002/A1:2006

IDT

ДСТУ EN 50131-6:2012/Зміна № 1:2014

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 6. Джерела електроживлення

EN 50131-6:2008/A1:2014

IDT

Директор
департаменту технічного
регулювання та метрологіїЛ.М. ВіткінДодаток 3
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
30.12.2014 № 1494

Позначення національних стандартів

Назва національних стандартів

1

2

ДСТУ 3331-96 (ГОСТ 30529-97);
(ISO 4495:1978)

Порошки металеві з мастилом. Визначення мастильних речовин методом екстракції за Сокслетом

ДСТУ 3668-97 (ГОСТ 25698-98);
(ISO 4498-1:1990)

Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Визначення уявної твердості матеріалів в основному з рівномірною твердістю у перерізі

ДСТУ 3709.1-98 (ISO 4064-1:1978)

Вимірювання витрати води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води. Частина 1. Технічні вимоги

ДСТУ 3709.2-98 (ISO 4064-2:1978)

Вимірювання витрати води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води. Частина 2. Вимоги до встановлення

ДСТУ 3709.3-98 (ISO 4064-3:1983)

Вимірювання витрати води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води. Частина 3. Методи та засоби випробувань

ДСТУ 4012.2:2006

Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи

ДСТУ 4012.3:2007

Засоби безпечного зберігання. Заміси високої безпеки. Вимоги, класифікація та методи випробувань на опір зламуванню та несанкціонованому відмиканню

ДСТУ 4012-1:2005

Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та ATM сейфи

ДСТУ 4357-3:2004

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 3. Прилади приймально-контрольні. Технічні умови

ДСТУ 4466-1:2008

Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ 4466-5:2008

Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, технічне обслуговування та безпека. Частина 5. Вогнегасна речовина FK-5-1-12

ДСТУ 4466-9:2008

Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, технічне обслуговування та безпека. Частина 9. Вогнегасна речовина HFC 227ea

ДСТУ 4466-12:2008

Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, технічне обслуговування та безпека. Частина 12. Вогнегасна речовина IG-01

ДСТУ 4466-13:2008

Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, технічне обслуговування та безпека. Частина 13. Вогнегасна речовина IG-100

ДСТУ 4466-14:2008

Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, технічне обслуговування та безпека. Частина 14. Вогнегасна речовина IG-55

ДСТУ 4466-15:2008

Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, технічне обслуговування та безпека. Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541

ДСТУ CLC/TS 50131-2-7-1:2012

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-7-1. Охоронні акустичні сповіщувачі розбиття скла

ДСТУ EN 473:2012

Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу. Основні положення

ДСТУ EN 10084:2006

Сталі цементовані. Технічні умови постачання

ДСТУ EN 10277-1:2007

Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 10277-2:2007

Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 2. Сталі загальної призначеності

ДСТУ EN 10277-3:2007

Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 3. Автоматні сталі

ДСТУ EN 10277-4:2007

Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 4. Цементовані сталі

ДСТУ EN 10277-5:2007

Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 5. Поліпшувані сталі

ДСТУ EN 12405:2006

Коректори до лічильників газу електронні. Загальні технічні умови

ДСТУ EN 1434-1:2006

Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 1434-2:2006

Теплолічильники. Частина 2. Вимоги до конструкції

ДСТУ EN 1434-4:2006

Теплолічильники. Частина 4. Випробування для затвердження типу

ДСТУ EN 1434-5:2006

Теплолічильники. Частина 5. Первинна повірка

ДСТУ EN 1434-6:2006

Теплолічильники. Частина 6. Монтаж, уведення в експлуатацію, контроль в експлуатації і технічне обслуговування

ДСТУ EN 50131-1:2006

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 50132-7:2005

Системи тривожної сигналізації. Системи теле(відео)спостереження охоронного призначення Частина 7. Правила застосування

ДСТУ EN ISO 3452-2:2005

Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 2. Контроль дефектоскопічних матеріалів

ДСТУ EN ISO 3452-3:2005

Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 3. Контрольні зразки

ДСТУ ENV 1627:2004

Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Класифікація та технічні вимоги

ДСТУ ENV 1628:2005

Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до статичного навантажування

ДСТУ ENV 1629:2005

Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до динамічного навантажування

ДСТУ ENV 1630:2005

Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до спроб ручного зламування

ДСТУ IEC 60839-1-1:2001

Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 1. Загальні принципи

ДСТУ IEC 60839-1-2:2001

Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 2. Джерела електроживлення, методи випробувань і критерії якості роботи

ДСТУ IEC 60839-1-3-2001

Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 3. Випробування систем тривожної сигналізації на вплив зовнішніх чинників

ДСТУ IEC 60839-1-4:2001

Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги. Розділ 4. Принципи застосування

ДСТУ IEC 60839-2-2:2001

Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 2. Вимоги до сповіщувачів. Загальні принципи

ДСТУ IEC 69839-2-3:2003

Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 3. Вимоги до активних інфрачервоних лінійних сповіщувачів для закритих приміщень

ДСТУ IEC 60839-2-4-2001

Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 4. Ультразвукові доплеровські сповіщувачі для закритих приміщень

ДСТУ IEC 60839-2-5-2001

Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 5. Мікрохвильові доплеровські сповіщувачі для закритих приміщень

ДСТУ IEC 60839-2-6:2001

Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 6. Пасивні інфрачервоні сповіщувачі для закритих приміщень

ДСТУ IEC 60839-2-7-2001

Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 7. Пасивні сповіщувачі розбиття скла для закритих приміщень

ДСТУ IEC 60839-5-1:2003

Системи тривожної сигналізації. Частина 5. Вимоги до систем передавання тривожних сповіщень. Розділ 1. Загальні вимоги до систем

ДСТУ IEC 60839-5-2:2003

Системи тривожної сигналізації. Частина 5. Вимоги до систем передавання тривожних сповіщень. Розділ 2. Загальні вимоги до обладнання

ДСТУ IEC 60839-5-4:2003

Системи тривожної сигналізації. Частина 5. Вимоги до систем передавання тривожних сповіщень. Розділ 4. Канали передавання тривожних сповіщень систем тривожної сигналізації

ДСТУ IEC 60839-5-5:2003

Системи тривожної сигналізації. Частина 5. Вимоги до систем передавання тривожних сповіщень. Розділ 5. Вимоги до цифрових комунікаторних систем, що використовують скомутовну телефонну мережу загального користування

ДСТУ IEC 60839-5-6:2003

Системи тривожної сигналізації. Частина 5. Вимоги до систем передавання тривожних сповіщень. Розділ 6. Вимоги до систем передавання мовних сповіщень, що використовують скомутовну телефонну мережу загального користування

ДСТУ ISO 377:2009

Сталь і сталеві вироби. Розташування та готування проб і випробних зразків для механічного випробування

ДСТУ ISO 404:2008

Сталь і вироби із сталі. Загальні технічні вимоги до постачання

ДСТУ ISO 2560:2004

Матеріали зварювальні. Покриті електроди для ручного дугового зварювання нелегованих та дрібнозернистих сталей

ДСТУ ISO 4136:2009

Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на поперечний розтяг

ДСТУ ISO 6579:2006

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Методика виявлення Salmonella spp

ДСТУ ISO 7218:2008

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови щодо мікробіологічних досліджень

ДСТУ ISO 14175:2004

Матеріали зварювальні. Захист гази для дугового зварювання та різання

ДОТУ ISO 14341:2004

Матеріали зварювальні. Електродні дроти та наплавлений метал у захисному газі плавким електродом нелегованих і дрібнозернистих сталей. Класифікація

ДСТУ ISO 14555:2014

Зварювання. Дугове приварювання шпильок з металевих матеріалів

ДСТУ ISO 14732:2004

Персонал зварювального виробництва. Атестаційне випробовування операторів автоматичного зварювання плавленням та наладчиків контактного зварювання металевих матеріалів

ДСТУ ISO 17123-4:2009

Оптика та оптичні прилади. Методики випробування геодезичних і знімальних приладів у польових умовах. Частина 4. Електрооптичні далекоміри

ДСТУ ISO 18275:2008

Матеріали зварювальні. Покриті електроди покриті для ручного дугового зварювання високоміцних сталей. Класифікація

ДСТУ ISO/IEC 17020-2001

Загальні критерії щодо діяльності органів різного типу, що здійснюють інспектування

ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008

Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем управління

ДСТУ ISO/IEC 17024:2005

Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу

ДСТУ ISO/IEC 27001:2010

Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги

ДСТУ ISQ/TS 11133-1:2005

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Настанови щодо готування та виробництва поживних середовищ. Частина 1. Загальні настанови щодо виготовлення поживних середовищ гарантованої якості в лабораторії

ДСТУ ISO/TS 11133-2:2006

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Настанови щодо готування та вироблення поживних середовищ. Частина 2. Практичні настанови щодо випробування культуральних середовищ

ДСТУ prEN 13032004

Будівельна фурнітура. Циліндрові механізми для замків. Технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ prEN 50133-1:2005

Системи тривожної сигналізації. Системи контролювання доступу охоронного призначення. Частина 1. Вимоги до систем

ДСТУ prEN 50136-1-1:2004

Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 1-1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень

ДСТУ ГОСТ 12351:2005
(ISO 4942:1988, ISO 9647:1989)
(в частині вимог ISO 4942)

Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання ванадію

ДСТУ ГОСТ 12351:2005
(ISO 4942:1988, ISO 9647:1989)
(в частині вимог ISO 9647)

Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання ванадію

ДСТУ EN 54-1:2003 

Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ 

ДСТУ prEN 54-13:2004

Системи пожежної сигналізації Частина 13. Вимоги щодо систем та оцінювання сумісності

Директор
департаменту технічного
регулювання та метрологіїЛ.М. ВіткінДодаток 4
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
30.12.2014 № 1494

Позначення міждержавних стандартів

Назва міждержавних стандартів

1

2

ГОСТ 20018-74 (ИСО 3369-75)

Сплавы твердые спеченные. Метод определения плотности

ГОСТ 20019-74 (ИСО 3327-82)

Сплавы спеченные твердые. Определение предела прочности при поперечном изгибе

ГОСТ 22662-77

Порошки металлические. Методы седиментационного анализа

ГОСТ 23401-90

Порошки металлические. Катализаторы и носители. Определение удельной поверхности

ГОСТ 25095-82 (ИСО 3312-75)

Сплавы твердые спеченные. Метод определения модуля упругости (модуля Юнга)

ГОСТ 25599.1-83

Сплавы твердые спеченные. Методы определения общего углерода

ГОСТ 26342-84

Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27990-88

Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования

Директор
департаменту технічного
регулювання та метрологіїЛ.М. Віткінвгору