Про внесення змін до листа Держмитслужби від 16.05.2011 N 11.1/2-16/7598-ЕП
Держмитслужба України; Лист від 09.11.201211.1/1.2-16.2/12675-ЕП
Документ v1267342-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.03.2013, підстава - v2165810-13

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Л И С Т
09.11.2012 N 11.1/1.2-16.2/12675-ЕП
Начальникам митниць
Начальнику Центрального
митного управління
лабораторних досліджень
та експертної роботи
{ Лист втратив чинність на підставі Листа Державної
митної служби
N 11.1/2-16.2/2165-ЕП ( v2165810-13 ) від 05.03.2013 }
Про внесення змін до листа Держмитслужби
від 16.05.2011 N 11.1/2-16/7598-ЕП

Доповнити додаток 3 Методичних рекомендацій щодо класифікації
окремих товарів згідно з вимогами УКТЗЕД, надісланий листом
Держмитслужби від 16.05.2011 N 11.1/2-16/7598-ЕП ( v7598342-11 )
(із змінами та доповненнями, внесеними листами Державної митної
служби України), пунктами 51 та 52 у редакції, що додається в
додатку до листа.
Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

Додаток

ТЕКСТОВИЙ ОПИС
пунктів 51 та 52 до додатка 3
Методичних рекомендацій щодо класифікації
окремих товарів згідно з вимогами УКТЗЕД,
що надісланий листом Держмитслужби
від 16.05.2011 N 11.1/2-16/7598-ЕП
( v7598342-11 )
(із змінами та доповненнями, внесеними листами
Державної митної служби України)

-------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва товару | Код товару | Методологія класифікації | |з/п| | ( 2371б-14, | | | | | 2371г-14 ) | | |---+-----------------------+---------------+----------------------------------------------| |51 |Обладнання для | 8422 30 |З метою впорядкування питання класифікації | | |пакування та загортання| 8422 40 |обладнання, призначеного для наповнення певних| | |товарів | |ємкостей та пакування або загортання товарів, | | | | |з урахуванням рекомендацій Секретаріату ВМО, | | | | |повідомляємо наступне. | | | | |Товарна підпозиція 8422 30 включає "Обладнання| | | | |для наповнення, закупорювання пляшок, банок, | | | | |закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, | | | | |їх запечатування, закорковування або | | | | |наклеювання на них етикеток;..." | | | | |Терміни тексту товарної позиції описують | | | | |різноманітні процеси, які застосовуються до | | | | |ємкостей, а саме наповнення, закупорювання, | | | | |закривання, закорковування, наклеювання | | | | |етикеток. У тексті товарної підпозиції | | | | |відсутні посилання ані на початкову форму | | | | |ємкості, ані на подальше упакування або | | | | |загортання ємкості. Іншими словами, | | | | |припускається, що обладнання цієї товарної | | | | |підпозиції тільки наповнює, закупорює, | | | | |закриває, закорковує, або наклеює етикетки на | | | | |попередньо виготовлені ємкості. | | | | |Тобто формування ємкостей, яке здійснюється на| | | | |лінії для пакування товару, знаходиться поза | | | | |межами визначення "наповнення, закупорювання, | | | | |закривання... ємкостей, їх запечатування, | | | | |закорковування або наклеювання на них | | | | |етикеток" товарної позиції 8422 30. | | | | |У тексті товарної підпозиції 8422 40 зазначено| | | | |"інше обладнання для пакування та загортання | | | | |товарів...". Це чітко вказує, що товарна | | | | |підпозиція 8422 40 включає все обладнання для | | | | |пакування та загортання, включаючи машини, | | | | |які, окрім пакування та загортання, також | | | | |формують ємкості для наповнення, крім | | | | |обладнання товарної підпозиції 8422 30. | | | | |Прикладами такого обладнання, що має | | | | |класифікуватись у межах товарної підпозиції | | | | |8422 40, є лінії пакування цигарок (у разі | | | | |формування пачок під час процесу) або ліній | | | | |упаковки (обгортання) готових кондитерських | | | | |виробів тощо. | |---+-----------------------+---------------+----------------------------------------------| |52 |Порожниста продукція |3916 90 11 90 |Вироби з полікарбонату мають в торгівлі різні | | |з полікарбонату | 3920 |найменування, за якими цей товар заявляється | | | | 3921 |до митного оформлення, що відображають окремі | | | | |властивості цих виробів, (наприклад, | | | | |полікарбонат "сотовий" (матеріал | | | | |виготовлення), листи з полікарбонату(-ів) | | | | |(форма, в якій представлено товар). | | | | |Використання терміна "сотові", який вживається| | | | |у торгівлі та є некоректним перекладом з | | | | |російської мови, могло призвести до його | | | | |неоднозначного тлумачення в рамках термінів та| | | | |визначень групи 39 УКТЗЕД. Так, зокрема, | | | | |"сотовый" означає "свойственный сотам, | | | | |характерный для них; содержащийся в сотах; то | | | | |же, что сотовидный т. е. видом напоминающий | | | | |соты". Отже, таке слово має перекладатись | | | | |українською мовою як "стільниковий", | | | | |підкреслюючи тим самим подібність будови | | | | |виробу до форми стільників, наприклад, | | | | |наявність порожнин у масі виробу правильної | | | | |геометричної форми. Проте словосполучення | | | | |"стільниковий полікарбонат" у торгівлі | | | | |вживається рідко. | | | | |Питання класифікації товарів, що заявляються | | | | |до митного оформлення як "листи з | | | | |полікарбонату "сотові", вимагає розгляду двох | | | | |товарних позицій, які, на перший погляд, | | | | |можуть включати такі вироби. З урахуванням | | | | |структури групи 39, що включає вироби з | | | | |пластмас, послідовно мають бути розглянуті | | | | |товарні позиції 3916 та 3920. Відповідно до | | | | |пояснень до товарної позиції 3916 до цієї | | | | |товарної позиції включаються, серед інших | | | | |товарів, профілі фігурні. Їх одержують за | | | | |розміром, за одну операцію (звичайно | | | | |екструзією), і вони мають постійний чи | | | | |повторюваний поперечний переріз по всій | | | | |довжині. Порожнисті профілі фігурні мають | | | | |поперечний переріз, що відрізняється від | | | | |перерізу труб, трубок і шлангів товарної | | | | |позиції 3917. Слід зазначити, що жодних | | | | |обмежень щодо ширини вказаних виробів у | | | | |поясненнях не міститься. Визначальним | | | | |критерієм є наявність певної форми порожнин, | | | | |розташованих уздовж виробу. Відповідно до | | | | |примітки 8 до групи 39 у товарній позиції 3917| | | | |терміни "труби, трубки, шланги" стосуються | | | | |також трубкових оболонок сосисок, ковбас та | | | | |інших плоских труб і трубок, за винятком | | | | |продукції, що має інший поперечний переріз, | | | | |ніж круглий, овальний, прямокутний (довжина | | | | |якого не більш як у 1,5 рази перевищує | | | | |ширину), або форму правильного багатокутника, | | | | |яку слід розглядати не як труби, трубки або | | | | |шланги, а як фасонні профілі. | | | | |Таким чином, порожниста продукція з | | | | |полікарбонату, виготовлена за одну безперервну| | | | |операцію шляхом екструзії, таким чином, що | | | | |паралельно розташовані верхня та нижня площини| | | | |виробу розділені поперечними елементами, | | | | |відповідає вимогам товарної позиції 3916. Такі| | | | |вироби мають безперервні порожнини від одного | | | | |краю до іншого, розташовані паралельно по всій| | | | |довжині виробу. (Мал. 1, 2) ( va267342-12 ). | | | | |Порожнисті вироби з полікарбонату мають | | | | |постійний поперечний переріз по всій довжині | | | | |та зазвичай різну довжину, а у деяких випадках| | | | |вони можуть мати жолобки, пази або канавки, | | | | |призначені для збирання (Мал. 3) | | | | |( va267342-12 ). | | | | |Враховуючи, що полікарбонат - це хімічна | | | | |сполука групи термопластів, які представляють | | | | |собою складні поліефіри вугільної кислоти і | | | | |двоатомних спиртів, порожнисті вироби з | | | | |полікарбонату включаються до товарної | | | | |підкатегорії 3916 90 11 90. | | | | |При цьому стосовно терміну "шаруваті", що | | | | |також може вживатись в описі товарів, | | | | |інформуємо, що цей термін означає "який має | | | | |вигляд пласта; який складається з шарів" | | | | |(Словник української мови: в 11 томах. - Том | | | | |1, 1970. - Стор. 83.) У даному випадку | | | | |паралельно розташовані верхня та нижня площини| | | | |листа не являється шарами у розумінні цього | | | | |терміна. | | | | |Слід також взяти до уваги, що виходячи з | | | | |тлумачення Секретаріатом ВМО понять "plates" | | | | |(плити), "sheets" (листи), по відношенню до | | | | |таких товарів, Секретаріат наголошує, що | | | | |загальною властивістю подібних виробів | | | | |являється їх плоскість, і це визначення не | | | | |застосовується до порожнистої продукції. З | | | | |урахуванням вимог товарної позиції 3920 плити,| | | | |листи та інші вироби, які включаються до неї, | | | | |мають суцільну монолітну структуру. | | | | |Непорожнисті (суцільні) вироби з | | | | |полікарбонату, такі, що мають монолітну | | | | |структуру, включаються, відповідно, до | | | | |товарної позиції 3920 або 3921. | --------------------------------------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору