Документ v1284224-11, поточна редакція — Прийняття від 31.08.2011

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
31.08.2011 N 1284

Про затвердження уточненого плану
розміщення акцій ВАТ "Акціонерна
компанія "Свема"
(код за ЄДРПОУ 5761318)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), з метою реалізації
Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у
III-IV кварталах 2011 року пакетів акцій господарських товариств і
холдингових компаній,затвердженого наказом ФДМУ від 12.08.2011
N 1205 ( v1205224-11 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Акціонерна
компанія "Свема" згідно з додатком.
2. Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 91,595%
статутного капіталу ВАТ "Акціонерна компанія "Свема", який
підлягає продажу за конкурсом з використанням відкритості
пропонування ціни за принципом аукціону, є 31 серпня 2011 року.
3. Департаменту оціночної діяльності забезпечити проведення
оцінки пакета акцій ВАТ "Акціонерна компанія "Свема" на дату,
встановлену п. 2 цього наказу.
4. Департаменту підготовки та проведення конкурсів
забезпечити продаж пакета акцій ВАТ "Акціонерна компанія "Свема"
згідно з уточненим планом розміщення акцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту оперативного планування.
Голова Фонду О.Рябченко

Додаток
до наказу ФДМУ
31.08.2011 N 1284
ЗАТВЕРДЖУЮ
О.Рябченко
31.08.2011

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи Г)
ВАТ "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "СВЕМА",
створеного шляхом перетворення
орендного підприємства
ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШОСТКИНСЬКЕ
ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СВЕМА"

Код за ЄДРПОУ 5761318 Загальна 1952287600 шт.
кількість акцій
Статутний 488071900.00 грн. Номінальна 0.25 грн.
капітал вартість акції
------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка | Не реалізовано | |продажу|розміщення |----------------------+--------------------|в СК, %|-----------------| | | | початок |закінчення|Кількість,| Сумарна | |Кількість,|Частка| | | | | | штук |вартість,| | штук |в СК, | | | | | | |тис.грн. | | | % | |-------+-----------+-----------+----------+----------+---------+-------+----------+------| | 2. |Власність |Реалізовано| |164080800 | 41020.2 | 8.405 | | | | |організації| | | | | | | | | |орендарів | | | | | | | | |-------+-----------+-----------+----------+----------+---------+-------+----------+------| | 5.9. |(*)Продаж |31.08.2011 |31.08.2012|1788206800|447051.7 |91.595 |1788206800|91.595| | |пакетів | | | | | | | | | |акцій за | | | | | | | | | |конкурсом | | | | | | | | |-------+-----------+-----------+----------+----------+---------+-------+----------+------| | |РАЗОМ | X | X |1952287600|488071.9 |100.000|1788206800|91.595| -------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за
принципом аукціону.
Директор Департаменту
оперативного планування О.Андрущенко
Виконавець С.Дзюбенковгору