Документ v1338731-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.04.2018, підстава - v0487731-18

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.08.2016  № 1338

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 487 від 10.04.2018}

Про внесення змін до Положення про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики

НАКАЗУЮ:

Унести до Положення про департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.04.2016 № 685, такі зміни:

1) у пункті 4.1 слова "Міністр економічного розвитку і торгівлі України" замінити словами "державний секретар Мінекономрозвитку";

2) у пункті 4.3:

абзац шістнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - сорок четвертий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - сорок третім;

в абзацах вісімнадцятому та дев'ятнадцятому слова "заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату" замінити словами "державному секретарю Мінекономрозвитку";

абзаци двадцять перший - двадцять четвертий замінити новими абзацами такого змісту:

"за дорученням директора департаменту здійснює розгляд документів та виконання доручень керівництва Мінекономрозвитку;

розробляє документи, проекти нормативно-правових актів, готує аналітичну інформацію та пропозиції, які подає на розгляд директору департаменту;

за дорученням директора департаменту здійснює представництво в органах влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

виконує інші доручення директора департаменту з питань, що належать до компетенції департаменту.";

абзаци двадцять п'ятий - двадцять дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцятий - сорок третій вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - тридцять восьмим;

абзаци двадцять шостий та двадцять восьмий викласти в такій редакції:

"виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;

координує виконання завдань, визначених цим Положенням, у сферах надання адміністративних послуг, ліцензування та дозвільної системи;";

у абзаці тридцять четвертому слова та знак "заступника директора департаменту," виключити.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубіввгору