Документ v1335563-09, поточна редакція — Прийняття від 30.10.2009

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
30.10.2009 N 13355

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув Ваше звернення <...> щодо перевірки
підприємств органами Контрольно-ревізійного управління України та
повідомляє наступне.
Як визначено у статті 2 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (далі - Закон),
одним з головних завдань ДКРС є здійснення державного фінансового
контролю за використанням і збереженням державних фінансових
ресурсів та інших активів, ефективним використанням коштів і
майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової
звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в
державних фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів
господарювання державного сектору економіки, а також на
підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в
періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та
державних фондів або використовують (використовували в періоді,
який перевіряється) державне чи комунальне майно. Отже, як бачимо,
підконтрольними ДКРС можуть бути тільки ті підприємства та
організації, які отримували кошти з бюджетів та державних фондів
або використовували державне чи комунальне майно. На таких
підприємствах органи ДКРС можуть проводити контрольні заходи
(головним чином ревізії) у випадках і порядку, що передбачені
Законом.
Частиною 7 статті 11 Закону ( 2939-12 ) передбачено єдину
підставу, за якої органи ДКРС можуть провести контрольний захід, а
саме - позапланову ревізію щодо суб'єкта господарської діяльності,
який їм не підконтрольний. Ця підстава - рішення суду, винесене за
поданням прокурора або слідчого для забезпечення розслідування
кримінальної справи.
Проте частіше органи ДКРС приходять до "приватників" не задля
проведення контрольних заходів, а для проведення зустрічних
звірок.
Зустрічна звірка, на відміну від ревізії, не є контрольним
заходом і проводиться посадовими особами ДКРС у суб'єктів
господарювання, які мали правові відносини з підконтрольною
установою (частина 17 статті 11 Закону ( 2939-12 )). Зустрічні
звірки проводяться як на підконтрольних підприємствах та
організаціях, так і на непідконтрольних.
Зустрічна звірка є заходом, спрямованим на з'ясування
реальності та повноти відображення в обліку підконтрольної
установи розрахунків з контрагентом. Тобто при зустрічній звірці
ДКРС не ставить за мету перевірити дотримання законодавства
суб'єктом, у якого така звірка проводиться, а тільки перевіряє на
підставі наявних у такого суб'єкта документів та матеріалів
дотримання законів підконтрольною установою (підприємством), що
перевіряється (ревізується).
Водночас статтею 164-2 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі - КУпАП) ( 80731-10 ) та пунктом 26 Порядку
проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20.04.2006 р. N 550 ( 550-2006-п ), передбачено притягнення до
адміністративної відповідальності осіб підконтрольної установи,
які чинять перешкоди у проведенні зустрічної звірки і ревізії.
Позиція щодо притягнення до адміністративної відповідальності
посадових осіб недержавних підприємств та організацій, які не
отримували бюджетних коштів, викладена у листі Головного
контрольно-ревізійного управління України від 04.08.2004 р.
N 13-14/549 ( v_549501-04 ).
Зазначимо, що Держпідприємництво у своїй діяльності керується
Положенням про Державний комітет України з питань регуляторної
політики та підприємництва, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 26.04.2007 р. N 667 ( 667-2007-п ),
відповідно до якого Держпідприємництву не надано повноважень щодо
визнання правомірності застосування органами ДКРС положень КУпАП
( 80731-10, 80732-10 ).
Окремо зазначимо, що листи Держпідприємництва не є
нормативно-правовими актами і носять лише інформаційний характер.
Голова О.Кужельвгору