Документ v1292150-11, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2011

РАХУНКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.07.2011  № 16-1292

Колегія Рахункової палати за підсумками розгляду Звіту про результати аналізу виконання повноважень органами державної влади щодо контролю за дотриманням законодавства в частині податкових пільг, наданих суб'єктам господарювання у сфері книговидавничої справи, констатувала, що існуючий механізм державної підтримки суб'єктів господарювання у сфері книговидавничої справи діє без урахування інтересів вітчизняного товаровиробника та споживача книжкової продукції. Книговидавнича справа в Україні знаходиться у кризовому стані, більшість підприємств, що випускають книжкову продукцію, залишаються збитковими.

Впродовж 10 років суб'єктам господарювання у сфері книговидавничої справи надавалася державна підтримка у вигляді податкових та митних преференцій, проте це не поліпшило ситуації з випуском книг в Україні. Так, у 2001 році річний тираж книг становив 50,3 млн. прим., у 2010 році - лише 45,0 млн. прим., або менше однієї книги у розрахунку на одного жителя країни. В країнах ЄС у 2009 році кількість проданих книг у розрахунку на одного жителя становила 45 одиниць. За 2008 - 2010 роки кількість видань українською мовою скоротилась з 16,4 тисяч (74,5 % від загального обсягу) до 14,8 тис. видань (65,8 %). Одночасно частка навчально-методичних видань скоротилася з 40,3 до 33,7 %, тобто на 6,6 відсоткового пункту.

З метою захисту інтересів національного товаровиробника та здешевлення книжкової продукції в Україні до 2005 року згідно із Законом України "Про податок на додану вартість" діяла норма, відповідно до якої від оподаткування звільнялись операції з продажу (поставки) книжок тільки вітчизняного виробництва (підпункт 5.1.2 пункту 5.1 статті 5). Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" було внесено уточнення щодо нерозповсюдження зазначеної пільги на "книжки, крім видань еротичного характеру", що звужувало дію пільги та не змінювало її змісту. Проте на практиці зазначені зміни неоднозначно трактувалися та по-різному застосовувалися органами державної влади.

Впродовж 5 років Державною податковою службою України надавались роз'яснення (лист від 28.09.2006 р. № 5115/А/16-1415), що при поставці книжок іноземного походження на митній території України розповсюджується пільговий режим оподаткування ПДВ. Одночасно Державний комітет телебачення і радіомовлення України та Міністерство фінансів України вважали, що звільненню від оподаткування підлягають операції з постачання книг тільки вітчизняного виробництва, але не забезпечили відповідного реагування на позицію Державної податкової служби України та своєчасно не ініціювали внесення уточнення до законодавства.

Таким чином, з 2006 року в Україні на практиці продаж книг іноземного виробництва в основному здійснювався без сплати ПДВ, внаслідок чого державний бюджет втрачав значні надходження, і фактично здійснювалася підтримка іноземних виробників книжкової продукції. За розрахунками контрольної групи сума недонадходжень ПДВ до державного бюджету за 2008 - 2010 роки лише по оптовій та роздрібній торгівлі книжковою продукцією іноземного виробництва становить понад 1,8 млрд. гривень. У результаті книжковий ринок України перенасичений літературою з Росії, Китаю та Польщі. Проте, як показує досвід більшості країн ЄС та Російської Федерації, податкові пільги надаються шляхом встановлення знижених ставок ПДВ лише на операції з поставки книг наукового, мистецького, культурного та освітнього змісту. При цьому книжкова справа є прибутковою галуззю.

Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України не забезпечили узагальнення діючої практики застосування податкового законодавства в частині пільгового оподаткування, зокрема, книговидавничої справи та економічної оцінки реальної ситуації в галузі. Як наслідок, мета державної підтримки видавничої діяльності в частині здешевлення вартості української книжкової продукції та модернізації виробничих потужностей за рахунок наданих податкових пільг не досягнута. Вартість паперу становить у середньому близько 80 відс. у структурі матеріальних затрат на випуск книг, при цьому на даний час на одну тонну виробленого в країні паперу припадає майже 5 тонн ввезеного паперу. Ступінь зносу технологічного обладнання вітчизняних поліграфічних підприємств галузі з кожним роком збільшується: 2004 рік - 35,2 відс., 2009 рік - 47,8 відс., тобто на 13,9 відсоткового пункту, а у видавничій галузі - з 37,2 відс. (2004 р.) до 38,5 відс. (2009 р.).

У сфері управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України перебувають 70 відсотків підприємств книговидавничої справи, які на сьогодні, незважаючи на майже повне звільнення протягом 10 років від сплати податків до державного бюджету, знаходяться у кризовому фінансово-економічному стані, що негативно впливає на стан їх взаємовідносин з державним бюджетом. Державний комітет телебачення і радіомовлення України не забезпечив розроблення та прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення прибутковості державних видавництв, що належать до сфери його управління. В умовах пільгового оподаткування відбулося суттєве погіршення фінансового стану державних видавництв: якщо у 2008 році сума прибутку видавництв становила 1,6 млн. грн., то за підсумками 2010 року 18 видавництв отримали збитків на суму 1,1 млн. гривень.

За результатами 2010 року підприємствами ДАК "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання", що належить до сфери управління Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, одержано збитків на суму 14,5 млн. грн., у той час як у 2001 році цими підприємствами був отриманий прибуток у розмірі 6,1 млн. гривень. Тобто за 10 років державної підтримки поліграфічних підприємств не тільки не відбулося виведення їх із кризового стану, а навпаки, щорічно збільшувалися їх збитки.

Впродовж 2008 - 2010 років державними видавництвами випущено лише 1163 книжкових видання загальним тиражем 3546,2 тис. прим., або 2,3 відс. від загального випуску книг в Україні. Таким чином, за три роки державними видавництвами видано лише одну книгу в розрахунку на сто жителів, у той час як двадцять років тому вони забезпечували випуск 3,6 книжки на одного жителя. Порівняно з 2008 роком кількість видавництв, що призупинили видавничу діяльність, збільшилася удвічі.

За результатами вивчення практики виконання повноважень органами державної влади встановлено відсутність повного та дієвого контролю за дотриманням законодавства щодо податкових пільг, наданих суб'єктам господарювання у сфері книговидавничої справи. Державна податкова служба України не забезпечила в повному обсязі виконання своїх повноважень в частині належного обліку податкових пільг та здійснення контролю за правомірністю їх отримання суб'єктами господарювання у сфері книговидавничої справи. Встановлено 285 суб'єктів господарювання, які звітували до податкових органів про отримання податкових пільг у 2008 - 2010 роках, проте не були внесені до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, що відповідно до законодавства не дає їм права користуватися податковими та митними пільгами. Обсяг таких пільг за розрахунками становить 47,5 млн. гривень.

В. о. Голови

О. Яременковгору