Документ v1299731-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.05.2014, підстава - v0572731-14

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2013  № 1299

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 572 від 20.05.2014}

Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги з проведення державної реєстрації технічних умов на продукцію та змін до них

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги з проведення державної реєстрації технічних умов на продукцію та змін до них, що додаються.

2. Департаменту технічного регулювання забезпечити розміщення інформаційної картки адміністративної послуги з проведення державної реєстрації технічних умов на продукцію та змін до них на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту технічного регулювання Сандулова Д.В.

Міністр

І.М. ПрасоловЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
04.11.2013 № 1299

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з проведення державної реєстрації технічних умов на продукцію та змін до них

Етапи надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Міністерства

Дія
(В, З, П, У)

Строки виконання етапів
(днів)

1

2

3

4

1. Реєстрація заяви суб'єкта господарської діяльності

спеціаліст департаменту документального забезпечення

У

1

2. Передача пакета документів заступнику Міністра для накладення резолюції

- " -

У

1

3. Передача пакета документів заявника працівнику департаменту технічного регулювання, відповідальному за ведення діловодства, для накладення резолюції директора департаменту технічного регулювання

працівник департаменту технічного регулювання, відповідальний за ведення діловодства

У

1

4. Передача пакета документів заступнику директора департаменту технічного регулювання - начальнику управління з питань стандартизації та оцінки відповідності для накладення резолюції

- " -

У

1

5. Передача пакета документів заступнику начальника управління з питань стандартизації та оцінки відповідності - начальнику відділу з питань стандартизації для визначення відповідального виконавця

- " -

У

1

6. Перевірка повноти пакета документів

спеціаліст відділу з питань стандартизації

В

1

7. Перевірка пакета документів та відомостей, що містяться в поданих документах

- " -

В

14

8. У разі негативного результату:
підготовка проекту листа із зауваженнями роз'яснювального характеру на адресу заявника;

- " -

В

4

передача підготовленого проекту листа із зауваженнями роз'яснювального характеру заступнику начальника управління з питань стандартизації та оцінки відповідності - начальнику відділу з питань стандартизації на візування;

- " -

У

1

передача підготовленого проекту листа із зауваженнями роз'яснювального характеру заступнику директора департаменту технічного регулювання - начальнику управління з питань стандартизації та оцінки відповідності на візування;

- " -

У

1

передача підготовленого проекту листа із зауваженнями роз'яснювального характеру на підпис директору департаменту технічного регулювання;

- " -

У

3

надіслання заявнику листа із зауваженнями роз'яснювального характеру

спеціаліст департаменту документального забезпечення

В

1

9. У разі позитивного результату:
присвоєння реєстраційного номера ТУ (змінам до ТУ);

спеціаліст відділу з питань стандартизації

В

1

підготовка проекту супровідного листа щодо державної реєстрації ТУ (змін до ТУ) на адресу заявника;

- " -

В

1

передача заступнику директора департаменту технічного регулювання - начальнику управління з питань стандартизації та оцінки відповідності проекту супровідного листа щодо державної реєстрації ТУ (змін до ТУ), додатком до якого є ТУ (зміни до ТУ) з присвоєним реєстраційним номером, на візування;

спеціаліст відділу з питань стандартизації

У

1

передача директору департаменту технічного регулювання проекту супровідного листа щодо державної реєстрації ТУ (змін до ТУ), додатком до якого є ТУ (зміни до ТУ) з присвоєним реєстраційним номером, на візування;

- " -

У

2

передача заступнику Міністра проекту супровідного листа щодо державної реєстрації ТУ (змін до ТУ), додатком до якого є ТУ (зміни до ТУ) з присвоєним реєстраційним номером, для підписання;

працівник департаменту технічного регулювання, відповідальний за ведення діловодства

У

3

передача інформації про реєстрацію ТУ (змін до ТУ) до фонду ТУ;

спеціаліст відділу з питань стандартизації

В

1

надіслання заявнику супровідного листа щодо державної реєстрації ТУ (змін до ТУ), додатком до якого є ТУ (зміни до ТУ) з присвоєним реєстраційним номером

спеціаліст департаменту документального забезпечення

В

1

Загальна кількість днів надання послуги

30

Загальна кількість днів, передбачена законодавством

30

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.

__________
Примітка.


У разі відмови Мінекономрозвитку зареєструвати ТУ (зміну до ТУ) або неприйняття рішення з цього питання в установлений тридцятиденний строк суб'єкт господарювання може оскаржити таку відмову в судовому порядку.

Директор департаменту
технічного регулювання


Д.В. СандуловЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
04.11.2013 № 1299

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з проведення державної реєстрації технічних умов на продукцію та змін до них

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

03680, м. Київ, вул. Горького, 174, каб. 902

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

з понеділка по четвер з 9.00 по 18.00,
у п'ятницю з 10.00 по 16.45,
у суботу з 10.00 по 16.45,
обідня перерва з 13.00 по 13.45

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. (044) 528-54-88
e-mail: doilnitsin@me.gov.ua
http://www.me.gov.ua

Умови одержання адміністративної послуги

Підстава для одержання адміністративної послуги

заява на державну реєстрацію технічних умов (далі - ТУ) (змін до ТУ)

Перелік документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, а також вимоги до них

комплект документів, що містить:
ТУ (зміни до ТУ) побудовані, викладені, оформлені, погоджені, затверджені та позначені відповідно до ДСТУ 1.3:2004 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов" (далі - ДСТУ 1.3), ДСТУ 1.5:2003 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів" і перевірені відповідно до розділу 7 ДСТУ 1.6:2004 "Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів" (далі - ДСТУ 1.6);
документи про погодження ТУ (змін до ТУ) відповідно до розділу 5 ДСТУ 1.3;
каталожну карту продукції відповідно до додатка Б до ДСТУ 1.6 (зміну до ТУ подають із зміною до каталожної карти продукції, якщо зміна до ТУ пов'язана із зміною її певних реквізитів);
завірену копію контракту (ліцензії) на застосування ТУ (змін до ТУ) іноземних фірм.
Для державної реєстрації ТУ (змін до ТУ) на харчові продукти, тютюнові вироби та алкогольні напої додатково подають такі документи:
перелік матеріалів, речовин, сировини, застосованих у процесі виготовлення;
завірену копію висновку за результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи для продовольчої сировини, речовини та супутнього матеріалу.
Залежно від виду продукції додатково подають такі документи:
акт приймання дослідного зразка або акт кваліфікаційних випробувань установчої серії (першої промислової партії);
акт державних приймальних випробувань;
протокол дегустаційної комісії харчових продуктів та алкогольних напоїв;
технологічну інструкцію або інший документ опису технологічного процесу виготовлення (для харчової продукції);
завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів;
завірену копію ветеринарних документів для продукції тваринного походження;
завірену копію реєстраційного посвідчення для медичних виробів;
завірену копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ (змін до ТУ) на продукцію, вимоги до якої встановлено в нормативно-правових актах;
протокол Міжвідомчої художньо-технічної ради з іграшок та навчально-наочних ігрових посібників при Міністерстві освіти і науки України.
Документи подаються у 3 примірниках (оригінал, 2 копії) не пізніше ніж у шестимісячний строк після затвердження ТУ (змін до ТУ)

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для одержання адміністративної послуги

повний пакет документів надсилається поштою або надається через поштову скриньку Міністерства
(вул. Грушевського, 12/2, під'їзд № 6)

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

платно

Розмір та порядок унесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

сума реєстраційного збору:
для ТУ залежно від кількості аркушів у документі становить: від 5 до 7 арк. - 4,84 гривні, від 7 до 15 арк. - 9,13 гривні, від 15 до 25 арк. - 14,38 гривні, від 25 до 55 арк. - 19,35 гривні;
для змін до ТУ залежно від кількості аркушів у документі становить: від 5 до 7 арк. - 2,35 гривні, від 7 до 15 арк. - 4,56 гривні, від 15 до 25 арк. - 7,18 гривні, від 25 до 55 арк. - 9,68 гривні.
Кошти зараховуються на розрахунковий рахунок Державного казначейства України

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів з дня подання заяви та пакета документів, необхідних для одержання послуги

Результат надання адміністративної послуги

державна реєстрація ТУ (змін до ТУ)

Способи одержання відповіді (результату)

надсилається заявникові лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з ТУ (змінами до ТУ) з реєстраційним номером

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію"

Акти центральних органів виконавчої влади

наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 05.04.95 № 114 "Про затвердження Розмірів реєстраційного збору за державну реєстрацію технічних умов і змін до них", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.04.95 за № 108/644

Нормативні документи України

ДСТУ 1.3:2004 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов";
ДСТУ 1.5:2003 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів";
ДСТУ 1.6:2004 "Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів"

Директор департаменту
технічного регулювання


Д.В. Сандуловвгору