Документ v1427598-08, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2008

         ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Л И С Т
06.10.2008 N 1778/1427

Щодо сплати страхових внесків до Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності з фізичної особи з
вартості вугілля та врахування цієї суми при обчислюванні
середньої заробітної плати.
Порядок нарахування та сплати страхових внесків до Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі -
Фонд) та їх розмір визначається Законами України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням" від 18.01.2001 р. N 2240 ( 2240-14 ), "Про розмір
внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального
страхування" від 11.01.2001 р. N 2213 ( 2213-14 ) (далі - Закон
N 2213).
Відповідно до статті 1 Закону N 2213 ( 2213-14 ) страхові
внески до Фонду нараховуються на фактичні витрати на оплату праці
найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та
додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні
виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно
з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону
України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. N 108/95 ( 108/95-ВР )
(далі - Закон N 108/95), та підлягають обкладанню податком з
доходів фізичних осіб.
Для працівників вугледобувних підприємств встановлена пільга
щодо оподаткування. Вартість вугілля та вугільних брикетів,
безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що
встановлюється Кабінетом Міністрів України, платнику податку з
числа осіб, що перебувають у трудових відносинах з вугледобувним
підприємством, не включається до складу загального місячного або
річного оподатковуваного доходу. Зазначені видатки підприємства
відносять до додаткової заробітної плати. Виходячи з викладеного
на ці видатки не нараховуються страхові внески і вони не
враховуються при обчисленні середньої заробітної плати для
розрахунку страхових виплат за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням.
Але при цьому слід враховувати, що при виплаті грошової
компенсації вартості такого вугілля її сума оподатковується при її
виплаті та за її рахунок у загальному порядку (підпункт 4.3.15
Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб") ( 889-15 ).
В такому випадку на зазначену грошову компенсацію нараховувилися
страхові внески до фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування і вона враховувалася при обчисленні
середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат до
16.09.2008 року.
В газеті "Урядовий кур'єр" 16.09.2008 р. було опубліковано
Закон України "Про підвищення престижності шахтарської праці" від
02.09.2008 р. N 345-VI ( 345-17 ). Цим законом було внесено зміни
до абзацу п'ятого підпункту 4.3.15 пункту 4.3 статті 4 Закону
України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ),
відповідно до якого, при виплаті грошової компенсації вартості
такого вугілля та вугільних брикетів її сума не включається до
складу загального оподатковуваного доходу платника податку.
Враховуючи викладене, на зазначену грошову компенсацію
страхові внески до фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування не нараховуються.
Щодо сплати страхових внесків до Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності з фізичної особи з
вартості путівки на лікування та відпочинок за рахунок
підприємства та врахування цієї суми при обчислюванні середньої
заробітної плати.
Оскільки цей вид виплат також відноситься до додаткової
заробітної плати, з цієї суми нараховуються страхові внески і вони
враховуються при обчисленні середньої заробітної плати для
розрахунку страхових виплат за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням.
Директор С.П.Санченковгору