Щодо подання реєстрів соціальних виплат
Казначейство України; Лист, Класифікатор від 25.04.201713-10/277-6747
Документ v13-1840-17, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2017

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.04.2017  № 13-10/277-6747

Щодо подання реєстрів соціальних виплат

Державна казначейська служба України з метою дотримання вимог Порядку взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. № 151 (далі - Порядок), повідомляє наступне.

Міністерство фінансів України листом від 25.03.2016 р. № 31-29000-09-10/8671 повідомило про запровадження першого етапу верифікації стосовно виплат на користь фізичних осіб для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, тощо, яким доведено наступний Перелік бюджетних програм:

• 2301180 "Санаторне лікування окремих категорій населення";

• 2505150 "Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням";

• 2501150 "Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною" та 2501200 "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". При цьому застосування виплат на користь фізичних осіб для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, інших виплат відносяться до КФК 090201, 090202, 090204, 090207, 090208, 090210, 090211, 090215, 090216, 090405, 090406;

• 2501480 "Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг";

• 3501340 "Субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу";

• 2511120 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередньо участь в АТО, а також для інвалідів I - II груп із числа військовослужбовців, які брали учать у зазначеній операцій, та потребують поліпшення житлових умов".

Разом з цим, починаючи з 01.04.2016 р. (лист від 28.03.2016 р. № 31-29000-09-10/8924) інформацію на виконання Порядку надають Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Додатково слід зазначити, що відповідно до роз'яснень Міністерства фінансів України реєстри не надаються у випадках таких виплат:

• разової грошової допомоги до 9 Травня через органи Служби безпеки України (від 29.04.2016 р. № 31-29000-09-5/12556);

• коштів роботодавцям, іншим юридичним та фізичним особам - підприємцям за надання через органи служби зайнятості таких соціальних послуг (від 23.05.2016 р. № 31-29010-09-5/14469):

- професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;

- профорієнтація;

- пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом організації громадських робіт для безробітних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- надання роботодавцям - суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних, компенсації відповідно до статті 27 Закону України "Про зайнятість населення";

- надання ваучера для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності відповідно до статті 30 Закону України "Про зайнятість населення";

- здійснення заходів щодо сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб відповідно до статті 24 -1 Закону України "Про зайнятість населення";

- інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням;

• коштів аптечним закладам за медикаменти для забезпечення ними пільгових категорій громадян (від 05.04.2017 р. № 26020-08-10/9024).

Міністерство фінансів України листом від 12.01.2017 р. № 31-29010-08-5/850 довело інформацію про запровадження другого етапу верифікації стосовно виплат стипендій відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882. Перелік виплат наведено у Класифікаторі виплат, що додається.Додаток

КЛАСИФІКАТОР
виплат

Кодифікатор

Назва виплати

1001

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти (курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України "Про вищу освіту"

1002

Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20-22  і 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

1003

Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці"

1004

Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" - протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти

1005

Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їх діти (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту"

1006

Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту"

1007

Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту"

1008

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту"

1009

Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV

1010

Діти-інваліди та особи з інвалідністю I - III груп

1011

Студенти (курсанти) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"

1012

Академічна стипендія

В.о. голови

В. Дудавгору