Щодо організації підготовки за професіями "Охоронник" і "Охоронець"
МОН України; Лист, Перелік від 06.04.20091/12-1345
Документ v1345290-09, поточна редакція — Прийняття від 06.04.2009

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
06.04.2009 N 1/12-1345

Щодо організації підготовки за професіями
"Охоронник" і "Охоронець"

Шановна Олександро Володимирівно!
У Міністерстві освіти і науки України розглянуто Ваш лист від
13.02.2009 N 12-46 (вхідний N 5847-р від 24.02.2009) стосовно
деяких питань організації професійної підготовки за професіями
"Охоронник", "Охоронець", зокрема, щодо можливості здійснення
суб'єктами господарювання професійної підготовки охоронників на
базі власного підприємства та інформуємо наступне.
Зауважимо, що охоронна діяльність здійснюється лише
персоналом який відповідає вимогам, у тому числі кваліфікаційним,
установленими Ліцензійними умовами провадження господарської
діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та
іншої власності, надання послуг з охорони громадян, затвердженими
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва, Міністерства внутрішніх справ України від
14.12.2004 N 145/1501 ( z1678-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 31.12.2004 за N 1678/10277 (із змінами внесеними
наказом Держкомпідприємництва, МВС від 04.11.2008 N 136/570
( z1155-08 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
03.12.2008 за N 1155/15846). Пунктом 3.2 даних Ліцензійних умов
встановлено, що охоронники, охоронці повинні відповідати
кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 29.12. 2004 N 336 ( v0336203-04 )
"Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними
для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників".
Особам, які завершили курс професійно-технічного навчання за
програмами курсової чи індивідуальної підготовки, підвищення
кваліфікації за професіями "Охоронник", "Охоронець" і успішно
пройшли кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво
встановленого зразка про присвоєння (підвищення) робітничої
кваліфікації. Зразок свідоцтва та додаток до нього затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 N 1260
( 1260-97-п ) "Про документи про освіту та вчені звання" (із
змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
09.08.2001 N 979 ( 979-2001-п ) "Про затвердження зразків
документів про професійно-технічну освіту").
Оскільки вищезазначені професії включені до Національного
класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор професій"
( vb375609-05, vc375609-05 ), то відповідно до пункту 4 Порядку
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 N 1019
( 1019-2007-п ), діяльність, пов'язана з підготовкою та
підвищенням кваліфікації за професіями "Охоронник" та "Охоронець"
підлягає ліцензуванню. Тому окремо взятий суб'єкт охоронної
діяльності, у якого відсутня відповідна ліцензія, не має права
надавати освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти, а
саме здійснювати професійно-технічне навчання та підвищення
кваліфікації. При цьому суб'єкти господарювання мають розпочинати
діяльність з надання освітніх послуг з професійно-технічного
навчання та підвищення кваліфікації за професіями "Охоронник",
"Охоронець" після отримання ліцензії для провадження діяльності з
надання освітніх послуг.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
08.08.2007 N 1019 ( 1019-2007-п ) "Про ліцензування діяльності з
надання освітніх послуг" та з метою удосконалення процедури
ліцензування наказом Міністерства освіти і науки від 21.01.2009
N 30 ( v0030290-09 ) "Про документи для проведення ліцензування"
затверджено форми заяв ( va030290-09 ) про проведення ліцензування
та методики визначення можливостей навчального закладу щодо
започаткування (продовження) діяльності з надання освітніх послуг,
збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу у сфері
професійно-технічної освіти та професійно-технічного навчання
робітників на виробництві.
Згідно з методикою визначення можливостей навчального закладу
щодо започаткування (продовження) діяльності з надання освітніх
послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу у сфері
професійно-технічної освіти з професійно-технічного навчання
кваліфікованих робітників на виробництві, встановлено:
"Підприємства, установи, організації, які мають власне виробництво
формують ліцензійну справу для ліцензування професійного навчання
кадрів на виробництві за класами класифікаційних угруповань
професій відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005
( vb375609-05, vc375609-05 ) при умові, що на власному виробництві
працюють робітники 20 і більше професій".
З огляду на це, суб'єктам охоронної діяльності, які не
відповідають вищезазначеним умовам, необхідно користуватися
методикою для сфери професійно-технічної освіти, що надається у
відповідних навчальних закладах.
Порядок організації професійної підготовки та підвищення
кваліфікації за професіями "Охоронник", "Охоронець", перелік
обов'язкових навчально-облікових документів, а також порядок
контролю знань, умінь, навичок випускників, оформлення та видачі
документів про освіту визначається відповідно до Положення про
організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 30.05.2006 N 419 ( z0711-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за N 711/12585.
Організаційно-методична допомога суб'єктам господарювання з
питань ліцензування та організації навчально-виробничого процесу
надається за місцем їх розташування регіональними експертними
радами при республіканському Автономної Республіки Крим, обласних,
Київському та Севастопольському міських органах управління
професійно-технічною освітою.
При цьому надсилаємо перелік навчальних закладів,
ліцензованих з професій 5169 Охоронник, 5169 Охоронець (рішення
Державної акредитаційної комісії України, протоколи N 59 - N 74).
З повагою,
Міністр І.О.Вакарчук

Додаток

ПЕРЕЛІК
навчальних закладів, ліцензованих
з професій 5169 Охоронник, 5169 Охоронець

(Рішення Державної акредитаційної комісії
від 2 березня 2006 р., протокол N 59 -
рішення Державної акредитаційної комісії
від 16 грудня 2008 р., протокол N 74)
--------------------------------------------------------------------- | Код за ДК | Назва навчального | Види професійної |Ліц. | |( vb375609-05,| закладу та повна | підготовки |обсяг| | vc375609-05 )| назва професії | | | |-------------------------------------------------------------------| | Вінницька область | |-------------------------------------------------------------------| | |Вінницький | | | | |транспортний коледж | | | | |(21001, м. Вінниця, | | | | |вул. Некрасова, 28) | | | | |ід. код 01118413 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Професійно-технічне| 90 | | | |навчання | | |-------------------------------------------------------------------| | Волинська область | |-------------------------------------------------------------------| | |Волинське училище | | | | |професійної підготовки | | | | |працівників міліції | | | | |УМВС України у | | | | |Волинській області | | | | |(45230, Волинська | | | | |область, | | | | |Ківерцівський район | | | | |с. Сокиричі), | | | | |ід. код 08806010 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 25 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання | | |-------------------------------------------------------------------| | Дніпропетровська область | |-------------------------------------------------------------------| | |Професійно-технічне | | | | |училище N 63 | | | | |(49108, | | | | |м. Дніпропетровськ, | | | | |Індустріальний район, | | | | |вул. Верещагіна, 103), | | | | |ід. код 03062993 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 30 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Приватний | | | | |професійно-технічний | | | | |навчальний заклад | | | | |"Автотех-школа" (50053, | | | | |Дніпропетровська | | | | |область, м. Кривий Ріг, | | | | |пров. Бутлерова, 10), | | | | |ід. код 30442183 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Професійно-технічне| 120 | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Міжрегіональний | | | | |центр професійної | | | | |перепідготовки | | | | |звільнених у запас | | | | |військовослужбовців | | | | |(50025, Дніпропетровська | | | | |область, м. Кривий Ріг, | | | | |Центрально-Міський | | | | |район, вул. Ушакова, | | | | |буд. 4), | | | | |ід. код 05536113 | | | | |(в т.ч. для філії) | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсова професійна | 60 | | | |підготовка, | | | | |перепідготовка | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Курсова професійна | 60 | | | |підготовка, | | | | |перепідготовка | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Товариство з обмеженою | | | | |відповідальністю | | | | |"ФІРМА "ВІП-ГАРАНТ" | | | | |(49124, Дніпропетровська | | | | |область, | | | | |м. Дніпропетровськ, | | | | |вул. Липова, 6), | | | | |ід. код 32952501 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 20 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Курсове | 10 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Управління державної | | | | |служби охорони при | | | | |УМВС України в | | | | |Дніпропетровській | | | | |області (49600, | | | | |Дніпропетровська область, | | | | |м. Дніпропетровськ, | | | | |вул. Короленко, 4), | | | | |ід. код 08596854 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Професійно-технічне| 20 | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Професійно-технічне| 10 | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |-------------------------------------------------------------------| | Донецька область | |-------------------------------------------------------------------| | |Горлівський | | | | |професійний ліцей | | | | |будівництва | | | | |(84617, Донецька | | | | |область, м. Горлівка | | | | |Центрально-Міський р-н, | | | | |вул. Судейка, 11), | | | | |ід. код 33844458 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Первинна професійна| 60 | | | |підготовка, курсове| | |--------------+--------------------------|професійно-технічне| | | 5169 |Охоронець |навчання, | | | | |перепідготовка, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Маріупольське | | | | |училище професійної | | | | |підготовки | | | | |працівників міліції | | | | |ГУМВС України в | | | | |Донецькій області | | | | |(87528, Донецька | | | | |область, м. Маріуполь, | | | | |вул. Будівельників, | | | | |буд. 145), | | | | |ід. код 08571831 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Професійно-технічне| 120 | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Професійно-технічне| 30 | | | |навчання | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Управління державної | | | | |служби охорони при | | | | |ГУ МВС України в | | | | |Донецькій області | | | | |(83023, м. Донецьк, | | | | |вул. Ходаковського, | | | | |10 "А"), | | | | |ід. код 08596860 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 60 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Курсове | 30 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Приватне підприємство | | | | |"ОМОУН-РА" | | | | |(83053, м. Донецьк, | | | | |вул. Р.Люксембург, 20), | | | | |ід. код 34435777 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 30 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Курсове | 30 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Новоазовський | | | | |професійний ліцей | | | | |(87600, Донецька | | | | |область, м. Новоазовськ, | | | | |вул. 50 років СРСР, 12), | | | | |ід. код 05536194 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Первинна професійна| 90 | | | |підготовка, курсове| | |--------------+--------------------------|професійно-технічне| | | 5169 |Охоронець |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Товариство з обмеженою | | | | |відповідальністю | | | | |"Простір груп" | | | | |(83095, Донецька | | | | |область, м. Донецьк, | | | | |вул. Вузлова, 12), | | | | |ід. код 33524457 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Професійно-технічне| 30 | | | |навчання | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Професійно-технічне| 30 | | | |навчання | | |-------------------------------------------------------------------| | Запорізька область | |-------------------------------------------------------------------| | |Училище професійної | | | | |підготовки | | | | |працівників міліції | | | | |УМВС України в | | | | |Запорізькій області | | | | |(69081, м. Запоріжжя | | | | |вул. Панфьорова, 146-а), | | | | |ід. код 26374643 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Професійно-технічне| 30 | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Запорізький | | | | |юридичний інститут | | | | |Дніпропетровського | | | | |державного університету | | | | |внутрішніх справ | | | | |(69006, м. Запоріжжя, | | | | |Північне шосе, 113) | | | | |ід. код 24523731 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Професійно-технічне| 30 | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |-------------------------------------------------------------------| | Кіровоградська область | |-------------------------------------------------------------------| | |Навчально-методичний | | | | |центр цивільного | | | | |захисту та безпеки | | | | |життєдіяльності | | | | |Кіровоградської | | | | |області (25006, | | | | |М. Кіровоград, | | | | |вул. Орджонікідзе, 13), | | | | |ід. код 08801716 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 30 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |перепідготовка, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |-------------------------------------------------------------------| | Київська область | |-------------------------------------------------------------------| | |Училище професійної | | | | |підготовки | | | | |працівників міліції | | | | |ГУ МВС України в | | | | |Київській області | | | | |(07362, Київська область, | | | | |Вишгородський р-н, | | | | |с. Новосілки), | | | | |ід. код 08807086 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Професійно-технічне| 30 | | | |навчання | | |-------------------------------------------------------------------| | м. Київ | |-------------------------------------------------------------------| | |Київське вище | | | | |професійне училище | | | | |деревообробки | | | | |(01013, м. Київ, | | | | |вул. Деревообробна, 3), | | | | |ід. код 02544388 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Первинна професійна| 60 | | | |підготовка, курсове| | |--------------+--------------------------|професійно-технічне| | | 5169 |Охоронець |навчання, | | | | |перепідготовка, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Товариство з обмеженою | | | | |відповідальністю | | | | |"ВЕЛЕС ПЛЮС" | | | | |(юр. адр.: 01001, м. Київ,| | | | |вул. Саксаганського, 41, | | | | |факт. адр.: 04071, | | | | |м. Київ, | | | | |вул. Фрунзе, 13Е), | | | | |ід. код 31108530 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 60 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Курсове | 30 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Товариство з обмеженою | | | | |відповідальністю | | | | |Центр "БІЗНЕС-БЕЗПЕКА" | | | | |(юр. адреса: 03110, | | | | |м. Київ, вул. Максима | | | | |Кривоноса, 2А, корпус 2, | | | | |к. 701, факт. адреса: | | | | |03131, м. Київ, | | | | |вул. Столичне шосе, 19), | | | | |ід. код 21553594 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Професійно-технічне| 30 | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Професійно-технічне| 30 | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Товариство з обмеженою | | | | |відповідальністю | | | | |"Форт-А" | | | | |(03150, м. Київ, | | | | |вул. Предславинська 49), | | | | |ід. код 24725021 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Курсове | 16 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 16 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Товариство з обмеженою | | | | |відповідальністю | | | | |"Альфа-Щит" | | | | |(01033, м. Київ, | | | | |вул. Василя Яна, 3/5), | | | | |ід. код 16472296 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Підвищення | 5 | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Курсове | 6 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 10 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Управління державної | | | | |охорони України | | | | |(юр. адр.: 01024, | | | | |м. Київ, Богомольця, 8) | | | | |ід. код 00037478 | | | | |(факт. адр.: 01133, | | | | |м. Київ, вул. Командарма | | | | |Каменєва, 8) | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 95 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Курсове | 50 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |-------------------------------------------------------------------| | Луганська область | |-------------------------------------------------------------------| | |Сєверодонецьке вище | | | | |професійне училище | | | | |(93400, Луганська область,| | | | |м. Сєверодонецьк, | | | | |пр-т Радянський, 17), | | | | |ід. код 02540479 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 15 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Курсове | 15 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Первинна професійна| 60 | |--------------+--------------------------|підготовка | | | 5169 |Охоронець | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Державний | | | | |професійно-технічний | | | | |навчальний заклад | | | | |"Свердловський | | | | |професійний ліцей" | | | | |(94822, Луганська | | | | |область, м. Свердловськ, | | | | |смт Володарськ, | | | | |вул. Радянська, 1), | | | | |ід. код 02540924 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Первинна професійна| 60 | | | |підготовка, | | | | |професійно-технічне| | | | |навчання | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Державний заклад | | | | |"Луганський інститут | | | | |праці та соціальних | | | | |технологій" | | | | |(91055, м. Луганськ, | | | | |вул. Октябрська, 4) | | | | |ід. код 33351644 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Професійно-технічне| 60 | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Державний | | | | |професійно-технічний | | | | |навчальний заклад | | | | |"Краснолуцький | | | | |професійний ліцей" | | | | |(94518, Луганська | | | | |область, м. Красний | | | | |Луч, вул. Луганське | | | | |шосе, буд. 31), | | | | |ід. код 05401844 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Професійно-технічне| 30 | | | |навчання | | |-------------------------------------------------------------------| | Львівська область | |-------------------------------------------------------------------| | |Управління державної | | | | |служби охорони при | | | | |УМВС України у | | | | |Львівській області | | | | |(79019, м. Львів, | | | | |вул. Липинського, 44), | | | | |ід. код 08596956 | | | | |для Навчального | | | | |центру підготовки | | | | |працівників органів | | | | |внутрішніх справ | | | | |(79019, м. Львів, | | | | |вул. Земельна) | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 60 | | | |професійно-технічне| 30 | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Курсове | 60 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Підвищення | 30 | | | |кваліфікації | | |-------------------------------------------------------------------| | Одеська область | |-------------------------------------------------------------------| | |Управління Державної | | | | |служби охорони при | | | | |УМВС України в | | | | |Одеській області | | | | |(65074, м. Одеса, | | | | |вул. Академіка | | | | |Філатова, 70-А), | | | | |ід. код 08596972 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 20 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Курсове | 20 | | | |професійно-технічне| 20 | | | |навчання, | | | | |перепідготовка | | |-------------------------------------------------------------------| | Сумська область | |-------------------------------------------------------------------| | |Сумський державний | | | | |педагогічний | | | | |університет | | | | |ім. А.С.Макаренка | | | | |(40002, м. Суми, | | | | |вул. Роменська, 87) | | | | |ід. код 02125510 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 90 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |перепідготовка | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Сумський професійний | | | | |ліцей | | | | |(40031, м. Суми, | | | | |вул. Курська, 141), | | | | |ід. код. 02547501 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Первинна професійна| 60 | | | |підготовка, курсове| | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |перепідготовка, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Товариство з обмеженою | | | | |відповідальністю | | | | |"Охоронно-детективна | | | | |агенція Альфа" | | | | |(40030, м. Суми, | | | | |вул. 1-А Залізнична, 2), | | | | |ід. код 33078655 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 25 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |перепідготовка, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | |Товариство з обмеженою | | | | |відповідальністю | | | | |охоронне детективне | | | | |агентство "Скорпіон" | | | | |(40030, м. Суми, | | | | |пр-т Шевченка, 3/59), | | | | |ід. код 30497583 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 25 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |перепідготовка, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |-------------------------------------------------------------------| | Хмельницька область | |-------------------------------------------------------------------| | |Приватне підприємство | | | | |"Охоронна фірма "СОППАР" | | | | |(29000 м. Хмельницький, | | | | |вул. Суворова, 4), | | | | |ід. код 34313107 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 30 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Курсове | 30 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання | | |-------------------------------------------------------------------| | Чернігівська область | |-------------------------------------------------------------------| | |Чернігівське вище | | | | |професійне училище | | | | |побутового | | | | |обслуговування | | | | |(14037, м. Чернігів, | | | | |вул. 50 років ВЛКСМ, 11) | | | | |ід. код 02548895 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 60 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронець |Курсове | 30 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | |-------------------------------------------------------------------| | м. Севастополь | |-------------------------------------------------------------------| | |Закрите акціонерне | | | | |товариство | | | | |"Севастопольбуд" | | | | |(99011, м. Севастополь, | | | | |м-н Нахімова, 11), | | | | |ід. код 01271342 | | | |--------------+--------------------------+-------------------+-----| | 5169 |Охоронник |Курсове | 10 | | | |професійно-технічне| | | | |навчання, | | | | |перепідготовка, | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | ---------------------------------------------------------------------вгору