Про внесення змін до Положення про Державну судову адміністрацію України
Вища рада правосуддя; Рішення від 23.04.20191271/0/15-19
Документ v1271910-19, поточна редакція — Прийняття від 23.04.2019

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

23.04.2019  № 1271/0/15-19

Про внесення змін до Положення про Державну судову адміністрацію України

Згідно з пунктом 13 частини першої статті 3 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" Вища рада правосуддя затверджує, зокрема, Положення про Державну судову адміністрацію України.

Відповідно до частини шостої статті 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Положення про Державну судову адміністрацію України Вища рада правосуддя затверджує після консультацій з Радою суддів України.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року № 141/0/15-19 затверджено Положення про Державну судову адміністрацію України (далі - Положення).

Наразі виникла необхідність внести зміни до Положення.

Вища рада правосуддя листом від 12 квітня 2019 року № 14502/0/9-19 на виконання вимог частини шостої статті 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" надіслала проект змін до Положення до Ради суддів України.

Заслухавши заступника Голови Вищої ради правосуддя Беляневича В.Е., Вища рада правосуддя, керуючись статтею 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статтями 3, 30 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", ВИРІШИЛА:

затвердити зміни до Положення про Державну судову адміністрацію України (додаються).

Голова
Вищої ради правосуддя


В.І. ГоворухаЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Вищої ради правосуддя
23.04.2019  № 1271/0/15-19

ЗМІНИ
до Положення про Державну судову адміністрацію України

1. Абзац третій пункту 8 викласти в такій редакції:

"Голова Державної судової адміністрації України має першого заступника, трьох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Вищою радою правосуддя відповідно до законодавства про державну службу. Призначення першого заступника, заступників Голови Державної судової адміністрації України здійснюється на конкурсній основі".

2. Підпункт 3 пункту 9 викласти в такій редакції:

"3) визначає функції першого заступника, заступників Голови Державної судової адміністрації України, розподіляє повноваження між першим заступником, заступниками Голови Державної судової адміністрації України;".

3. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Голова ДСА України та його перший заступник, заступники інформують з'їзд суддів / Раду суддів України щодо питань організаційно-матеріального забезпечення діяльності судів.

За результатами розгляду інформації з'їзд суддів / Рада суддів України може ініціювати перед Вищою радою правосуддя питання про дисциплінарну відповідальність Голови ДСА України чи його першого заступника, заступників".

{Текст взято з сайту Вищої ради правосуддя http://vru.gov.ua}вгору