Документ v1265729-14, поточна редакція — Прийняття від 05.11.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.11.2014  № 1265

Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

На виконання частин третьої та четвертої статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо забезпечення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів регуляторними органами НАКАЗУЮ:

1. Унести до Плану діяльності Міністерства освіти і науки та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2013 № 1768 (далі - План), зміну, що додається.

2. Юридичному департаменту (Кравченко О.О.) забезпечити оприлюднення зміни, зазначеної у пункті 1 цього наказу, шляхом розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) не пізніше, як у десятиденний строк після її затвердження.

3. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю.А.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

С.М. Квіт
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
05.11.2014 № 1265

ЗМІНА,
що додається до Плану діяльності Міністерства освіти і науки та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

Доповнити План діяльності Міністерства освіти і науки та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2013 № 1768, пунктом 19 такого змісту:

№ з/п

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Строк підготовки регуляторного акта

Назва структурного підрозділу (ЦОВВ та їх структурного підрозділу), що розроблятимуть регуляторний акт

1

2

3

4

5

19.

Проект наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів"

На виконання частини третьої статті 21 Закону України "Про дошкільну освіту", частини третьої статті 40 Закону України "Про загальну середню освіту" та частини п'ятої статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту"

IV квартал

Міністерство освіти і науки України, департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. Кононенко

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору