Щодо підключення до системи електронного документообігу
Мінекономрозвитку України; Лист від 04.04.20123623-04/12735-08
Документ v1273731-12, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2012

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.04.2012  № 3623-04/12735-08


Раді міністрів АР Крим, обласним,
Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям

Щодо підключення до системи електронного документообігу

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розглянуті звернення Ради міністрів АР Крим від 21.02.2012 № 9/01-05/01, Луганської міської ради від 29.02.2012 № 01/05-670/0/39-12, Криворізької міської ради Дніпропетровської області від 01.03.2012 № 7/7-759, Армянської міської ради АР Крим від 29.02.2012 № 02-02-03-27/811, Алуштинської міської ради АР Крим від 13.02.2012 № 02-09-108/429, Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23.03.2012 № 01-39/335, Артемівської районної державної адміністрації Донецької області від 13.02.2012 № 18/0087 та від 21.03.2012 № 18/0087, Красноармійської районної державної адміністрації Донецької області від 21.03.2012 № 01-0172-42, Житомирської обласної державної адміністрації від 31.01.2012 № 684/46/2-12 та від 03.03.2012 № 1455/46/2-12, Полтавської обласної державної адміністрації від 22.03.2012 № 01-23-520, Львівської обласної державної адміністрації від 06.03.2012 № 5/6-2119/0/2-12/1-11, Сумської обласної державної адміністрації від 01.03.2012 № 01-17/1309, Дружківської міської ради Донецької області від 22.03.2012 № 12-622-01, Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.03.2012 № 3446/01 щодо підключення до реєстру документів дозвільного характеру та повідомляється наступне.

Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) передбачено ведення реєстру документів дозвільного характеру (далі - Реєстр).

Відповідно до статті 6 вказаного Закону реєстр документів дозвільного характеру - це єдина автоматизована загальнодержавна система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання відомостей про видачу документів дозвільного характеру, відмову в їх видачі, переоформлення, видачу дублікатів, анулювання.

Реєстр ведуть державні адміністратори та дозвільні органи (центральні органи виконавчої влади).

Порядок формування, ведення та користування Реєстром визначається спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва своїм наказом від 18.04.2006 № 39 затвердив Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.05.2006 за № 558/12432 (далі - Тимчасовий порядок).

Довідково: технічне адміністрування Реєстру відповідно до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.04.2006 № 39 "Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 травня 2006 р. за № 558/12432, здійснює Державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр".

Згідно з пунктом 2.2 Тимчасового порядку для ведення Реєстру використовується уніфіковане програмне забезпечення, яке постачається державним адміністраторам та дозвільним органам технічним адміністратором Реєстру.

Підставою для видачі логіна та пароля користувачу реєстру документів дозвільного характеру є засвідчені в установленому порядку копії розпорядження про призначення на посаду державного адміністратора, паспорта та ідентифікаційного номера державного адміністратора.

Проте на сьогодні відповідно до законодавства розпорядником Реєстру є Мінекономрозвитку (Указом Президента України від 09.12.2010 № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" ліквідовано Держкомпідприємництво (до цього часу був розпорядником цього Реєстру), повноваження якого передані Мінекономрозвитку), технічним адміністратором Реєстру - державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" (далі - ДП "ІРЦ") (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 816 "Деякі питання Державної реєстраційної служби" цілісний майновий комплекс ДП "ІРЦ" віднесено до сфери управління Державної реєстраційної служби).

Довідково: Указом Президента України від 30.03.2012 № 237/2012 "Деякі питання діяльності Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва" затверджене Положення про Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, відповідно до якого Держпідприємництво України є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики, дозвільної системи та ліцензування у сфері господарської діяльності.

У зв'язку з цим не було забезпечено у повному обсязі централізоване фінансування Реєстру, що унеможливлює надання логінів та паролів для доступу до Реєстру державним адміністраторам та регіональним, місцевим дозвільним органам.

З метою уникнення зупинки функціонування Реєстру Мінекономрозвитку розроблено Порядок підключення користувачів до Реєстру (кошторис витрат запропоновано ДП "ІРЦ"), а Кабінетом Міністрів України доручено (від 10.01.2012 № 348/1/1-12) відповідним центральним та місцевим органам виконавчої влади вжити заходів стосовно забезпечення впровадження системи електронного документообігу шляхом здійснення підключення до Реєстру за рахунок коштів в межах видатків на утримання відповідних органів виконавчої влади (які потребують підключення до вказаної системи), у запропонованому Мінекономрозвитку порядку.

Слід зауважити, що відповідно до частини десятої статті 5 Закону міські ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчі органи), обласні, Київська та Севастопольська міські, районні та районні в місті Києві державні адміністрації, уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим утворюють дозвільні центри і здійснюють організаційне та матеріально-технічне забезпечення дозвільного центру і державного адміністратора.

Крім того, Мінекономрозвитку вжито низку заходів щодо забезпечення централізованого фінансування Реєстру у 2012 році.

Так, на підставі розрахунків витрат, наданих ДП "ІРЦ", Мінекономрозвитку підготовлені пропозиції щодо термінового проведення тендерних процедур закупівлі послуг та направлено низку листів Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних, у тому числі, з технічним адмініструванням автоматизованої системи ведення Реєстру документів дозвільного характеру.

Директор департаменту
державної регуляторної
політики та розвитку
підприємництва
Г.М. Яцишинавгору