Щодо неправомірного зменшення суми відшкодування ПДВ
ДПА України; Рішення від 10.07.200813850/7/25-0515
Документ v1385225-08, поточна редакція — Прийняття від 10.07.2008

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
10.07.2008 N 13850/7/25-0515

ДПАУ розглянула скаргу ТОВ на податкове повідомлення-рішення
ДПІ у Червонозаводському районі м. Харкова від 24.12.2007 р.
N 0000431620/0 (від 21.02.2008 р., від 05.05.2008 р.) про
зменшення суми ПДВ, заявленої до відшкодування з бюджету за
жовтень 2007 року.
У скарзі ТОВ просить скасувати вказане податкове
повідомлення-рішення як таке, що не відповідає вимогам чинного
законодавства. Платник вважає, що з урахуванням залишку від'ємного
значення минулого податкового періоду в сумі 124958 грн., який
після бюджетного відшкодування включається до складу податкового
кредиту наступного податкового періоду (рядок 26 декларації з ПДВ
( za224-08 ) за вересень 2007 р.) і бере участь у розрахунку суми
бюджетного відшкодування ПДВ за жовтень 2007 р. (рядок 24
декларації), ТОВ згідно з вимогами пп. 7.7.1, 7.7.2 ст. 7 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (далі -
Закон про ПДВ) має право на отримання бюджетного відшкодування ПДВ
за жовтень 2007 року в сумі 117777 грн.
Для розгляду скарги використано ксерокопії, зокрема, акта
перевірки від 20.12.2007 р. податкового повідомлення-рішення,
первинної і повторної скарг, рішень, прийнятих за їх розглядом,
декларацій з ПДВ ( za224-08 ) за серпень - жовтень 2007 року,
розрахунку суми бюджетного відшкодування за жовтень 2007 року та
висновок ДПА у Харківській області від 31.05.2008 р.
N 5787/8/25-103 з порушених у скарзі питань.
Як свідчать обставини справи (акт перевірки від 20.12.2007 р.
та інші надані документи), ТОВ подало до ДПІ у Червонозаводському
районі м. Харкова податкову декларацію з ПДВ ( za224-08 ) за
вересень 2007 р., в якій задекларувало: позитивне значення різниці
між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з
ПДВ поточного звітного (податкового) періоду (рядки 18 і 20
декларації) - 190182 грн.; залишок від'ємного значення
попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до
складу податкового кредиту поточного звітного (податкового)
періоду (рядок 23 декларації), - 531647 грн.; залишок від'ємного
значення попереднього податкового періоду за вирахуванням суми
податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного
звітного періоду (рядок 24 декларації), - 341465 грн.; сума, що
підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку
(рядок 25.1 декларації), - 216507 грн.; залишок від'ємного
значення, який після бюджетного відшкодування включається до
складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок
26 декларації), - 124958 грн.
Відповідно до поданої декларації з ПДВ ( za224-08 ) за
жовтень 2007 р. ТОВ заявило 117777 грн. ПДВ до відшкодування з
бюджету на розрахунковий рахунок в установі банку. Згідно з
розрахунком суми бюджетного відшкодування за жовтень 2007 р.
(додаток 3 до декларації з ПДВ):
залишок від'ємного значення попереднього податкового періоду,
за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за
підсумками поточного звітного періоду, - 124958 грн. (за даними
перевірки - 124958 грн.);
сума податкового кредиту попереднього податкового періоду
(рядок 17 податкової декларації попереднього податкового
періоду) - 137230 грн. (за даними перевірки - 137230 грн.);
сума податкового кредиту попереднього податкового періоду,
фактично сплачена отримувачем товарів (послуг) у попередньому
податковому періоді постачальникам таких товарів (послуг), -
117777 грн. (за даними перевірки - 117777 грн.);
сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (сума, указана в
рядку 1, у межах суми, указаної в рядку 3) (значення цього рядка
переноситься до рядка 25 податкової декларації за поточний звітний
податковий період), - 117777 грн. (за даними перевірки - 0 грн.).
В акті перевірки вчинено записи, що відповідно до пп. 7.7.1
ст. 7 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) сума податку, що підлягає
сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню,
визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання
звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого
звітного періоду. При від'ємному значенні така сума зараховується
до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.
Згідно з пп. 7.7.2 ст. 7 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ), якщо у
наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з
пп. 7.7.1 цього пункту, має від'ємне значення, то бюджетному
відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка
дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів
(послуг) у попередньому податковому періоді постачальникам таких
товарів (послуг). Системний аналіз зазначених норм законодавства
дає підстави зробити обґрунтований висновок специфіки механізму
відшкодування ПДВ, який полягає у тому, що за підсумками періоду,
в якому виникло від'ємне значення, платник податку бюджетного
відшкодування не одержує. Сума такого від'ємного значення у цьому
періоді враховується до складу податкового кредиту наступного
податкового періоду, а отже, платник податку набуває права на
бюджетне відшкодування у наступному податковому періоді. При цьому
відшкодуванню підлягає лише та частина від'ємного значення
попереднього податкового періоду, яка була фактично сплачена у
попередньому податковому періоді постачальникам таких товарів
(послуг).
Перевіркою зроблено висновок, що оскільки різниця між сумою
податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ
попереднього звітного (податкового) періоду (рядки 18 і 20
декларації за вересень 2007 р.) має позитивне значення в сумі
190182 грн., то ТОВ у порушення пп. 7.7.1, 7.7.2 ст. 7 Закону про
ПДВ ( 168/97-ВР ) заявило 117777 грн. ПДВ до відшкодування з
бюджету за жовтень 2007 року.
ДПІ у Червонозаводському районі м. Харкова податковим
повідомленням-рішенням від 24.12.2008 р. зменшила на 117777 грн.
суму ПДВ, заявлену ТОВ до відшкодування з бюджету за жовтень
2007 р.
Рішеннями ДПІ у Червонозаводському районі м. Харкова від
21.02.2008 р. і ДПА у Харківській області від 23.04.2008 р.,
прийнятими за розглядом первинної і повторної скарг, вказане
податкове повідомлення-рішення залишено без змін. На підставі
вказаних рішень, прийнятих за розглядом первинної і повторної
скарг, ДПІ у Червонозаводському районі м. Харкова відповідно до
Порядку направлення органами ДПС України податкових повідомлень
платникам податків та рішень про застосування штрафних
(фінансових) санкцій (затверджений наказом ДПАУ від 21.06.2001 р.
N 253 ( z0567-01 ) і зареєстрований у Мін'юсті України
06.07.2001 р. за N 567/758) прийняла податкові
повідомлення-рішення від 21.02.2008 р. і від 05.05.2008 р.
Згідно з пп. 7.7.1 ст. 7 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) сума
податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або
бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою
податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою
податкового кредиту такого звітного податкового періоду.
При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з
пп. 7.7.1 цього пункту, така сума підлягає сплаті (перерахуванню)
до бюджету у строки, встановлені законом для відповідного
податкового періоду.
При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пп. 7.7.1
цього пункту, така сума враховується у зменшення суми податкового
боргу з цього податку, що виник за попередні податкові періоди (у
тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до закону),
а при його відсутності - зараховується до складу податкового
кредиту наступного податкового періоду.
Підпунктом 7.7.2 ст. 7 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР )
визначено, що якщо в наступному податковому періоді сума,
розрахована згідно з пп. 7.7.1 цього пункту, має від'ємне
значення, то: а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого
від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій
отримувачем товарів (послуг) у попередньому податковому періоді
постачальникам таких товарів (послуг); б) залишок від'ємного значення після бюджетного відшкодування
включається до складу податкового кредиту наступного податкового
періоду.
Пунктом 5.12 Порядку заповнення та подання податкової
декларації з ПДВ (затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. N 166
( z0250-97 ) (у редакції наказу від 15.06.2005 р. N 213
( z0702-05 )), узгоджений рішенням Комітету ВРУ з питань
фінансів і банківської діяльності від 14.06.2005 р. N 06-10/10-698
і зареєстрований у Мін'юсті України 30.06.2005 р. за N 702/10982
(далі - Порядок)) визначено, що коли в наступному звітному
податковому періоді різниця між сумою податкових зобов'язань і
сумою податкового кредиту, з урахуванням залишку такого від'ємного
значення минулого звітного (податкового) періоду, що включається
до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового)
періоду, має від'ємне значення, то платником податку разом з
податковою декларацією подається Розрахунок суми бюджетного
відшкодування (додаток 3 до податкової декларації з ПДВ
( za224-08 )).
Відповідно до пп. 5.12.2, 5.12.4 Порядку ( z0250-97 )
бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного
значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій
отримувачем товарів (послуг) у попередньому податковому періоді
постачальникам таких товарів (послуг).
Залишок від'ємного значення після бюджетного відшкодування
включається до складу податкового кредиту наступного податкового
періоду (відображається у рядку 26 податкової декларації поточного
звітного податкового періоду та переноситься до рядка 23.2
податкової декларації наступного звітного періоду).
Як свідчать матеріали справи, актом перевірки від
20.12.2007 р. підтверджено дані платника, визначені у рядку
23 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного
(податкового) періоду, що включається до складу податкового
кредиту поточного звітного (податкового) періоду" декларації з ПДВ
( za224-08 ) за жовтень 2007 р. у сумі 124958 грн. (рядок 23.1
"значення рядка 22.2 податкової декларації попереднього звітного
періоду" - 0 грн.; рядок 23.2 "значення рядка 26 податкової
декларації попереднього звітного періоду" - 124958 грн.). При
цьому, оскільки різниця між сумою податкового зобов'язання та
сумою податкового кредиту з ПДВ попереднього звітного
(податкового) періоду (рядки 18 і 20 декларації за вересень 2007
року) має позитивне значення, перевіркою зменшено суму бюджетного
відшкодування, заявленого ТОВ за жовтень 2007 р., що не відповідає
вимогам, встановленим вищезазначеним Порядком ( z0250-97 ).
Відповідно до пп. "г" пп. 4.4.2 ст. 4 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) податкове роз'яснення
є оприлюдненням офіційного розуміння окремих положень податкового
законодавства контролюючими органами у межах їх компетенції, яке
використовується при обгрунтуванні їх рішень під час проведення
апеляційних процедур. Податковими роз'ясненнями вважаються
будь-які відповіді контролюючого органу на запити зацікавлених
осіб з питань оподаткування. Податкове роз'яснення, надане
контролюючим органом вищого рівня, має пріоритет над податковими
роз'ясненнями підпорядкованих йому контролюючих органів. Податкове
роз'яснення центрального податкового органу має пріоритет над
податковими роз'ясненнями, виданими іншими контролюючими органами.
Податкове роз'яснення не має сили нормативно-правового акта.
Листом ДПАУ від 18.04.2006 р. N 7251/7/16-1517
( v7251225-06 ) роз'яснено, що сума, яка може бути фактично
відшкодована платнику ПДВ на розрахунковий рахунок чи
зарахована у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ у майбутніх
звітних періодах (рядок 4 Розрахунку і 25 податкової декларації з
ПДВ ( za224-08 )) не може перевищувати суму, вказану у рядку
1, у межах суми, зазначеної у рядку 4 рядка 3 Розрахунку.
Статтею 12 Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ) ДПАУ надано право скасовувати рішення органів
ДПС у разі невідповідності рішень актам законодавства.
Враховуючи вищевикладене та те, що ТОВ при заповненні
податкової декларації з ПДВ ( za224-08 ) і розрахунку суми
бюджетного відшкодування за жовтень 2007 р. не порушило Порядок
( z0250-97 ), керуючись ст. 12 Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ) і пп. 3 п. 9 Положення про
порядок подання та розгляду скарг платників податків органами ДПС
(затверджено наказом ДПАУ від 11.12.96 р. N 29 ( z0723-96 ) і
зареєстровано в Мін'юсті України 18.12.96 р. за N 723/1748), ДПАУ
скасовує податкове повідомлення-рішення ДПІ у Червонозаводському
районі м. Харкова від 24.12.2007 р. та рішення ДПІ у
Червонозаводському районі м. Харкова від 21 02.2008 р.
N 3015/10/25-008 і ДПА у Харківській області від 23.04.2008 р.
N 1586/10/25-103, прийняті за розглядом первинної і повторної
скарг (податкові повідомлення-рішення від 21.02.2008 р., від
05.05.2008 р.), а скаргу задовольняє.
Заступник Голови Ф.Ярошенковгору