Документ v1239729-15, поточна редакція — Редакція від 13.09.2016, підстава - v1103729-16

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2015  № 1239

Про проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 1350 від 23.12.2015
№ 1103 від 13.09.2016}

На виконання статті 26 Закону України "Про освіту", статті 18 Закону України "Про охорону праці", статті 20 Закону України "Про дорожній рух", статті 21 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", статті 18 Кодексу цивільного захисту України, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 березня 2013 року № 378 "Про внесення змін до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за № 565/23097, та з метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання учасників навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації посадових осіб з питань охорони праці, пожежної і радіаційної безпеки, дорожнього руху, санітарної гігієни, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях НАКАЗУЮ:

1. Провести протягом 2016-2017 років на базі Київського національного університету будівництва і архітектури навчання та підвищення кваліфікації з питань безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, санітарне та епідемічне благополуччя населення, цивільний захист тощо) керівників і спеціалістів департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 991 "Про проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності".

3. Утворити постійно діючу комісію Міністерства з перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності керівників і спеціалістів департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, в складі згідно з додатком 1.

4. Затвердити план-графік проведення перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності керівників і спеціалістів департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, на 2016-2017 роки (далі - план-графік) згідно з додатком 2.

5. Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, забезпечити проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірку знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності на базі навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти, відповідних кафедр, методичних підрозділів у встановлені строки.

6. Сектору мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (Цимбал А.А.) організувати проведення перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності посадових осіб згідно із затвердженим планом-графіком.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1103 від 13.09.2016}

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дерев'янка О.В.

Міністр

С.М. КвітДодаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
26.11.2015  № 1239
(у редакції наказу Міністерства освіти
і науки
від 13.09.2016 № 1103)

СКЛАД
постійно діючої комісії Міністерства освіти і науки України з перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності керівників і спеціалістів департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки


Греба
Роман Володимирович

-

голова комісії, заступник Міністра освіти і науки України - керівник апарату


Цимбал
Андрій Анатолійович

-

заступник голови комісії, завідувач сектору мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України


Міщенко
Віталій Олександрович

-

заступник голови комісії, головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України


Васильчук
Микола Васильович

-

заступник голови комісії, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (за згодою)


Дудник
Юрій Павлович

-

перший заступник директора Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури


Грицишин
Олег Богданович

-

методист вищої категорії відділу нормативно-правового забезпечення Інституту модернізації змісту освіти


Калда
Галина Станіславівна

-

завідувач кафедрою безпеки життєдіяльності Хмельницького національного університету


Кошель
Володимир Іванович

-

завідувач кафедрою безпеки життєдіяльності Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника


Філіпчук
Віктор Леонідович

-

завідувач кафедрою охорони праці Національного університету водного господарства та природокористування


Мартиненко
Анатолій Михайлович

-

проректор Полтавського технічного національного університету імені Юрія Кондратюка


Шепітчак
Володимир Богданович

-

начальник відділу охорони праці Національного університету "Львівська політехніка"

__________
Примітка.


На час проведення перевірки знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності згідно із затвердженими планами-графіками до складу постійно діючої комісії Міністерства включаються (за згодою) представники обласних комітетів Профспілки працівників освіти і науки України та територіальних підрозділів:
Державної служби України з питань праці;
Департаменту державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України;
Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Державної санітарно-епідеміологічної служби України;
служб рятування на водах України;
рад з безпечної життєдіяльності населення областей (регіонів).

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1103 від 13.09.2016}

Завідувач сектору з питань
безпеки життєдіяльності


А.М. Старик


Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки
26.11.2015  № 1239

ПЛАНИ-ГРАФІКИ
проведення перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності посадових осіб департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, на 2016 і 2017 роки

2016 рік

Найменування посад

Назви областей (регіонів)

Строк проведення

Вищий навчальний заклад, на базі якого проводиться захід

Відповідальна посадова особа, номер засобу зв'язку

Керівники департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, ректори (директори) вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, заступники керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, проректори (заступники директорів) з навчальної роботи вищих навчальних закладів, на яких покладено відповідальність за безпеку життєдіяльності, керівники (та їх заступники) установ, підприємств та організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, керівники відділів охорони праці, інженери, інспектори, методисти, на яких покладено відповідальність за додержання норм безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти і науки

Львівська

24-25 лютого
2016 р.

Національний університет "Львівська політехніка"

Павлиш В.А.,
перший проректор,
тел.: 032-2582217

Волинська, Рівненська

23-24 березня
2016 р.

Національний університет водного господарства та природокористування

Сорока В.С.,
проректор,
тел.: 0362-633098

Тернопільська

20-21 квітня
2016 р.

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

Терещук Г.В.,
проректор,
тел.: 0352-536133

Хмельницька, Чернівецька

11-12 травня
2016 р.

Хмельницький національний університет

Венгеренко М.П.,
перший проректор,
тел.: 0382-726435

Запорізька

22-23 червня
2016 р.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Солоненко А.М.,
перший проректор,
тел.: 0619-440370

Дніпропетровська

14-15 вересня
2016 р.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна

Боднар Б.Є.,
перший проректор,
тел. 0562-7768521

Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська

19-20 жовтня
2016 р.

Херсонський національний технічний університет

Рогальський Ф.Б,
перший проректор,
тел. 0552-326906

Вінницька, Житомирська

9-10 листопада
2016 р.

Вінницький національний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Гусєв С.О.,
перший проректор,
тел.: 0432 -278409

2017 рік

Найменування посад

Назви областей (регіонів)

Строк проведення

Вищий навчальний заклад, на базі якого проводиться захід

Відповідальна посадова особа, номер засобу зв'язку

Керівники департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, ректори (директори) вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, заступники керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, проректори (заступники директорів) з навчальної роботи вищих навчальних закладів, на яких покладено відповідальність за безпеку життєдіяльності, керівники (та їх заступники) установ, підприємств та організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, керівники відділів охорони праці, інженери, інспектори, методисти, на яких покладено відповідальність за додержання норм безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти і науки

Київська, Черкаська

22-23 лютого
2017 р.

Київський національний університет будівництва і архітектури

Лагутін Г.В,
проректор,
тел.: 044-2483091

м. Київ

15-16 березня
2017 р.

Київський національний університет будівництва і архітектури

Лагутін Г.В,
проректор,
тел.: 044-2483091

Полтавська, Сумська, Чернігівська

19-20 квітня
2017 р.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Мартиненко А.М.,
проректор,
тел.: 05322-70623

Івано-Франківська, Закарпатська

17-18 травня
2017 р.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кобецька Н.Р.,
проректор,
тел.: 03422-596070

Одеська

21-22 червня
2017 р.

Одеська національна академія харчових технологій

Тріщин Ф.А.,
проректор,
тел.: 048-7124147

Донецька

20-21 вересня
2017 р.

Приазовський технічний університет

Євченко В.М.,
проректор,
тел.: 0629-446479

Харківська

11-12 жовтня
2017 р.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Мілущенко Р.П.,
проректор,
тел.: 057-7063213

Луганська

14 січня 2016 р.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)

Марченко Д.М.,
перший проректор,
тел.: 06452-28976

__________
Примітка.


1. Проведення перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності посадових осіб департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації здійснюватиметься першого дня, визначеного затвердженим планом-графіком, а вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, підприємств, установ та організацій - другого дня роботи Комісії.
2. Перевірка знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності відбуватиметься згідно з навчальним планом і програмою, затвердженими Київським національним університетом будівництва і архітектури.
3. Підвищення кваліфікації проводиться дистанційно на базі Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури (м. Київ, вул. Освіти, 4; тел.: 044-245-48-56).
4. До початку проведення перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності посадові особи можуть надати постійно діючій комісії Міністерства творчі роботи (підручник, посібник, методичні або нормативні розробки з питань безпеки життєдіяльності).
5. Робота постійно діючої комісії Міністерства з перевірки знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності розпочинатиметься в 11-00 год. на базі вищого навчального закладу згідно із затвердженим планом-графіком.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1350 від 23.12.2015}

Завідувач сектору з питань
безпеки життєдіяльності


А.М. Старик

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вгору