Про нарахування страхових внесків до Фонду
Фонд втрати працездатності; Лист, Витяг від 30.06.201002-24-1275
Документ v1275598-10, поточна редакція — Прийняття від 30.06.2010

         ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Л И С Т
30.06.2010 N 02-24-1275
<...>

Про нарахування страхових внесків до Фонду

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності розглянула ваш лист щодо нарахування та
утримання страхових внесків до Фонду із сум вартості путівок,
наданих працівникам за рахунок коштів підприємства, і повідомляє.
Порядок нарахування та сплати страхових внесків до Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та їх
розмір визначається Законами України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням" від
18.01.2001 р. N 2240 ( 2240-14 ), "Про розмір внесків на деякі
види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від
11.01.2001 р. N 2213 ( 2213-14 ) (далі - Закон N 2213),
Інструкцією про порядок надходження, обліку та витрачання коштів
Фонду, затвердженою постановою правління Фонду від 26.06.2001 р.
N 16 ( v0016503-01 ) (далі - Інструкція N 16).
Відповідно до статті 1 Закону N 2213 ( 2213-14 ) страхові
внески до Фонду нараховуються на фактичні витрати на оплату праці
найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та
додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні
виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно
з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону
України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. N 108/95 ( 108/95-ВР ),
та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб.
Оскільки сума вартості путівок, наданих працівникам за
рахунок коштів підприємства, відноситься до додаткової заробітної
плати, з цієї суми нараховуються та утримуються страхові внески до
Фонду.
Водночас, пунктом 4.2 Інструкції N 16 ( v0016503-01 )
передбачено, що у разі якщо страхувальник нараховує доходи
(заробітну плату) у формах, відмінних від грошової, то база для
справляння страхових внесків до Фонду визначається з урахуванням
коефіцієнту, який розраховується в порядку, встановленому
пунктом 3.4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
від 22.05.2003 р. N 889 ( 889-15 ).
Директор С.П.Санченковгору