Документ v1330225-06, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2006

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
13.07.2006 N 13304/7/24-1118

Щодо погашення боргу за податковими векселями
авалістом та векселедавцем

Державна податкова адміністрація України розглянула запити
<...> щодо порядку та процедур погашення боргу по податковим
векселям 1 категорії і в межах компетенції повідомляє наступне.
Відповідно до норм законів України від 25.03.2005 N 2505
( 2505-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів
України" (далі - Закон N 2505) та від 07.07.2005 N 2771
( 2771-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законів України"
(далі - Закон N 2771) податковий вексель, який за бажанням
платника податків може видаватися на суму податкових зобов'язань
при імпорті товарів на митну територію України, обов'язково
повинен бути авальований комерційним банком.
Згідно зі статтею 30 Уніфікованого закону про переказні
векселі та прості векселі ( 995_009 ) (далі - Уніфікований
вексельний закон) під авалем розуміється вексельне поручительство,
за яким особа (аваліст) бере на себе відповідальність перед
власником векселя за виконання векселедавцем зобов'язань оплатити
цей вексель.
Якщо векселедавець своєчасно не погашає податковий вексель,
то відповідно до норм Закону N 2505 ( 2505-15 ) сума, зазначена у
непогашеному векселі, розглядається як податкова заборгованість,
яка погашається в порядку, передбаченому законодавством для
погашення податкового боргу і протест такого векселя не
здійснюється. Статтею 32 Уніфікованого вексельного закону
( 995_009 ) також передбачено, що аваліст відповідає так само, як
і особа, зобов'язання якої він забезпечив.
Статтею 8 Закону України від 05.04.2001 N 2374 ( 2374-14 )
"Про обіг векселів в Україні" передбачено, що тільки після
вчинення протесту в неакцепті і вчинення нотаріусом виконавчого
напису такий вексель одержує статус виконавчого документа і
стягнення суми боргу можна здійснити згідно із Законом України від
21.04.99 N 606 ( 606-14 ) "Про виконавче провадження".
На підставі заяви утримувача векселя виконавча служба (за
місцем перебування боржника (аваліста) відкриває виконавче
провадження і проводить стягнення боргу за векселем.
Оскільки для комерційного банку, який здійснює аваль,
непогашена вексельна сума не може вважатися узгодженою сумою його
податкового боргу, то і процедури погашення узгодженої суми
податкового боргу, передбачені нормами Закону України від
21.12.2000 N 2181 ( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами", на неї не розповсюджуються. Враховуючи вищевикладене,
примусове стягнення боргу з аваліста за непогашеним податковим
векселем може бути здійснено тільки за рішенням суду.
Що стосується стягнення заборгованості по податковому векселю
I категорії з підприємця-векселедавця, то слід зазначити, що
заходи по погашенню податкового боргу за рішенням органу державної
податкової служби (органу стягнення) здійснюються відповідно до
норм Закону України від 21.12.2000 N 2181 ( 2181-14 ) "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" не раніше тридцятого календарного
дня з моменту надіслання йому другої податкової вимоги щодо
узгодженої суми податкових зобов'язань.
Заступник Голови Л.Ходосвгору