Документ v1486224-11, поточна редакція — Прийняття від 17.10.2011

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
17.10.2011 N 1486

Про затвердження уточненого плану розміщення акцій
ВАТ "Авіалінії Харкова" (код за ЄДРПОУ 25469838)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), з метою реалізації
"Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж
у III-IV кварталах 2011 року пакетів акцій господарських товариств
і холдингових компаній", затвердженого наказом ФДМУ від 12.08.2011
N 1205 ( v1205224-11 ), із змінами, внесеними наказом Фонду
від 07.10.2011 N 1466 ( v1466224-11 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Авіалінії
Харкова" згідно з додатком.
2. Департаменту оціночної діяльності забезпечити проведення
оцінки пакета акцій ВАТ "Авіалінії Харкова", який підлягає продажу
на фондових біржах.
3. Департаменту продажу акцій на фондових ринках
та проведення аукціонів забезпечити продаж пакета акцій
ВАТ "Авіалінії Харкова" згідно з уточненим планом розміщення
акцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оперативного планування.
Заступник Голови Фонду А.Мангул

Додаток
до наказу ФДМУ
17.10.2011 N 1486
ЗАТВЕРДЖУЮ
А.Мангул
17.10.2011

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи В)
ВАТ "АВІАЛІНІЇ ХАРКОВА",
створеного шляхом перетворення державного підприємства
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "АВІАЛІНІЇ ХАРКОВА"

Код за ЄДРПОУ 25469838 Загальна 17334500 шт.
кількість акцій
Статутний 17334500.00 грн. Номінальна 1 грн.
капітал вартість акції
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Спосіб розміщення | Термін розміщення | Акції |Частка | Не реалізовано | |продажу| | |-------------------|в СК, %|-----------------| | | |----------------------|Кількість| Сумарна | |Кількість|Частка | | | | початок |закінчення| штук |вартість,| | штук |в СК, %| | | | | | |тис.грн. | | | | |-------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| | 5.4. |Продаж акцій через | | |17333396 |17333.396|99.994 |17333396 |99.994 | | |організаторів | | | | | | | | | |торгівлі цінними | | | | | | | | | |паперами | | | | | | | | |-------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| | 5.4.1.|- на фондових біржах|24.10.2011 |31.07.2012|17333396 |17333.396|99.994 |17333396 |99.994 | |-------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| | 5.5. |Продаж пакетів акцій|Реалізовано| | 1104 | 1.104 | 0.006 | | | | |громадянам | | | | | | | | | |та фінансовим | | | | | | | | | |посередникам через | | | | | | | | | |Державну акціонерну | | | | | | | | | |компанію | | | | | | | | | |"Національна | | | | | | | | | |мережа аукціонних | | | | | | | | | |центрів" за кошти | | | | | | | | |-------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| | 5.5.1.|- на |Реалізовано| | 1104 | 1.104 | 0.006 | | | | |спеціалізованому | | | | | | | | | |аукціоні за грошові | | | | | | | | | |кошти | | | | | | | | |-------+--------------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+-------| | |РАЗОМ | Х | Х |17334500 | 17334.5 |100.000|17333396 |99.994 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
оперативного планування О.Андрущенко
Виконавець С.Дзюбенковгору