Документ v1356731-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.04.2018, підстава - v0487731-18

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2016  № 1356

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 487 від 10.04.2018}

Про внесення змін до розділу 4 Положення про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики

НАКАЗУЮ:

Унести до розділу 4 Положення про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.04.2016 № 685 (зі змінами), такі зміни:

1) доповнити пункт 4.1 новим абзацом такого змісту:

"Директор департаменту повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.";

2) у пункті 4.3:

абзаци двадцять шостий - двадцять восьмий викласти в такій редакції:

"координує виконання завдань, визначених цим Положенням, у сферах надання адміністративних послуг, ліцензування та дозвільної системи;

у разі тимчасової відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління підприємництва виконує обов'язки директора департаменту;

у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи, що надсилаються іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку;";

абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:

"виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності".

Перший віце-прем'єр-міністр
України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі
С.І. Кубіввгору