Документ v1410729-13, поточна редакція — Прийняття від 10.10.2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.10.2013  № 1410

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 10 жовтня 2013 року

Відповідно до підпунктів 34, 35 і 37 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, та Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10 жовтня 2013 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 1);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 2);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора філософії здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 3).

2. Присвоїти вчене звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями і видати атестати старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 4).

3. Скасувати рішення спеціалізованих вчених рад:

Д 29.841.02 Луганського національного аграрного університету Міністерства аграрної політики та продовольства України від 6 грудня 2012 року протокол № 15 про присудження наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" та відмовити у видачі диплома кандидата економічних наук Бучнєву Максиму Михайловичу на підставі висновку;

К 44.887.01 Полтавської державної аграрної академії Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 травня 2012 року протокол № 47 про присудження наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" та відмовити у видачі диплома кандидата економічних наук Нісходовській Олені Юріївні на підставі висновку;

Д 26.062.09 Національного авіаційного університету від 4 жовтня 2012 року протокол № 5 про присудження наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.17.07 "Хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів" та відмовити у видачі диплома кандидата технічних наук Нетребі Жанні Миколаївні на підставі висновку.

4. Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на те, що:

скасування Міністерством рішення спеціалізованої вченої ради щодо дисертації тягне за собою вжиття заходів, передбачених пунктом 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567;

персональну відповідальність за науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад, що передбачено абзацом восьмим пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

5. Керівникам

Вінницького національного аграрного університету Міністерства аграрної політики та продовольства України,

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет",

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет",

ДЗ "Луганський державний медичний університет",

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара,

Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України,

Інституту спеціальної педагогіки НАПН України,

Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України,

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Луганського національного аграрного університету Міністерства аграрної політики та продовольства України,

Національного авіаційного університету,

Національного інституту раку МОЗ України,

Національного фармацевтичного університету МОЗ України,

ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України,

ПВНЗ "Європейський університет",

Полтавської державної аграрної академії Міністерства аграрної політики та продовольства України,

Сумського національного аграрного університету Міністерства аграрної політики та продовольства України,

Харківського національного медичного університету МОЗ України,

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна,

Харківської державної зооветеринарної академії Міністерства аграрної політики та продовольства України

взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, та висловити зауваження:

5.1 за порушення пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423, щодо необхідності високого рівня вимогливості під час проведення експертизи дисертаційних робіт головам спеціалізованих вчених рад:

Гродзинському Д.М., доктору біологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Білоусова О.О.;

Божкову А.І., доктору біологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Ткаченко Г.В.;

Краєвському А.Й., доктору ветеринарних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Захарченка В.А.;

офіційним опонентам:

Мнацаканову Р.Г., доктору технічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Нетреби Ж.М.;

Любініну Й.А., кандидату технічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Нетреби Ж.М.;

членам комісії спеціалізованої вченої ради з попереднього розгляду:

Аксьонову О.Ф., доктору технічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Нетреби Ж.М.;

Соловйову А.М., доктору технічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Нетреби Ж.М.;

Білокопитову Ю.В., доктору хімічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Нетреби Ж.М.;

5.2 за порушення пункту 13 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо вимог до кандидатської дисертації головам спеціалізованих вчених рад:

Ткаченко В.Г., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Бучнєва М.М.;

Макаренку П.М. доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Нісходовської О.Ю.;

5.3 за порушення пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо апробації результатів дисертації голові спеціалізованої вченої ради Назарян Р.С., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Денисенко М.М.;

5.4 за порушення пункту 20 Порядку присудження та наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів головам спеціалізованих вчених рад:

Казімірко Н.К., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора біологічних наук Гарбузової В.Ю.;

Черниху В.П., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора фармацевтичних наук Вельчинської О.В.;

Самотугіну С.С., доктору технічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Жовтобрюха В.О.;

вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

Москаленку С.П., кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора технічних наук Шейченка В.О.;

Гусєву Ю.В. кандидату технічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Жовтобрюха В.О.;

Кулику О.В., кандидату філософських наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Литвин І.-Р. П.;

Таранченко О.М., кандидату психологічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата психологічних наук Гончарук Н.М.;

5.5 за порушення пункту 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника та пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо строку надсилання до Міністерства атестаційної справи і дисертації здобувача та щодо оформлення атестаційної справи вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

Георгіянц В.А., доктору фармацевтичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора фармацевтичних наук Вельчинської О.В.;

Носовій Б.М., кандидату наук з соціальних комунікацій щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора наук з соціальних комунікацій Супрун Л.В.;

Корнєєву В.М., кандидату філологічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора наук з соціальних комунікацій Хоменка І.А.;

Кущу М.М., кандидату ветеринарних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Самара Фірас Махмуд;

Песчаному О.О., кандидату історичних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата історичних наук Олененко А.Г.;

Крикуну В.Ю., кандидату філософських наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Карповця М.В.;

Родзаєвському С.О., кандидату медичних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Новосад О.І.;

5.6 за порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908:

щодо формування комісії спеціалізованої вченої ради головам спеціалізованих вчених рад:

Калетнику Г.М., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Мельничук Л.М.;

Дементьєву В.В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Грибіненко О.М.;

Міхайленку В.М., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Ляшенко Л.Є.;

вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

Пчелянській Г.О., кандидату економічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Мельничук Л.М.;

Оленцевич Н.В., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Грибіненко О.М.;

Луцію О.П. кандидату економічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Ляшенко Л.Є.;

щодо якості оцінки наукового рівня дисертації, відповідності її профілю ради членам комісії спеціалізованої вченої ради з попереднього розгляду:

Гончарову В.М., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Бучнєва М.М.;

Фірсову Є.О., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Бучнєва М.М.;

Родіонову О.В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Бучнєва М.М.;

Бабенко А.Г., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Нісходовської О.Ю.;

Опрі А.Т., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Нісходовської О.Ю.;

Махмудову Х.З., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Нісходовської О.Ю.;

5.7 за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309, щодо особистої відповідальності наукового керівника за якісне написання здобувачем дисертації науковому керівнику Кузнєцовій О.Я., кандидату технічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Нетреби Ж.М.

6. Утворити:

апеляційну комісію для розгляду апеляції Мазуренка Анатолія Михайловича на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 4 липня 2013 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради Д 27.358.01 Національного наукового центру "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України 23 лютого 2012 року протокол № 21 про присудження йому наукового ступеня доктора технічних наук;

апеляційну комісію для розгляду апеляції Мисливої Тамари Миколаївни на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 4 липня 2013 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.004.15 Національного університету біоресурсів і природокористування України 19 жовтня 2012 року протокол № 13 про присудження їй наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук.

7. Затвердити склад апеляційних комісій, утворених відповідно до пункту 6 цього наказу, згідно з додатком 5.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр

Д.В. Табачник

{Додатки не наводяться}

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору