Про внесення змін до листа Держмитслужби від 16.05.2011 N 11.1/2-16/7598-ЕП
Держмитслужба України; Лист від 20.11.201211.1/2-16.2/13067-ЕП
Документ v1306342-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.03.2013, підстава - v2165810-13

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Л И С Т
20.11.2012 N 11.1/2-16.2/13067-ЕП
Начальникам митниць
Начальнику Центрального
митного управління
лабораторних досліджень
та експертної роботи
{ Лист втратив чинність на підставі Листа Державної
митної служби
N 11.1/2-16.2/2165-ЕП ( v2165810-13 ) від 05.03.2013 }
Про внесення змін
до листа Держмитслужби
від 16.05.2011 N 11.1/2-16/7598-ЕП
{ Щодо призупинення дії пункту 53 див. Лист
Державної митної служби N 11.1/1.2-16/13286-ЕП
( v1328342-12 ) від 26.11.2012 }
{ Щодо втрати чинності пункту 53 див. Лист
Державної митної служби N 11.1/1.2-16/14052-ЕП
( v4052342-12 ) від 14.12.2012 }

Доповнити Додаток 3 Методичних рекомендацій щодо класифікації
окремих товарів згідно з вимогами УКТЗЕД, надісланий листом
Держмитслужби від 16.05.2011 N 11.1/2-16/7598-ЕП ( v7598342-11 )
(із змінами та доповненнями, внесеними листами Державної митної
служби України), пунктами 53 та 54 у редакції, що додається в
додатку до листа.
Перший заступник
Голови Служби О.М.Дороховський

Додаток

ТЕКСТОВИЙ ОПИС
пунктів 53 та 54 Додатку 3
Методичних рекомендацій щодо класифікації
окремих товарів згідно з вимогами УКТЗЕД,
що надісланий листом Держмитслужби
від 16.05.2011 N 11.1/2-16/7598-ЕП
( v7598342-11 )
(із змінами та доповненнями, внесеними листами
Державної митної служби України)

-------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва товару | Код товару | Методологія класифікації | |з/п| | ( 2371б-14, | | | | | 2371г-14 ) | | |---+-----------------------+---------------+----------------------------------------------| |53 |Деревина паливна та | 44 група, |В товарній позиції 4401 класифікується | | |лісоматеріали | 4401, |деревина паливна у вигляді колод, полін, | | | | 4403 |хмизу, гілок, сучків тощо, а також відходів | | | | |деревини у вигляді колод, полін, брикетів | | | | |гранул тощо, а також тріска і стружка. | | | | |У Поясненнях до товарної позиції 4401 (пункт | | | | |А) є визначення "колод", які класифікуються у | | | | |цій товарній позиції а саме, розколотих колод.| | | | |В додаткових Поясненнях до товарної категорії | | | | |4401 10 00 вказано, що для колод і полін, які | | | | |вважаються паливною деревиною, не встановлено | | | | |жодних обмежень щодо розміру, проте саме стан | | | | |і вигляд, в якому її представляють, | | | | |відрізняють її від деревини товарної позиції | | | | |4403. | | | | |Таким чином, у товарній категорії 4401 10 00 | | | | |класифікуються тільки дрова у наступному | | | | |вигляді: поліна дров (колоті чи не колоті, | | | | |різної величини в об'ємі та з різними кутами | | | | |розколу), як правило з корою; сучки (різного | | | | |діаметру, різної довжини від декількох | | | | |сантиметрів до 20-30 сантиметрів); хмиз (гілки| | | | |різного діаметру, різної довжини і різної | | | | |конфігурації); а також колоди (різної товщини,| | | | |довжиною не більше метра, обов'язково | | | | |розколоті на дві чи більше частин з різними | | | | |кутами розколу. Паливні колоди відрізняються | | | | |від полін лише своєю величиною. Розрізавши | | | | |колоду, впоперек або уздовж, отримуємо | | | | |поліна). | | | | |Довідково: Термін "дрова", визначений діючим | | | | |ДСТУ 3243-88. Розміри дров обмежені довжиною 1| | | | |метр, можуть бути в корі, так і без кори, | | | | |обов'язково розколоті. В товарній позиції 4403| | | | |класифікуються лісоматеріали необроблені, з | | | | |корою або без кори, начорно брусовані або не | | | | |брусовані. Розміри, якість (в тому числі | | | | |наявність сучків, нерівностей, кривизни та | | | | |різного діаметру по довжині), наявність | | | | |"грибка" чи "гнилі", інших дефектів у | | | | |відповідності з вимогами УКТЗЕД не відносить | | | | |такі лісоматеріали до товарної позиції 4401. В| | | | |товарній позиції 4403 класифікуються усі | | | | |лісоматеріали, які можуть застосовуватись як | | | | |для виробництва меблів, шпал, будівельного | | | | |матеріалу, так і виробництва ящиків, заборів і| | | | |інших виробів, на які якість лісоматеріалу не | | | | |має особливого впливу. Таким чином, зазначення| | | | |використання лісоматеріалів у якості дров не є| | | | |вирішальним чинником для їх класифікації | | | | |згідно з УКТЗЕД. З урахуванням | | | | |вищевикладеного, класифікація лісоматеріалів | | | | |повинна проводитись у товарній позиції 4403. | | | | |В групі 44 дошки, бруски, планки, розрізані | | | | |або не розрізані за певною довжиною, з певною | | | | |шириною та товщиною, упаковані або ні по | | | | |кількості матеріалів з наявністю або без | | | | |наявності креслення на виріб тощо, не можуть | | | | |вважатись заготовками для піддонів, заборів, | | | | |риштувань, ящиків, щитів вішалок, стелажів | | | | |тощо. Такий товар класифікується як дошки, | | | | |бруски, планки тощо. | |---+-----------------------+---------------+----------------------------------------------| |54 |Щітки для склоочисників| 4016 |З метою впорядкування питання класифікації | | | | 8512 |змінних частин склоочисників, а саме каркасних| | | | |та безкаркасних щіток, повідомляємо наступне. | | | | |Товарна позиція 8512 включає, серед інших | | | | |товарів, склоочисники. | | | | |Відповідно до Примітки 2 до розділу XVI та з | | | | |урахуванням структури товарної позиції 8512, | | | | |частини виробів товарної позиції 8512 | | | | |включаються до цієї товарної позиції. Але, | | | | |водночас, відповідно до Примітки 1 (а) до | | | | |розділу XVI, до цього розділу не включаються | | | | |вироби для використання в механічному | | | | |обладнанні або в механічних чи електричних | | | | |пристроях або для інших технічних цілей з | | | | |вулканізованої гуми, крім твердої гуми | | | | |(товарна позиція 4016). | | | | |Склоочисники є механічним або електричним | | | | |обладнанням, що складається з декількох | | | | |компонентів, які забезпечують можливість | | | | |прикріплення до важіля, виконують функцію | | | | |притиснення гумової стрічки до скла, | | | | |коригування її положення відповідно до | | | | |кривизни скла, передачі руху від | | | | |електродвигуна. У той же час гумові стрічки | | | | |являють собою лише один з компонентів, що | | | | |використовується у цьому обладнанні, який | | | | |виконує безпосередньо функцію очищення скла, і| | | | |таким чином, не можуть визначати основний | | | | |характер виробу. | | | | |Таким чином, щітки для склоочисників, каркасні| | | | |або безкаркасні, які складаються, відповідно, | | | | |з каркасу (кріплення) або металевої чи | | | | |пластмасової пластини (спойлера), та гумової | | | | |стрічки у комплекті, являють собою частини | | | | |склоочисників та класифікуються у товарній | | | | |підкатегорії 8512 90 00 00. | | | | |Також інформуємо, що відповідно до Примітки 1 | | | | |(а) до розділу XVI, та з урахуванням | | | | |рекомендацій Секретаріату ВМО класифікація | | | | |змінних гумових стрічок для склоочисників, які| | | | |постачаються окремо, що містять, як правило | | | | |окремі металеві деталі для закріплення, | | | | |здійснюється у товарній позиції 4016. | --------------------------------------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору