Документ v1315863-15, поточна редакція — Прийняття від 20.08.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.08.2015  № 1315

Щодо припинення Державного підприємства "Інформаційно-видавничий центр "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" шляхом приєднання до Державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

З метою оптимізації діяльності юридичних осіб, що відносяться до сфери управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також підвищення ефективності управління об'єктами державної власності, відповідно до статей 104 - 107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" і Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Припинити Державне підприємство "Інформаційно-видавничий центр "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (код ЄДРПОУ 34602064) шляхом приєднання до Державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (код ЄДРПОУ 21676262).

2. Утворити комісію з проведення реорганізації Державного підприємства "Інформаційно-видавничий центр "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (код ЄДРПОУ 34602064) (далі - комісія з проведення реорганізації) у наступному складі:

Голова комісії з проведення реорганізації: Цодіков Леонід Ілліч (РНОКПП 2300609750) (за згодою);

Члени комісії:

- Доброван Ігор Рудольфович (РНОКПП 2595516856) (за згодою);

- Лаврова Наталія Василівна 02.12.55 р. н., паспорт [...] (за згодою);

- Куник Тетяна Степанівна (РНОКПП 2289703847) (за згодою).

3. Голові комісії з проведення реорганізації Цодікову Л.І. протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію про прийняте рішення.

4. Визначити строк заявлення вимог кредиторів до Державного підприємства "Інформаційно-видавничий центр "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (код ЄДРПОУ 34602064) - два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

5. Голові комісії з проведення реорганізації Цодікову Л.І. протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення розробити заходи проведення реорганізації Державного підприємства "Інформаційно-видавничий центр "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (код ЄДРПОУ 34602064) відповідно до законодавства.

6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Директор
державного підприємства
"Інформаційно-видавничий
центр
"Відомості Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку"С. Громов

Т.в.о. директора 
Державної установи 
"Агентство з розвитку
інфраструктури
фондового ринку України"

І. Доброванвгору