Документ v148p299-13, поточна редакція — Прийняття від 11.06.2013

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.06.2013  № 148-р

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками товариства з обмеженою відповідальністю авіаційної компанії "Авіадніпро" села Старі Койдаки Дніпропетровського району Дніпропетровської області та товариством з обмеженою відповідальністю авіаційної компанії "Авіадніпро" села Старі Койдаки Дніпропетровського району Дніпропетровської області

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", розділу 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 № 47:

1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками товариства з обмеженою відповідальністю авіаційної компанії "Авіадніпро" села Старі Койдаки Дніпропетровського району Дніпропетровської області та товариством з обмеженою відповідальністю авіаційної компанії "Авіадніпро" села Старі Койдаки Дніпропетровського району Дніпропетровської області з 06.06.2013 та присвоїти йому реєстраційний номер 056-13/04-В.

2. Зареєструвати 1, 2, 5 вимоги найманих працівників:

"1. Виплатити заборгованість по заробітній платі.

2. Виплатити компенсацію за несвоєчасну виплату заробітної плати.

5. Забезпечити виконання вимог державного соціального страхування та пенсійного забезпечення".

3. Відмовити в реєстрації 3 та 4 вимог:

"3. Забезпечити соціальні гарантії робітникам АК "Авіадніпро" згідно Колективного договору АК "Дніпроавіа", такі як:

- виплата щомісячної винагороди за вислугу років згідно затвердженого положення колективного договору;

- виплачувати заробітну плату два рази на місяць;

- виплачувати заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку відпустки

і т.д. згідно розділів 4, 6, 7 колективного договору АК "Дніпроавіа".

4. Прийняти для робітників АК "Авіадніпро" як належний в цілому, затверджений і дійсний колективний договір АК "Дніпроавіа".

Рішення про відмову у реєстрації вимог прийнято у зв'язку з тим, що зазначені вимоги не відповідають міжнародно-правовим стандартам ведення колективних переговорів, а саме Конвенції Міжнародної організації праці № 98 "Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів", Конвенції Міжнародної організації праці № 154 "Про сприяння колективним переговорам 1981 року" та статтям 10, 11, 12, 14, 17, 18 Кодексу законів про працю України, статтям 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 Закону України "Про колективні договори і угоди", оскільки сторонами соціально-трудових відносин не прийняті та не схвалені в установленому порядку спільні зобов'язання для сприяння врегулювання трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників і роботодавця.

4. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

5. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області забезпечити сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового спору в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями.

6. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників товариства з обмеженою відповідальністю авіаційної компанії "Авіадніпро" села Старі Койдаки Дніпропетровського району Дніпропетровської області, товариству з обмеженою відповідальністю "Авіадніпро" села Старі Койдаки Дніпропетровського району Дніпропетровської області, Дніпропетровській районній раді Дніпропетровської області, Дніпропетровській районній державній адміністрації Дніпропетровської області, Дніпропетровській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області.

Голова

О. Окіс

{Текст взято з сайту НСПП http://www.nspp.gov.ua/}вгору