Документ v1259736-11, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.11.2011 N 1259

Про затвердження складу робочих
груп з розроблення програм для проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
у 2012 році з всесвітньої історії
та світової літератури у 2013 році

Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня
2010 року N 926 ( 926/2010 ) "Про заходи щодо пріоритетного
розвитку освіти в Україні", постанови Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1095 ( 1095-2004-п ) "Деякі питання
запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу
якості освіти", наказу Міністерства освіти і науки від 19.10.2010
N 961 ( z0999-10 ) "Умови прийому до вищих навчальних закладів
України в 2011 році" та з метою удосконалення системи конкурсного
відбору абітурієнтів до вищих навчальних закладів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити склад робочих груп з розроблення програм, що
додається.
2. Департаментам загальної середньої та дошкільної освіти
(Єресько О.В.), вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з Інститутом
інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити до
20 листопада цього року розроблення програм для проведення
зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році з всесвітньої
історії, а у 2013 році світової літератури відповідно до
навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів
11-річної школи.
3. Робочим групам:
3.1. Розробити до 10.11.2011 проекти програм.
3.2. Після громадського обговорення забезпечити доопрацювання
до 20.11.2011 проектів програм для врахування зауважень.
4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
(Удод О.А.) розмістити до 15.11.2011 проекти програм для
проведення зовнішнього незалежного оцінювання для громадського
обговорення на офіційних веб-сайтах Міністерства (www.mon.gov.ua)
та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.
5. Українському центру оцінювання якості освіти
(Зайцевій І.П.) при розробленні тестових завдань для проведення
зовнішнього незалежного оцінювання досягнень випускників
навчальних закладів системи загальної середньої освіти забезпечити
відповідність тестових завдань змісту програм.
6. Наказ розмістити на офіційних веб-сайтах Міністерства,
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
(www.iitzo.gov.ua).
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра Є.М.Суліма

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки,
молоді та спорту
03.11.2011 N 1259

СКЛАД
робочих груп з розроблення
програм зовнішнього незалежного
оцінювання у 2013 році

Всесвітня історія
1. Ладиченко Тетяна В'ячеславівна - завідувачка кафедри
методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін
Інституту історичної освіти Національного педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова, кандидат історичних наук,
професор (голова).
2. Гаврилюк Жанна Миколаївна - учитель ліцею "Діалог"
м. Києва, учитель-методист.
3. Галєгова Олена Валеріївна - завідувач сектору профільної
освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.
4. Євтушенко Раїса Іванівна - головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
5. Кірсенко Михайло Володимирович - доктор історичних наук,
професор Дипломатичної академії України при Міністерстві
закордонних справ України.
6. Комаров Юрій Станіславович - вчитель ліцею "Лідер" N 171
м. Києва, вчитель-методист.
7. Котляров Петро Миколайович - викладач кафедри історії
стародавнього світу та середніх віків, кандидат історичних наук,
доцент Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
8. Малієнко Юлія Борисівна - старший науковий співробітник
лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН
України, кандидат педагогічних наук.
9. Салата Оксана Олексіївна - професор кафедри всесвітньої
історії та методики навчання Київського університету імені Бориса
Грінченка, доктор історичних наук, доцент.
10. Ставнюк Віктор Володимирович - завідувач кафедри історії
стародавнього світу та середніх віків, доктор історичних наук,
професор Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
11. Трухан Олександр Феодосійович - методист кафедри теорії і
методики гуманітарної освіти Інституту післядипломної педагогічної
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.
12. Щупак Ігор Якович - директор Всеукраїнського центру
вивчення Голокосту "Ткума", кандидат історичних наук.
Світова література
1. Ніколенко Ольга Миколаївна - голова робочої групи,
завідуюча кафедри світової літератури Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Короленка, доктор філологічних
наук, професор.
2. Заярна Ірина Сергіївна - викладач Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор філологічних наук, професор.
3. Ковбасенко Юрій Іванович - завідувач кафедри теорії,
історії та методики викладання зарубіжної літератури Гуманітарного
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
4. Ревнивцева Олена Володимирівна - завідуюча
навчально-методичним кабінетом світової літератури та російської
мови Кіровоградського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.
5. Сегеда Тамара Петрівна - учитель гімназії N 117 імені Лесі
Українки м. Києва, голова методичного об'єднання вчителів світової
літератури Печерського району м. Києва, вчитель-методист.
6. Таранік-Ткачук Катерина Валеріївна - головний спеціаліст
департаменту загальної середньої освіти Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук,
доцент.
7. Фоміна Світлана Петрівна - методист Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України.
8. Химера Наталія Володимирівна - завідуюча
навчально-методичним кабінетом світової літератури Київського
обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
9. Чепелева Людмила Миколаївна - учитель Технічного ліцею
Національного технічного університету "Київський політехнічний
інститут", учитель-методист.
Директор Інституту
інноваційних технологій
і змісту освіти О.А.Удодвгору