Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 14.04.20143304-05/11389-12
Документ v1389731-14, поточна редакція — Прийняття від 14.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.04.2014  № 3304-05/11389-12


ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України"
вул. Шолуденка, 1, м. Київ, 04116

ПАТ "Промінвестбанк"
пров. Шевченка, 12, м. Київ, 01001

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Мінекономрозвитку, керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти машин обчислювальних, частин та приладдя до них (мережева, серверна, комп'ютерна техніка та периферійне обладнання) (оголошення № 041511 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 31.01.2014 № 9/2 (855/2)), яка проведена ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 13.03.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 13.03.2014 № 3304-05/7660-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них (мережева, серверна, комп'ютерна техніка та периферійне обладнання) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 27.01.2014 № 5.

Пунктом 2.5 частини II Додатка 1 "Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників" (далі - додаток 1) до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема, нотаріально завірену копію довідки про взяття на облік платника податків.

При цьому слід зауважити, що до Податкового кодексу України 17.12.2012 були внесені зміни Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24.05.2012 № 4834-VI, зокрема відповідно до яких пункт 64.3 Податкового кодексу України викладено в новій редакції: взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік.

Разом з цим 17.12.2012 набрав чинності Закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 24.05.2012 № 4839-VI, яким внесені зміни до законодавства щодо взяття на облік юридичних та фізичних осіб - підприємців.

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 24.05.2012 № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України від 24.05.2012 № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", а також підвищення рівня обслуговування платників податків та удосконалення окремих норм порядку обліку платників податків в органах державної податкової служби внесені зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі - Порядок обліку платників податків і зборів).

Вищезазначеними змінами до Порядку обліку платників податків і зборів встановлюються особливості взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб, а саме у разі взяття на облік як платників податків і зборів в органах державної податкової служби юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, орган державної податкової служби за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Отже, законодавством передбачено, що взяття на облік суб'єктів господарювання в органах державної статистики, Державної податкової служби та Пенсійного фонду України підтверджується Випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка висилається (видається) юридичній особі або фізичній особі - підприємцю держреєстратором в порядку, встановленому Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених Порядком обліку платників податків і зборів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 03.03.2014 № 22 (далі - протокол розкриття) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕН-АЙ-ЕС" (далі - ТОВ "ЕН-АЙ-ЕС")

2086111,26

2

Приватне підприємство "ПРОНЕТ" (далі - ПП "ПРОНЕТ")

2044433,40

Підпунктами 2 та 4 пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися із заповненої форми пропозиції конкурсних торгів у відповідності з Додатком 2 цієї документації конкурсних торгів та інформації про відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі (у випадку необхідності - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) з належним чином оформленою Таблицею у відповідності з Додатком 3 цієї документації конкурсних торгів, скріпленої печаткою Учасника та підписом уповноваженої особи Учасника.

Додатком 3 "Технічні вимоги і якісні характеристики предмета закупівлі Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (мережева, серверна, комп'ютерна техніка та периферійне обладнання)" (далі - Додаток 3) до документації конкурсних торгів передбачено, що у складі конкурсної пропозиції Учасник надає у разі коли сума поставлених товарів від одного виробника перевищує 60000 грн. - лист від виробника (або його офіційного представника в Україні) запропонованого Обладнання (оригінал або належним чином завірена копія), який підтверджує повноваження учасника щодо розповсюдження Обладнання та надання технічної підтримки та, у разі, коли сума поставлених товарів від одного виробника не перевищує 60000 грн., - лист від постачальника з терміном гарантії та підтвердженням наявності сервісних центрів.

Так, ТОВ "ЕН-АЙ-ЕС" надано форму пропозиції конкурсних торгів, в якій зазначено постачання, зокрема протяжних документ-сканерів з дуплексом Epson "GTS85N" вартістю 140081,40 грн. з ПДВ, моніторів Samsung S 24C650PL вартістю 210460,50 грн. з ПДВ, моніторів Asus PA-279Q27 вартістю 123469,20 грн. з ПДВ, ноутбуків НР ENVY 17-j006er вартістю 84183,60 грн. з ПДВ та пристрою для копіювання Ricoh MP5002AD вартістю 188329,02 грн. з ПДВ, а ПП "ПРОНЕТ" надано форму пропозиції конкурсних торгів, в якій зазначено постачання, зокрема протяжних документ-сканерів з дуплексом Epson GTS85N вартістю 137280,00 грн. з ПДВ, моніторів Samsung 23" вартістю 206250,30 грн. з ПДВ, моніторів Asus PA-279Q27" вартістю 120999,96 грн. з ПДВ та пристрою для копіювання Ricoh Aficio MP5002AD вартістю 184562,52 грн. з ПДВ.

При цьому пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ЕН-АЙ-ЕС" та ПП "ПРОНЕТ" не містять листів від виробників (або їх офіційних представників в Україні) вище вказаного обладнання (оригінал або належним чином завірена копія), які підтверджують повноваження учасника щодо розповсюдження обладнання та надання технічної підтримки.

Також, слід зазначити, що в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ЕН-АЙ-ЕС" надано авторизаційну форму виробника Hewlett Packard Europe від 24.02.2014 № 042/CIS/2014, в якій серед переліку обладнання не зазначено плотер струменевий A0 HP DesignJet T520 та ноутбуки HP ENVY 17-j006er, вказаних ТОВ "ЕН-АЙ-ЕС" у пропозиції конкурсних торгів.

Підпунктом 5 пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону (відповідно до вимог, викладених у Додатку 1).

Разом з цим, пунктом 4 частини I "Кваліфікаційні критерії до учасників встановлюються згідно із статтею 16 Закону" додатка 1 (далі - частина I Додатка 1) до документації конкурсних торгів встановлено підтвердження наявності фінансової спроможності наданням, зокрема завірених підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою, копій фінансового балансу за останній звітний період, звіту про фінансові результати за останній звітний період та звіту про рух грошових коштів за останній звітний період.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 1 статті 13 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та пункту 12 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованим в Мін'юсті 21.06.99 за № 398/3691, звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

Пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, встановлено, що квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 9 лютого наступного за звітним року.

У свою чергу, в оголошенні про проведення процедури закупівлі "відкриті торги" № 041511, опублікованому в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 31.01.2014 № 9/2 (855/2), та відповідно до пункту 1 "Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів" розділу IV "Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів розкриття пропозицій конкурсних торгів зазначено/встановлено 03.03.2014.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів ПП "ПРОНЕТ" не надано копії фінансового балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів за останній звітний період, а саме за 2013 рік.

Законом визначено, що документальне підтвердження відповідності учасників встановленим у документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям у відповідності до статті 16 Закону має відповідати вимогам законодавства.

У разі, якщо в документації конкурсних торгів була передбачена вимога про надання учасником процедури закупівлі документального підтвердження відповідності встановленому у документації конкурсних торгів кваліфікаційного критерію (без конкретизації вимог щодо змісту такого документа) і пропозиція учасника процедури закупівлі містить документи, передбачені документацією конкурсних торгів, замовник приймає рішення про допущення пропозиції такого учасника до оцінки за відсутності підстав, визначених статтею 29 Закону.

При цьому зазначаємо, що прийняття замовником рішення про відповідність кваліфікаційним критеріям має базуватися не лише за наявності відповідних документів, а виходячи саме зі змісту інформації, яка міститься в таких документах, та враховуючи конкретну закупівлю.

Ураховуючи, що ПП "ПРОНЕТ" не надано копії фінансового балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів за останній звітний період, вищевказаний учасник не відповідає кваліфікаційному критерію, а саме - наявність фінансової спроможності у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів Замовника.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі, якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено, згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником щодо процедури закупівлі машин обчислювальних, частин та приладдя до них (мережева, серверна, комп'ютерна техніка та периферійне обладнання) Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при підготовці документації з конкурсних торгів Замовником не враховано зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку обліку платників податків і зборів.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "ЕН-АЙ-ЕС" не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 2 розділу III та додатка 3 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ПП "ПРОНЕТ" не відповідає вимогам підпунктів 4 та 5 пункту 2 розділу III, підпункту 4 частини I Додатка 1 та додатка 3 до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, укладання договору на закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них (мережева, серверна, комп'ютерна техніка та периферійне обладнання), за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує відмінити вищезазначену процедуру закупівлі.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності - разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного  замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору