Про справляння ресурсних платежів при видобуванні мінеральних вод
Мінприроди України; Лист від 29.07.201014711/27/10-10
Документ v1471617-10, поточна редакція — Прийняття від 29.07.2010

                МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Л И С Т
29.07.2010 N 14711/27/10-10
Державній податковій
адміністрації України

Про справляння ресурсних платежів
при видобуванні мінеральних вод

Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України розглянуло Ваш лист від 29.06.2010 N 7549/5/1/15-0816 щодо
надання роз'яснення стосовно збору за спеціальне водокористування
і повідомляє.
Згідно з додатком N 1 до Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" від 03.06.2008 року N 309-VI
( 309-17 ) не справляється збір за спеціальне водокористування за
підземні води: мінеральні для промислового розливу, мінеральні
(лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього
використання лікувальними закладами, мінеральні (лікувальні) для
зовнішнього використання лікувальними закладами, промислові
(розсіл), теплоенергетичні (термальні). За видобування зазначених
підземних вод справляється плата за користування надрами.
Для правильності справляння ресурсних платежів слід
враховувати наступне.
Відповідно до ДСТУ 878-93 "Води мінеральні питні" до
мінеральних вод відносяться питні підземні природні води, до
складу яких входять різні біологічно активні хімічні компоненти,
насичені двоокисом вуглецю, розлиті в пляшки. У залежності від
мінералізації, наявності специфічних (біологічно активних)
компонентів мінеральні води поділяються на: природні столові - питні підземні води з мінералізацією менше
1,0 г/куб.дм, що застосовуються як столовий освіжаючий напій і які
за висновком Українського НДІ медичної реабілітації і курортології
Міністерства охорони здоров'я України при відповідному їх
додатковому обробленні дозволяється розливати в пляшки; лікувально-столові - питні підземні води з мінералізацією від
1,0 до 8,0 г/куб.дм усіх хімічних груп і від 1,0 до 15,0 г/куб.дм
груп гідрокабонатно-натрієві, гідрокарбонатно-хлоридні,
хлоридно-гідрокарбонатні натрієві чи, при меншій мінералізації,
які вмішують біологічно активні мікроелементи і сполуки в
кількості не нижчій від бальнеологічних норм, прийнятих для питних
мінеральних вод, що застосовуються для лікування відповідно до
призначення лікаря і несистематично як столові напої (у розлитому
чи нерозлитому в пляшки виді); лікувально-столові змішаного складу мінеральні води, одержані
шляхом змішування у визначеному співвідношенні природних вод
різної мінералізації, що застосовуються як лікувальні, відповідно
до призначення лікаря, і несистематично як столові напої (у
розлитому чи нерозлитому в пляшки виді). За використання мінеральних вод лікувально-столових і
лікувально-столових змішаного складу сплачується збір за
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету, та плата за користування надрами при видобування корисних
копалин.
При використанні питних підземних вод в якості природних
столових мінеральних вод справляються збір за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок державного бюджету, за весь обсяг
робіт видобутої води та плата за користування надрами при
видобуванні корисних копалин на обсяг води, використаної для
розливу у пляшки, за нормативами для мінеральних вод. Плата за
користування надрами за природні столові мінеральні води повинна
справлятися з моменту розливу їх у пляшки.
За обсяги води, видобутої і використаної як питна підземна
вода для господарсько-питного водопостачання і технічних потреб,
справляється плата за спеціальне використання водних ресурсів.
Додатково інформуємо, що додатком 1 до пункту 2 Порядку
здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних
лікувальних ресурсів, визначення методик їх використання,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від
02.06.2003 N 243 ( z0752-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 29.06.2003 за N 752/8073, визначено критерії
мінеральних вод для питного та зовнішнього застосування.
Заступник Міністра Д.Мормульвгору