Документ v1257729-16, поточна редакція — Прийняття від 20.10.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.10.2016  № 1257

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.09.2016 р. № 1116

У зв'язку зі змінами у формах галузевої статистичної звітності НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.09.2016 р. № 1116 "Про затвердження і введення в дію переліку національних освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти та методології їх обрахунку" такі зміни:

1) Пункт 2 доповнити та викласти в такій редакції:

"2. Державній науковій установі "Інститут освітньої аналітики" (Денисюк О.Я.):

2.1. Забезпечити збір статистичних та фінансових даних і обрахунок Індикаторів.

2.2. Розробити до 31.11.2016 р. план поетапного введення в дію переліку Індикаторів.".

2) Додаток до наказу викласти у новій редакції, що додається.

2. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) зробити відповідну відмітку у справах архіву.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
19.09.2016  № 1116
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
20.10.2016  № 1257)

ПЕРЕЛІК
національних освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти та методологія їх обрахунку

Індикатори напряму А. Ефективність навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Індикатор

Показник

Методологія обрахунку

А1. Профіль учнів, які отримують повну загальну середню освіту

А1.1. Розподіл за віком учнів, які навчаються в 11 класі

Кількість учнів певного віку / загальна кількість учнів 11 класу × 100 % (ЗНЗ-1)

А1.2. Розподіл за типами загальноосвітніх навчальних закладів учнів, які навчаються в 11 класі

Кількість учнів 11 класу ЗНЗ певних типів (СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК) / загальна кількість учнів 11 класу × 100 % (ЗНЗ-1)

А1.3. Розподіл за профілями навчання учнів, які навчаються в 11 класі

Кількість учнів певних профілів (суспільно-гуманітарний, філологічний, природничо-математичний, технологічний, художньо-естетичний, спортивний) / загальна кількість учнів 11 класу × 100 % (ЗНЗ-1)

А1.4. Частка учнів, які отримали атестат про повну загальну середню освіту від кількості учнів, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади

Кількість учнів 11 класу, які отримали атестат про повну загальну середню освіту / кількість учнів, які закінчили ЗНЗ × 100 % (ЗНЗ-1)

А2. Якість освіти випускників загальноосвітніх навчальних закладів

А.2.1. Розподіл за типами навчальних закладів випускників, які отримали за результатами ЗНО з української мови і літератури 160 балів і вище

Кількість випускників навчальних закладів певних типів (СЗШ, ліцей, гімназія. колегіум, НВК, ПТНЗ, ВНЗ I-II рівня акредитації), які отримали за результатами ЗНО з української мови та літератури 160 балів і вище / загальна кількість випускників, які проходили тестування з української мови та літератури × 100 % (УЦОЯО)

А2.2. Розподіл за типами навчальних закладів випускників, які отримали за результатами ЗНО з англійської мови 160 балів і вище

Кількість випускників навчальних закладів певних типів (СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК, ПТНЗ, ВНЗ I-II рівня акредитації), які отримали за результатами ЗНО з англійської мови 160 балів і вище / загальна кількість випускників, які проходили тестування з англійської мови × 100 % (УЦОЯО)

А2.3. Розподіл за типами навчальних закладів випускників, які отримали за результатами ЗНО з математики 160 балів і вище

Кількість випускників навчальних закладів певних типів (СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК, ПТНЗ, ВНЗ I-II рівня акредитації), які отримали за результатами ЗНО з математики 160 балів і вище / загальна кількість випускників, які проходили тестування з математики × 100 % (УЦОЯО)

А2.4. Розподіл за типами навчальних закладів випускників, які за результатами ЗНО з української мови та літератури подолали поріг "склав/не склав"

Кількість випускників навчальних закладів певних типів (СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК, ПТНЗ, ВНЗ I-II рівня акредитації), які за результатами ЗНО з української мови та літератури подолали поріг "склав/не склав" / загальна кількість випускників, які проходили тестування з української мови та літератури × 100 % (УЦОЯО)

А2.5. Розподіл за типами навчальних закладів випускників, які за результатами ЗНО з англійської мови подолали поріг "склав/не склав"

Кількість випускників навчальних закладів певних типів (СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК, ПТНЗ, ВНЗ I-II рівня акредитації), які за результатами ЗНО з англійської мови подолали поріг "склав/не склав" / загальна кількість випускників, які проходили тестування з англійської мови × 100 % (УЦОЯО)

А2.6. Розподіл за типами навчальних закладів випускників, які за результатами ЗНО з математики подолали поріг "склав/не склав"

Кількість випускників навчальних закладів певних типів (СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК, ПТНЗ, ВНЗ I-II рівня акредитації), які за результатами ЗНО з математики подолали поріг "склав/не склав" / загальна кількість випускників, які проходили тестування з математики × 100 % (УЦОЯО)

А3. Вплив гендерного показника на освіту

А3.1. Частка дівчат, які отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту

Кількість дівчат, які отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту / кількість учнів, які отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту × 100 % (ЗНЗ-1)

А3.2. Розподіл за типами навчальних закладів дівчат 9 класу, у яких вони продовжили навчання

Кількість дівчат 9 класу, які продовжили навчання у навчальних закладах певних типів (10 клас денних ЗНЗ, 10 клас вечірніх (змінних) шкіл, ПТНЗ, ВНЗ I-II рівнів акредитації) / кількість дівчат 9 класу, які продовжили навчання × 100 % (1-ЗСО)

А3.3. Розподіл за типами навчальних закладів дівчат, які отримали атестат про повну загальну середню освіту

Кількість дівчат, які отримали атестат про повну загальну середню освіту в навчальних закладах певних типів (СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК, ПТНЗ, ВНЗ I-II рівня акредитації) / кількість випускників, які отримали атестат про повну загальну середню освіту в навчальних закладах певних типів × 100 % (ЗНЗ-1)

Індикатори напряму Б. Фінансові ресурси, що інвестуються в загальну середню освіту

Індикатор

Показник

Методологія обрахунку

Б1. Скільки коштів іде на одного учня у загальній середній освіті

Б1.1. Загальні видатки на одного учня в загальноосвітньому навчальному закладі

Загальні видатки на загальну середню освіту (інформація з відкритих джерел Міністерства фінансів України) / кількість учнів у ЗНЗ (ЗНЗ-1)

Б1.2. Загальні видатки на один загальноосвітній навчальний заклад

Загальні видатки на загальну середню освіту (інформація з відкритих джерел Міністерства фінансів України) / кількість ЗНЗ (ЗНЗ-1)

Б2. Частка бюджетних видатків, що витрачається на загальну середню освіту

Б2.1. Частка державних видатків на загальну середню освіту від загальних видатків бюджету

Видатки бюджету на загальну середню освіту / видатки бюджету загальні × 100 % (інформація з відкритих джерел Міністерства фінансів України)

Б2.2. Частка державних видатків на загальну середню освіту від державних видатків на освіту загалом

Видатки бюджету на загальну середню освіту / видатки бюджету на освіту × 100 % (інформація з відкритих джерел Міністерства фінансів України)

Б3. Частка поточних, річних видатків у загальноосвітніх навчальних закладах за категоріями капітальних видатків

Б3.1. Частка капітальних видатків від загальних річних витрат загальноосвітнього навчального закладу

Капітальні видатки / (капітальні + поточні) × 100 % (№ 2д, № 2м)

Б3.2. Частка капітальних видатків, що витрачаються на спорудження нових будівель від загальної кількості капітальних видатків

Капітальні видатки, що витрачаються на спорудження нових будівель / капітальні видатки × 100 % (№ 2д, № 2м)

Б3.3. Частка капітальних видатків, що витрачаються на закупівлю обладнання від загальної кількості капітальних видатків

Капітальні видатки, що витрачаються на закупівлю обладнання / капітальні видатки × 100 % (№ 2д, № 2м)

Б4. Частка поточних річних видатків у загальноосвітніх навчальних закладах за категоріями поточних видатків

Б4.1. Частка поточних видатків від загальних річних видатків загальноосвітнього навчального закладу

Поточні видатки / (капітальні + поточні) × 100 % (№ 2д, № 2м)

Б4.2. Частка поточних видатків на заробітну плату вчителів від загальних річних поточних видатків загальноосвітнього навчального закладу

Поточні видатки на заробітну плату вчителів / поточні видатки × 100 % (№ 2д, № 2м)

Б4.3. Частка поточних видатків на навчання й підвищення кваліфікації вчителів від загальних річних поточних видатків загальноосвітнього навчального закладу

Поточні видатки на навчання й підвищення кваліфікації вчителів / поточні видатки × 100 % (№ 2д, № 2 м)

Б4.4. Частка поточних видатків на пенсійні відрахування від загальних річних поточних видатків загальноосвітнього навчального закладу

Поточні видатки на пенсійні відрахування / поточні видатки × 100 % (№ 2д, № 2 м)

Б4.5. Частка поточних видатків на оплату праці адміністративного персоналу від загальних річних поточних видатків загальноосвітнього навчального закладу

Поточні видатки на оплату праці адміністративного персоналу / поточні видатки × 100 % (№ 2д, № 2м)

Б4.6. Частка поточних видатків на харчування від загальних річних поточних видатків загальноосвітнього навчального закладу

Поточні видатки на харчування / поточні видатки × 100 % (№ 2д, № 2м)

Б4.7. Частка поточних видатків на транспорт від загальних річних поточних видатків загальноосвітнього навчального закладу

Поточні видатки на транспорт / поточні видатки × 100 % (№ 2д, № 2м)

Б4.8. Частка поточних видатків на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм від загальних річних поточних видатків загальноосвітнього навчального закладу

Поточні видатки на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм / поточні видатки × 100 % (№ 2д, № 2м)

Б5. Частка учнів, які користуються безплатним харчуванням

Б5.1. Частка учнів, які користуються безплатним харчуванням від кількості учнів, які користуються гарячим харчуванням

Кількість учнів, які користуються безплатним харчуванням / кількість учнів, які користуються гарячим харчуванням × 100 % (ЗНЗ-1)

Індикатори напряму В. Доступ до освіти, участь у навчально-виховному процесі, перехід за освітніми рівнями

Індикатор

Показник

Методологія обрахунку

В1. Профіль учня в загальній середній освіті

В1.1. Частка учнів, які прийняті до 1 класу й отримали дошкільну освіту

Кількість учнів 1 класу, які відвідували ДНЗ / загальна кількість першокласників у ЗНЗ × 100 % (ЗНЗ-1)

В1.2. Розподіл учнів за рівнями загальної середньої освіти

Кількість учнів на певних рівнях освіти (початкова, основна, старша школа) / загальна кількість учнів, охоплених навчанням у загальній середній освіті × 100 % (ЗНЗ-1)

В1.3. Частка учнів, які навчаються в опорних школах від загальної кількості учнів, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості

Кількість учнів, які навчаються в опорних школах / загальна кількість учнів, які навчаються в ЗНЗ сільської місцевості × 100 % (ЗНЗ-1)

В1.4. Розподіл учнів за типами загальноосвітніх навчальних закладів, у яких вони навчаються

Кількість учнів у ЗНЗ певних типів (ліцей, гімназія, колегіум, НВК, СЗШ) / загальна кількість учнів у ЗНЗ × 100 % (ЗНЗ-1)

В1.5. Розподіл учнів 10 класу за профілями навчання

Кількість учнів за певними профілями навчання (суспільно-гуманітарний, філологічний, природничо-математичний, технологічний, художньо-естетичний, спортивний) / загальна кількість учнів у 10 класі × 100 % (ЗНЗ-1)

В1.6. Тенденції розподілу учнів старшої школи за профілями навчання (за кілька років)

Кількість учнів за певними профілями навчання (суспільно-гуманітарний, філологічний, природничо-математичний, технологічний, художньо-естетичний, спортивний) / загальна кількість учнів у старшій школі × 100 % (ЗНЗ-1) (за кілька років)

В1.7. Частка приватних загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість приватних ЗНЗ / загальна кількість ЗНЗ × 100 % (ЗНЗ-1)

В1.8. Частка учнів у приватних загальноосвітніх навчальних закладах

Кількість учнів, які навчаються в приватних ЗНЗ / загальна кількість учнів, які навчаються в ЗНЗ × 100 % (ЗНЗ-1)

В1.9. Частка учнів, які навчаються індивідуально

Кількість учнів, які навчаються індивідуально / загальна кількість учнів у ЗНЗ × 100 % (ЗНЗ-1)

В2. Перехід з основної школи в старшу

В2.1. Розподіл випускників 9 класу за типами навчальних закладів, у яких вони продовжили навчання

Кількість випускників 9 класу, які продовжили навчання у навчальних закладах певних типів (10 клас денних ЗНЗ, 10 клас вечірніх (змінних) шкіл, ПТНЗ, ВНЗ I-II рівнів акредитації) (1-ЗСО) / загальна кількість випускників 9 класу, які отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту (ЗНЗ-1) × 100 %

В2.2. Розподіл випускників 9 класу за типами загальноосвітніх навчальних закладів, які вони закінчили

Кількість випускників 9 класу за типами ЗНЗ (СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК) (ДІСО) / загальна кількість випускників 9 класу (ЗНЗ-1) × 100 %

В2.3. Тенденції щодо кількості випускників 9 класу за типами загальноосвітніх навчальних закладів, які вони закінчили (за кілька років)

Кількість випускників 9 класу за типами ЗНЗ (СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК) (ДІСО) (за кілька років)

В3. Освіта дітей з особливими освітніми потребами

В3.1. Частка учнів, які навчаються в спеціальних школах (школах-інтернатах)

Кількість учнів, які навчаються в спеціальних школах (школах-інтернатах) / загальна кількість учнів, які навчаються в ЗНЗ × 100 % (ЗНЗ-1)

В3.2. Співвідношення кількості учнів, які навчаються в спеціальних класах до кількості спеціальних класів

Кількість учнів, які навчаються в спеціальних класах / кількість спеціальних класів (ЗНЗ-1)

В3.3. Частка учнів з особливими освітніми потребами від кількості учнів, які навчаються індивідуально

Кількість учнів з особливими освітніми потребами / кількість учнів, які навчаються індивідуально × 100 % (ЗНЗ-1)

В3.4. Частка учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах від загальної кількості учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в ЗНЗ / загальна кількість учнів у ЗНЗ × 100 % (ЗНЗ-1)

В3.5. Частка дітей з інвалідністю в інклюзивних класах від кількості учнів у інклюзивних класах

Кількість дітей з інвалідністю в інклюзивних класах / кількість учнів у інклюзивних класах × 100 % (ЗНЗ-1)

В3.6. Частка учнів у інклюзивних класах від загальної кількості учнів

Кількість учнів у інклюзивних класах / загальна кількість учнів × 100 % (ЗНЗ-1)

В3.7. Співвідношення кількості учнів у інклюзивних класах до кількості інклюзивних класів

Кількість учнів у інклюзивних класах / кількість інклюзивних класів (ЗНЗ-1)

В3.8. Співвідношення кількості асистентів у інклюзивних класах до кількості інклюзивних класів

Кількість асистентів у інклюзивних класах / кількість інклюзивних класів (ЗНЗ-1)

Індикатори напряму Г. Навчально-виховний процес і організація процесу навчання

Індикатор

Показник

Методологія обрахунку

Г1. Кількість учнів і вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах

Г1.1. Середня наповнюваність класу в загальноосвітніх навчальних закладах певних ступенів

Кількість учнів, які навчаються у ЗНЗ певних ступенів (I, II, III) / кількість класів на кожному рівні освіти (ЗНЗ-1)

Г1.2. Середня наповнюваність класу за типами загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість учнів у ЗНЗ певних типів (СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК) / кількість класів у ЗНЗ певних типів (ЗНЗ-1)

Г1.3. Співвідношення кількості учнів до кількості вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах

Кількість учнів усього / загальна кількість учителів у ЗНЗ (ЗНЗ-1)

Г1.4. Співвідношення кількості учнів до кількості вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів

Кількість учнів у ЗНЗ певних типів (СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК) / загальна кількість учителів у ЗНЗ певних типів (ЗНЗ-1)

Г1.5. Середня наповнюваність учнями загальноосвітніх навчальних закладів різних типів

Кількість учнів у ЗНЗ певних типів (СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК) / загальна кількість ЗНЗ певних типів (ЗНЗ-1)

Г1.6. Розподіл класів-комплектів за кількістю об'єднаних класів

Кількість класів-комплектів, у яких об'єднано учнів з кількістю класів (одного, двох, трьох, чотирьох) / кількість класів-комплектів × 100 % (ЗНЗ-1)

Г2. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними працівниками

Г2.1. Розподіл учителів за класами, в яких вони викладають

Кількість учителів, які викладають у певних класах (1-4, 5-11(12)) / загальна кількість учителів × 100 % (83-РВК)

Г2.2. Співвідношення кількості практичних психологів до загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість практичних психологів (83-РВК) / загальна кількість ЗНЗ (ЗНЗ-1)

Г2.3. Співвідношення кількості вчителів до кількості загальноосвітніх навчальних закладів різних типів

Кількість учителів у ЗНЗ певних типів (СЗШ, ліцей, гімназія, колегіум, НВК) / кількість ЗНЗ певних типів (ЗНЗ-1)

Г2.4. Гендерне співвідношення адміністрації навчальних закладів

Кількість жінок-директорів і заступників директорів ЗНЗ / загальна кількість адміністрації × 100 % (83-РВК)

Г3. Профіль учителя в загальноосвітніх навчальних закладах

Г3.1. Розподіл за віком учителів, які викладають предмети у певних класах загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість учителів певного віку (<30 років, 30-39, 40-49, 50-59, і 60), які викладають предмети у певних класах (1-4, 5-11(12)) / загальна кількість учителів у 1-4, 5-11(12) класах × 100 % (83-РВК)

Г3.2. Тенденції вікового складу вчителів (за кілька років)

Кількість учителів певного віку (< 30 років, 30-39, 40-49, 50-59, і 60) у певних класах (1-4, 5-11(12)) / загальна кількість учителів у певних класах (1-4, 5-11(12)) (83-РВК) (за кілька років)

Г3.3. Розподіл кількості учителів-жінок за класами, у яких вони викладають

Кількість учителів-жінок, які викладають у певних класах (1-4, 5-11(12)) / загальна кількість педагогічних працівників у певних класах (1-4, 5-11(12)) × 100 % (83-РВК)

Г3.4. Тенденції гендерного співвідношення вчителів (за кілька років)

Кількість учителів-жінок, які викладають у певних класах (1-4, 5-11(12)) / загальна кількість учителів у певних класах (1-4, 5-11(12)) × 100 % (83-РВК) (за кілька років)

Г3.5. Розподіл кількості вчителів за кваліфікаційними категоріями та за класами, у яких вони викладають

Кількість учителів певних кваліфікаційних категорій (спеціаліст вищої категорії, I, II, спеціаліст) у певних класах (1-4, 5-11(12)) / загальна кількість учителів у певних класах (1-4, 5-11(12)) × 100 % (83-РВК)

Г3.6. Розподіл кількості вчителів за стажем педагогічної роботи та за класами, у яких вони викладають

Кількість учителів певного педагогічного стажу (до 3 років, 3-10, 11-20, більше 20) у певних класах (1-4, 5-11(12)) / загальна кількість учителів у певних класах (1-4, 5-11(12)) × 100 % (83-РВК)

Г3.7. Частка вчителів, які використовують ІКТ, комп'ютер у процесі навчання учнів

Кількість учителів, які використовують ІКТ, комп'ютер у процесі навчання учнів / загальна кількість учителів × 100 % (ЗНЗ-1)

Г3.8. Розподіл за кваліфікаційними категоріями вчителів, які використовують ІКТ, комп'ютер у процесі навчання учнів

Кількість учителів певних кваліфікаційних категорій (спеціаліст вищої категорії, I категорії, II категорії, спеціаліст), які використовують ІКТ, комп'ютер у процесі навчання учнів / загальна кількість учителів, які використовують ІКТ, комп'ютер × 100 % (ЗНЗ-1)

Г4. Ступінь використання ІКТ у навчанні

Г4.1. Частка комп'ютерів, підключених до Інтернету

Кількість комп'ютерів у навчальних закладах, підключених до Інтернету / загальна кількість комп'ютерів у ЗНЗ × 100 % (ЗНЗ-1)

Г4.2. Співвідношення кількості робочих місць 3 комп'ютерами до кількості учнів

Кількість робочих місць з комп'ютерами / загальна кількість учнів у ЗНЗ (ЗНЗ-1)

Г4.3. Частка комп'ютерів, термін придбання яких становить понад 5 років

Кількість комп'ютерів, термін придбання яких становить понад 5 років / загальна кількість комп'ютерів у ЗНЗ × 100 % (ЗНЗ-1)

Г4.4. Співвідношення кількості портативних комп'ютерів до кількості учнів

Кількість портативних комп'ютерів (ноутбуків, нетбуків, планшетів тощо (одна загальна цифра)) / загальна кількість учнів у ЗНЗ (ЗНЗ-1)

Г4.5. Частка комп'ютерів, що використовують в управлінсько-господарській діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та для ведення обліку бібліотечного фонду

Кількість комп'ютерів, що використовують в управлінсько-господарській діяльності та для ведення бібліотечного фонду (одна загальна цифра) / загальна кількість комп'ютерів у ЗНЗ × 100 % (ЗНЗ-1)

Г5. Матеріально-технічне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів

Г5.1. Співвідношення кількості загальноосвітніх навчальних закладів, що мають навчальні кабінети природничого циклу, до загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість ЗНЗ, що мають кабінети природничого циклу (фізики, хімії, біології) / загальна кількість ЗНЗ (ЗНЗ-1)

Г5.2. Співвідношення кількості учнів до кількості навчальних кабінетів природничого циклу

Загальна кількість учнів / кількість кабінетів природничого циклу (фізики, хімії, біології) (ЗНЗ-1)

Г5.3. Частка загальноосвітніх навчальних закладів, що мають кабінети з лінгафонним обладнанням від кількості кабінетів іноземних мов

Кількість ЗНЗ, що мають кабінети з лінгафонним обладнанням / кількість кабінетів іноземних мов × 100 % (ЗНЗ-1)

Г5.4. Співвідношення кількості загальноосвітніх навчальних закладів, що мають фізкультурні зали, до загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість ЗНЗ, що мають фізкультурні зали / загальна кількість ЗНЗ (ЗНЗ-1)

Г5.5. Співвідношення кількості фізкультурних залів до загальної кількості учнів

Кількість учнів / загальна кількість фізкультурних залів (ЗНЗ-1)

Г5.6. Співвідношення кількості загальноосвітніх навчальних закладів, що мають їдальню або буфет з гарячим харчуванням, до загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість ЗНЗ, що мають їдальню або буфет з гарячим харчуванням / загальна кількість ЗНЗ (ЗНЗ-1)

Г5.7. Співвідношення кількості загальноосвітніх навчальних закладів, що мають каналізацію, до загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість ЗНЗ, що мають каналізацію / загальна кількість ЗНЗ (ЗНЗ-1)

Г6. Підвезення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів

Г6.1. Частка учнів, для яких організовано підвезення від місця навчання і додому, від загальної кількості учнів, які того потребують

Кількість учнів, для яких організовано підвезення / кількість учнів, які проживають на відстані більше 3 км від закладу і потребують підвезення х 100 % (ЗНЗ-1)

Г6.2. Частка учнів, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому за програмою "Шкільний автобус", від загальної кількості учнів, яких підвозять

Кількість учнів, для яких організовано підвезення за програмою "Шкільний автобус" / кількість учнів, яких довозять до ЗНЗ х 100 % (ЗНЗ-1)

Г6.3. Співвідношення кількості учнів, які проживають в пришкільних інтернатах, до кількості пришкільних інтернатів

Кількість учнів, які проживають в пришкільних інтернатах / кількість пришкільних інтернатів (ЗНЗ-1)

Г6.4. Співвідношення кількості учнів у філіях при опорних школах до кількості філій

Кількість учнів у філіях при опорних школах / кількість філій при опорних школах (ЗНЗ-1)

Г6.5. Частка учнів, для яких організовано підвезення до опорних шкіл, від загальної кількості учнів, які вчаться в опорних школах і потребують підвезення

Кількість учнів, яких підвозять до опорних шкіл / кількість учнів, які потребують підвезення до опорних шкіл х 100 % (ЗНЗ-1)

Директор
державної наукової установи
"Інститут освітньої аналітики"О.Я. Денисюк

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вгору