Документ v1492563-10, поточна редакція — Прийняття від 09.02.2010

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
09.02.2010 N 1492

Про надання роз'яснень

Шановний Валеріє Євгеновичу!
Державним комітетом з питань регуляторної політики та
підприємництва (далі - Держкомпідприємництво) опрацьовано Ваше
звернення від 14.12.2009 N 5314-01/408 та повідомляється наступне.
Відповідно до статті 4 Закону України "Про фермерське
господарство" ( 973-15 ) головою фермерського господарства є його
засновник або інша визначена в статуті особа. Голова фермерського
господарства представляє фермерське господарство перед органами
державної влади, підприємствами, установами, організаціями та
окремими громадянами чи їх об'єднаннями відповідно до закону.
Голова фермерського господарства укладає від імені господарства
угоди та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до
законодавства України.
Згідно із частиною першою статті 1270 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) (далі - ЦКУ) для прийняття спадщини
встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу
відкриття спадщини.
Разом з тим, як вбачається зі змісту статті 1283
ЦКУ ( 435-15 ) охорона спадкового майна здійснюється в інтересах
спадкоємців, відказоодержувачів та кредиторів спадкодавця з метою
збереження його до прийняття спадщини спадкоємцями. Нотаріус за
місцем відкриття спадщини, а в населених пунктах, де немає
нотаріуса, - відповідні органи місцевого самоврядування з власної
ініціативи або за заявою спадкоємців вживають заходів щодо охорони
спадкового майна. Охорона спадкового майна триває до закінчення
строку, встановленого для прийняття спадщини.
Частиною першою статті 1285 ЦКУ ( 435-15 ) визначено, що якщо
у складі спадщини є майно, яке потребує утримання, догляду,
вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в
належному стані, нотаріус, а в населених пунктах, де немає
нотаріуса, - відповідний орган місцевого самоврядування, у разі
відсутності спадкоємців або виконавця заповіту укладають договір
на управління спадщиною з іншою особою.
Відповідно до частини першої статті 60 Закону України "Про
нотаріат" ( 3425-12 ) Нотаріус за місцем відкриття спадщини за
повідомленням підприємств, установ, організацій, громадян або на
підставі рішення суду про оголошення фізичної особи померлою чи за
своєю ініціативою, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, -
посадова особа органу місцевого самоврядування, яка вчиняє
нотаріальні дії, вживають заходів до охорони спадкового майна,
коли це потрібно в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів,
кредиторів або держави. Ці заходи вживаються ними безпосередньо
або шляхом доручення нотаріусам чи посадовим особам органів
місцевого самоврядування за місцезнаходженням майна.
Отже, заходи, спрямовані на охорону спадщини, вживаються
нотаріусом або посадовою особою відповідної ради за місцем
відкриття спадщини як за повідомленням юридичних або фізичних
осіб, так і за власною ініціативою, коли це необхідно в інтересах
спадкоємців, кредиторів спадкодавця, відказоодержувачів або
держави. Нотаріус на підставі всіх обставин справи на свій розсуд
вирішує питання, чи існує така необхідність.
Згідно із пунктом 195 Інструкції про порядок вчинення
нотаріальних дій нотаріусами України, який затверджено наказом
Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року N 20/5
( z0283-04 ) та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від
3 березня 2004 року за N 283/8882, якщо у складі спадщини є майно,
що потребує утримання, догляду, учинення інших фактичних чи
юридичних дій для підтримання його в належному стані, нотаріус, а
в населених пунктах, де немає нотаріуса - відповідний орган
місцевого самоврядування, у разі відсутності спадкоємців або
виконавця заповіту, на підставі заяви заінтересованої особи
(наприклад, представника територіальної громади), після
пред'явлення свідоцтва про смерть спадкодавця, укладає договір на
управління спадщиною.
Враховуючи наведене вище, Держкомпідприємництво вважає, що у
випадку, зазначеному у Вашому зверненні, договір на управління
майном фермерського господарства може бути укладено із спадкоємцем
голови фермерського господарства до прийняття ним спадщини.
Заступник Голови С.І.Третьяковвгору