Документ v1447224-15, поточна редакція — Прийняття від 30.09.2015

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.09.2015  № 1447

Про затвердження Плану діяльності Фонду державного майна України на 2015-2017 роки

З метою реалізації вимог Коаліційної угоди депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання (пункт 2.8), Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2014 року № 695 і схваленої Постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII, Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI, відповідно до наказу Фонду від 19 грудня 2012 року № 4008 "Про затвердження Порядку розроблення і виконання планів діяльності Фонду державного майна України на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим" (далі - Порядок), з урахуванням наказу Фонду з особового складу від 24.06.2015 № 427к "Про введення в дію штатного розпису апарату Фонду", для забезпечення проведення масштабної прозорої приватизації державної власності, організації управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, які належать до сфери управління Фонду державного майна України (далі - Фонд), а також реалізації державної політики відповідно до рішень вищих органів державної влади у сфері оренди, використання та відчуження державного майна та державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Фонду державного майна України на 2015-2017 роки (далі - стратегічний план), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів відповідно до функціональних обов'язків забезпечити виконання стратегічного плану та проведення аналізу досягнутих результатів.

3. Керівникам регіональних відділень (далі - РВ) Фонду відповідно до вимог Порядку та наказу Фонду від 14 квітня 2015 року № 539 "Про вдосконалення планування діяльності регіональних відділень Фонду державного майна України", а також завдань і функцій, визначених положеннями про РВ Фонду, актами законодавства, наказами Фонду, у тритижневий термін скласти та затвердити плани роботи РВ Фонду на 2015 рік, здійснювати коригування річних планів роботи РВ Фонду у випадках, пов'язаних зі зміною функціональних повноважень РВ Фонду, або з виникненням обставин, які мають істотний вплив на виконання планів роботи, що неможливо було передбачити на етапі їх розроблення та які істотно впливають на планові значення показників виконання завдань.

4. Керівникам РВ Фонду забезпечувати реалізацію річних планів роботи відповідних РВ Фонду, здійснення моніторингу їх виконання та інформування щокварталу про стан їх виконання Управління по роботі з регіональними відділеннями.

5. Управлінню законодавчого та аналітичного забезпечення забезпечити організацію роботи щодо коригування стратегічного плану Фонду та моніторингу його виконання відповідно до Порядку.

6. Управлінню комунікаційного забезпечення та роботи з Верховною Радою України розміщувати матеріали, зазначені у пунктах 1 та 5 цього наказу, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

7. Заступникам Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків забезпечити контроль за виконанням завдань стратегічного плану за відповідними напрямами роботи Фонду.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду

І. БілоусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Фонду державного майна України
30.09.2015  № 1447

ПЛАН
діяльності Фонду державного майна України на 2015-2017 роки

1. Місія Фонду державного майна України

Забезпечення проведення масштабної прозорої приватизації державної власності відповідно до вимог Програми діяльності Кабінету Міністрів України, реалізація державної політики відповідно до рішень вищих органів державної влади у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, а також у сфері оренди, використання та відчуження державного майна, державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності Фонду державного майна України

Основні стратегічні цілі та завдання Фонду визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, законами України "Про Фонд державного майна України", "Про Державну програму приватизації", про Державний бюджет України на відповідний рік, іншими актами законодавства.

Протягом 2014 року державну форму власності змінили 100 об'єктів. Місцевими органами приватизації та регіональними відділеннями за угодами з органами місцевого самоврядування змінено комунальну форму власності 694 об'єктів.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (із змінами) Фонду встановлено завдання з надходження коштів від приватизації державного майна до державного бюджету обсягом 17 млрд. грн.

Відповідно до частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1067-р "Про збільшення у 2014 році обсягу джерел фінансування державного бюджету у зв'язку із зменшенням його за іншими джерелами фінансування", листа Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 15.12.2014 № 04-13/10-1999 та на підставі Довідки про зміни до річного розпису фінансування бюджету на 2014 рік від 25.12.2014 № 16/1 річне планове завдання щодо надходження коштів від приватизації державного майна до державного бюджету на 2014 рік зменшено на суму 16533000 тис. грн.

На засадах прозорості та відкритості продажу пакетів акцій АТ, з метою залучення широкого кола покупців Фондом у звітному періоді через фондові біржі пропонувалося до продажу 113 пакетів акцій 71 АТ загальною номінальною вартістю 1,25 млрд. грн. За підсумками торгів на фондових біржах продано 6 пакетів акцій АТ на загальну суму 404,465 млн. грн., серед яких:

- пакет акцій ПАТ "Вінницяобленерго" розміром 25 % за ціною 112,73 млн. грн.;

- пакет акцій ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" розміром 25 % за ціною 36,44 млн. грн.;

- пакет акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго" розміром 25 % за ціною 255,07 млн. грн.

За 2014 рік від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації, надійшло 465,993 млн. грн., до загального фонду державного бюджету з урахуванням залишку станом на 01 січня 2014 року в сумі 895,9 тис. грн. перераховано 466,889 млн. грн.

У 2014 році регіональними відділеннями Фонду від приватизації об'єктів комунальної форми власності отримано і перераховано коштів до відповідних місцевих бюджетів у сумі 3,88 млн. грн.

Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягали приватизації, надійшло 2,931 млн. грн., з них до загального фонду державного бюджету з урахуванням залишку станом на 01 січня 2014 року в сумі 10,6 тис. грн. перераховано 2,941 млн. грн.

Здійснення органами приватизації масштабних завдань з реформування власності було б неможливим без забезпечення Фонду державного майна України повною, надійною та оперативною інформаційною підтримкою, яку забезпечує Єдина комп'ютерна інформаційна мережа органів приватизації, яка постійно модернізується відповідно до завдань, що стоять перед Фондом у запровадженні системного і послідовного підходу до вдосконалення у сфері управління державною власністю.

Фонд згідно з положеннями Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та відповідними рішеннями Уряду забезпечує ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності (далі - Реєстр).

За інформацією, наданою 155 суб'єктами управління (у тому числі центральними органами виконавчої влади - 71 суб'єкт; державними адміністраціями - 36 суб'єктів; академіями наук - 6 суб'єктів; господарськими структурами - 5 суб'єктів та ін.), Фондом створена і підтримується в актуальному стані електронна база, що містить інформацію про нерухоме майно державного сектору економіки. Дані Реєстру використовуються органами державної влади в процесі управління державними об'єктами з метою підвищення ефективності управління державним сектором, в процесі приватизації, реєстрації державного майна тощо. На сьогодні в Реєстрі обліковуються:

- 24,9 тис. юридичних осіб, які діють лише на основі державної власності;

- 569 господарських організацій! з корпоративними правами держави;

- більше 1 млн. об'єктів державного майна.

Фонд вживає залежних від нього заходів щодо підтримування даних Реєстру в актуальному стані та удосконалення механізму взаємодії з суб'єктами управління об'єктами державної власності в процесі ведення Реєстру.

Необхідність вдосконалення порядку формування та ведення Реєстру пов'язана також з проведенням в Україні економічних реформ, направлених, зокрема, на оновлення влади, та антикорупційної реформи відповідно до Коаліційної угоди щодо запровадження стандартів "відкритих даних", яка полягає в обов'язковому оприлюдненні органами влади наборів даних, придатних для автоматизованої обробки, зокрема стосовно суспільно важливої інформації, до якої в тому числі належить інформація з Реєстру.

Для налагодження обліку державного майна у Єдиному реєстрі об'єктів державної власності, пріоритетними напрямами діяльності Фонду у сфері інформатизації є:

- продовження роботи щодо забезпечення надійної та оперативної інформаційної підтримки діяльності органів приватизації та автоматизації функцій структурних підрозділів Фонду;

- налагодження єдиного обліку об'єктів державної власності;

- створення інформаційної бази та інструментарію для прийняття управлінських рішень щодо використання об'єктів державної власності;

- забезпечення прозорості та відкритості інформації про державний сектор економіки;

- забезпечення функціонування та вдосконалення Єдиної комп'ютерної інформаційної мережі органів приватизації;

- поглиблення інтеграції відповідних інформаційних систем;

- забезпечення впровадження та функціонування елементів електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних систем та баз даних державних органів.

На виконання доручені Уряду та відповідно до завдань, визначених Коаліційною угодою депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання, Фондом розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення деяких положень)", яким передбачається скасування норми про обов'язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 5-10 % статутного капіталу акціонерного товариства до проведення конкурсу, розширення кола об'єктів приватизації, до підготовки до продажу яких можуть залучатися радники. Прийняття проекту закону дасть змогу удосконалити механізми та процедури приватизації, підвищить економічну ефективність продажу об'єктів та надходження до Державного бюджету України.

Розділом 5 Програми діяльності визначено основні цілі діяльності Кабінету Міністрів України у сфері нової політики управління державною власністю. Зокрема, однією з основних цілей у цій сфері є проведення масштабної прозорої приватизації державної власності за наявності відповідних економічних умов.

Тому на даному етапі для оптимізації структури державного сектору економіки є необхідними прийняття нової редакції Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", передача Фонду державного майна повноважень щодо підготовки об'єктів до продажу, запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних біржах, зміна методики оцінки під час підготовки до приватизації.

Фондом забезпечується внесення змін до Порядку передприватизаційної підготовки підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1301, в частині спрощення процедури підготовки проектів передприватизаційної підготовки та скорочення строку їх реалізації, узгоджується проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку продажу на міжнародних фондових ринках акцій, що належать державі".

Для запровадження прозорої процедури набуття права власності на об'єкти незавершеного будівництва здійснюються заходи щодо внесення змін до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва".

Також реалізується завдання Програми діяльності щодо забезпечення конкуренції на ринку оцінки та оприлюднення неперсоніфікованої бази результатів оцінки. Разом із заінтересованими органами виконавчої влади та саморегулівними організаціями оцінювачів підготовлено зміни до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" з метою забезпечення дерегуляції оціночної діяльності, підвищення якості оціночних послуг, посилення ролі саморегулівних організацій оцінювачів у забезпеченні якості послуг з оцінки та підвищення рівня фахової підготовки оцінювачів.

З метою вдосконалення оцінки майна об'єктів права державної та комунальної власності в процесі приватизації Фондом підготовлено зміни до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891.

Для реалізації державної політики у сфері корпоративного управління Фонд станом на початок 2015 року здійснював повноваження з управління корпоративними правами держави стосовно 373 акціонерних товариств (АТ), з яких: 133 АТ з державною часткою понад 50 % (контрольний пакет), що становить менше 36 % загальної кількості АТ, які перебувають у сфері управління Фонду. У результаті вжиття Фондом відповідних заходів надходження дивідендів, нарахованих на корпоративні права держави, що перебувають у сфері його управління, становлять 403,013 млн. грн.

У сфері орендних відносин Фондом проводилася системна комплексна робота, зокрема органами приватизації укладено 21479 договорів оренди державного майна та вживалися заходи щодо забезпечення виконання орендарями умов договорів оренди. Завдяки цьому станом на 01 січня 2015 року до державного бюджету від оренди державного майна надійшло 983,956 млн. грн., що становить майже 124 % виконання річного плану (планове завдання - 794,165 млн. грн.).

Фондом у межах своїх повноважень здійснюються заходи для активізації приватизаційних процесів та забезпечується виконання завдань, передбачених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційною угодою щодо реформи управління державною власністю та приватизації.

3. Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання

3.1. Взаємозв'язок стратегічних цілей із пріоритетами розвитку країни

Код та назва напряму державної політики

Код та назва стратегічної цілі

Пріоритети розвитку країни

Назва нормативно-правового акта, стратегічного, програмного документа

Шляхи реалізації стратегічної цілі у плановому періоді

1

2

3

4

5

04 Економічна діяльність

041 Масштабна прозора приватизація державної власності. Оптимізація частки державного сектору економіки. Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна

"5. Нова політика управління державною власністю:
масштабна прозора приватизація державної власності за наявності відповідних економічних умов:
• запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних біржах;
• запровадження проведення конкурсу за принципом аукціону як основного способу приватизації"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2014 року № 695 і схвалена Постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII

Формування та складання переліків об'єктів, які підлягають підготовці до продажу, та переліків об'єктів, які підлягають продажу;
- організація проведення передприватизаційної підготовки підприємств груп В, Г та здійснення підготовки об'єктів до продажу;
- здійснення приватизації об'єктів державної власності;
- забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна до державного бюджету;
моніторинг та контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу

ПРИВАТИЗАЦІЯ Й УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
"4. Метою Програми є сприяння оптимізації частки державного сектору економіки в умовах ринку, підвищення ефективності економіки та посилення її конкурентоспроможності.
14. Виконання Програми дасть змогу: оптимізувати державний сектор; створити умови для приватизації об'єктів державної власності, подальше перебування яких у державній власності є економічно недоцільним; сприяти забезпеченню економічного зростання;"
"16. Прогнозний обсяг надходжень протягом дії Програми до Державного бюджету України коштів від продажу та управління державним майном становить 40-60 млрд. гривень."

Закон України від 13 січня 2012 року № 4335-VI "Про Державну програму приватизації"

04 Економічна діяльність

042 Організація управління державною власністю

"5. Нова політика управління державною власністю
• запровадження ефективного управління об'єктами державної власності"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2014 року № 695 і схвалена Постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII

- Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності;
- організація управління корпоративними правами держави;
- робота з єдиними майновими комплексами державних підприємств, переданими до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію згідно з переліками об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу;
- організація орендних відносин;
- організаційне забезпечення прийняття регіональними відділеннями Фонду управлінських рішень стосовно державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств;
- забезпечення надходження до державного бюджету коштів від оренди державного майна та дивідендів, нарахованих на акції (паї, частки) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, що належать до сфери управління Фонду;
- організація роботи щодо передачі об'єктів державної та комунальної власності;
- здійснення контролю дотримання законодавства щодо використання та розпорядження державним майном;
- ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій, а також повернення об'єктів до державної власності у судовому порядку;
- забезпечення в межах, визначених законодавством, виконання функцій організатора продажу нерухомого майна державних унітарних підприємств

"Стаття 4. Основні завдання Фонду державного майна України
1. До основних завдань Фонду державного майна України належать:
1) реалізація державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за участю Фонду державного майна України"

Закон України від 9 грудня 2011 року № 4107-VI "Про Фонд державного майна України"

04 Економічна діяльність

043 Удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, практична діяльність з оцінки, рецензування документів з оцінки, забезпечення професійної підготовки оцінювачів

"5. Нова політика управління державною власністю:
• зміна методики оцінки під час підготовки до приватизації"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2014 року № 695 і схвалена Постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII

- Проведення стандартизованої оцінки об'єктів приватизації та оренди;
- забезпечення рецензування звітів про оцінку (актів оцінки);
- забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів, що підлягають приватизації;
- забезпечення професійної підготовки оцінювачів;
- удосконалення методичного забезпечення оцінки та оціночної діяльності

"Стаття 4. Основні завдання Фонду державного майна України
1. До основних завдань Фонду державного майна України належать:
6) державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;"

Закон України від 9 грудня 2011 року № 4107-VI "Про Фонд державного майна України"

"Стаття 24. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності
Органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є Фонд державного майна України."

Закон України від 12 липня 2001 року № 2658-III "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" із змінами і доповненнями

04 Економічна діяльність

044 Подальше посилення прозорості та відкритості діяльності Фонду у процесі вироблення та реалізації державної політики у сфері діяльності Фонду, сприяння розвитку громадянського суспільства, реалізація державної кадрової політики в єдиній системі державних органів приватизації

"3. Нова антикорупційна політика
боротьба з корупцією та очищення влади:
• реалізація антикорупційного законодавства"

Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2014 року № 695 і схвалена Постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII

- Інформування Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, громадськості та заінтересованих ділових кіл про хід виконання Державної програми приватизації щодо процесів реформування відносин власності та управління державним майном;
- інформування населення та потенційних інвесторів щодо процедур приватизації та реформування відносин власності шляхом видання та поширення (у т. ч. за передплатою) офіційних друкованих видань Фонду;
- добір, навчання, підвищення кваліфікації персоналу системи державних органів приватизації. Організаційно-методичне забезпечення управління персоналом. Запобігання проявам корупції;
- співробітництво з міжнародними організаціями щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Фонду;
- внутрішній аудит в органах приватизації; забезпечення організації і проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;
- забезпечення роботи з охорони праці, пожежної безпеки та з питань цивільного захисту в апараті Фонду;
- координація та контроль за діяльністю регіональних відділень та представництв Фонду. Перевірка та надання оцінки ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах регіональних відділень Фонду.

"Стаття 2. Принципи діяльності Фонду державного майна України
1. Діяльність Фонду державного майна України ґрунтується на принципах верховенства права, законності, безперервності, відкритості, прозорості та відповідальності."

Закон України від 9 грудня 2011 року № 4107-VI "Про Фонд державного майна України"

"12. Для підвищення рівня привабливості приватизації для інвесторів і створення позитивного іміджу приватизації в Україні та світі передбачається забезпечити:
прозорість і публічність прийняття рішень, визначення способу та умов приватизації, а також усіх процедур з підготовки та продажу об'єктів, що сприятиме запобіганню корупції;
провадження інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань приватизації, проведення громадських слухань, висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення відповідних відомостей у засобах масової інформації."

Закон України від 13 січня 2012 року № 4335-VI "Про Державну програму приватизації"

"3. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ.
Створення доброчесної публічної служби.
- створення системи доброчесної та професійної публічної служби відповідно до міжнародних стандартів і кращого світового досвіду.
Доступ до інформації
- реалізація права осіб на доступ до інформації, забезпечення відкритості суспільно необхідної інформації, яка може використовуватися для виявлення і припинення корупційної практики, дієвий державний контроль за реалізацією відповідного законодавства."

Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки"

"Стаття 6. Функції державних органів у реалізації Національної програми інформатизації
Державні органи, в межах їх компетенції, здійснюють такі функції у процесі інформатизації:
забезпечення доступу громадян та їх об'єднань до інформації державних органів та органів місцевого самоврядування, а також до інших джерел інформації"

Закон України від 04 лютого 1998 року № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації"

3.2. Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, та показники результатів їх виконання

З метою забезпечення масштабної прозорої приватизації державної власності, оптимізації частки державного сектору економіки, забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна:

Завдання

Найменування показника/ результату виконання/ завдання

Одиниця виміру

Джерело інформації

Плановий період

2015 рік (проект)

2016 рік (прогноз)

2017 рік (прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

0411. Формування та складання переліків об'єктів, які підлягають підготовці до продажу, та переліків об'єктів, які підлягають продажу

Кількість наказів щодо об'єктів груп В, Г
(відп. - Я. Берназюк)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

2

2

2

Кількість наказів щодо об'єктів групи Е
(відп. - Є. Асташев)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

1

1

1

0412. Організація проведення передприватизаційної підготовки підприємств груп В, Г та здійснення підготовки об'єктів до продажу

Кількість погоджених проектів передприватизаційної підготовки підприємств груп В, Г
(відп. - Я. Берназюк)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Погодження проектів передприватизаційної підготовки підприємств у планових періодах здійснюватиметься в установленому порядку. Порядок передприватизаційної підготовки підприємств, затверджений постановок Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1301, передбачає, що проведення передприватизаційної підготовки здійснюється відповідно до проектів передприватизаційної підготовки підприємств, які розробляються робочими групами, утвореними уповноваженими органами управління, що здійснюють управління відповідними об'єктами, та погоджуються Фондом

Кількість об'єктів груп В, Г, підготовлених до продажу, згідно з переліками об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу у відповідному році
(відп. - Я. Берназюк, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Підготовка об'єктів до продажу у планових періодах здійснюватиметься згідно із затвердженими Переліками об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу у відповідному періоді

Кількість розпоряджень КМУ
(відп. - Я. Берназюк)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Підготовка проектів розпоряджень КМУ з питань приватизації об'єктів груп В, Г та паливно-енергетичного комплексу у планових періодах здійснюватиметься згідно із затвердженими Переліками об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу у відповідному періоді

0413. Здійснення приватизації об'єктів державної власності

Кількість приватизованих об'єктів групи А (у т. ч. разом із земельними ділянками)
(відп. - Я. Берназюк, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

92 (20)

235*
(*дані підлягають корегуванню)

235*
(*дані підлягають корегуванню)

Кількість приватизованих об'єктів групи Д (у т. ч. разом із земельними ділянками)
(відп. - Я. Берназюк, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

24 (16)

170*
(*дані підлягають корегуванню)

170*
(*дані підлягають корегуванню)

Кількість приватизованих об'єктів групи Ж (у т. ч. разом із земельними ділянками)
(відп. - Я. Берназюк, начальники РВ Фонду)

Од

Дані внутрішнього відомчого обліку

15 (3)

45*
(*дані підлягають корегуванню)

45*
(*дані підлягають корегуванню

Кількість приватизованих ЄМК груп В, Г, продаж яких здійснюється апаратом Фонду
(відп. - Я. Берназюк)

Од

Дані внутрішнього відомчого обліку

Продаж ЄМК груп В, Г здійснюватиметься після затвердження в установленому порядку планів приватизації ЄМК державних підприємств груп В, Г

Кількість приватизованих об'єктів групи Е
(відп. - Є. Асташев)

Од

Дані внутрішнього відомчого обліку

14

14

10

Укладання договорів з уповноваженою особою (ліцитатором) для проведення аукціонів з продажу

(відп. - Є. Асташев) - відповідно до компетенції

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

5

10

10

(відп. - Я. Берназюк) - відповідно до компетенції

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

25

25

25

Укладання договорів з уповноваженою особою для проведення обов'язкового екологічного аудиту при приватизації

(відп. - Є. Асташев) - відповідно до компетенції

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

1

1

1

(відп. - Я. Берназюк) - відповідно до компетенції

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

6

5

5

Підготовка та проведення конкурсів з продажу пакетів акцій об'єктів груп В, Г
(відп. - Я. Берназюк, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Здійснення продажу за конкурсом пакетів акцій об'єктів груп В, Г у міру надходження планів розміщення акцій у планових періодах згідно із затвердженими Переліками об'єктів груп В, Г, які підлягають до продажу у відповідному році

Укладання договорів купівлі-продажу пакетів акцій об'єктів груп В, Г за конкурсом (відп. - Я. Берназюк, начальники РВ Фонду)

Од..

Дані внутрішнього відомчого обліку

0414. Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна до державного бюджету

Надходження коштів від приватизації об'єктів груп В, Г
(відп. - Я. Берназюк, начальники РВ Фонду)

Тис. грн.

Дані внутрішнього відомчого обліку

17000000,00

17100000,00

4500000,00

Надходження коштів від приватизації об'єктів групи А (у т. ч. разом із земельними ділянками)
(відп. - Я. Берназюк, начальники РВ Фонду)

Тис. грн.

Дані внутрішнього відомчого обліку

58365,82
(9387,18)

61000,00*
(*дані підлягають корегуванню)

61000,00*
(*дані підлягають корегуванню)

Надходження коштів від приватизації об'єктів групи Д (у т. ч. разом із земельними ділянками)
(відп. - Я. Берназюк, начальники РВ Фонду)

Тис. грн.

Дані внутрішнього відомчого обліку

8121,51
(1923,84)

29000,00*
(*дані підлягають корегуванню)

29000,00*
(*дані підлягають корегуванню)

Надходження коштів від приватизації об'єктів групи Ж (у т. ч. разом із земельними ділянками)
(відп. - Я. Берназюк, начальники РВ Фонду)

Тис. грн.

Дані внутрішнього відомчого обліку

4136,77
(50,59)

10000,00*
(*дані підлягають корегуванню)

10000,00*
(*дані підлягають корегуванню)

Надходження коштів від продажу ЄМК груп В, Г, продаж яких здійснюється апаратом Фонду
(відп. - Я. Берназюк)

Тис. грн.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Продаж ЄМК груп В, Г здійснюватиметься після затвердження в установленому порядку планів приватизації ЄМК державних підприємств груп В, Г

Надходження коштів від приватизації об'єктів групи Е за участю регіональних відділень Фонду
(відп. - начальники РВ Фонду, Я. Берназюк)

Тис. грн.

Дані внутрішнього відомчого обліку

780

150

0

Надходження коштів від приватизації об'єктів групи Е за участю апарату Фонду
(відп. - Є. Асташев)

Тис. грн.

Дані внутрішнього відомчого обліку

300000

100000

15000

0415. Моніторинг та контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу

Кількість договорів купівлі-продажу державного майна, які знаходяться на контролі
(відп. - Є. Асташев, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

806

714

662

З метою забезпечення організації управління державною власністю:

0421. Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності

Кількість об'єктів державної власності (державне майно), які підлягають щорічній інвентаризації для ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності
(відп. - В. Мудра)

Од.

Звіти

950000

940000

930000

Кількість наданої інформації (відомостей та витягів) з Єдиного реєстру об'єктів державної власності запитувачам та структурним підрозділам Фонду
(відп. - В. Мудра)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

У кількості отриманих запитів на отримання інформації (відомостей та витягів) з Єдиного реєстру об'єктів державної власності

Моніторинг корпоративних прав держави
(відп. - Є. Асташев, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Щотижневе розміщення інформації на веб-сайті Фонду

0422. Організація управління корпоративними правами держави

Забезпечення участі представників держави у загальних зборах акціонерів
(відп. - Є. Асташев, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

45

30

У зв'язку з процесом приватизації прогнозування показника є неможливим

Забезпечення участі представників держави у засіданнях наглядових рад акціонерних товариств
(відп. - Є. Асташев, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

172

88

У зв'язку з процесом приватизації прогнозування показника є неможливим

0423. Робота з єдиними майновими комплексами державних підприємств, переданими до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію згідно з переліками об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу

Кількість єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (ЄМК), переданих до сфери управління апарату Фонду у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію
(відп. - Я. Берназюк, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Приймання функцій управління єдиними майновими комплексами державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (ЄМК) у планових періодах здійснюватиметься після прийняття рішення про приватизацію державного майна

Кількість укладених контрактів та додаткових угод до контрактів з керівниками державних підприємств, переданих до сфери управління Фонду у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію
(відп. - Я. Берназюк, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

У планових періодах здійснюється робота з керівниками державних підприємств, функції управління майном яких передані до сфери управління Фонду у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію

Кількість затверджених річних фінансових планів державних підприємств, переданих до сфери управління Фонду у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію
(відп. - Т. Мізерна, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

У планових періодах здійснюється робота з затвердження річних фінансових планів на наступний плановий період державних підприємств, функції управління майном яких передані до сфери управління Фонду у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію

0424. Організація орендних відносин

Облік чинних договорів оренди, укладених Фондом та його регіональними відділеннями, зокрема і за допомогою ІППС "Етап-оренда"
(відп. - С. Білько, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку ІППС "ЕТАП-Оренда"

У кількості, яка забезпечуватиме визначені законом України про державний бюджет на відповідний рік надходження коштів від оренди державного майна

Кількість договорів оренди, щодо яких вжито документальні та комплексні контрольні заходи, відповідно до вимог наказу Фонду від 14.05.2012 № 655, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 22 травня 2012 за № 809/21121 (за відсутності обмежень, встановлених нормативно-правовими актами України)
(відп. - С. Білько, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Відповідно до вимог наказу Фонду від 14.05.2012 № 655, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 22 травня 2012 за № 809/21121 (за відсутності обмежень, встановлених нормативно-правовими актами норм України)

Кількість розроблених власних і кількість розглянутих проектів нормативно-правових актів щодо методологічного забезпечення розвитку орендних відносин
(відп. - С. Білько)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2015 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2016 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2017 рік

0425. Організаційне забезпечення прийняття регіональними відділеннями Фонду управлінських рішень стосовно державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств

Кількість прийнятих регіональними відділеннями Фонду управлінських рішень
(відп. - С. Білько, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Відповідно до Планів роботи на 2015 рік

Відповідно до Планів роботи на 2016 рік

Відповідно до Планів роботи на 2017 рік

0426. Забезпечення надходження до державного бюджету коштів від оренди державного майна та дивідендів, нарахованих на акції (паї, частки) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, що належать до сфери управління Фонду

Надходження орендної плати до державного бюджету
(відп. - С. Білько, начальники РВ Фонду)

Млн. грн.

Дані внутрішнього відомчого обліку

544

615

620

Надходження до державного бюджету дивідендів, нарахованих на акції (паї, частки) господарських товариств, які є у державній власності та належать до сфери управління Фонду
(відп. - Є. Асташев, Т. Мізерна, начальники РВ Фонду)

Млн. грн.

Фінансові плани

Понад 100 млн. грн.

Близько 130 млн. грн.

У зв'язку з процесом приватизації та відсутністю фінансових планів товариств на 2016 рік (джерел інформації щодо запланованого обсягу чистого прибутку) процес прогнозування дивідендних надходжень до державного бюджету у 2017 році є неможливим

0427. Організація роботи щодо передачі об'єктів державної та комунальної власності

Кількість погоджень або зауважень до листів, проектів актів щодо передачі майна, підготовка рішень щодо передачі
(відп. - С. Білько, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

У кількості отриманих листів, проектів актів щодо передачі майна

0428. Здійснення контролю дотримання законодавства щодо використання та розпорядження державним майном

Службові відрядження за дорученням Голови Фонду
(відп. - В. Саналатій)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

15

15

15

0429. Ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій, а також повернення об'єктів до державної власності у судовому порядку

Кількість судових справ
(відп. - Г. Матис, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

У разі виникнення:
- заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій,
- необхідності повернення об'єктів до державної власності у судовому порядку

04210. Забезпечення в межах, визначених законодавством, виконання функцій організатора продажу нерухомого майна державних унітарних підприємств

Кількість прийнятих рішень щодо надання погодження (згоди) або відмови у наданні погодження (згоди) на відчуження нерухомого майна та початкова вартість такого майна
(відп. - С. Білько)

Од./тис. грн.

Дані внутрішнього відомчого обліку

У кількості отриманих звернень щодо відчуження нерухомого майна

З метою забезпечення удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, практичної діяльності з оцінки, рецензування документів з оцінки, забезпечення професійної підготовки оцінювачів:

0431. Проведення стандартизованої оцінки об'єктів приватизації та оренди

Кількість актів оцінки майна для цілей приватизації
(відп. - Н. Кравцова, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

236*

178*

194*

__________
* Дані наведені без врахування показників апарату та регіональних відділень Фонду щодо відчуження об'єктів державної власності та укладання договорів оренди

0432. Забезпечення рецензування звітів про оцінку (актів оцінки)

Кількість звітів про оцінку майна та актів оцінки майна, які підлягають рецензуванню для цілей приватизації
(відп. - Н. Кравцова, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

421*

340*

330*

0433. Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів, що підлягають приватизації

Кількість звітів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації
(відп. - Н. Кравцова, начальники РВ Фонду)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

164

142

118

0434. Забезпечення професійної підготовки оцінювачів

Кількість відряджень по Україні
(відп. - Н. Кравцова)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

54

46

46

0435. Удосконалення методичного забезпечення оцінки та оціночної діяльності

Кількість розроблених, прийнятих та впроваджених нормативно-правових актів з оцінки та оціночної діяльності
(відп. - Н. Кравцова)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2015 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2016 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2017 рік

З метою забезпечення подальшого посилення прозорості та відкритості діяльності Фонду у процесі вироблення та реалізації державної політики у сфері діяльності Фонду, сприяння розвитку громадянського суспільства, реалізація державної кадрової політики в єдиній системі державних органів приватизації:

04441. Інформування Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, громадськості та заінтересованих ділових кіл про хід виконання Державної програми приватизації щодо процесів реформування відносин власності та управління державним майном

Річний звіт Фонду, щоквартальні та щомісячні аналітичні матеріали про хід виконання Державної програми приватизації, а також їх розміщення на офіційному веб-сайті Фонду
(відп. - Л. Салінська)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Річний звіт - 1, щоквартальна аналітична довідка - 3, щомісячна інформація - 12

Висвітлення діяльності органів приватизації на офіційному веб-сайті Фонду
(відп. - Т. Яцюк)

Кількість публікацій

Надання структурними підрозділами Фонду інформації для висвітлення

Щоденне розміщення інформації за всіма напрямками діяльності ФДМУ на офіційному веб-сайті та її передача у засоби масової інформації

Проведення прес-конференцій, круглих столів та інших публічних заходів за участю керівництва Фонду
(відп. - Т. Яцюк)

Од.

Надання інформації структурними підрозділами Фонду

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2015 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2016 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2017 рік

0442. Інформування населення та потенційних інвесторів щодо процедур приватизації та реформування відносин власності шляхом видання та поширення (у т. ч. за передплатою) офіційних друкованих видань Фонду

Кількість виходів друком "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію"
(відп. - Т. Яцюк)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

4

4

12

Кількість виходів друком оперативної частини бюлетеня - газети "Відомості приватизації"
(відп. - Т. Яцюк)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

52
(щосереди)

52
(щосереди)

52
(щосереди)

Поширення "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" та його оперативної частини - газети "Відомості приватизації" через міжнародну мережу Інформагентства "Українські новини"
(відп. - Т. Яцюк)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Бюлетень - 4
газета - 52
(щосереди)

Бюлетень - 4
газета - 52
(щосереди)

Бюлетень - 12
газета - 52
(щосереди)

0443. Добір, навчання, підвищення кваліфікації персоналу системи державних органів приватизації. Організаційно-методичне забезпечення управління персоналом. Запобігання проявам корупції

Кількість прийнятих на державну службу
(відп. - О. Настасенко)

Осіб

ЄДКС "Кадри"

25

25

25

Кількість звільнених
(відп. - О. Настасенко)

Осіб

ЄДКС "Кадри"

50

50

50

Кількість поданих декларацій державними службовцями - працівниками єдиної системи державних органів приватизації
(відп. - А. Лапіка)

Од.

Звіт до Нацдержслужби

2250

2250

2250

Кількість довідок за результатами проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком
(відп. - А. Лапіка)

Од.

Матеріали спеціальних перевірок

20

20

20

Кількість навчально-профілактичних заходів із запобігання і протидії проявам корупції
(відп. - А. Лапіка)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

3

3

3

Кількість заключених договорів на навчання
(відп. - О. Настасенко)

Од.

Договори на навчання

1

12

12

Кількість осіб, що пройшли стажування
(відп. - О. Настасенко)

Осіб

Накази про стажування

33

33

33

0444. Співробітництво з міжнародними організаціями щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Фонду

Поширення інформації про об'єкти приватизації у представництвах міжнародних організацій, посольствах з метою залучення потенційних покупців та інвесторів до процесу приватизації
(відп. - Т. Яцюк)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

2 та у разі надходження запиту

2 та у разі надходження запиту

2 та у разі надходження запиту

Забезпечення участі представників Фонду у роботі спільних міждержавних та міжвідомчих комісій і комітетів, а також організації реалізації міжурядових домовленостей і положень міждержавних та міжвідомчих угод
(відп. - Т. Яцюк)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

У кількості отриманих запрошень

Організація залучення зовнішньої допомоги для вирішення нагальних проблем у сфері приватизації, оціночної діяльності та корпоративного управління
(відп. - Т. Яцюк)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

11

У кількості отриманих заявок від структурних підрозділів

Виконання, моніторинг п. 4.6 Порядку денного асоціації Україна - ЄС та підготовка звітів до Кабінету Міністрів України
(відп. - Т. Яцюк)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

4

4

4

Організація прийому іноземців у Фонді (відп. - О. Настасенко)

Од.

Звіт про роботу відділу

40

40

40

0445. Внутрішній аудит в органах приватизації

Аудиторські звіти
(відп. - В. Саналатій)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

18

20

21

Проведення навчань, семінарів, круглих столів
(відп. - В. Саналатій)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

1

1

1

Створення бази даних виконання аудиторських завдань
(відп. - В. Саналатій, В. Мудра)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

1

-

-

0446. Забезпечення організації і проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Конкурсна процедура (Комітет з конкурсних торгів апарату Фонду)
(відп. - О. Настасенко)

Од.

Річний план державних закупівель Комітету з конкурсних торгів апарату Фонду

1

1

1

0447. Забезпечення роботи з охорони праці, пожежної безпеки та з питань цивільного захисту в апараті Фонду

Річний звіт про травматизм до Держстату України
(відп. - О. Настасенко)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

1

1

1

Річний звіт з питань цивільного захисту до ДСНС
(відп. -- О. Настасенко)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

2

2

2

0448. Координація та контроль за діяльністю регіональних відділень та представництв Фонду. Перевірка та надання оцінки ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах регіональних відділень Фонду.

Аналітична довідка, що містить відповідну оцінку
(відп. - О. Настасенко)

Од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Відповідно до Планів роботи на 2015 рік

Відповідно до Планів роботи на 2016 рік

Відповідно до Планів роботи на 2017 рік

4. Бюджетні програми

№ з/п

Завдання

КПКВК і назва бюджетної програми

КФКВ

Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами (тис. гривень)

2015 рік (план)

2016 рік (прогноз)

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

041 Масштабна прозора приватизація державної власності. Оптимізація частки державного сектору економіки. Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна

1.

0411, 0412, 0413 Організація проведення перед-приватизаційної підготовки, приватизації об'єктів державної власності та забезпечення надходжень від приватизації до державного бюджету

КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна"

0411

2151,8

2214,0

2214,0

Усього за стратегічною ціллю:

2151,8

2214,0

2214,0

042 Організація управління державною власністю

1.

0421 Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності

КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна"

0411

200,1

600,0

600,0

Усього за стратегічною ціллю:

200,1

600,0

600,0

043 Удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, практична діяльність з оцінки, рецензування документів з оцінки, забезпечення професійної підготовки оцінювачів

1.

0434 Забезпечення професійної підготовки оцінювачів

КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна"

0411

70,7

41,5

41,5

Усього за стратегічною ціллю:

70,7

41,5

41,5

044 Подальше посилення прозорості та відкритості діяльності Фонду у процесі вироблення та реалізації державної політики у сфері діяльності Фонду, сприяння розвитку громадянського суспільства, реалізація державної кадрової політики в єдиній системі державних органів приватизації

1.

0441, 0442 Інформування Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, громадськості та заінтересованих ділових кіл про хід виконання Державної програми приватизації щодо процесів реформування відносин власності та управління державним майном, видання офіційних друкованих видань ФДМУ

КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна"

0411

387,2

473,4

473,4

2.

0444 Співробітництво з міжнародними організаціями щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Фонду

КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна"

0411

11,0

11,0

11,0

Усього за стратегічною ціллю:

398,2

484,4

484,4

Фонд оплати праці і нарахування на заробітну плату

126802,1

126833,1

126833,1

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

7113,2

8,0

6191,3

6191,3

Утримання установи

5616,3

293,0

6614,6

6614,6

Заходи з інформатизації

1867,5

1581,2

1581,2

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКС станом на 01.01.2015

1231,0

10,7

Капітальні видатки

0

60,0

Усього за планом діяльності

145450,9

371,7

144560,1

144560,1

5. Річний план роботи Фонду державного майна України на 2015 рік

З метою забезпечення масштабної прозорої приватизації державної власності, оптимізації частки державного сектору економіки, забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна:

№ з/п

Завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

Форма завершення заходу

1

2

3

4

5

6

1.

0411. Формування та складання переліків об'єктів, які підлягають підготовці до продажу та переліків об'єктів, які підлягають продажу

Формування та складання переліків об'єктів, які підлягають підготовці до продажу та переліків об'єктів, які підлягають продажу

Протягом року

Управління з питань планування та пільгового продажу

Наказ

2.

0412. Організація проведення передприватизаційної підготовки підприємств груп В, Г та здійснення підготовки об'єктів до продажу

Опрацювання проектів передприватизаційної підготовки підприємств

Протягом року

Управління реформування власності РВ Фонду

Погодження проектів передприватизаційної підготовки підприємств

3.

Робота з підготовки єдиних майнових комплексів державних підприємств до продажу

Протягом року

Управління реформування власності РВ Фонду

Затвердження планів приватизації, планів розміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизації

4.

Прийняття рішень про приватизацію

Протягом року

Управління реформування власності РВ Фонду

Видання наказів про прийняття рішень щодо приватизації об'єктів

5.

Утворення комісій з приватизації, інвентаризації, реструктуризації

Протягом року

Управління реформування власності РВ Фонду

Видання наказів про утворення комісій з приватизації, про інвентаризацію майна, про утворення комісій з реструктуризації

6.

Зміна у процесі приватизації організаційної форми підприємств, що перебувають у державній власності

Протягом року

Управління реформування власності РВ Фонду

Видання наказів про перетворення підприємств в акціонерні товариства та затвердження їх статутів

7.

Прийняття рішень про припинення юридичних осіб у процесі приватизації

Протягом року

Управління реформування власності

Видання наказів щодо прийняття рішень про припинення державних підприємств

8.

0413. Здійснення приватизації об'єктів державної власності

Продаж об'єктів групи А

Складання та внесення на затвердження керівництвом Фонду переліків об'єктів групи А, що підлягають приватизації, в тому числі разом із земельними ділянками

Протягом року

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж

Наказ

9.

Укладання договорів купівлі-продажу об'єктів групи А

Протягом року

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж РВ Фонду

Договір купівлі-продажу

10.

Надходження коштів від приватизації об'єктів групи А

Протягом року

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж РВ Фонду

Інформаційно-аналітичні матеріали

11.

Продаж об'єктів групи Д

Складання та внесення на затвердження керівництвом Фонду переліків об'єктів групи Д, що підлягають приватизації, в тому числі разом із земельними ділянками

Протягом року

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж

Наказ

12.

Укладання договорів купівлі-продажу об'єктів групи Д

Протягом року

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж РВ Фонду

Договір купівлі-продажу

13.

Надходження коштів від приватизації об'єктів групи Д

Протягом року

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж РВ Фонду

Інформаційно-аналітичні матеріали

14.

Продаж об'єктів групи Ж

Складання та внесення на затвердження керівництвом Фонду переліків об'єктів групи Ж, що підлягають приватизації, в тому числі разом із земельними ділянками

Протягом року

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж

Наказ

15.

Укладання договорів купівлі-продажу об'єктів групи Ж

Протягом року

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж РВ Фонду

Договір купівлі-продажу

16.

Надходження коштів від приватизації об'єктів групи Ж

Протягом року

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж РВ Фонду

Інформаційно-аналітичні матеріали

17.

Продаж ЄМК груп В, Г за участю апарату Фонду

Прийняття рішення про продаж ЄМК груп В, Г

Протягом року після затвердження в установленому порядку планів приватизації ЄМК державних підприємств груп В, Г

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж

Наказ

18.

Підготовка до продажу ЄМК груп В, Г

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж

Наказ

19.

Підготовка договорів (угод) про надання послуг з організації та проведення продажу на аукціоні, конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону ЄМК груп В, Г

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж

Договір (угода)

20.

Укладання договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі щодо майна ЄМК груп В, Г

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж

Договір купівлі-продажу, акт приймання-передачі

21.

Надходження коштів від приватизації ЄМК груп В, Г

Протягом року

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж

Інформаційно-аналітичні матеріали

22.

Продаж пакетів акцій об'єктів груп В, Г

Підготовка та проведення конкурсів з продажу пакетів акцій об'єктів груп В, Г, укладання договорів купівлі-продажу пакетів акцій об'єктів груп В, Г за конкурсом

Протягом року

Управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу РВ Фонду

Договір купівлі-продажу

23.

Проведення моніторингу роботи регіональних відділень Фонду щодо підготовки до продажу та продажу об'єктів груп А, Д та Ж, що підлягають приватизації, та здійснення контролю за ходом їх приватизації

Проведення моніторингу ходу приватизації об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, в тому числі разом із земельними ділянками

Щомісячно та щоквартально

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж РВ Фонду

Звіт

24.

Продаж об'єктів групи Е за участю апарату Фонду

Складання та внесення на затвердження керівництвом Фонду переліків об'єктів групи Е, що підлягають приватизації апаратом Фонду

Протягом року

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційних проектів

Наказ

25.

Узагальнення результатів продажу об'єктів групи Е, продаж яких здійснюється апаратом Фонду

Протягом року

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційних проектів

Інформаційно-аналітичні матеріали

26.

Укладання договорів з уповноваженою особою (ліцитатором) для проведення аукціонів з продажу

Протягом року

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційних проектів

Договір з виконавцем робіт
Акт приймання-передачі робіт

27.

Укладання договорів з уповноваженою особою для проведення обов'язкового екологічного аудиту при приватизації

Протягом року

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційних проектів

Договір з виконавцем робіт
Акт приймання-передачі робіт

28.

Надходження коштів від приватизації об'єктів групи Е за участю апарату Фонду

Протягом року

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційних проектів

Інформаційно-аналітичні матеріали

29.

Продаж об'єктів групи Е, що підлягають приватизації регіональними відділеннями Фонду

Складання та внесення на затвердження керівництвом Фонду переліків об'єктів групи Е, що підлягають приватизації регіональними відділеннями Фонду

Протягом року

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж

Наказ

30.

Узагальнення результатів продажу об'єктів групи Е, продаж яких здійснюється регіональними відділеннями Фонду

Щомісячно

Управління приватизації об'єктів А, Д та Ж

Звіт

31.

0414. Забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна до державного бюджету

Участь у забезпеченні виконання бюджетного завдання з надходження коштів від продажу пакетів акцій об'єктів груп В, Г

Протягом року

Управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу
РВ Фонду

Надання інформації

32.

Забезпечення своєчасного надання інформації стосовно фактичного надходження коштів від приватизації державного майна

Щомісяця протягом року

Управління з питань планування та пільгового продажу
Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Службові записки

33.

0415. Моніторинг та контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу

Здійснення перевірок виконання покупцями державного майна умов укладених договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації

Протягом року

Управління з питань договірної діяльності та менеджменту
Юридичний департамент
РВ Фонду

Оформлення результатів перевірок та застосування штрафних санкцій у випадку неналежного виконання умов договорів купівлі-продажу, їх розірвання за невиконання покупцями взятих зобов'язань та повернення об'єктів приватизації у державну власність

34.

Аналіз та узагальнення результатів моніторингу та контролю, що проводиться органами приватизації стосовно виконання покупцями умов договорів купівлі-продажу

Щоквартально до 25 числа місяця, що настає за звітним

Управління з питань договірної діяльності та менеджменту

Наказ

З метою забезпечення організації управління державною власністю:

35.

0421. Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності

Забезпечення ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності за результатами інвентаризації об'єктів державної власності, проведеної суб'єктами управління об'єктами державної власності

Щоквартально

Управління моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

Внесення змін до Реєстру об'єктів державної власності

36.

Надання інформації (відомостей та витягів) з Єдиного реєстру об'єктів державної власності запитувачам та структурним підрозділам Фонду

Постійно

Управління моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

Лист, службова записка

37.

Забезпечення ведення Реєстру корпоративних прав держави

Постійно

Управління з питань корпоративних прав держави

Внесення змін до Реєстру корпоративних прав держави

38.

Забезпечення контролю за веденням Реєстру корпоративних прав держави регіональними відділеннями Фонду

Щомісячно

Управління з питань корпоративних прав держави

Прийняття інформації щодо наявності в управлінні регіонального відділення господарських товариств з державною часткою в статутному капіталі

39.

0422. Організація управління корпоративними правами держави

Забезпечення участі представників держави у засіданнях наглядових рад акціонерних товариств

Постійно

Управління з питань корпоративних прав держави
РВ Фонду

Видання завдань на голосування представникам держави у засіданнях наглядових рад акціонерних товариств

40.

0423. Робота з єдиними майновими комплексами державних підприємств, переданими до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію згідно з переліками об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу

Передача єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (ЄМК) до сфери управління Фонду у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію

Протягом року

Управління реформування власності
РВ Фонду

Видання наказів про затвердження актів приймання-передавання

41.

Укладання контрактів та додаткових угод до контрактів з керівниками державних підприємств та здійснення контролю за їх виконанням

Протягом року

Управління реформування власності
РВ Фонду

Укладання контрактів

42.

Затвердження річних фінансових планів державних підприємств та здійснення контролю за їх виконанням у встановленому порядку

Протягом року

Управління звітності, планування та моніторингу фінансової діяльності
РВ Фонду

Затвердження річних фінансових планів

43.

Надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, інформації про виконання показників фінансових планів державних підприємств

Протягом року

Управління звітності, планування та моніторингу фінансової діяльності
РВ Фонду

Надання інформації

44.

0424. Організація орендних відносин
Супроводження чинних договорів оренди державного майна

Облік чинних договорів оренди, укладених Фондом та його регіональними відділеннями, зокрема і за допомогою ІППС "Етап-оренда"

Постійно

Управління орендних відносин
РВ Фонду

Щомісячне інформування керівництва Фонду та підрозділів Фонду для розміщення інформації на веб-сайті Фонду

45.

Методичне забезпечення розвитку орендних відносин

У разі необхідності розроблення проектів законів та нормативних актів і їх супроводження

Протягом року

Управління орендних відносин

Направлення відповідного акта до КМУ або на реєстрацію до Мін'юсту

46.

Експертиза та/або редагування проектів нормативно-правових актів

Протягом року

Управління орендних відносин

Лист

47.

Організація контролю у сфері орендних відносин

Здійснення контролю за виконанням умов договорів оренди та використанням орендованого державного майна

Відповідно до вимог чинного законодавства

Управління орендних відносин
РВ Фонду

Здійснення контролю за виконанням умов договорів оренди та використанням державного майна

48.

Участь у здійсненні контролю за поверненням цілісних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління уповноважених органів управління після закінчення строку дії договорів оренди

Відповідно до вимог чинного законодавства

Управління орендних відносин
РВ Фонду

Контроль за поверненням ЦМК із оренди разом із уповноваженим органом управління

49.

0425. Організація забезпечення прийняття регіональними відділеннями Фонду управлінських рішень стосовно державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств

Здійснення організаційних заходів щодо забезпечення регіональними відділеннями Фонду прийняття рішень про подальше використання державного майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації), яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації

Протягом року

Управління з питань розпорядження державним майном
РВ Фонду

Управлінські рішення

50.

0426. Забезпечення надходження до державного бюджету коштів від оренди державного майна та дивідендів, нарахованих на акції (паї, частки) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, що належать до сфери управління Фонду

Здійснення контролю за надходженням до державного бюджету плати за оренду державного майна шляхом здійснення обліку надходжень, зокрема за допомогою ІППС "Етап-оренда" та взаємодії з Державним казначейством

Постійно

Управління орендних відносин

Щомісячне інформування керівництва Фонду та підрозділів Фонду для розміщення інформації на веб-сайті Фонду

51.

0427. Організація роботи щодо передачі об'єктів державної та комунальної власності

Перевірка в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності щодо наявності майна, що належать до сфери управління уповноваженого органу управління

Відповідно до вимог чинного законодавства

Управління з питань розпорядження державним майном

Лист

52.

Закріплення об'єктів державної власності з урахуванням вимог Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"

Перевірка в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності щодо наявності підприємств, що належать до сфери управління уповноваженого органу управління

Відповідно до вимог чинного законодавства

Управління з питань розпорядження державним майном

Погодження або зауваження до проекту акта

53.

0428. Здійснення контролю дотримання законодавства щодо використання та розпорядження державним майном

Проведення перевірок, обстежень

Протягом року

Управління контролю та внутрішнього аудиту

Довідка про результати перевірки, акт обстеження

54.

0429. Ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій, а також повернення об'єктів до державної власності у судовому порядку

Подання позовів, апеляційних та касаційних скарг
Участь у судових засіданнях

Постійно

Управління представництва інтересів Фонду у судах
РВ Фонду

Прийняття судового рішення

55.

04210. Забезпечення в межах, визначених законодавством, виконання функцій організатора продажу нерухомого майна державних унітарних підприємств

Здійснення організаційних заходів щодо виконання функцій організатора продажу нерухомого майна державних унітарних підприємств

Протягом року

Управління з питань розпорядження державним майном
РВ Фонду

Погоджений протокол аукціону з продажу державного майна або прийняття рішення про відмову в погодженні відчуження нерухомого майна

56.

Розробка та опрацювання проектів законодавчих актів, нормативно-правових документів з питань розпорядження об'єктами державної власності

Протягом року

Управління з питань розпорядження державним майном

Проект акта законодавства

З метою забезпечення удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, практичної діяльності з оцінки, рецензування документів з оцінки, забезпечення професійної підготовки оцінювачів:

57.

0431. Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів, що підлягають приватизації

Виконання заходів щодо забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів приватизації

Протягом року

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Дані про кількість проведених конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності

58.

Оплата послуг суб'єктів оціночної діяльності з оцінки об'єктів приватизації

Протягом року

Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Дані про обсяг коштів, направлених на оплату послуг суб'єктів оціночної діяльності з оцінки об'єктів приватизації

59.

0432. Удосконалення методичного забезпечення оцінки та оціночної діяльності

Розробка та підготовка до прийняття нормативно-правових актів з оцінки та оціночної діяльності та забезпечення і контроль щодо їх впровадження

Протягом року

Департамент оцінки майна, та майнових прав та професійної оціночної діяльності

Нормативно-правові акти

З метою забезпечення подальшого посилення прозорості та відкритості діяльності Фонду у процесі вироблення та реалізації державної політики у сфері діяльності Фонду, сприяння розвитку громадянського суспільства, реалізація державної кадрової політики в єдиній системі державних органів приватизації:

65.

0441. Інформування Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, громадськості та заінтересованих ділових кіл про хід виконання Державної програми приватизації щодо процесів реформування відносин власності та управління державним майном

Організація підготовки та подання аналітичної довідки про роботу Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації у 2015 році Президенту України, Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України

Щоквартально

Управління законодавчого та аналітичного забезпечення

Аналітична довідка

60.

Організація підготовки та подання інформації про хід виконання Державної програми приватизації Президенту України, Раді національної безпеки і оборони України і Кабінету Міністрів України

Щомісячно

Управління законодавчого та аналітичного забезпечення

Аналітично-інформаційні матеріали

61.

Висвітлення діяльності органів приватизації на офіційному веб-сайті Фонду

Протягом року

Управління комунікаційного забезпечення та роботи з ВРУ

Аналітично-інформаційні матеріали

62.

Проведення прес-конференцій, круглих столів та інших публічних заходів за участю керівництва Фонду

Протягом року

Управління комунікаційного забезпечення та роботи з ВРУ

Публічні заходи

63.

0442. Інформування населення та потенційних інвесторів щодо процедур приватизації та реформування відносин власності шляхом видання та поширення (у т. ч. за передплатою) офіційних друкованих видань Фонду

Видання "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію"

Протягом року

Управління комунікаційного забезпечення та роботи з ВРУ

Звіти керівництву

64.

Видання оперативної частини Бюлетеня - газети "Відомості приватизації"

Протягом року

Управління комунікаційного забезпечення та роботи з ВРУ

Звіти керівництву

65.

Поширення "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" та його оперативної частини - газети "Відомості приватизації" через міжнародну мережу Інформагентства "Українські новини"

Протягом року

Управління комунікаційного забезпечення та роботи з ВРУ

Звіти керівництву

66.

0443. Добір, навчання, підвищення кваліфікації персоналу системи державних органів приватизації та запобігання проявам корупції

організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у Фонді

Протягом року

Управління кадрової роботи

Протоколи засідань конкурсної комісії

67.

Документальне оформлення проходження державної служби

Протягом року

Управління кадрової роботи

Наказ

68.

Організація подачі декларацій державними службовцями - працівниками єдиної системи державних органів приватизації

До 01 квітня та 31 грудня

Відділ внутрішньої безпеки та запобігання корупції

Лист

69.

Організація проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком

Протягом року

Відділ внутрішньої безпеки та запобігання корупції

Довідка за результатами спеціальної перевірки

70.

Внесення змін до облікових даних та оновлення ЄДКС "Кадри"

Протягом року

Управління кадрової роботи

Оновлена та модернізована ЄДКС "Кадри" відповідно до чинного законодавства

71.

Підготовка та подання державної статистичної звітності, а також звітності до Адміністрації Президента України та центральних органів виконавчої влади

Протягом року

Управління кадрової роботи

Звіти за затвердженими формами

72.

Вивчення потреб та надання пропозицій щодо підвищення рівня кваліфікації працівників Фонду

У міру надходження запитів

Управління кадрової роботи

Узагальнені пропозиції

73.

Організація навчання з питань підвищення кваліфікації працівників

Протягом року

Управління кадрової роботи

Сертифікати, посвідчення, свідоцтва

74.

Організаційно-методичне забезпечення управління персоналом

Укладання договорів з навчальними закладами про підвищення кваліфікації

Протягом року

Управління кадрової роботи

Договір про навчання

75.

Організація роботи щодо стажування працівників Фонду

Протягом року

Управління кадрової роботи

Звіт про стажування

76.

Здійснення організаційного забезпечення роботи галузевої ради по роботі з кадрами

Щопівроку

Управління кадрової роботи

Протокол засідання

77.

Профілактика (роз'яснювальна робота та проведення семінарів) випадків порушення вимог чинного законодавства з питань запобігання та протидії проявам корупції та запобігання виникненню конфлікту інтересів державних службовців єдиної системи державних органів приватизації

Протягом року

Відділ внутрішньої безпеки та запобігання корупції

Проведення відеосемінарів для представників РВ Фонду; участь працівників апарату Фонду у навчанні з питань запобігання і протидії проявам корупції у НАДУ

78.

Спрямування, координація, організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом в регіональних відділеннях та представництвах Фонду

Моніторинг та документальне оформлення проходження державної служби керівним складом регіональних відділень та представництв Фонду

Протягом року

Управління кадрової роботи

Наказ

79.

Моніторинг штатних розписів регіональних відділень, представництв Фонду та змін до них

Протягом року

Управління кадрової роботи

Штатний розпис

80.

Проведення методично-консультаційної роботи з працівниками служб персоналу РВ Фонду з питань управління персоналом

Протягом року

Управління кадрової роботи

Роз'яснення

81.

Організація підготовки службами персоналу РВ Фонду відповідних аналітично-звітних матеріалів

Протягом року

Управління кадрової роботи

Узагальнений звіт

82.

0444. Співробітництво з міжнародними організаціями щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Фонду

Поширення інформації про об'єкти приватизації у представництвах міжнародних організацій, посольствах з метою залучення потенційних покупців та інвесторів до процесу приватизації

Протягом року

Управління комунікаційного забезпечення та роботи з ВРУ

Інформаційно-аналітичні матеріали

83.

Забезпечення участі представників Фонду у роботі спільних міждержавних та міжвідомчих комісій і комітетів, а також організації реалізації міжурядових домовленостей і положень міждержавних та міжвідомчих угод

Протягом року

Управління комунікаційного забезпечення та роботи з ВРУ

Звіти

84.

Організація залучення зовнішньої допомоги для вирішення нагальних проблем у сфері приватизації, оціночної діяльності та корпоративного управління

Протягом року

Управління комунікаційного забезпечення та роботи з ВРУ

Підготовка пропозицій, моніторинг, звітність

85.

Виконання та моніторинг положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Протягом року

Управління комунікаційного забезпечення та роботи з ВРУ

Звіти

86.

Оформлення службових відряджень за кордон працівників апарату Фонду та керівників регіональних відділень

Протягом року

Управління кадрової роботи

Звіти

87.

Організація прийому іноземців у Фонді, координація роботи структурних підрозділів з ними

Протягом року

Управління кадрової роботи Управління комунікаційного забезпечення та роботи з ВРУ

Звіт про проведення зустрічі

88.

Організація виконання перекладу матеріалів та документів

Протягом року

Управління кадрової роботи

Акт виконаних робіт р/фактура

89.

0445. Внутрішній аудит в органах приватизації

Здійснення внутрішнього аудиту в органах приватизації

Протягом року

Управління контролю та внутрішнього аудиту

Аудиторський звіт

90.

Здійснення оцінки якості функцій внутрішнього аудиту

Протягом року

Управління контролю та внутрішнього аудиту

Резюме результатів оцінки

91.

0446. Забезпечення організації і проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Узагальнення пропозицій структурних підрозділів апарату Фонду щодо планування закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та складання Річного плану державних закупівель

Протягом року

Управління адміністративно-господарської роботи, комітет з конкурсних торгів апарату Фонду

Річний план

92.

Розробка документації конкурсних торгів, організація та проведення закупівель згідно з річним планом закупівель апарату Фонду

Протягом року

Управління адміністративно-господарської роботи, комітет з конкурсних торгів апарату Фонду

Документація конкурсних торгів

93.

Приймання та зведення квартальних та річних звітів комітетів з конкурсних торгів апарату Фонду, РВ Фонду про проведення закупівель товарів робіт і послуг за державні кошти

Протягом року

Управління адміністративно-господарської роботи, комітет з конкурсних торгів апарату Фонду

Узагальнений звіт

94.

Підготовка та супроводження інженерно-технічних договорів та додаткових угод щодо забезпечення життєдіяльності апарату Фонду

Протягом року

Управління адміністративно-господарської роботи

Договір з виконавцем, Акт приймання-передачі виконаних робіт (послугу

95.

0447. Забезпечення роботи з охорони праці, пожежної безпеки та з питань цивільного захисту в апараті Фонду

Контроль за станом охорони праці та пожежної безпеки в апараті Фонду; інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки працівників апарату Фонду

Протягом року

Управління адміністративно-господарської роботи

Звіт

96.

Організація та проведення заходів з питань цивільного захисту в апараті Фонду

Протягом року

Управління адміністративно-господарської роботи

Звіт

97.

0448. Координація та контроль за діяльністю регіональних відділень та представництв Фонду. Перевірка та надання оцінки ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах регіональних відділень Фонду

Здійснення моніторингу та аналізу діяльності регіональних відділень Фонду з питань виконання планових завдань і забезпечення надходжень до бюджету від приватизації державного майна, орендної плати, тощо

Протягом року

Управління по роботі з регіональними відділеннями
Департамент договірного менеджменту, міждержавних майнових та корпоративних відносин
Департамент конкурентних продажів об'єктів приватизації
Департамент з питань орендних відносин та розпорядження державним майном

Аналітична довідка

98.

Планування та організація перевірок роботи регіональних відділень і представництв Фонду

Протягом року

Управління контролю та внутрішнього аудиту

План заходів

99.

Проведення перевірок роботи регіональних відділень і представництв Фонду

Звіт про результати перевірки

6. Перелік завдань інформатизації, виконання яких планується Фондом державного майна України у 2015 році

Зміст завдання

Очікувані результати

Відповідальний підрозділ

1

2

3

Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації шляхом надання послуг з супроводження, технічної підтримки та вдосконалення програмно-технічного комплексу "Єдиний реєстр об'єктів державної власності"

Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності відповідно до вимог Законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про Фонд державного майна України". Автоматизація обліку державного майна, забезпечення прозорості реалізації рішень у державному секторі економіки, запровадження стандартів "відкритих даних", передбачених Коаліційною Угодою, а також вдосконалення технологій та програмних засобів ведення Реєстру

Управління моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації шляхом надання послуг з супроводження, технічної підтримки та розширення функцій інформаційно-пошукової системи "Етап" та її підсистем

Забезпечення інформаційної підтримки виконання завдань та функцій підрозділів ФДМУ, що займаються приватизацією та управлінням державним майном, відповідно до вимог Законів України "Про Державну програму приватизації", "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про управління об'єктами державної власності", постанови Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 № 1679 "Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави", наказу Фонду державного майна України та Міністерства економіки України від 19.05.99 № 908/68 "Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі" і т. і.

Управління моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації шляхом надання послуг з супроводження, технічної підтримки та розширення функцій автоматизованої системи оціночної діяльності

Забезпечення інформаційної підтримки виконання завдань та функцій підрозділами ФДМУ, що займаються питаннями оціночної діяльності. Розширення функцій системи здійснюється відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна", наказу Фонду державного майна України від 19 лютого 2013 року № 210 "Про затвердження форм кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів"

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації шляхом надання послуг з впровадження та супроводження бази даних внутрішнього аудиту та перевірок

Забезпечення інформаційної підтримки виконання завдань та функцій Управління контролю та аудиту Фонду державного майна України. База даних створюється відповідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 "Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" та Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 "Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту"

Управління контролю та внутрішнього аудиту

Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації шляхом надання послуг з супроводження та технічної підтримки систем автоматизованого бухгалтерського обліку

Автоматизація процесів та підвищення якості ведення бухгалтерського обліку

Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації шляхом надання послуг з супроводження та технічної підтримки автоматизованої системи кадрового обліку

Автоматизація процесів та підвищення якості ведення кадрового обліку відповідно вимогам постанови Кабінету Міністрів України "Про Програму розроблення та впровадження Єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри" від 21.08.97 № 918

Управління кадрової роботи

Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації шляхом надання послуг з супроводження, технічної підтримки та розширення функцій системи автоматизації діловодства та документообігу (САДД)

Автоматизація управлінської діяльності та діловодних процесів Фонду державного майна України відповідно до Інструкції з діловодства у Фонді державного майна України, затвердженої наказом ФДМУ від 29.02.2012 № 310, з урахуванням змін, затверджених наказами ФДМУ від 16.06.2014 № 1757, від 16.10.2014 № 2432

Управління моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

Супроводження офіційного веб-сайту Фонду державного майна України

Висвітлення в мережі Інтернет інформації про діяльність ФДМУ відповідно вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 р. № 3 "Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Управління комунікаційного забезпечення та роботи з Верховною Радою України

Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації шляхом надання послуг з доступу до мережі Інтернет

Забезпечення доступу співробітникам ФДМУ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет

Управління моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації шляхом надання послуг з доступу до баз даних інформаційно-правової системи "Ліга:Закон" та системи "Законодавство"

Забезпечення якісного та своєчасного опрацювання та розробки законодавчих та нормативних актів

Управління моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації шляхом надання послуг з супроводження автоматизованих інформаційних систем, що ведуться регіональними відділеннями ФДМУ

Забезпечення інформаційної підтримки виконання завдань та функцій регіональних відділень ФДМУ

Регіональні відділення Фонду

Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації шляхом надання послуг з технічного обслуговування комп'ютерної техніки в регіональному відділенні ФДМУ

Підтримка в робочому стані комп'ютерної техніки

Регіональні відділення Фонду

Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації шляхом надання послуг з доступу до мережі Інтернет регіональному відділенню ФДМУ

Забезпечення доступу співробітникам РВ ФДМУ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет

Регіональні відділення Фонду

{Текст взято з сайту ФДМУ http://www.new.spfu.gov.ua}вгору