Щодо зарахування до бюджетів окремих платежів
Державне казначейство; Лист від 18.02.200507-06/290-1392
Документ v1392506-05, поточна редакція — Прийняття від 18.02.2005

                  ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ 
Л И С Т
18.02.2005 N 07-06/290-1392
Управлінню Державного
казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі

Щодо зарахування до бюджетів
окремих платежів

З метою виконання вимог Закону України "Про Державний бюджет
України на 2005 рік" ( 2285-15 ) та Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ), Державне казначейство України направляє роз'яснення
щодо зарахування до державного та місцевих бюджетів окремих
платежів.
1. Щодо зарахування до державного та місцевих бюджетів
державного мита, пов'язаного з видачею та оформленням закордонних
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України. Відповідно до статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від
21.01.93 N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (із змінами і
доповненнями) державне мито сплачується за місцем розгляду та
оформлення документів і зараховується до бюджету місцевого
самоврядування, крім державного мита, пов'язаного з видачею та
оформленням загальногромадянських закордонних паспортів, яке
зараховується до Державного бюджету України. Враховуючи викладене, державне мито за видачу та оформлення
паспортів повинно зараховуватись на рахунки, відкриті в органах
Державного казначейства, у наступному порядку: - за паспорти громадян України - до загального фонду місцевих
бюджетів на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141
"Надходження до загального фонду місцевих бюджетів", кодом
класифікації доходів бюджету 22090400 "Державне мито, пов'язане з
видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та
паспортів громадян України", символом звітності 538; - за закордонні паспорти - до загального фонду державного
бюджету на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства за
балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду
державного бюджету", кодом класифікації доходів бюджету 22090400
"Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України", символом
звітності 097. Реквізити зазначених рахунків необхідно направити відповідним
місцевим фінансовим органам та територіальним органам Міністерства
внутрішніх справ України для подальшого інформування платників.
2. Щодо зарахування до спеціального фонду державного бюджету
додаткових зборів на виплату пенсій. Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на
2005 рік" ( 2285-15 ) (пункт 10 статті 10) збори на обов'язкове
державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються
при здійсненні безготівкових операцій з купівліпродажу валют,
торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і
дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з
операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг
стільникового рухомого зв'язку, спрямовуються до спеціального
фонду державного бюджету. З метою зарахування до державного бюджету вищевказаних
коштів, в органах Державного казначейства відкриваються рахунки за
балансовим рахунком 3121 "Надходження коштів спеціального фонду
державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" та
відповідними кодами класифікації доходів бюджету: - 24140100 "Сплата збору з купівлі-продажу валюти" (символ
звітності 222); - 24140200 "Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із
золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння" (символ
звітності 223); - 24140300 "Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів"
(символ звітності 224); - 24140500 "Сплата збору з операцій купівлі-продажу
нерухомого майна" (символом звітності 225); - 24140600 "Сплата збору з послуг стільникового рухомого
зв'язку" (символ звітності 226). Реквізити зазначених рахунків необхідно направити відповідним
територіальним органам Пенсійного фонду України та установам
банків для подальшого інформування платників.
3. Щодо зарахування до державного та місцевих бюджетів
надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення після розмежування земель державної та комунальної
власності. Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2005 рік" ( 2285-15 ) (пункт 24 статті 2 та пункт 1 статті 60)
кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення до розмежування земель державної та комунальної
власності розподіляються між загальним фондом державного бюджету
та спеціальними фондами відповідних місцевих бюджетів у
співвідношенні відповідно 10 та 90 відсотків; після розмежування
земель державної та комунальної власності в повному обсязі
зараховуються відповідно до загального фонду державного бюджету
або спеціального фонду місцевих бюджетів. З метою зарахування вищевказаних коштів, в органах Державного
казначейства відкриваються відповідні рахунки, а саме: - за балансовим рахунком 3311 "Кошти, які підлягають
розподілу між державним і місцевими бюджетами", кодом класифікації
доходів бюджету 33010100 "Надходження від продажу землі до
розмежування земель державної та комунальної власності", символом
звітності 327 - для зарахування коштів за продаж земельних
ділянок, що не розмежовані; - за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального
фонду державного бюджету", кодом класифікації доходів бюджету
33010200 "Надходження від продажу землі після розмежування земель
державної та комунальної власності", символом звітності 132 - для
зарахування коштів за продаж земельних ділянок, що перебувають у
державній власності; - за балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів
спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на
спеціальні видатки", кодом класифікації доходів бюджету 33010200
"Надходження від продажу землі після розмежування земель державної
та комунальної власності", символом звітності 906 - для
зарахування коштів за продаж земельних ділянок, що перебувають у
комунальній власності. Реквізити зазначених рахунків необхідно направити відповідним
місцевим фінансовим органам для подальшого інформування платників.
4. Щодо зарахування до державного та місцевих бюджетів
податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу. Законом України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
( 2285-15 ) (пункт 1 статті 45) до загального фонду місцевих
бюджетів віднесено податок з доходів фізичних осіб, крім податку з
доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями
та особами рядового і начальницького складу у зв'язку з виконанням
обов'язків несення служби, за рахунок відповідних бюджетних
асигнувань установ, що утримуються із державного бюджету, який
зараховується до загального фонду державного бюджету (пункт 1
статті 2 зазначеного Закону). З метою зарахування вказаних вище коштів, в органах
Державного казначейства відкриваються відповідні рахунки, а саме: - за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального
фонду державного бюджету", кодом класифікації доходів бюджету
11010800 "Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,
органів і установ виконання покарань, податкової міліції",
символом звітності 001 - для зарахування податку, що надходить від
установ, які утримуються за рахунок асигнувань державного бюджету; - за балансовим рахунком 3321 "Кошти, які підлягають
розподілу між рівнями бюджету", кодом класифікації доходів бюджету
11010800 "Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,
органів і установ виконання покарань, податкової міліції",
символом звітності 858 - для зарахування податку, що надходить від
установ, які утримуються за рахунок асигнувань місцевих бюджетів.
5. Враховуючи звернення Державної податкової адміністрації
України залишки коштів з рахунків, відкритих в органах Державного
казначейства за балансовим рахунком 3111 "Надходження до
загального фонду державного бюджету", кодом класифікації доходів
бюджету 11020800 "Податок на прибуток підприємств і організацій,
що належать до колективної власності", символом звітності 007,
повинні бути перераховані на рахунки, які будуть відкриті
починаючи з 28 лютого 2005 року в органах Державного казначейства
за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду
державного бюджету", кодом класифікації доходів бюджету 11021000
"Податок на прибуток приватних підприємств", символом звітності
009. Після проведення зазначених перерахувань повернення помилково
та/або надміру коштів, які обліковувались на рахунках, відкритих
за кодом класифікації доходів бюджету 11020800 "Податок на
прибуток підприємств і організацій, що належать до колективної
власності", повинно здійснюватись органами Державного казначейства
на підставі висновків податкових органів з рахунків, відкритих за
балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду
державного бюджету", кодом класифікації доходів бюджету 11021000
"Податок на прибуток приватних підприємств", символом звітності
009.
Заступник Голови О.С.Даневичвгору