Щодо проблемних питань виписки податкових накладних
ДПС України; Лист від 18.07.201112901/6/16-1115
Документ v1290837-11, поточна редакція — Прийняття від 18.07.2011

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
18.07.2011 N 12901/6/16-1115

ДПАУ розглянула лист щодо проблемних питань виписки
податкових накладних та повідомляє, що наказ ДПАУ від
21.12.2010 р. N 969 ( z1401-10 ) "Про затвердження форми
Податкової накладної та Порядку її заповнення" (далі - Наказ
N 969), зареєстрований у Мін'юсті України 29.12.2010 р. за
N 1401/18696, та лист ДПАУ від 06.04.2011 р. N 9497/7/16-1517
( v9497837-11 ) не суперечать нормам Податкового кодексу України
( 2755-17 ) (далі - ПКУ) і не змінюють їх. При цьому лист
N 9497/7/16-1517 носить виключно рекомендаційний характер,
призначений для використання при підготовці податкових
консультацій і покликаний відповісти на більшість запитань,
отриманих ДПАУ з розглянутих у ньому питань.
У частині питань першого та п'ятого стосовно присвоєння
номера податкової накладної ( z1401-10 ) слід зазначити, що
відповідно до пп. "а" п. 201.1 ст. 201 ПКУ ( 2755-17 ) в
податковій накладній має бути зазначено порядковий номер
податкової накладної.
Аналогічне передбачено п. 3 Порядку заповнення податкової
накладної, затвердженого Наказом N 969 ( z1401-10 ), та п. 9.1
Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних,
затвердженого наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. N 1002 ( z1402-10 ).
Крім того, цими ж пунктами зазначених порядків чітко
встановлено, що номер податкової накладної ( z1401-10 ) повинен
відповідати її порядковому номеру в реєстрі виданих та отриманих
податкових накладних і не може передбачати будь-якої іншої
нумерації.
Порядковим номером вважається номер елементу, присвоєний йому
при перерахуванні в послідовному порядку. Тобто порядок нумерації
податкових накладних встановлено за принципом повної чисельної
послідовності натуральних чисел (1, 2, 3, 4 і т.д.) і не
передбачає застосування інших принципів нумерації та кодування в
порядковому номері податкової накладної ( z1401-10 ) додаткових
відомостей щодо дати договору, його номера, іншої інформації про
проведену операцію.
Що стосується другого проблемного питання стосовно вказування
у податковій накладній ( z1401-10 ) повної або скороченої назви,
зазначеної у статутних документах юридичної особи, то така норма
передбачена пп. "д" п. 201.1 ст. 201 ПКУ ( 2755-17 ).
Звертаємо увагу на те, що аналогічна норма стосовно
вказування повної або скороченої назви, зазначеної у статутних
документах юридичної особи, була передбачена і Законом України
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), який діяв до
набрання ПКУ ( 2755-17 ) чинності. Таким чином, ця норма не є
нововведенням.
Щодо питання третього слід зазначити, що п. 198.3 ст. 198 ПКУ
( 2755-17 ) передбачено, що податковий кредит звітного періоду
складається із сум податків, нарахованих, (сплачених) платником
податку протягом такого звітного періоду.
Відповідно до п. 198.6 ст. 198 ПКУ ( 2755-17 ) не відносяться
до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у
зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими
накладними або оформлені з порушенням вимог.
При цьому, якщо платник податку не включив у відповідному
звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану
вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право
зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки
податкової накладної ( z1401-10 ), а платники податку, що
застосовувати касовий метод до набрання ПКУ ( 2755-17 ) чинності
або застосовують касовий метод, мають право на включення до
податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних,
отриманих протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з
банківського рахунку платника податку.
Таким чином, платник має право включити до податкового
кредиту поточного звітного періоду суму ПДВ, зазначену в
податковій накладній ( z1401-10 ), виписаній у попередніх
податкових періодах, але отриманій платником у поточному звітному
періоді, за наявності документального підтвердження такого
запізнення, а також за умови, що не минуло 365 календарних днів
(60 календарних днів) з дня виписки податкової накладної.
Стосовно питання четвертого слід зазначити, що дописування чи
виправлення даних податкової накладної ( z1401-10 ) вручну
(кульковою, гелевою, чорнильною чи іншою ручкою) є неможливим,
оскільки податкова накладна, як і будь-який інший звітний
документ, складається одним із вибраних платником способів: друком
або вручну.
Зазначене продиктоване необхідністю унеможливлення
самостійного виправлення даних у податкових накладних продавцем
або покупцем без повідомлення про це контрагента.
Рекомендації стосовно вирівнювання номера податкової
накладної ( z1401-10 ), індивідуального податкового номера
покупця, номера договору по правому краю, як й інші, обумовлені
тим, що відповідно до п. 201.10 ст. 201 ПКУ ( 2755-17 ) при
здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку -
продавець товарів/послуг зобов'язаний надати покупцю податкову
накладну після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Згідно з п. 5 постанови КМУ від 29.12.2010 р. N 1246
( 1246-2010-п ) "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру
податкових накладних" продавець складає податкову накладну
( z1401-10 ) та/або розрахунок коригування у форматі (відповідно
до стандарту), затвердженому ДПС, з використанням спеціалізованого
програмного забезпечення.
Таким чином, параметри оформлення податкових накладних
повинні відповідати програмному забезпеченню з метою сприйняття
ним внесених даних та повинні бути уніфіковані для всіх накладних.
Що стосується зазначення адреси, то рекомендований у листі
N 9497/7/16-1517 ( v9497837-11 ) формат її написання відповідає
міжнародно визнаному формату. Водночас для визнання податкового
кредиту важливим є відповідність адреси, що вказана в податковій
накладній ( z1401-10 ), даним, що містяться в реєстраційних
документах платника, а не порядок їх написання чи скорочення.
Аналогічне стосується і формату написання телефонного номера.
Одночасно повідомляємо, що рекомендації стосовно використання
основної печатки для скріплення податкових накладних доповнені
рекомендаціями, наданими листом ДПАУ від 26.05.2011 р.
N 14839/7/16-1517 ( v4839837-11 ), яким було внесено відповідні
зміни до п. 33 листа N 9497/7/16-1517 ( v9497837-11 ), та
відповідно до яких податкова накладна ( z1401-10 ) може
скріплюватися печаткою "для податкових накладних".
Заступник голови комісії
з проведення реорганізації ДПАУ,
заступник Голови ДПС України С.Лекарьвгору