Про надання роз'яснення щодо посвідчення права власності на земельну ділянку
Держземагентство України; Лист від 14.09.201214897/17/11-12
Документ v1489821-12, поточна редакція — Прийняття від 14.09.2012

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.09.2012  № 14897/17/11-12


ПАТ "Банк Петрокоммерц Україна"
вул. Велика Житомирська, 20,
м. Київ, 01025

Про надання роз'яснення

Державним агентством земельних ресурсів України розглянуто ваш лист від 23.08.2012 № 05-20/1505 та повідомляється наступне.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 126 Земельного кодексу України (далі - Кодекс) визначено перелік документів, що посвідчують право на земельну ділянку.

Так, відповідно до зазначеної вище статті 126 Кодексу право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується:

- цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою;

- свідоцтвом про право на спадщину.

При набутті права власності на земельну ділянку на підставі цивільно-правових угод щодо відчуження земельних ділянок чи свідоцтва про право на спадщину державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується, долучається до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, в кожному такому випадку відчуження земельної ділянки.

На державному акті про право власності на земельну ділянку нотаріус, який посвідчує (видає) документ, та територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки роблять відмітку про перехід права власності на земельну ділянку із зазначенням документа, на підставі якого відбувся такий перехід.

Законами України "Про нотаріат" та "Про іпотеку", наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України" встановлено, що нотаріуси на підставі складеного державним виконавцем акта про проведені публічні торги, затвердженого начальником відповідного відділу державної виконавчої служби, видають свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів.

Відповідно до Глави 13 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, якщо прилюдні торги (аукціон) оголошено такими, що не відбулися, нотаріус видає відповідне свідоцтво про передачу майна стягувачеві в рахунок погашення боргу на підставі складеного та затвердженого в установленому порядку акта із зазначенням того, що прилюдні торги (аукціон) не відбулися.

Таким чином, свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціону), що не відбулися, з долученим до нього державним актом на право власності на земельну ділянку з відміткою нотаріуса про перехід права власності на земельну ділянку не може вважатися правовстановлюючим документом на земельну ділянку з урахуванням правових положень статті 126 Кодексу.

Разом з тим відповідно до Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 22.06.2009 № 325, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2009 р. за № 735/16751, у рядку "і на підставі" вказуються назва, дата і номер документа, який є підставою набуття права на земельну ділянку; найменування органу, яким прийнято цей документ (рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади, рішення суду, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину, рішення про внесення земельної ділянки до статутного фонду, інші цивільно-правові угоди).

Згідно із статтею 202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Таким чином, свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціону), дія якого спрямовується на зміну та набуття цивільних прав і обов'язки осіб, є підставою, відповідно до Закону України "Про землеустрій", для розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку, з метою переоформлення права власності на земельну ділянку.

Заступник Голови

Є.С. Бердніковвгору