Документ v1436729-15, поточна редакція — Прийняття від 31.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2015  № 1436

Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі

З метою забезпечення реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту в загальноосвітньому просторі з урахуванням Указу Президента України від 3 грудня 2015 року № 678/2015 "Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю" та на виконання доручень Прем'єр-міністра України А. Яценюка від 04 листопада 2015 р. № 43718/1/1-15, від 01 грудня 2015 р. № 5201/0/1 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі, що додається (далі - План заходів).

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Кононенко Ю.Г.), Інституту модернізації змісту освіти (Вяткіна Н.Б.), Інституту спеціальної педагогіки Національної Академії педагогічних наук України (Засенко В.В.), департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій:

1) забезпечити виконання Плану заходів, затверджених пунктом 1 цього наказу;

2) інформацію про стан виконання Плану заходів надавати для узагальнення департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) щороку до 30 вересня.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр

С. КвітЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки
31.12.2015  № 1436

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі


п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

1.

Забезпечити виконання пункту 3.5.8 Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 р. № 852, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 р. за № 1219/15910:


Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій
- " -

1.1

спільно з регіональними та шкільними психолого-медико-педагогічними консультаціями здійснити вивчення навчальних досягнень учнів 4-8-х класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей із затримкою психічного розвитку з метою надання рекомендацій щодо переведення учнів, які досягли стабільних успіхів у навчанні, до загальноосвітньої школи;

Щороку, березень-квітень

- " -

1.2

про результати вивчення та вжиті заходи інформувати департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

До 20 травня щороку

- " -

2.

Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) за результатами наданих матеріалів підготувати інструктивно-методичний лист щодо організаційно-правових умов переведення учнів із спеціальних шкіл-інтернатів до загальноосвітніх шкіл.

До 30 червня 2016 року

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

3.

Забезпечити організацію навчально-виховного процесу у спеціальних класах загальноосвітніх шкіл та комплектування їх учнями відповідно до Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 грудня 2010 р. № 1224, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за № 1412/18707.

Постійно

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

4.

Привести діяльність навчально-реабілітаційних центрів у частині комплектування груп/класів, організації надання реабілітаційних послуг учням спеціальних та інклюзивних класів загальноосвітніх шкіл, відповідно до Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 серпня 2012 р. № 920, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 р. за № 1502/21814.

До 1 вересня 2016 року

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

5.

Вивчити організаційно-методичні засади здійснення навчально-виховного процесу та забезпечення комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційних центрів у Дніпропетровській, Житомирській та Чернігівській областях.

Протягом 2016 року

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

6.

Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі загальноосвітніх шкіл, з питань організації навчання дітей з розладами аутичного спектра в освітньому просторі (на базі Інституту спеціальної педагогіки Національної Академії педагогічних наук України, Центру неперервної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка та інших закладів освіти).

Постійно

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

7.

Забезпечити своєчасний облік дітей з особливими освітніми потребами з метою створення безперешкодного середовища, підготовки педагогічних кадрів, забезпечення підручниками та іншими навчальними засобами для їх навчання у спеціальних чи інклюзивних класах загальноосвітніх шкіл.

Постійно

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

8.

Забезпечити архітектурну доступність, навчально-розвивальне середовище, інформаційно-технічне, кадрове забезпечення навчальних закладів різних типів, у тому числі закладів позашкільної освіти, для дітей з порушеннями психофізичного розвитку, у тому числі з інвалідністю.

Постійно

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

9.

Оновити базовий перелік корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 2006 р. № 289.

Грудень 2016 року

Інститут модернізації змісту освіти

10.

Розробити методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів в умовах переходу загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами на нові державні стандарти освіти:
для підготовчих, 1-4 класів (за нозологіями);


для 5-10 класів (за нозологіями) щодо використання у навчальному процесі підручників загальноосвітніх шкіл.


До 01 вересня 2016 року
Грудень 2016 року


Інститут модернізації змісту освіти

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

11.

Розробити:
критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з розумовою відсталістю;

методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розладами спектру аутизму та складними порушеннями розвитку.


До 30 травня 2017 року


Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

12.

Проводити системну консультативно-роз'яснювальну, просвітницько-виховну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, батьків, громадськості щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Постійно

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

13.

Запровадити системний кваліфікований психолого-педагогічний супровід дітей, у тому числі з інвалідністю, які навчаються за індивідуальною формою, та їхніх батьків.

Постійно

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

14.

Розробити перспективний план оптимізації мережі інтернатних закладів та розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивними та спеціальними класами.

Травень 2016 року

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

15.

Налагодити співпрацю з управліннями охорони здоров'я, соціального захисту, громадськими організаціями з питань забезпечення дітям з особливими освітніми потребами психолого-педагогічної, медичної та соціальної реабілітації.

Постійно

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

16.

Залучати дітей з особливими освітніми потребами до позакласних та позашкільних заходів, створивши відповідні умови у навчальних закладах, у тому числі позашкільних.

Постійно

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

17.

Забезпечити підвезення учнів з особливими потребами від місця проживання до місця навчання, зокрема учнів з порушеннями опорно-рухового апарату.

Постійно

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

18.

Залучати до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, які навчаються в інклюзивних класах, волонтерів з числа батьків дітей або осіб, які їх замінюють, представників громадських організацій, студентів.

Постійно

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Директор департаменту

Ю.Г. Кононенко

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вгору