Документ v1291321-06, поточна редакція — Прийняття від 27.04.2006

              МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ 
Л И С Т
27.04.2006 N 72/14-612/1-1291
Зміни
до офіційного перекладу Протоколу N 14
до Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод, який змінює
контрольну систему Конвенції
(далі-Протокол)

1. У статті 2 Протоколу ( 994_527 ): а) у назві нової редакції статті 23 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод ( 995_004 ) (далі - Конвенція)
слово "термін" замінити на слово "строк"; б) у пункті 1 нової редакції статті 23 Конвенції ( 995_004 )
слово "терміном" замінити на слово "строком"; в) у пункті 2 нової редакції статті 23 Конвенції ( 995_004 )
слово "термін" замінити на слово "строк", а слова "закінчується
після досягнення ними 70-річного віку" замінити словами "спливає,
коли вони досягають 70-річного віку"; г) у пункті 3 нової редакції статті 23 Конвенції ( 995_004 )
слова "вести справи, які вже знаходяться у них на розгляді"
замінити словами "вести ті справи, які вже є в їхньому
провадженні"; д) у пункті 4 нової редакції статті 23 слово "жоден" замінити
на слово "жодний".
2. У статті 6 Протоколу ( 994_527 ): а) у назві нової редакції статті 26 Конвенції ( 995_004 )
слово "Одноосібний" замінити на слово "Одноособовий"; б) у пункті 2 нової редакції статті 26 Конвенції ( 995_004 )
слова "на прохання" замінити словами "за клопотанням" та слово
"осіб" вилучити; в) у пункті 3 нової редакції статті 26 Конвенції ( 995_004 )
слово "одноосібно" замінити словом "одноособово"; г) у першому реченні пункту 4 нової редакції
статті 26 Конвенції ( 995_004 ) слова "стосовно Високої Договірної
Сторони, засідає як ex officio член палати" замінити словами "від
Високої Договірної Сторони, яка є стороною у справі, є ex officio
членом палати". У другому реченні пункту 4 нової редакції статті
26 Конвенції слова "судді або якщо суддя" замінити словами "судді
або якщо він"; д) у другому реченні пункту 5 нової редакції
статті 26 Конвенції ( 995_004 ) слова "відповідно до статті 43"
замінити словами "згідно зі статтею 43"; е) у другому реченні пункту 5 нової редакції статті 26
Конвенції ( 995_004 ) слово "жоден" замінити словом "жодний".
3.У статті 7 Протоколу ( 994_527 ): а) у назві, а також у пунктах 1 та 3 нової редакції
статті 27 Конвенції ( 995_004 ) слово "одноосібно" замінити словом
"одноособово"; б) у пункті 1 нової редакції статті 27 слова "відповідно до
статті" замінити словами "згідно зі статтею"; в) у пункті 3 нової редакції статті 27 Конвенції ( 995_004 )
слово "вивчення" замінити словом "розгляду".
4. У статті 8 Протоколу ( 994_527 ): а) у підпункті "a" пункту 1 нової редакції
статті 28 Конвенції ( 995_004 ) слова "подальшого вивчення"
замінити словами "додаткового вивчення"; б) у пункті 3 нової редакції статті 28 Конвенції ( 995_004 )
слова "стосовно Високої Договірної Сторони" замінити словами "від
Високої Договірної Сторони".
5. У тексті статті 9 Протоколу ( 994_527 ) слова "відповідно
до" замінити словами "згідно з" та слово "стосовно" замінити
словом "щодо".
6.У статті 12 Протоколу ( 994_527) слова "порушенням права"
замінити словами "зловживанням правом".
7. У статті 14 Протоколу ( 994_527 ) слова "у випадку"
замінити словами "у разі".
8. У статті 16 Протоколу ( 994_527 ): а) у назві нової редакції статті 46 слово "їхнє" замінити на
"їх"; б) у пункті 4 нової редакції статті 46 Конвенції ( 995_004 )
слово "вручення" вилучити; в) у тексті пункту 5 нової редакції статті 46 Конвенції
( 995_004 ) слово "виявляє" замінити словом "встановлює".
9. У пункті першому статті 18 Протоколу ( 994_527 ) слово
"відкритим" замінити словом "відкритий".
10. У тексті статті 21 Протоколу ( 994_527 ) слово "термін"
замінити словом "строк".
11. У статті 22 Протоколу ( 994_527 ): а) у першому абзаці статті слова "всім державам - членам"
замінити словами "всі держави - члени"; б) у пункті "b" слова "здачу на зберігання" замінити на
"депонування"; в) у пункті "c" слова "відповідно до" замінити словами
"згідно зі"; г) у пункті "d" слова "інформацію, які" замінити словами
"сповіщення, що".
12. У прикінцевій частині Протоколу ( 994_527 ) слова
"вповноважені" замінити словами "уповноважені представники" та
слова "м. Страсбург" замінити словом "Страсбурзі".вгору