Документ v147p299-12, дію зупинено, поточна редакція — Редакція від 12.10.2012, підстава - v172p299-12

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2012  № 147-р

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками філії (торговельного центру № 20) товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області та товариством з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна"

{Дію Розпорядження призупинено згідно з Розпорядженням Національної
служби посередництва і примирення
№ 167-р від 28.09.2012}

{Про зняття з реєстрації колективного трудового спору див. Розпорядження Національної служби посередництва і примирення
№ 172-р від 12.10.2012}

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", пункту 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 № 47:

1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками філії (торговельного центру № 20) товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області та товариством з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" з 17.07.2012 і присвоїти йому реєстраційний номер 059-12/04-В.

2. Зареєструвати першу, частково дев'яту, частково десяту, одинадцяту вимоги найманих працівників:

"1) згідно з пунктами 1, 2 статті 2 Закону України "Про колективні договори і угоди" укласти колективний договір між найманими працівниками філії (торгівельного центру № 20) товариства з обмеженою відповідальністю "Метро Кеш енд Кері Україна" міста Кривого Рогу та адміністрацією товариства з обмеженою відповідальністю "Метро Кеш енд Кері Україна";

9) дев'яту в частині: "відповідно до Кодексу законів про працю України, постанови КМУ від 17.11.97 № 1290, листа МОЗ від 07.03.2007 № 05.03.01-Д-1/455 надавати операторам ЕОМ перерви для відпочинку";

10) десяту в частині: "відповідно до Кодексу законів про працю України, постанови КМУ від 17.11.97 № 1290, листа МОЗ від 07.03.2007 № 05.03.01-Д-1/455 розглянути питання щодо надання операторам ЕОМ додаткової відпустки - 4 календарних дні";

11) відповідно до статей 141, 153 Кодексу законів про працю України з огляду на розташування нашого магазину та постійні протяги, встановити додаткові теплові завіси на вході та виході клієнтів для покращення умов праці".

3. Відмовити в реєстрації другої, третьої, четвертої, п'ятої, шостої, сьомої, восьмої, частково дев'ятої, частково десятої, дванадцятої вимог найманих працівників:

"2) відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про оплату праці" підняти заробітну плату працівників у філії (торговельного центру № 20) товариства з обмеженою відповідальністю "Метро Кеш енд Кері Україна" міста Кривого Рогу до рівня середньої по місту - 3000 грн.;

3) відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення", статті 33 Закону України "Про оплату праці", постанови КМУ від 17.07.2003 № 1078, із змінами та доповненнями, погасити заборгованість по індексації з виплатою інфляційної компенсації;

4) відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці", пункту 10 Правил внутрішнього трудового розпорядку філії (торговельного центру № 20) товариства з обмеженою відповідальністю "Метро Кеш енд Кері Україна" міста Кривого Рогу забезпечити весь персонал спецвзуттям та новим спецодягом;

5) відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України та Закону України "Про оплату праці" розробити Положення про оплату праці та погодити його із профспілковими органами;

6) переглянути Посадову інструкцію на посаду касирів торгівельного залу відділу касових операцій філії (торговельного центру № 20) товариства з обмеженою відповідальністю "Метро Кеш енд Кері Україна" міста Кривого Рогу, затвердженою наказом № 24/20-Од від 08.02.2012, про зміни істотних умов праці;

7) відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про оплату праці" ввести доплати працівникам за збільшення обсягу робіт;

8) відповідно до Кодексу законів про працю України ввести систему нарахувань додаткових днів відпустки до вже існуючих 24 днів залежно від стажу роботи;

9) дев'ятої в частині: "касирам";

10) десятої в частині: "касирам";

12) збільшити суму компенсації за харчування до 25 грн. та надати можливість отримувати компенсації за харчування грошима",

оскільки ці вимоги повинні вирішуватися в іншому, установленому чинним законодавством України порядку.

4. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області забезпечити сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового спору в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями.

5. Дане розпорядження надіслати представнику, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників філії (торговельного центру № 20) товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, товариству з обмеженою відповідальністю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна", Криворізькому міському голові Дніпропетровської області, Дніпропетровській обласній державній адміністрації, Київській міській державній адміністрації, відділенню НСПП в Дніпропетровській області, відділенню НСПП в місті Києві та Київській області.

В.о. Голови

С. Гербеда

{Текст взято з сайту НСПП http://www.nspp.gov.ua/}вгору