Документ v1429729-14, поточна редакція — Редакція від 15.01.2015, підстава - v0015729-15

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.12.2014  № 1429

Про утворення координаційної групи з розробки проекту переліку галузей знань і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
№ 15 від 15.01.2015}

На виконання положень підпункту 7 пункту 1 статті 13 Закону України "Про вищу освіту" НАКАЗУЮ:

1. Утворити координаційну групу з підготовки проекту переліку галузей знань і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у складі, що додається.

2. Голові робочої групи (Совсун І.Р.):

2.1. утворити та затвердити склад робочих груп з розробки переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, за відповідними галузями знань;

2.2. дозволити, за необхідності, вносити зміни до складу координаційної групи.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр

С.М. Квіт
Додаток
до наказу Міністерства освіти
і науки України
04.12.2014 № 1429

СКЛАД
координаційної групи з підготовки проекту переліку галузей знань і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти


СОВСУН
Інна Романівна

-

голова координаційної групи, перший заступник Міністра


ЯКИМЕНКО
Юрій Іванович

-

заступник голови координаційної групи, перший проректор Національного технічного університету України "Київського політехнічний інститут"


ЛУГОВИЙ
Володимир Іларіонович

-

заступник голови координаційної групи, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України (за згодою)


КОРОВАЙЧЕНКО
Юрій Миколайович

-

заступник голови координаційної групи, директор департаменту вищої освіти


члени координаційної групи


АНОХІН
Олександр Олексійович

-

головний спеціаліст відділу організації освітньої діяльності Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України (за згодою)


БУГРОВ
Володимир Анатолійович

-

проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка


ВЕРНИДУБ
Роман Михайлович

-

проректор з навчально-методичної роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова


ВОРОБІЕНКО
Петро Петрович

-

ректор Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова


ГАРАСИМ
Ярослав Іванович

-

проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка


Єпископ КЛИМЕНТ
(ВЕЧЕРЯ)

-

голова учбового комітету при Священному Синоді Української православної церкви (за згодою)


ЖИЛЬЦОВ
Олексій Борисович

-

проректор з науково-методичної та навчальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка (за згодою)


КВАША
Сергій Миколайович

-

проректор з навчальної і виховної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування


КЛИМЕНКО
Ігор Володимирович

-

начальник управління професійної підготовки департаменту кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (за згодою)


КОМАРОВ
Вячеслав Васильович

-

проректор з навчально-педагогічної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого


ОЖОГАН
Василь Михайлович

-

віце-президент з науково-педагогічної роботи Національного університету "Києво-Могилянська академія"


П'ЯТНИЦЬКИЙ
Юрій Сергійович

-

начальник відділу освіти департаменту персоналу, освіти та науки Міністерства охорони здоров'я України (за згодою)


ПАВЛИШ
Володимир Андрійович

-

перший проректор Національного університету "Львівська політехніка"


СОКОЛ
Євген Іванович

-

проректор з науково-педагогічної роботи Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"


ХОЛІН
Юрій Валентинович

-

проректор з науково-педагогічної роботи Харківського Національного університету імені В.Н. Каразіна


ШАПОВАЛ
Світлана Леонідівна

-

проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного торговельно-економічного університету


ГУЛО
Володимир Леонідович

-

секретар координаційної групи, провідний спеціаліст навчального відділу Київського національного торговельно-економічного університету


КОЗІЄВСЬКА
Олена Іванівна

-

головний консультант Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 15 від 15.01.2015}

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору