Документ v1417874-18, поточна редакція — Прийняття від 13.11.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

13.11.2018  № 1417

Про внесення зміни до додатка 2 до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 20 жовтня 2016 року № 1855

Відповідно до законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», підпунктів 2 та 3 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 309, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Доповнити додаток 2 до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 20 жовтня 2016 року № 1855 «Про видачу ліцензій з виробництва електричної енергії ТОВ «ІМПЕРІАЛ ЕНЕРГО» та ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ» після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:

«

5

Третя черга Тузлівської ВЕС (у складі вітроенергетичної установки № 3)

Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Тузли, вул. Шевченка, буд. 1В

2 500

».

У зв’язку з цим пункти 5-7 вважати відповідно пунктами 6-8.

Голова НКРЕКП

О. Кривенковгору