Щодо надання роз'яснень з питань ліцензування
Держкомпідприємництво; Лист від 09.03.20051486
Документ v1468563-05, поточна редакція — Прийняття від 09.03.2005

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
09.03.2005 N 1486

Щодо надання роз'яснень
з питань ліцензування

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув Ваш лист від 04.02.2005 року N 92 щодо
надання роз'яснень з питань ліцензування щодо ліцензійних вимог
(організаційні та технічні), які необхідно виконувати при
провадженні діяльності з виробництва спеціальних засобів (шоломів,
бронежилетів та броньованих щитів) та повідомляє наступне.
Держпідприємництво України листом від 15.12.2004 N 8747
( v8747563-04 ) надавало роз'яснення Голові правління Ірпінського
комбінату "Перемога" з питань ліцензування при провадженні
господарської діяльності, яка відповідно до пункту 12 статті 9
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) підлягає ліцензуванню, а також надіслало
роз'яснення Міністерства внутрішніх справ України (лист від
26.12.2004 N 14964/Пн), уповноваженого на видачу ліцензій при
провадженні вищезазначеної господарської діяльності.
Враховуючи, що Держпідприємництво України вже надавало
роз'яснення з питань, що виникли при провадженні господарської
діяльності з виробництва спеціальних засобів (шоломів,
бронежилетів та броньованих щитів), вважаємо за доцільне додатково
повідомити наступне.
Закон України від 1 червня 2000 року N 1775-III ( 1775-14 )
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначає
види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок
їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері
ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів
ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.
Статтею 10 цього Закону ( 1775-14 ) визначено, що суб'єкт
господарювання, який має намір провадити певний вид господарської
діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним
орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із
заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.
До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія
довідки про внесення до Єдиного реєстру підприємств та організацій
України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал
документа.
До заяви також додаються документи, вичерпний перелік яких
встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001
N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності".
Відповідно до статті 8 цього Закону ( 1775-14 ), суб'єкт
господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської
діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених
для цього виду діяльності ліцензійних умов. Ліцензійні умови
( z0308-01 ) є нормативно-правовим актом, положення якого
встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші
вимоги для провадження певного виду господарської діяльності. У
разі якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської
діяльності, зазначений в статті 9 цього Закону, не в повному
обсязі, а частково або з окремих робіт, операцій, послуг,
ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині,
що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності,
зазначеної в ліцензії.
Спільним наказом Держпідприємництва України та Міністерства
внутрішніх справ України від 21 березня 2001 року N 53/213
( z0308-01 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від
4 квітня 2001 року N 308/5499, затверджені Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних
засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
індивідуального захисту, активної оборони.
Ці Ліцензійні умови провадження господарської діяльності
( z0308-01 ) розроблені відповідно до Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року
N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів
ліцензування" та від 12 жовтня 1992 року N 576 ( 576-92-п ) "Про
затвердження Положення про дозвільну систему" (із змінами і
доповненнями) та встановлюють організаційні, технологічні, режимні
та особливі вимоги провадження господарської діяльності з
виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони.
Слід зазначити, що відповідно до Закону України від
16.12.2004 N 2247 ( 2247-15 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України" у статті 9 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
пункт 12 викладено в новій редакції, а саме: "12) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони та їх продаж".
Стосовно місцезнаходження спеціально уповноваженого органу з
питань ліцензування та експертно-апеляційної ради повідомляємо.
Указом Президента України від 25.05.2000 N 721/2000
( 721/2000 ) затверджено Положення про Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва. Відповідно до
пункту 1 цього Положення Держпідприємництво України є спеціально
уповноваженим органом з питань ліцензування та державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
Відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
експертно-апеляційна рада є колегіальним органом, створеним при
спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. Положення
про експертно-апеляційну раду при Державному комітеті з питань
регуляторної політики та підприємництва затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N 1669 ( 1669-2000-п ).
Заступник Голови С.І.Третьяковвгору