Документ v1282563-09, поточна редакція — Прийняття від 21.10.2009

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
21.10.2009 N 12826
Голові Представництва
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва
в Рівненській області
<...>

Шановний <...>!
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув Ваше звернення стосовно надання
роз'яснення щодо можливості здійснення Представництвом перевірки
за зверненням управління Служби безпеки України в Рівненській
області та повідомляє наступне.
Відповідно до пункту 1 Положення про Державний комітет
України з питань регуляторної політики та представництва,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007
N 667 ( 667-2007-п ), Держкомпідприємництво є спеціально
уповноваженим органом з питань державної регуляторної політики,
державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у сфері
господарської діяльності.
Держкомпідприємництво відповідно до покладених на нього
завдань, зокрема здійснює державний нагляд за дотриманням
законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців.
Порядок здійснення державного нагляду за дотриманням
законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців установлений Положенням про порядок
здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, яке затверджено наказом Держкомпідприємництва від
13.05.2008 N 54 ( z0484-08 ) (далі - Положення).
Відповідно до пункту 1.3 Положення ( z0484-08 ), державний
нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації
здійснюється Держкомпідприємництвом та/або його територіальними
органами шляхом організації та проведення планових та позапланових
перевірок.
Планова перевірка проводиться у виконавчих комітетах міських
рад обласного значення, районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій (далі - органи державної
реєстрації) згідно з річним планом перевірок, який затверджується
наказом Держкомпідприємництва (Представництвом) та включає в себе
перевірку дотриманням державним реєстратором законодавства у сфері
державної реєстрації та здійснення органом державної реєстрації
організаційного забезпечення роботи державного реєстратора
(відповідного структурного підрозділу).
Позапланова перевірка проводиться в органі державної
реєстрації, зокрема, на підставі звернень органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів,
державних реєстраторів та включає в себе перевірку дотримання
державним реєстратором законодавства у сфері державної реєстрації.
Під час проведення позапланової перевірки перевіряються лише
ті питання, які стали підставою для її здійснення.
Слід зауважити, що відповідно до пункту 1.6 Положення
( z0484-08 ) до участі в перевірці, у разі необхідності, можуть
залучатись фахівці центральних та місцевих органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, а також фахівці
державного підприємства "інформаційно-ресурсний центр" тощо (за їх
згодою).
Порядок оформлення результатів перевірок встановлений
розділом VII Положення ( z0484-08 ).
Крім того пунктом 7.8 Положення ( z0484-08 ) встановлено, що
акт складається у двох примірниках, підписується головою та
членами комісії та затверджується головою Держкомпідприємництва
(Представництва), після чого обидва примірники акта надаються
(надсилаються) для ознайомлення до органу державної реєстрації.
На вимогу фахівців, залучених до участі в перевірці, їм
надаються завірені копії належним чином оформленого акта.
Додатково повідомляємо, що згідно положень Закону України
"Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) Служба безпеки України
відповідно до своїх основних завдань, зокрема зобов'язана
виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслідування яких
віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України;
проводити дізнання і слідство у цих справах.
Одночасно нагадуємо, що неправомірна відмова в наданні
інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання
інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така
інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної
особи відповідно до законів України "Про інформацію" ( 2657-12 )
або "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) передбачає накладення
адміністративного стягнення, передбаченого статтею 212-3 КУпАП
( 80731-10 ).
Заступник Голови С.І.Третьяковвгору