Документ v1384227-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.10.2018, підстава - v0391874-18

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
28.07.2011 N 1384
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
N 391 ( v0391874-18 ) від 14.06.2018 }
Про затвердження Порядку формування тарифів
на послуги з транспортування, розподілу, постачання,
закачування, зберігання та відбору природного газу

Відповідно до Законів України "Про засади функціонування
ринку природного газу" ( 2467-17 ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ), "Про
трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ), "Про нафту і газ"
( 2665-14 ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213
( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики України"
(із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від
28.05.2005 N 167-р ( 167-2005-р ) "Про схвалення комплексного
плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств
паливно-енергетичного комплексу" та з метою забезпечення
прозорості процедури прийняття соціально важливих рішень щодо
рівня тарифів Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Порядок формування тарифів на послуги з
транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та
відбору природного газу (додається).
В.о. Голови Комісії В.Меркушов
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва Г.Яцишина
(Рішення N 640 від 07.07.2011
про погодження проекту
регуляторного акта)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії регулювання
електроенергетики України
28.07.2011 N 1384

ПОРЯДОК
формування тарифів на послуги з транспортування,
розподілу, постачання, закачування, зберігання
та відбору природного газу

1. Загальні положення
1.1. Порядок формування тарифів на послуги з транспортування,
розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору
природного газу (далі - Порядок) розроблений відповідно до Законів
України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про ціни і
ціноутворення" ( 507-12 ), "Про трубопровідний транспорт"
( 192/96-ВР ), "Про нафту і газ" ( 2665-14 ), "Про газ (метан)
вугільних родовищ" ( 1392-17 ), "Про засади функціонування ринку
природного газу" ( 2467-17 ), Указу Президента України від
14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної комісії з питань регулювання електроенергетики
України" (із змінами) та розпорядження Кабінету Міністрів України
від 28.05.2005 N 167-р ( 167-2005-р ) "Про схвалення комплексного
плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств
паливно-енергетичного комплексу".
1.2. Порядок застосовується Національною комісією регулювання
електроенергетики України (далі - НКРЕ, Комісія) при формуванні
тарифів, зазначених у пункті 1.3 цього Порядку, та поширюється на
всіх суб'єктів, які провадять господарську діяльність з
транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та
відбору природного газу (далі - підприємства, ліцензіати).
1.3. Порядок установлює механізм формування: загального тарифу на транспортування природного газу; середньозваженого тарифу на транспортування природного газу
магістральними трубопроводами; розрахункового середнього тарифу на транспортування
природного газу магістральними трубопроводами; середньозваженого тарифу на транспортування природного газу
розподільними трубопроводами; тарифу на транспортування природного газу розподільними
трубопроводами; тарифу на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких підключені
безпосередньо до магістральних газопроводів (далі - тариф на
прямих трубах); тарифу на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами в межах території ліцензованої діяльності
газорозподільного підприємства; середньозваженого тарифу на постачання природного газу; тарифу на постачання природного газу за регульованим тарифом; загального тарифу на зберігання (закачування, зберігання та
відбір) природного газу в підземних сховищах газу; тарифу на закачування природного газу в підземні сховища
газу; тарифу на зберігання природного газу в підземних сховищах
газу; тарифу на відбір природного газу з підземних сховищ газу.
1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: загальний тариф на зберігання природного газу в підземних
сховищах газу - розрахунковий рівень тарифу, установлений НКРЕ,
який є єдиним рівнем вартості послуг із закачування 1000 кубічних
метрів природного газу до підземного сховища газу (далі - ПСГ),
його зберігання та відбору із ПСГ; загальний тариф на транспортування природного газу
(далі - загальний тариф на транспортування) - розрахунковий рівень
тарифу, установлений НКРЕ, який є єдиним рівнем вартості послуг із
транспортування 1000 кубічних метрів природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами територією України
для всіх замовників таких послуг, окрім замовників, власні
газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних
газопроводів; розрахунковий середній тариф на транспортування природного
газу магістральними трубопроводами - тариф, визначений з
урахуванням загальної планованої тарифної виручки
газотранспортного підприємства, пов'язаної з транспортуванням
природного газу магістральними трубопроводами, та планованих
обсягів його транспортування магістральними трубопроводами; середньозважений тариф на постачання природного газу - тариф,
визначений з урахуванням загальної планованої тарифної виручки
газопостачальних підприємств, пов'язаної з наданням послуг із
постачання природного газу за регульованим тарифом, та сумарного
планованого річного обсягу такого постачання; середньозважений тариф на транспортування природного газу
магістральними трубопроводами - тариф, визначений з урахуванням
загальної планованої тарифної виручки газотранспортних підприємств
(крім планованої тарифної виручки від надання послуг з
транспортуванням природного газу магістральними трубопроводами для
замовників, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до
магістральних газопроводів), пов'язаної з транспортуванням
природного газу магістральними трубопроводами, та планованих
обсягів його транспортування магістральними трубопроводами (без
урахування планованих обсягів транспортування природного газу для
замовників, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до
магістральних газопроводів); середньозважений тариф на транспортування природного газу
розподільними трубопроводами - тариф, визначений з урахуванням
загальної планованої тарифної виручки газорозподільних
підприємств, пов'язаної з наданням послуг з розподілу природного
газу, та сумарного планованого річного обсягу такого
транспортування; тариф на відбір природного газу з ПСГ - установлений НКРЕ
розмір оплати замовником вартості послуг відбору із ПСГ
газозберігаючим підприємством 1000 кубічних метрів природного
газу; тариф на закачування природного газу до ПСГ - установлений
НКРЕ розмір оплати замовником вартості послуг закачування в ПСГ
газозберігаючим підприємством 1000 кубічних метрів природного
газу; тариф на зберігання природного газу в ПСГ - установлений НКРЕ
розмір оплати замовником вартості послуг зберігання в ПСГ
газозберігаючим підприємством 1000 кубічних метрів природного
газу; тариф на постачання природного газу за регульованим тарифом -
установлений НКРЕ розмір оплати замовником вартості послуг
постачання газопостачальним підприємством 1000 кубічних метрів
природного газу; тариф на прямих трубах - установлений НКРЕ розмір оплати
замовником, власні газопроводи якого безпосередньо підключені до
магістральних газопроводів, вартості послуг транспортування
газотранспортним підприємством 1000 кубічних метрів природного
газу магістральними трубопроводами; тариф на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами в межах території ліцензованої діяльності
газорозподільного підприємства - установлений НКРЕ розмір оплати
замовником вартості послуг транспортування газотранспортним
підприємством 1000 кубічних метрів природного газу магістральними
трубопроводами в межах території ліцензованої діяльності
газорозподільного підприємства; тариф на транспортування природного газу розподільними
трубопроводами - установлений НКРЕ розмір оплати замовником
вартості послуг транспортування газорозподільним підприємством
1000 кубічних метрів природного газу розподільними трубопроводами. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах
України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ), "Про трубопровідний
транспорт" ( 192/96-ВР ) та "Про засади функціонування ринку
природного газу" ( 2467-17 ).
1.5. Рішення щодо встановлення тарифів приймається НКРЕ на
відкритих засіданнях, що проводяться в порядку, визначеному
регламентом Комісії, та оформлюється постановою НКРЕ.
1.6. Установлені рівні тарифів доводяться до відома
ліцензіатів та підлягають публікації у друкованому виданні
Комісії - "Інформаційному бюлетені НКРЕ".
2. Загальні принципи формування та застосування тарифів
2.1. Формування тарифів, зазначених у пункті 1.3 цього
Порядку, здійснюється відповідно до чинного законодавства України
з урахуванням: 2.1.1. Методології, побудованої на витратному методі "витрати
плюс", та принципах: самоокупності ліцензіата при наданні відповідних послуг; економічної обґрунтованості ліцензіатом планованих витрат,
пов'язаних із наданням відповідних послуг, та стимулювання його до
скорочення цих витрат. Витратний метод "витрати плюс" передбачає здійснення
розрахунку відповідного тарифу з урахуванням аналізу звітних даних
ліцензіата по відповідному виду господарської діяльності як
співвідношення суми планованих витрат та необхідної суми прибутку
до планованих обсягів надання відповідних послуг (транспортування,
розподіл, постачання, закачування, зберігання, відбір природного
газу). Принцип економічної обґрунтованості та самоокупності
ліцензіата забезпечується шляхом установлення такого рівня тарифу,
який би забезпечив ліцензіату відшкодування його обґрунтованих
витрат, сплату всіх податків, обов'язкових платежів та бюджетних
відрахувань відповідно до чинного законодавства України та
отримання обґрунтованого рівня прибутку, а також стимулював би
його до скорочення цих витрат. 2.1.2. Забезпечення однакового розміру вартості послуг із
транспортування 1000 кубічних метрів природного газу територією
України для всіх замовників таких послуг. Установлення однакового розміру плати замовниками вартості
послуг з транспортування природного газу територією України
забезпечується через запровадження: загального тарифу на транспортування; тарифу на прямих трубах. 2.1.3. Об'єктивності та прозорості процедури встановлення
тарифів. 2.1.4. Балансу інтересів суспільства, ліцензіатів та
замовників їх послуг. 2.1.5. Економічної доцільності надання відповідних послуг.
2.2. Механізм формування загального тарифу на транспортування
передбачає встановлення для всіх замовників послуг з
транспортування природного газу магістральними та розподільними
трубопроводами однакового розміру плати за транспортні послуги
територією України незалежно від відстані транспортування,
місцевості, напрямків та категорії споживання (промисловість,
бюджетні організації, населення, комунальна теплоенергетика тощо),
окрім замовників, власні газопроводи яких безпосередньо підключені
до магістральних газопроводів. Загальний тариф на транспортування застосовується при
формуванні тарифів для газотранспортних підприємств залежно від
території ліцензованої діяльності газорозподільних підприємств.
2.3. Механізм формування тарифу на прямих трубах передбачає
встановлення для всіх замовників послуг із транспортування
природного газу магістральними трубопроводами, власні газопроводи
яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів,
однакового розміру плати за транспортні послуги. Тариф на прямих трубах застосовується газотранспортними
підприємствами при встановленні вартості послуги з транспортування
1000 кубічних метрів природного газу магістральними трубопроводами
замовникам, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до
магістральних газопроводів газотранспортних підприємств.
2.4. Розрахунковий середній тариф на транспортування
природного газу магістральними трубопроводами є розрахунковою
величиною і застосовується при розрахунку тарифу на прямих трубах.
2.5. Середньозважений тариф на транспортування природного
газу магістральними трубопроводами є розрахунковою величиною і
застосовується НКРЕ при формуванні загального тарифу на
транспортування.
2.6. Середньозважений тариф на транспортування природного
газу розподільними трубопроводами є розрахунковою величиною та
застосовується НКРЕ при формуванні загального тарифу на
транспортування.
2.7. Середньозважений тариф на постачання природного газу є
розрахунковою величиною.
2.8. Тариф на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами в межах території ліцензованої діяльності
газорозподільного підприємства є фіксованим розміром платежу
замовником послуги з транспортування магістральними трубопроводами
1000 кубічних метрів природного газу та застосовується
газотранспортним підприємством при розрахунках із замовниками цієї
послуги.
2.9. Тариф на транспортування природного газу розподільними
трубопроводами є фіксованим розміром платежу замовником послуги з
розподілу 1000 кубічних метрів природного газу та застосовується
газорозподільним підприємством при розрахунках із замовниками цієї
послуги на відповідній території провадження ліцензованої
діяльності газорозподільного підприємства. Тарифи на транспортування природного газу розподільними
трубопроводами застосовуються НКРЕ при визначенні тарифів для
газотранспортного підприємства на послуги з транспортування
природного газу магістральними трубопроводами в межах території
ліцензованої діяльності газорозподільного підприємства.
2.10. Тариф на постачання природного газу за регульованим
тарифом є фіксованим розміром платежу замовником послуги з
постачання 1000 кубічних метрів природного газу на території
здійснення ліцензованої діяльності відповідного газопостачального
підприємства та застосовується цим підприємством при розрахунках
із замовниками цієї послуги.
2.11. Загальний тариф на зберігання природного газу є
розрахунковою величиною та застосовується НКРЕ при здійсненні
розрахунків загальної річної тарифної виручки, необхідної для
покриття витрат газозберігаючого підприємства, і включає до свого
складу: тариф на послуги із закачування природного газу в ПСГ,
тариф на послуги зі зберігання природного газу в ПСГ, тариф на
послуги з відбору природного газу із ПСГ.
2.12. Тариф на закачування природного газу до ПСГ є
фіксованим розміром платежу замовником послуги із закачування 1000
кубічних метрів природного газу до ПСГ та застосовується
газозберігаючим підприємством при розрахунках із замовниками цієї
послуги.
2.13. Тариф на зберігання природного газу в ПСГ є фіксованим
розміром платежу замовником послуг зберігання 1000 кубічних метрів
природного газу в ПСГ та застосовується газозберігаючим
підприємством при розрахунках із замовниками цих послуг. Тариф на зберігання природного газу в ПСГ сплачується
замовником цих послуг за кожний рік зберігання. Якщо фактичний термін надання послуг зі зберігання природного
газу менше одного року, замовник сплачує тариф за зберігання
природного газу як за повний рік зберігання. У разі якщо
тривалість зберігання перевищує один рік зберігання, замовник
сплачує за кожний рік окремо.
2.14. Тариф на відбір природного газу із ПСГ є фіксованим
розміром платежу замовником послуг відбору 1000 кубічних метрів
природного газу із ПСГ та застосовується газозберігаючим
підприємством при розрахунках із замовниками цих послуг.
3. Формування загального тарифу на транспортування
Загальний тариф на транспортування визначається як сума
середньозваженого тарифу на транспортування природного газу
магістральними трубопроводами та середньозваженого тарифу на
транспортування природного газу розподільними трубопроводами за
формулою:
Т = Т + Т , (1) заг. середньозваж.маг. середньозваж.розп.
де: Т - загальний тариф на транспортування; заг.
Т - середньозважений тариф на середньозваж.маг. транспортування природного газу магістральними трубопроводами,
формування якого визначено в главі 4 цього Порядку; Т - середньозважений тариф на середньозваж.розп. транспортування природного газу розподільними трубопроводами,
формування якого визначено в главі 6 цього Порядку.
4. Формування середньозваженого тарифу
на транспортування природного газу
магістральними трубопроводами
4.1. Середньозважений тариф на транспортування природного
газу магістральними трубопроводами формується з урахуванням
планованої тарифної виручки газотранспортних підприємств,
пов'язаної з наданням послуг з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами, та загального планованого обсягу
транспортування природного газу магістральними трубопроводами. При розрахунку середньозваженого тарифу не враховується
планована тарифна виручка від надання послуг з транспортування
природного газу магістральними трубопроводами для замовників,
власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних
газопроводів.
4.2. Середньозважений тариф на транспортування природного
газу магістральними трубопроводами розраховується відповідно до
Методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування
природного газу магістральними трубопроводами ( v0984227-02 ) за
формулою:
ТВ + ТВ + ... + ТВ
тр. 1 тр. 2 тр. n
Т = ----------------------------------, (2) середньозваж.маг. V + V + ... + V
тр. 1 тр. 2 втр. n
Де: Т - середньозважений тариф на середньозваж.маг. транспортування природного газу магістральними трубопроводами;
ТВ , ТВ , ТВ - плановані тарифні виручки
тр. 1 тр. 2 тр. n відповідних газотранспортних підприємств без урахування планованої
тарифної виручки від надання послуг з транспортування природного
газу магістральними трубопроводами для замовників, власні
газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних
газопроводів; V , V , V - плановані обсяги транспортування тр. 1 тр. 2 втр. n природного газу магістральними трубопроводами без урахування
обсягів природного газу, що планується протранспортувати для
замовників, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до
магістральних газопроводів відповідних газотранспортних
підприємств.
5. Формування розрахункового середнього тарифу
на транспортування природного газу
магістральними трубопроводами
5.1. Розрахунковий середній тариф на транспортування
природного газу магістральними трубопроводами формується з
урахуванням загальної планованої тарифної виручки
газотранспортного підприємства, пов'язаної з наданням послуг з
транспортування природного газу магістральними трубопроводами, та
загального планованого обсягу транспортування природного газу
магістральними трубопроводами.
5.2. Розрахунковий середній тариф на транспортування
природного газу магістральними трубопроводами розраховується
відповідно до Методики розрахунку тарифів на послуги з
транспортування природного газу магістральними трубопроводами
( v0984227-02 ) за формулою:
ТВ
тр.
Т = ------, (3) розрах.середн.маг. V
тр.
де: Т - розрахунковий середній тариф на розрах.середн.маг. транспортування природного газу магістральними трубопроводами;
ТВ - загальна планована тарифна виручка газотранспортного
тр. підприємства;
V - загальний планований обсяг транспортування природного тр. газу магістральними трубопроводами газотранспортним підприємством.
6. Формування середньозваженого тарифу
на транспортування природного газу
розподільними трубопроводами
6.1. Середньозважений тариф на транспортування природного
газу розподільними трубопроводами формується з урахуванням
загальної планованої тарифної виручки газорозподільних
підприємств, пов'язаної з наданням послуг із транспортування
природного газу розподільними трубопроводами, та сумарних
планованих обсягів такого транспортування.
6.2. Середньозважений тариф на транспортування природного
газу розподільними трубопроводами розраховується відповідно до
Методики розрахунку тарифів на розподіл природного газу за
формулою:
ТВ + ТВ + ТВ + ... + ТВ
1 2 3 n
Т = ----------------------------, (4) середньозваж.розп. V + V + V + ... + V
1 2 3 n
де: Т - середньозважений тариф на середньозваж.розп. транспортування природного газу розподільними трубопроводами;
ТВ , ТВ , ТВ , ..., ТВ - планована тарифна виручка
1 2 3 n відповідного газорозподільного підприємства;
V , V , V , ..., V - планований обсяг транспортування 1 2 3 n природного газу розподільними трубопроводами відповідного
газорозподільного підприємства.
6.3. Тарифи на транспортування природного газу розподільними
трубопроводами розраховуються для кожного газорозподільного
підприємства окремо відповідно до Методики розрахунку тарифів на
послуги з розподілу природного газу.
7. Формування тарифу на прямих трубах
7.1. Транспортування природного газу для замовників, власні
газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних
газопроводів газотранспортного підприємства, здійснюється через
власні газопроводи цих замовників та магістральні газопроводи
газотранспортного підприємства. При розрахунку тарифу на прямих трубах ураховується принцип,
за яким сумарні плановані витрати замовників, які безпосередньо
підключені до магістральних газопроводів газотранспортних
підприємств, пов'язані з обслуговуванням та утриманням власних
газопроводів, у розрахунку на один кілометр умовно прирівнюються
до сумарних планованих прямих матеріальних витрат газотранспортних
підприємств, пов'язаних з обслуговуванням та утриманням одного
кілометра магістральних газопроводів.
7.2. Тариф на прямих трубах формується з урахуванням: 7.2.1. Загальної планової тарифної виручки газотранспортних
підприємств, пов'язаної з наданням послуг із транспортування
природного газу магістральними трубопроводами. 7.2.2. Загального планового обсягу транспортування природного
газу магістральними трубопроводами. 7.2.3. Загальної планової тарифної виручки газорозподільних
підприємств, пов'язаної з наданням послуг із транспортування
природного газу розподільними трубопроводами. 7.2.4. Загального планового обсягу транспортування природного
газу розподільними трубопроводами. 7.2.5. Сумарних планових обсягів транспортування природного
газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні
газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних
газопроводів газотранспортних підприємств. 7.2.6. Сумарної протяжності магістральних газопроводів
газотранспортних підприємств. 7.2.7. Сумарної протяжності власних газопроводів споживачів,
які безпосередньо підключені до магістральних газопроводів
газотранспортних підприємств. 7.2.8. Сумарних планованих прямих матеріальних витрат
газотранспортних підприємств, пов'язаних з обслуговуванням та
утриманням магістральних газопроводів. 7.2.9. Сумарних планованих витрат замовників, які
безпосередньо підключені до магістральних газопроводів
газотранспортних підприємств, пов'язаних з обслуговуванням та
утриманням власних газопроводів. Зазначені в підпунктах 7.2.1-7.2.8 величини приймаються до
розрахунку тарифу на прямих трубах на рівнях, що прийняті до
розрахунку відповідних тарифів.
7.3. Тариф на прямих трубах розраховується відповідно до
Методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування
природного газу магістральними трубопроводами ( v0984227-02 ).
8. Формування тарифу на транспортування
природного газу магістральними трубопроводами
для газотранспортного підприємства на території
ліцензованої діяльності газорозподільного підприємства
8.1. Тариф на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами в межах території ліцензованої діяльності
газорозподільного підприємства формується з урахуванням величини
загального тарифу на транспортування та тарифу на послуги з
транспортування природного газу розподільними трубопроводами.
8.2. Тариф на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами в межах території ліцензованої діяльності
газорозподільного підприємства розраховується відповідно до
Методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування
природного газу магістральними трубопроводами ( v0984227-02 ) як
різниця між величиною загального тарифу на транспортування та
тарифу на транспортування природного газу розподільними
трубопроводами, установленого для відповідного газорозподільного
підприємства, за формулою:
Т = Т - Т , (5)
трансп.магістр.n заг. розпод.n
де: Т - тариф на транспортування природного газу трансп.магістр.n магістральними трубопроводами для газотранспортного підприємства в
межах території ліцензованої діяльності відповідного
газорозподільного підприємства; Т - загальний тариф на транспортування; заг.
Т - тариф на транспортування природного газу розпод.n розподільними трубопроводами для відповідного газорозподільного
підприємства.
9. Порядок формування середньозваженого тарифу
на постачання природного газу
9.1. Середньозважений тариф на постачання природного газу
формується з урахуванням загальної планованої тарифної виручки
газопостачальних підприємств, пов'язаної з постачанням природного
газу за регульованим тарифом, та сумарних планованих обсягів
такого постачання.
9.2. Середньозважений тариф на постачання природного газу
розраховується відповідно до Методики розрахунку тарифів на
послуги з постачання природного газу за регульованим тарифом за
формулою:
ТВ + ТВ + ТВ + ... + ТВ
1 2 3 n
Т = -----------------------------, (6) середньозваж.постач. V + V + V + ... + V
1 2 3 n
де: Т - середньозважений тариф на постачання середньозваж.постач. природного газу;
ТВ , ТВ , ТВ , ..., ТВ - планована тарифна виручка
1 2 3 n відповідного газопостачального підприємства;
V , V , V , ..., V - плановані обсяги постачання природного 1 2 3 n газу за регульованим тарифом відповідного газопостачального
підприємства.
9.3. Тарифи на постачання природного газу за регульованим
тарифом розраховуються для кожного газопостачального підприємства
окремо відповідно до Методики розрахунку тарифів на послуги з
постачання природного газу за регульованим тарифом.
10. Формування загального тарифу на зберігання
природного газу в підземних сховищах газу
10.1. Загальний тариф на зберігання природного газу в
підземних сховищах газу визначається як сума тарифів на зберігання
природного газу в ПСГ, закачування природного газу в ПСГ, відбір
природного газу із ПСГ за формулою:
Т = Т + Т + Т , (7)
заг.зб. зак. зб. відб.
де: Т - загальний тариф на зберігання природного газу; заг.зб.
Т - тариф на закачування природного газу в ПСГ; зак.
Т - тариф на зберігання природного газу в ПСГ; зб.
Т - тариф на відбір природного газу із ПСГ. відб.
10.2. Тарифи на закачування природного газу в ПСГ, зберігання
природного газу в ПСГ, відбір природного газу із ПСГ
розраховуються відповідно до Методики розрахунку тарифів на
послуги із закачування, зберігання та відбору природного газу
із ПСГ.
Начальник управління
цінової та тарифної політики
нафтогазового комплексу В.Семенецьвгору